01. Aktualności 2021

16.06.2021

W dniu 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w sali im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Kombatancką Odznaką Jubileuszową :
Polska Niepodległa 1918 – 2018 został uhonorowany
Pan JÓZEF KARWATKA – Członek Prezydium Zarządu Głównego
i Sekretarz Generalny Związku Inwalidów Wojennych  RP jednocześnie Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Poznaniu.

Kombatancką Odznakę Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918 – 2018” Zarząd Główny ZKRP i BWP ustanowił z okazji obchodzonej w 2018 r. 100.rocznicy narodowego wyzwolenia, chcąc uhonorować między innymi osoby zasłużone w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

Uroczystego wręczenia dokonał Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Natomiast DYPLOM odczytał i wręczył Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli Bernadeta Orłowska i Mariusz Mikołajewski – Wiceprezesi  WZW  ZKRP i BWP, Waldemar Szostak – Skarbnik WZW oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

GRATULUJEMY !!!

Foto:
J. Pawlik

10.06.2021

Zasłużony dla Miasta Poznania

Tradycyjnie w dniu patronów Poznania św. Piotra i Pawła,
czyli 29.06.2021 r. na Uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania zostaną wyróżnieni obywatele naszego miasta Miasta.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania otrzyma
Teresa Zarzeczańska – Różańska wybitna polska pływaczka, pierwsza Polka, która przepłynęła kanał La Manche.
Tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania wyróżniony zostanie płk pil. rez. Hieronim Kowalski – SYN PUŁKU.

Hieronim Kowalski ps. „Franek”, były wojskowy, pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy, honorowy członek Aeroklubu Poznańskiego, a przede wszystkim Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezes Koła przy WZW Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
W czasie II wojny światowej jako mały chłopiec, nosił meldunki
do oddziałów partyzanckich. Podczas ofensywy radzieckiej został ranny, zaopiekowali się nim Rosjanie, a w marcu 1945 roku trafił
do polskiego 6.Batalionu Saperów, z którym dotarł do Berlina.
Podczas walk  o Berlin nosił meldunki,
w wieku 12 lat nadano mu stopień kaprala.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Panie Prezesie !!!

01.06.2021

W dniu 29 maja 2021 roku w Poznaniu odbył się XIX Wielkopolski Wojewódzki Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju.
Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych udział wziął Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu, który w imieniu Zarządu złożył Delegatom LOK GRATULACJE oraz wyrazy uznania .

Wydarzenie wzbogaciła część artystyczna, podczas której zaprezentował się Dominik Górny – członek nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP. Usłyszeliśmy jego poezję w autorskiej interpretacji
pt. TRZY PRELUDIA DO SONATY ŚWIATŁA, do której muzykę napisała dr Alina Kubik, wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Premiera tego literacko-muzycznego tryptyku odbyła się 15 maja br. w Londynie. Prezentacja była częścią Światowego Projektu „Poezja dla Kultury Godności”. Recital „Moja Ojczyzna” – bo o nim mowa, zakończyła prapremiera utworu „Mała fanfara i wariacje na temat Bagateli nr 2” skomponowanej do wiersza pt. SŁUCHAJĄC NOKTURNU B-DUR OP. 16 NR 4 autorstwa Dominika Górnego.

01.06.2021

W dniu 29 maja 2021 roku z okazji Dnia Weterana poza Granicami Państwa oraz Dnia Uczestnika Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyły się uroczystości przygotowało poznańskie koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie wydarzenia wręczone zostały odznaczenia i medale wyróżnionym przedstawicielom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych .
Złożono taż kwiaty pod pomnikiem, a przedstawiciel ZKRPiBWP Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu przekazała książkę pt. „Pamięć Wojny” wydaną przez WZW Prezesowi Koła Towarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – ppłk rez. Krzysztofowi Kołcz.
Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego. Obchody uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Pani Bernadecie Orłowskiej towarzyszył kmdr por. mgr inż Ryszard Antoni Majorczyk – Sekretarz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ  – Koło Nr 20 w Poznaniu i jednocześnie Pełnomocnik WZW ds. Kół Wielkopolska Południe – Wschód.

Materiał nadesłał
Ryszard Majorczyk

28.05.2021

                                 Spotkanie Kombatantów i harcerzy
                                     pod Pomnikiem na Podolanach

PamiętaMY !

