01. Aktualności 2021

17.09.2021

W dniu 17 września 2021 r. w Poznaniu pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru odbyły się wojewódzkie uroczystości
związane z 82. rocznicą napaści ZSRR na Polskę
oraz Dzień Sybiraka.
Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu sprawowana w intencji ojczyzny.

Następnie pod Pomnikiem odczytany został apel pamięci,
po czym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW.

zdjęcia :
Kazimierz Seredyński

16.09.2021

W dniu 5 września 2021 w Poznaniu na Podolanach odbył się uroczysty Festyn Osiedlowy z okazji 100-lecia powołania Podolan.

Festyn zorganizowała Rada Osiedla Podolany  na Placu
przy Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Wśród uczestników mieszkańcy osiedla oraz Kombatanci Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Jeżyce – Północ w Poznaniu.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
który uhonorował trzy osoby z Podolan za wieloletnią współpracę Kombatanckimi Krzyżami Pamięci „Semper Memories Erimus – Zawsze będziemy pamiętać„:

  • Elżbietę Sobkowiak, przewodniczącą Zarządu Osiedla Podolany kilku kadencji, współorganizatora corocznych obchodów Święta 11 Listopada pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy przy
    ul. Szarych Szeregów.
  • ks. Rafała Pierzchałę, proboszcza Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu, współorganizatora corocznych obchodów Święta 11 Listopada pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy przy ul. Szarych Szeregów.
  • Piotra Zubielika, przewodniczącego Rady Osiedla Podolany kilku kadencji, wydawcę lokalnej gazety „Na skraju”, propagatora historii Podolan.

Fotoreportaż:

Gratulacje !!!

Elżbieta Sobkowiak
Przewodnicząca Rady Osiedla Podolany
Zdjęcia: Artur Kosonowski
Radny Osiedla Podolany.

13.09.2021

W rocznicę wybuchu II wojny światowej na placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie po Mszy św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła odbyło się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje szkół, organizacji i władz gminy.
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się również Kombatanci
z Apoloniuszem Twarogiem – Prezesem Koła ZKRP i BWP
w Murowanej Goślinie na czele. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski –
Wiceprezes WZW.

Po okolicznościowym wystąpieniu, Burmistrz Dariusz Urbański
w asyście Pana Andrzeja Szpaka i Pana Mieczysława Walkowiaka dokonał odsłonięcia tablicy, upamiętniającej wysiedlonych
i wywiezionych mieszkańców w czasie II Wojny Światowej.

W czasie uroczystości, decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za Krzewienie Pamięci o Bohaterskich Czynach w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, wyróżniono Tomasza Nowaka – Prezesa Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik , Dyrektora HR Smolice Oddz. Zamiejscowy w Przebędowie, Bogdana Durę – Prezesa Spółdzielni Rzemieślniczej, Krzysztofa Oczkowskiego – Sekretarza Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Decyzją Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku, Kombatanckim Krzyżem Pamięci – Semper Memores Erimus Zawsze Będziemy Pamiętać za wybitne zasługi dla Koła ZKRP
i BWP wyróżniono Dariusza Urbańskiego – Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina, Jarosława Dobrowolskiego – Radnego Rady Powiatu
w Poznaniu, Szkołę Podstawową nr 1 w Murowanej Goślinie, HR Smolice Oddz. w Przebędowie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Murowanej Goślinie, Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie.

Foto reportaż:

Serdecznie gratulujemy !!!

Katarzyna Dobrowolska
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

02.09.2021

82.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Organizatorem uroczystych obchodów uczczenia ofiar napaści Niemiec na Polskę był Michał Zieliński – Wojewoda Województwa Wielkopolskiego.
Uroczystości rozpoczęto o godz. 14:00 mszą świętą w Bazylice
pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo odprawiono w intencji poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej. Bezpośrednio po nabożeństwie
odbyły się główne obchody upamiętniające rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej pod Pomnikiem Armii Poznań.