W dniu 8 maja 2021 r. z okazji 76 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej na skwerze przy ul. Szare Szeregi pod Pomnikiem Pamięci Harcerzy Poznańskich Poległych i Zamęczonych
w okresie II WŚ 1939-1945
zebrali się przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Poznań Jeżyce -Północ
oraz harcerki i harcerze II KSH „Szóstacy”.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wprowadzeniem flagi polskiej oraz wspólnym zaśpiewaniem harcerskiego Hymnu.
Po wysłuchaniu okolicznościowej Gawędy, złożeniu wiązanki
kwiatów oraz zapaleniu znicza uczestnicy spotkania zaśpiewali kilka piosenek z okresu II Wojny Światowej
oraz harcerskich.

Wśród uczestników dh hm Bogusław Olejniczak – Prezes Koła ZKRP i BWP – Koło Poznań Jeżyce – Północ
(na zdjęciu gra na gitarze).
Materiał udostępnił
Bogusław Olejniczak

11.05.2021

80.Rocznica Zbrodni Katyńskiej

16 kwietnia 2021 roku , delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy/ LOK
w Ostrowie Wielkopolskim im. Powstańca Wielkopolskiego majora Władysława Wawrzyniaka, w której uczestniczyli Prezes Koła ZKRP i BWP w Przygodzicach st. sier. r. Tadeusz Włódarczyk,
kpr. r. Leszek Kamzol oraz członkowie wspierający Związek Kombatantów RP i BWP z gminy Przygodzice: Edmund Radziszewski i Florian Pikiński, złożyła hołd wielkiemu patriocie
w kościele pw. MB Ostrobramskiej w Antoninie składając kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci zamordowanego w Katyniu,
a pochodzącego z Antonina dowódcy frontu południowego
w Powstaniu Wielkopolskim. 16 kwietnia 1940 roku major Władysław Wawrzyniak, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939 roku, został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD
na rozkaz Stalina.
Jego tożsamość została ustalona podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1943 roku przez Niemców. W 2000 roku,
w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, została odsłonięta tablica
w kościele w Antoninie, która upamiętnia zapomnianego
przez długi okres czasu syna ziemi ostrowskiej.

Materiał nadesłał:
Edmund Radziszewski

11.05.2021

230.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Przygodzicach

230.Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z powodu panującej epidemii, świętowano w Przygodzicach wyjątkowo skromnie. Tradycyjnie w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy odbyła się Msza św. za Ojczyznę, po której jej nieliczni uczestnicy udali
się z ks. proboszczem Marcinem Taisnerem pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Tam ksiądz M. Taisner, władze gminy z wójtem Krzysztofem Rasiakiem, delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy/ LOK w Ostrowie Wielkopolskim im. Powstańca Wielkopolskiego majora Władysława Wawrzyniaka: Prezes  Koła ZKRP i BWP w Przygodzicach
st. sier. r. Tadeusz Włódarczyk,
kpr. r. Leszek Kamzol, kpr. r. Paweł Koziarek i Szkoły Podstawowej
w Przygodzicach im. Orła Białego, po odśpiewaniu hymnu
i odmówieniu modlitwy złożyły kwiaty pod pomnikiem oddając
w ten sposób hołd twórcom Konstytucji 3 Maja i mieszkańcom Przygodzic, którzy nie szczędząc swojego życia wypełniali testament twórców Konstytucji 3 Maja.

Materiał nadesłał:
Tadeusz Włóarczyk

08.05.2021

Rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie

 W tym roku ze względów bezpieczeństwa oficjalne uroczystości
w Poznaniu miały skromny charakter.
w dniu 8 maja 2021 roku hołd poległym bohaterom największego konfliktu zbrojnego w historii oddał w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu zapalając przy Pomniku Armii Poznań „znicz pamięci” .

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

Foto:
Włodzimierz Hoppel

07.05.2021

Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę w latach 1939 – 1945
w czasie pandemii Covid-19.

Tradycją jest , że członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w dniu 7 maja oddają hołd mieszkańcom Poznania i Wielkopolski więzionym, pomordowanym, poległym, wypędzonym i deportowanym do robót niewolniczych na teren III Rzeszy i kraje przez nią okupowane.
Zadość tej tradycji stało się również w dniu 7 maja 2021 roku.
Pod Tablicą Pamiątkową Stowarzyszenia, usytuowaną na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan wiązankę kwiatów złożyła Pani Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski
w asyście Pana Włodzimierza Orsztynowicza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SPR.

Symboliczny „znicz pamięci” w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu zapaliła Janina Felsmann – Pawlik – członek Zarządu WZW ZKRP i BWP.

Wśród uczestników spotkania byli również Pani Halina  Macutkiewicz – Członek Zarządu SPR oraz Pan Ireneusz Jabłoński – sekretarz Oddziału Wojewódzkiego SPR w Poznaniu.

Kwiecień 2021

W imieniu własnym oraz Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

                                                                                               Prezes WZW

23.03.2021

W dniu 19 marca 2021 roku w powiecie złotowskim gościł
Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej , Grzegorz  Piechowiak – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
oraz Maciej Bieniek Wicewojewoda Wielkopolski .

Ta wizyta miała podwójny wymiar – była niezwykle ważna zarówno w kontekście przyszłości Powiatu Złotowskiego, jak również stanowiła wyraz szacunku dla przeszłych wydarzeń.

Od lewej siedzą: Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu,
stoją: za pulpitem – osoba prowadząca spotkanie,
dalej Ryszard Goławski Starosta Złotowski , dalej siedzi :
Julian Brewka Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego
oraz Marcin Ociepa Sekretarz Stanu w MON – notuje.

Od lewej: Jacek Mościcki  Wójt Gminy Tarnówka w powiecie złotowskim, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP
i BWP w Pile, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP
i BWP w Poznaniu.

Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcina Ociepy pamiątkowy medal dla WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu przyjął Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes
WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Przedstawiciele rządu, Wojska Polskiego, samorządowcy, a wśród nich m.in. Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski i Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, a także reprezentanci środowisk kombatanckich – Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu i Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile oddali  hołd Powstańcom Wielkopolskim spoczywającym
na złotowskim cmentarzu komunalnym.
Wiązanki złożono pod tablicą poświęconą ich pamięci.

Od lewej: Ryszard Król – Członek Zarządu Powiatu Złotowskiego, Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa (ze zniczem), Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile.

Mirosław Grzędowski oraz Roman Grzebel

Kwiaty złożono również pod pomnikiem w Podgajach.
Przypomina on o dramatycznych wydarzeniach jakie miały miejsce, gdy polscy żołnierze walczyli o przełamanie Wału Pomorskiego. Pomnik symbolizuje płomienie trawiące stodołę, w której w 1945 roku tragiczną śmierć poniosło 32 żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Podgaje – od lewej: Ryszard Król – Członek Zarządu Powiatu, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koło ZKRP i BWP w Pile, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP.

Warta honorowa w Podgajach –
Miasto i Gmina Okonek – Powiat Złotowski.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel
Członek Nadzwyczajny
Koła ZKRP i BWP w Pile.

23.02.2021

76. rocznica zakończenia walk o Poznań

Hitlerowska okupacja Poznania zakończyła się 23 lutego 1945 roku. Krwawa walka o miasto trwała od końca stycznia.
W zdobywaniu Cytadeli – głównego punktu oporu Niemców,
wzięła udział także cywilna ludność polska.

Dziś w dniu 23.02.2021 r. w samo południe na górnym tarasie Cytadeli zawyły syreny i odśpiewano hymn państwowy.
Wspólny wieniec od delegacji władz miasta i regionu
oraz środowisk kombatanckich złożono pod pomnikami:
Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców oraz Aliantów.
Miasto Poznań reprezentował prezydent Jacek Jaśkowiak, przewodniczący rady miasta Grzegorz Ganowicz
oraz zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski.
Ponadto w uroczystościach udział wzięli
Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek,
wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak,
przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej
Zenon Wechmann, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała – Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW .
Ponadto konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec
w Poznaniu Christoph Ralf Garschynski i konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Ivan Fyodorovich Kosonogov.

zdjęcia:
Hieronim Dymalski

18.02.2021

16 lutego 2021 roku minęła  102. Rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego.
Uroczystości odbyły  się na  cmentarzu komunalnym  w Złotowie, uczczono pamięć uczestników tego zwycięskiego, niepodległościowego zrywu.

Pod tablicą pamiątkową delegacje złożyły  wiązanki kwiatów
i zapalono  znicze.  Powiat  Złotowski reprezentowali:
Ryszard Goławski – Starosta, Małgorzata Sameć – Wicestarosta
i Grzegorz Piękoś – Skarbnik,  Adam Pulit – Burmistrz Złotowa,
Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka , Marcin Nowosielski – Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka, ks. Kazimierz Świderski
MSF – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie, a także  Roman Grzebel – członek nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Poznaniu, jednocześnie  członek Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, wnuk Powstańca Wielkopolskiego Józefa Grzebla oraz członkowie Rodzin Powstańców Wielkopolskich.

Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP w Pile.

Ryszard Goławski – Starosta Złotowski,
Małgorzata  Sameć – Wicestarosta i   Grzegorz Piękoś – Skarbnik.

kpt. Dariusz Ciężki i Jacek Jaroszewski z Klubu Strzeleckiego COMBAT w Złotowie oraz Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP w Poznaniu.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

11.02.2021

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymał Jacek Morawski – Prezes Koła
Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
To wyróżnienie  za całokształt jego działalności zawodowej
i społecznej, a w szczególności za pracę na rzecz środowiska kombatanckiego Wielkopolski.
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego odznakę wręczyli radni Sejmiku Województwa:
Marzena Wodzińska i Adam Cukier.

Uroczystość wręczenia odbyła się w czwartek, 11 lutego br.
w Sali im. Stefana Rowińskiego w ostrowskim Urzędzie Miejskim.

Obok przedstawicieli samorządu województwa, gratulacje
i życzenia Prezesowi Jackowi Morawskiemu złożyła Prezydent miasta Beata Klimek.

Jacek Morawski, to nasz skarb, nasza duma i radość. To człowiek, który potrafi jednoczyć innych wokół wspólnego celu, ale to również człowiek, któremu nasze miasto, mieszkańcy Ostrowa i kombatanci – leżą głęboko na sercu. Na Jacka Morawskiego i jego współpracowników zawsze możemy liczyć, kiedy organizujemy w mieście obchody świąt państwowych i uroczystości patriotyczne  – mówiła podczas uroczystości Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Moc serdecznych gratulacji i życzeń przekazali również:
Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu, Ryszard Maciejewski – Prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Kaliszu, a także Tadeusz Włódarczyk – Prezes Koła Gminnego ZKRPiBWP w Przygodzicach.

Odznakę honorową Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” – Prezes Jacek Morawski otrzymał w roku, w którym mija 10 lat Jego społecznej aktywności na stanowisku Prezesa Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
W tym czasie pomógł wielu członkom ZKRP i BWP  ich rodzinom,
a także brał czynny udział w wielu przedsięwzięciach patriotycznych i upowszechniających pamięć historyczną
o losach naszej Ojczyzny  Polaków.

Ostrowianie i lokalna społeczność Jacka Morawskiego zna dobrze również z zamiłowania do pokazów iluzji,
gdyż jest prestidigitatorem.
W swoim życiu dał wiele dobroczynnych pokazów magii dla chorych dzieci, przybywających na szpitalnych oddziałach.

Jacek Morawski urodził się we Lwowie. I to miasto na zawsze stało się jego ukochanym miejscem, do którego zawsze wraca myślami
i wspomnieniami z wielkim sentymentem.

Panie Prezesie serdecznie GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał
Robert Włodarczyk
Zastępca Dyrektora
Kancelarii Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego

05.02.2021

W dniu 3 lutego 2021 r. w Sali im. Hipolita Cegielskiego wręczono Statuetkę Złotego Hipolita 2020 Emilianowi Kamińskiemu –  aktorowi i reżyserowi teatralnemu, filmowemu, musicalowemu
i dubbingowemu, wokaliście i pisarzowi.
Założycielowi Fundacji Atut i Teatru Kamienica w Warszawie.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ustanowiło honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości – statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością
i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej.

W spotkaniu wzięli udział: Justyna Sieńczyłło – aktorka filmowa
i teatralna , prywatnie małżonka Emiliana Kamińskiego,
dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego, pomysłodawca Nagrody, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW  ZKRP i BWP w Poznaniu, prof. Tomasz Łodygowski –
członek kapituły, Dominik Górny – Sekretarz Zarządu, poeta, członek kapituły oraz Marek Nowak – członek Zarządu Towarzystwa.

foto.: Hieronim Dymalski

Gratulujemy !!!

02.02.2021

W dniu 2.02.2021 roku życzenia z okazji 95 – tej Rocznicy Urodzin przyjął Walenty Wyrwał – Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kwilczu.

Życzenia „Stu Lat” od Kolegów z Koła ZKRP i BWP w Kwilczu przekazali Ryszard Paluszak – Sekretarz Koła oraz Jan Dobkowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu, pomyślności
w życiu rodzinnym i osobistym przekazał Wojciech Rabski – Pełnomocnik WZW ds. Kół Wielkopolska Północ – Zachód.