W ceremonii udział wzięli kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury,
służb i inspekcji, harcerze, żołnierze oraz uczniowie
z wielkopolskich szkół oraz mieszkańcy miasta Poznania.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW
oraz płk pil rez. Hieronim Kowalski – Wiceprezes WZW .

W hołdzie ofiarom II wojny światowej pod monumentem upamiętniającym Armię Poznań złożono kwiaty
oraz zapalono znicze.

CZEŚĆ  i  CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Zdjęcia:
Kazimierz Seredyński

02.09.2021

1 września 2021 roku w 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej spotkali się mieszkańcy Międzychodu przy Pomniku Poległych
i Pomordowanych w latach 1939-1956. Zgromadzonych przywitał
p. Krzysztof Wolny Burmistrz Międzychodu, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Międzychodzkie Koło ZWKiBWP reprezentowali Ryszard Sulej i Antoni Taczanowski, natomiast sztandar Koła prezentowali harcerze z 38 Drużyny ZHP
im. Powstańców Wielkopolskich.

02.09.2021

W dniu 1 września 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu odbyło się spotkanie Pana Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański został uhonorowany przez dr Mariana Króla – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w asyście Mirosława Grzędowskiego – I Wiceprezesa WZW ZKRP i BWP „Kombatancką Odznaką Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918 – 2018”

Odznaka Jubileuszowa została ustanowiona przez Zarząd Główny ZKRP i BWP z okazji obchodzonej w 2018 r. 100.Rocznicy Narodowego Wyzwolenia chcąc usatysfakcjonować współczesne pokolenie Polaków zasłużonych w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

SERDECZNIE  GRATULUJEMY !!!

20.08.2021

W dniu 15.08.2021 r. w Kwilczu na Skwerze Pułkownika Łukasza Cieplińskiego pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego
oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej wskazującej miejsce spotkań Kwileckiej Drużyny Wolności w Powstaniu Wielkopolskim.
Wśród uczestników  Kombatanci Koła ZKRP i BWP w Kwilczu
z Panem Ryszardem Paluszakiem – sekretarzem Koła na czele. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP reprezentowali Mirosław Grzędowski – I Wiceprezezs WZW wraz z małżonką Panią Małgorzatą Grzędowską oraz Waldemar Szostak – Skarbnik WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

   Fotoreportaż:

 

Podczas niedzielnych uroczystości Mirosław Grzędowski
I Wiceprezes WZW ZK RP i BWP w asyście Waldemara Szostaka skarbnika WZW  oraz Ryszarda Paluszaka sekretarza kwileckiego Koła wręczył legitymacje Członka Nadzwyczajnego kol. Władysławowi Ogrodowczykowi i Marcinowi Lehmannowi.

Po uroczystościach zaproszeni goście WZW ZK RP i BWP
z Poznania odwiedzili chorego Prezesa Koła ZKRP i BWP
w Kwilczu ppor. Walentego Wyrwała.
Foto:
Jakub Zachciał

20.08.2021

W dniu 12.08.2021 r. w Biurze Wystaw Artystycznych
i Usług Plastycznych w Pile odbyły się obchody 40.Lecia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile.

Wśród uczestników Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Benon Cichoracki – Pełnomocnik WZW na region byłego województwa pilskiego.

List Gratulacyjny w imieniu Zarządu WZW z życzeniami
i pozdrowieniami dla żołnierzy i ich Rodzin na ręce
mjr mgr Zygmunta Jelińskiego – Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile przekazał Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP.

Jubileusz był okazją do złożenia gratulacji oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień za wsparcie, jakie członkowie Związku otrzymują na co dzień od wielu osób i organizacji.

Złotym Medalem 40.Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  uhonorowany został Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.
Natomiast Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został
chor. w st. spocz.  Benon Cichoracki – Pełnomocnik
na Region byłego województwa pilskiego.
Dekoracji dokonał płk w st. spocz. Marek Bielec.