Dziękując za dotychczasową współpracę w poczuciu właściwie spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny przyłączamy się do życzeń, zdrowia, pogody ducha i dużo radości.

28.01.2021

Członkowie Koła Związku  Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu, po raz kolejny  uczcił rocznicę wyzwolenia Gostynia spod okupacji niemieckiej.

W dniu 26 stycznia 2021r. przy pomniku zlokalizowanym pomiędzy Gostyniem, a Piaskami, gdzie 76 lat temu doszło do krwawej potyczki pomiędzy wojskami radzieckimi i niemieckimi.
Delegacja złożyła kwiaty również na gostyńskim cmentarzu
i Górze Zamkowej.

22.01.2021

Rocznica „Krwawej soboty” i zakończenia okupacji

Już 76 lat minęło od tragicznych wydarzeń mrocznego czasu okupacji zapamiętanych jako „Krwawa sobota”.
20 stycznia 1945 roku, w ostatnich godzinach pobytu w Ostrzeszowie, hitlerowcy dokonali bestialskich morderstw.

O rocznicy tamtych wydarzeń pamiętali ostrzeszowscy samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i harcerze. 20 stycznia przed budynkiem Ratusza oddano cześć pomordowanym składając kwiaty przy pamiątkowej tablicy. Delegacje udały się też na ostrzeszowski cmentarz, gdzie oddano hołd pomordowanym. Przy głównej alei ostrzeszowskiego cmentarza znajduje się mogiła ofiar „Krwawej soboty”.
Jest miejscem wiecznego spoczynku  9  spośród
14 zamordowanych 20 stycznia 1945 r. Na nagrobnej tablicy widnieje wymowny napis:  ŻYCIE WASZE OJCZYZNĘ WSKRZESIŁO.

Rankiem 20 stycznia niemieccy żandarmi zjawili się w wielu mieszkaniach polskich obywateli. Aresztowanych sprowadzono
na rynek pod Ratusz. Napotkanych na ulicach mężczyzn – Polaków zatrzymywały patrole żandarmów niemieckich, strzelając do nich bez litości. W ten sposób zamordowano 14 osób: Alojzego Adamskiego, Ignacego Biernata, Szczepana Biernata, Jana Kubasika, Ignacego Kubasika, Józefa Morawę, Franciszka Poszwę, Mariana Rutkowskiego, Zbigniewa Biernackiego, młodego chłopca Gruszkę, Waleriana Stempniewicza i Mariana Stręka.
Zginął też omyłkowo zamordowany jeden z niemieckich osadników. By sterroryzować aresztowanych niemieccy żandarmi na oczach współwięźniów rozstrzelali pod Ratuszem jednego z aresztowanych, kilkunastoletniego ucznia krawieckiego Walentego Płaczka. Wydarzenia te zapisały się w dziejach naszego miasta jako „Krwawa sobota”.

Foto reportaż:

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wojciech Bąk
Sekretarz Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie

21.01.2021

102 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Przedstawiciele samorządu powiatowego i miejsko-gminnego, a także organizacji kombatanckich oraz młodzież złożyli kwiaty przy pamiątkowym obelisku obok Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.

Wśród uczestników Burmistrz  Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak oraz Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Ostrzeszowie Bohdan Ogrodowski.

Foto reportaż:

Nadesłał:
Wojciech Bąk
Sekretarz Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie

15.01.2021

Szanowni Państwo,
od dzisiaj, tj. 15 stycznia 2021 roku, na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zapisywać się osoby od 80 lat i więcej.
W tym celu najprościej będzie zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień:
989 lub do wybranego punktu szczepień.
Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia, następnie otrzymuje się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

Do rejestracji nie potrzeba żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy numer PESEL.

Od 22 stycznia 2021 r. ruszają zapisy osób,
które skończyły 70 lat.

Potrzebę dowozu na szczepienia można zgłaszać, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt, nr tel.: 61 646 33 44. 

Z dowozu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami (niezależnie od wieku), które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (trzeba złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Dzwonić mogą również poznaniacy
i poznanianki powyżej 70 roku życia, którzy mają obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień i nie dadzą rady sami ich przezwyciężyć. 

Ważne: zgłosić potrzebę transportu można dopiero po umówieniu konkretnego terminu szczepienia.