Zdjęcia :
Foto Daniel

13.08.2021

W dniu 12.08.2021 r. w Lesznie odsłonięto zrekonstruowany pomnik żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
poległych na wojnie Polsko – Bolszewickiej 1919/1920.

Od rana w Lesznie trwał dzień otwartych koszar. Można było oglądać sprzęt wojskowy i izbę pamięci. Zwieńczeniem było odsłonięcia pomnika.

Pomnik 55 poznańskiego Pułku Piechoty od 1925 roku znajdował się na terenie leszczyńskiej jednostki. Zniszczony w czasie II Wojny Światowej za sprawą Niemców. W jego odtworzenie zaangażował się korpus oficerski 69 Pułku Przeciwlotniczego z Leszna z jego emerytowanym płk  Mirosławem Rochmankowskim.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, który wręczył okolicznościowy adres : Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego 1. gen dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
płk Adamowi Luzyńczykowi oraz Prezesowi Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego
1. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno
płk. w st. spocz. Mirosławowi Rochmanowskiemu gratulując inicjatywy wraz z książkami wydanymi przez WZW
pt. „Pamięć Wojny”.

zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Bartłomiej Klupś

02.08.2021

77.rocznica Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2021 roku, punktualnie o godz. 17:00 w Poznaniu zawyły syreny, po których minutą ciszy uczczono pamięć poległych
w Powstaniu Warszawskim.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku,
na mocy rozkazu Komendanta Głównego AK, generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Do walki przystąpiło około 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Głównym celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej. Planowane na kilka dni Powstanie Warszawskie upadło po 63 dniach walki.

Pamięć powstańców przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej uczcili kombatanci, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, młodzież oraz mieszkańcy Poznania.
Hołd bohaterom oddano apelem pamięci, wspólną modlitwą
oraz ceremonią złożenia kwiatów i zapaleniem zniczy.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował
Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW,
który zapalił znicz pamięci.

CZEŚĆ i CHWAŁA  BOHATEROM !!!

29.07.2021

W dniu 28 lipca 2021 roku w siedzibie Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się w gronie przyjaciół i Kombatantów uroczyste spotkanie
z Okazji 85 Rocznicy Urodzin  Kolegi dr n. med. Sławoja Maciejewskiego – Sekretarza i  Członka Prezydium WZW .

Za krzewienie idei pracy organicznej Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Jubilatowi Medal Honorowy „Verba Docent-Exempla Trahunt” – „Słowa Uczą – Przykłady Pociągają”.

Dekoracji dokonał Dominik Górny –  Sekretarz Generalny Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Życzenia złożyli przedstawiciele Prezydium WZW.

Pamiątkową statuetkę dwupłatowca Jubilat otrzymał
od płk. pil. rez. Hieronima Kowalskiego

29.07.2021

25.rocznica poświęcenia sztandaru raszkowskiego Koła Kombatantów

W niedzielę 20 września 2020 roku w raszkowskim kościele odbyła się Msza Święta w intencji żywych i zmarłych Kombatantów,
w 25. rocznicę poświęcenia sztandaru. Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie
ks. kan. Grzegorz Kamzol.

Podczas nabożeństwa proboszcz raszkowskiej parafii przypomniał historię poprzedniego sztandaru, który niestety zaginął.
Nowy, obecny sztandar, w 1995 roku poświęcił ks. kan. Bolesław Nowak, ówczesny proboszcz, Honorowy Obywatel Raszkowa.
W nabożeństwie uczestniczył Burmistrz Jacek Bartczak, przewodniczący rady Andrzej Matyba, radna powiatowa Maria Tomaszewska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kościoła Parafialnego w Pogrzybowie – Krystyna Dudzińska oraz Kombatanci – Zofia Gruszczyńska – Prezes Koła ZKRP i BWP w Raszkowie oraz Zuzanna Worsztynowicz i Janina Urbaniak i  ich rodziny oraz mieszkańcy raszkowskiej parafii.

Po wspólnej fotografii uczestnicy uroczystości udali się na Rynek. Tutaj zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a także pod tablicami na raszkowskim ratuszu oraz przed jego wejściem, upamiętniającymi poległych i zamordowanych mieszkańców Raszkowa podczas
II wojny światowej.

Poczet sztandarowy stanowią Janusz Szczotka w asyście Weroniki Szczotki i Katarzyna Szczepaniak.

zdjęcia:
Ilona Szczucka

29.07.2021

Dzień Wojska Polskiego i 100. rocznica Bitwy Warszawskiej w Raszkowie

Obchody Dnia Wojska Polskiego zbiegły się z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. W niedzielę 15 sierpnia 2020 na raszkowskim rynku Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, któremu asystował ks. kan. Grzegorz Kamzol, proboszcz parafii pw. Krzyża św. W Raszkowie. Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego poświęcił również obelisk, upamiętniający żołnierzy z ziemi raszkowskiej, którzy walczyli na wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921.

 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak przypomniał przybyłym na nabożeństwo wiernym tło historyczne bitwy, którą nazwano ,,Cudem nad Wisłą”.

Podczas nabożeństwa, w homilii Arcybiskup mówił, że historia świata przepełniona jest znakami czasu, znakami opieki dobrej Matki. – Dla Polaków takim czytelnym znakiem opieki jest zbieżność święta Wniebowzięcia NMP ze wspaniałym zwycięstwem Polski w wojnie bolszewickiej w 1920 roku. Dlatego dzisiaj, w setną rocznicę ,,Cudu nad Wisłą”, gromadzimy się z wielką wdzięcznością i dziękujemy Bogu, że przez ręce Matki Syna Bożego,
nasz Naród doświadczył wielkich rzeczy.

Prosił, aby Polacy nie lekceważyli historii.  Po stu latach, znajduję w tym wydarzeniu wielkie przesłanie dla Polaków i proszę,
nie zlekceważmy historii, nie zlekceważmy Bożej Opatrzności,
nie zlekceważmy Matki i Królowej. Na pamięć tych naszych bohaterskich czynów, nie wolno nam zlekceważyć Cudu nad Wisłą – zaznaczył abp Mokrzycki.

W uroczystości uczestniczyły delegacje i sztandary szkół i organizacji działających na terenie Gminy i Miasta Raszków, przedstawiciele Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów
w Raszkowie, Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Andrzej Matyba, radni gminni oraz dr Krystian Niełacny, regionalista, autor wielu historycznych publikacji.

Praca Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego jako osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II stała się inspiracją do napisania książki, którą można było nabyć podczas jego wizyty w Raszkowie. Po powrocie do domu, wspominając pobyt w naszym mieście, Arcybiskup przesłał na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka serdeczne podziękowania.

Zdjęcia:
Ilona Szczucka

16.07.2021

Uroczyste spotkanie po pandemii.

W środę 14 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie działaczy Koła Gminnego w Kotlinie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
oraz władz samorządowych połączone z wręczeniem odznaczeń związkowych.