13.01.2021

W Ostrzeszowie uczcili pamięć Powstańców Wielkopolskich

7 stycznia minęła 102 rocznica zaprzysiężenia pierwszych ostrzeszowskich oddziałów powstańczych. To doniosłe wydarzenie miało miejsce na placu przed Zespołem Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.
Co roku 7 stycznia organizowane są tu uroczyste obchody
Dnia Patrona szkoły, będące głównym elementem powiatowych uroczystości rocznicowych.
Niestety, z powodu pandemii, w tym roku uroczystości ograniczono do minimum – samorządowe władze powiatu ostrzeszowskiego wraz z młodzieżą szkolną, nauczycielami, kombatantami oraz delegacją samorządu miasta i gminy Ostrzeszów,
złożyły wiązanki kwiatów pod głazem ku czci Powstańców, jaki znajduje się przed Zespołem Szkół nr 1.
W imieniu powiatu ostrzeszowskiego biało-czerwone kwiaty pod pamiątkową tablica złożył Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki wraz z wicestarostą Zofią Witkowską oraz członkiem Zarządu Powiatu Adamem Mickiewiczem.
Środowisko kombatantów reprezentował Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Ostrzeszowie Bohdan Ogrodowski oraz wiceprezes Stanisław Grzesiak.


Magdalena Kułak
pełnomocnik starosty ds. kontaktów z mediami
Foto
Rafał Janicki

07.01.2021

Obchody 102. rocznicy zdobycia lotniska na poznańskiej Ławicy 

102 lata temu, 5 stycznia 1919 roku Powstańcy Wielkopolscy
udali się do niemieckiego komendanta bazy na Ławicy
i domagali się kapitulacji i oddania lotniska Polakom.
Niemcy zagrozili, że wysadzą obiekty na terenie bazy
oraz Fort VII, gdzie składowano kilkaset ton bomb.
W czasie rozmów ze stroną niemiecką, grupa Polaków odcięła łączność lotniska z Berlinem oraz dostawy prądu,
a ponieważ obie strony były nieugięte doszło do walki zbrojnej.

Polacy zaatakowali w nocy z 5 na 6 stycznia. Oddział składający się z około 350-400 Powstańców, miał do dyspozycji zaledwie dwie armaty. Starali się oni nie niszczyć samolotów i nie wzniecać pożaru. Po zaledwie 20 minutach, Powstańcy przejęli kontrolę nad lotniskiem, a porucznik Fischer poddał jednostkę. W walce zginął jeden Powstaniec oraz dwóch Niemców.

Do polskiej niewoli wzięto 110 żołnierzy niemieckich.
Przejęto obiekty lotniskowe, prawie 30 samolotów,
części samolotów, broń i amunicję.

Uroczystości odbyły się w dniu 05.01.2021 r.
przy Pomniku Zdobywców Lotniska Ławica, który zlokalizowany jest przed starym terminalem przy ul. Bukowskiej. Delegacje władz oraz Kombatantów złożyły kwiaty pod pomnikiem, a wśród nich
płk pil. rez. Hieronim Kowalski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Wiązanki składano w małych grupach i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

07.01.2021

Pomimo panującej pandemii koronowirusa Covid-19
Zarząd Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie w miesiącu grudniu 2020 roku zorganizował akcję dostarczania paczek i życzeń świąteczno – noworocznych dla międzychodzkich Kombatantów. Przedstawiciel Zarządu Kol. Ryszard Sulej odwiedził wszystkich Kombatantów z Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie. Podczas spotkania przyjmując życzenia świąteczno – noworoczne Kombatanci nie kryli radości i zaskoczenia z wizyty.
Była okazja porozmawiać o sprawach bieżących , problemach
oraz zaktualizować numery telefonów.
Akcja cieszyła się dużą aprobatą i sympatią.
Państwo Bengsch z Kol. Ryszardem Sulejem (pierwszy z prawej)
Państwo Bengsch
Pan Straśko (siedzi) z Panem Sulejem
Państwo Tomkowiak.
styczeń 2021
W dniu 27.12.2020 r.   dla uczczenia 102.Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz pod tablicą na ul. Wrocławskiej w Poznaniu upamiętniającej udział Kompanii bsm Białoszyńskiego
w Powstaniu Wielkopolskim złożył kmdr ppor. Ryszard Majorczyk
– Pełnomocnik WZW ds. Kół Wielkopolska Południe – Wschód.
burst
burst
burst
burst

burst