   W spotkaniu uczestniczyli działacze koła oraz zaproszeni goście w osobach: Mirosław Paterczyk – Wójt Gminy Kotlin, Czesław Moch – Przewodniczący Rady Gminy w Kotlinie, Katarzyna Szymkowiak – Wicestarosta Jarociński, Alicja Andrzejewska – Skarbnik Gminy Kotlin, Michał Urbaniak – Sekretarz Gminy Kotlin, Bolesław Bartosik – Prezes Koła Gminnego w Kotlinie Związku Emerytów i Rencistów, Mirosław Kościelny – zasłużony Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach, członek nadzwyczajny naszej organizacji związkowej. Prowadzący spotkanie sekretarz koła Leszek Bajda, szczególnie serdecznie powitał weterana p. por. Antoniego Wojtasiaka – Prezesa Honorowego Koła Gminnego w Kotlinie ZKRP i BWP,
któremu zaśpiewano „sto lat” oraz wzniesiono toast z okazji 95. rocznicy urodzin. Sekretarz koła przedstawił dotychczasową działalność organizacji w warunkach reżimu sanitarnego oraz stan organizacji. Następnie przystąpiono do wręczenia medali, którego dokonał Mirosław Paterczyk – Wójt Gminy Kotlin oraz Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego w Kotlinie ZKRPiBWP. Odznakę Honorową „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” otrzymał mjr. Ryszard Szwajkowski – członek nadzwyczajny oraz kpt. Jacek Tomczak – członek nadzwyczajny. Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom” zostali uhonorowani: st. chor. Jerzy Szymczak – wiceprezes koła i członek nadzwyczajny, Leszek Bajda – sekretarz koła i członek nadzwyczajny, mł. chor. Jan Tyl – członek nadzwyczajny, plut. Ryszard Wojtasik – członek nadzwyczajny.
Po ciekawych wystąpieniach oraz spożyciu smacznego obiadu w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach, wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe.

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

16.07.2021

Dnia 24 czerwca 2021 roku w rocznicę ścięcia na gilotynie
w Dreźnie 12 członków „Czarnego Legionu”, odbyła się
uroczystość upamiętnienia czarno legionistów na cmentarzu
przy Pomniku Bohaterów Ziemi Gostyńskiej.
Uroczystość zorganizowało Koło ZKRP i BWP w Gostyniu.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak,
radni, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu, rodziny zamordowanych, oraz członkowie Związku Kombatantów.

„Czarny Legion” to Tajna Organizacja Wojskowa, która powstała przy Hucie Szkła w Gostyniu. Działała w latach 1940 – 1941 liczyła około 80 osób. Po dekonspiracji i procesie sadowym 12 otrzymało karę śmierci, pozostali otrzymali wyroki więzienia, w których nie przeżyło 43 osoby.

Aby przekazać uczestnikom uroczystości jak wyglądało życie
w obozach koncentracyjnych, Jan Nowacki  wiceprezes

Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Gostyniu, odczytał fragmenty pamiętnika Franciszka Lenarczyka z Dusiny
pt. Przeżycia obozowe. W tym samym dniu odbyła się uroczystość okolicznościowa w Dreźnie. Organizatorami były władze samorządowe Drezna, Niemiecko Polskie Towarzystwo Saksonii
i Związek Antyfaszystów Saksonii.

Materiał nadesłał:
Jan Nowicki

16.07.2021

W dniu 15 lipca 2021 r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się Posiedzenie Plenarne WZW.
Rozpoczynając spotkanie i dziękując za przybycie dr Marian Król Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP powitał zebranych.
Następnie zabrał głos Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW prosząc zebranych o powstanie – Członkowie Zarządu oddając hołd uczcili minutą ciszy zmarłych Kolegów i Koleżanki WZW.

Gratulacje z rąk dr Mariana Króla – Prezesa WZW w związku
z otrzymaniem Tytułu: „Zasłużony dla Miasta Poznania”
przyjął płk. pil. rez. SYN PUŁKU Hieronim „Franek” Kowalski.
Sylwetkę wyróżnionego „FRANKA”
przedstawił Mirosław Grzędowski.

Kolejno podczas posiedzenia głos zabrali:
– Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
informując zebranych o stanie członków WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu na dzień 31.12.2020 roku.

-Waldemar Szostak – Skarbnik WZW ZKRP i BWP przedstawił  sytuację finansową WZW na dzień 31.12.2021 roku.

Następnie obok szeregu spraw organizacyjnych, Mirosław Grzędowski poinformował zebranych między innymi o mającej się odbyć w dniu 28 września 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu Konferencji sprawozdawczej w związku z upływającą połową  kadencji obecnego Zarządu.

Ponadto poinformował zebranych o nadesłanym z Zarządu Głównego ZKRP i BWP piśmie w sprawie, iż Zarząd Główny zamierza zainicjować powstanie nowej organizacji – Stowarzyszenia, która w przyszłości mogła by przejąć wartości, zasady i zadania  realizowane w dniu dzisiejszym realizowane
przez Związek Kombatantów i byłaby otwarta dla potomków kombatantów – ich dzieci i wnuków.
Inicjatorzy nadesłali również STATUT Stowarzyszenia Pamięci Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z prośbą o wyrażenie opinii co do idei, celowości
i formy działania takiej organizacji.
Zebrani mogli zapoznać się z treścią powyższego.
Pisemna opinia WZW zostanie przesłana do Zarządu Głównego
do końca sierpnia 2021 r.

Na zakończenie uczestnicy posiedzenia złożyli życzenia Urodzinowo – Imieninowe dr Marianowi Królowi .

12.07.2021

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP odbył się w dniu 11 lipca 2021 roku w krużgankach Klasztoru
oo. Dominikanów przy ul. Kościuszki 99 w Poznaniu.
Uroczystości zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Poznaniu pod patronatem honorowym Metropolity Poznańskiego, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania rozpoczęły się o godz. 11:30 Mszą Świętą w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej. Bezpośrednio po nabożeństwie zebrani odsłuchali Apelu Pamięci oraz złożyli kwiaty pod upamiętniającą ofiary tablicą
na dziedzińcu Klasztoru.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW wraz z małżonką Panią Małgorzatą Grzędowską, który zapalił znicz pamięci.

(pierwszy plan – od prawej) Pani Małgorzata Grzędowska, Włodzimierz Orsztynowicz – Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę oraz Ireneusz Jabłoński – Sekretarz SPR.

(od lewej) – Jerzy Babiak – prof. dr hab. UAM w Poznaniu,
Katarzyna Kwinecka – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Poznaniu oraz Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu.

01.07.2021

W dniu 29.06.2021 roku w  80. rocznicę śmierci Mistrza i Wielkiego Patrioty Ignacego Jana Paderewskiego
1861 – 1941,
w Sali Balowej Poznańskiego Bazaru odbył się Uroczysty Koncert „Cześć Polskiej Pieśni”

Organizatorami wydarzenia był Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod batutą prof. Ryszarda Łuczaka.
W wydarzeniu wziął udział Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wraz z małżonką Panią Małgorzatą Grzędowską.

01.07.2021

Dla uczczenia 3. Rocznicy Odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego mieszczącego się na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się Uroczyste Posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.


Uczestnikom  spotkania dr inż. Jan Kucharski – właściciel obiektu
i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Biedrusko mówił,
iż jest to miejsce wyjątkowe z niezwykle bogatą historią.
Pałac był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Przetrwał wojny, zabory oraz okupację niemiecką. Wokół pomnika idzie ścieżka historyczno – edukacyjna z informacjami o każdym powiecie biorącym udział w powstaniu przybliżając historię PANTEONU. Uczestnicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy Panteonie.

Kontynuując spotkanie uczestnicy udali się do wnętrza Pałacu, gdzie dr Marian Król Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP powitał zebranych:
członków Prezydium, zaproszonych Gości, a wśród nich:

– Pana Włodzimierza Orsztynowicza – Prezesa Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

– Pana   prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,

– Członków Zespołu ANNO DOMINI – wokalistkę Panią Annę Hetmańską oraz poetę i kompozytora, członka Nadzwyczajnego WZW Kol. Dominika Górnego.

Następnie zabrał głos Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW, który  rozpoczynając zebranie przedstawił zebranym planowany przebieg spotkania oraz poprosił o zabranie głosu
Pana prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej przy WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Pan Profesor przedstawił  zebranym zakres prac, i wkład członków Komisji Historycznej wydanych przez WZW publikacji: „Kraj Warty (Warthegau – Watheland) 1939 – 1945 w relacjach
i wspomnieniach Polaków”, „Opowiem Ci o Wojnie” „Wspomnienia Żołnierzy Generała Andersa” oraz „Pamięć Wojny” jednocześnie informując zebranych, iż jako Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM rekomendował do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu niniejsze pozycje do Konkursu  XII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”.

Dalej Prezes Grzędowski zaprosił Kol. Dominika Górnego – poetę, tłumaczonego na 17 języków. Autora 10 książek poetyckich w tym „Poematu i moim Chopinowie” zaliczonego do najważniejszych wydarzeń Roku Chopinowskiego na świecie. Laureata takich nagród jak : Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, odznaczenia „Za Zasługi dla ZKRP”, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  i Złote Pióro ZKRP i BWP.
Dominik recytował wiersz pt. ”Śladami Postania” i zagrał swój autorski utwór pt. „Bohaterowie są wśród nas”.

Kolejny punkt zebrania, to wręczenie odznaczeń, który poprowadziła Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu i Przewodnicząca Komisji ds. odznaczeń i wyróżnień przy WZW.

Zostały wręczone kolejno następujące odznaczenia:

Komandorię „Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP” za wieloletnią współpracę i wspieranie Związku w realizacji celów statutowych,
a szczególnie w integracji środowiska kombatantów otrzymała HALINA DAWIDZIONEK – członek Zarządu i skarbnik Koła ZKRP i BWP we Wronkach.

Kombatancką Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa – 1918” zasłużonemu w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych oraz popularyzację idei pamięci o lasach kombatantów otrzymał HENRYK  DAWIDZIONEK – Członek Zarządu WZW i Prezes Koła ZKRP i BWP we Wronkach.

Kombatancką Odznakę Jubileuszową  „Polska Niepodległa – 1918 – 2018” zasłużonemu w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych otrzymał BOGUSŁAW  OLEJNICZAK – pedagog, artysta, harcerz – Prezes Koła Jeżyce Północ Poznań – Podolany.

Dominik Górny przejmująco zagrał utwór pt. „Testament Generał dedykowany Bitwie pod Monte Cassino i recytował wiersz
pt. „Pro Patria”.

Odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” z rąk dr Mariana Króla – Prezesa WZW i osób towarzyszących otrzymali:

MAŁGORZATA  BŁAJEK – Członek Nadzwyczajny WZW oraz członek Zarządu i Sekretarz Koła ZKRP i BWP we Wronkach,

MAREK GRZEGORZ NOWAK – dyplomowany nauczyciel Zespołu Szkól Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,

RYSZARD SULEJ – Członek Nadzwyczajny WZW  oraz Prezes Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie,

ppor. rez. MARIUSZ MIKOŁAJEWSKI – Członek Nadzwyczajny, Członek Prezydium oraz Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu,

JANINA FELSMANN – PAWLIK – Członek Nadzwyczajny, Członek Zarządu WZW oraz Przewodnicząca Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień przy WZW.

Kapituła Kombatanckiego Certyfikatu Pamięci przy Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyznała

KOMBATANCKI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI:

– ZESPO ŁOWI ANNO DOMINI, który wręczono Annie Hetmańska i Dominik owi Górnemu, oraz


– STOWARZYSZENIU BIEDRUSKO, który odebrał Prezes Stowarzyszenia dr inż. Jan Kucharski.

Ponadto zabrali głos : Waldemar Szostak – Skarbnik WZW ZKRP
i BWP w Poznaniu, który swą wypowiedzią przybliżył zebranym uczestnikom fakty historyczne dot. Biedruska oraz dot. Konferencji Pokojowej w 1919 w Wersalu przybliżając tym samym postać
prof. Eugeniusza Romera – członka delegacji polskiej przy ustalaniu zachodniej granicy Polski w traktacie wersalskim – upoważnionego przez szefa delegacji Romana Dmowskiego.

Natomiast Włodzimierz Orsztynowicz – Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę dziękując za zaproszenie pogratulował odznaczonym oraz podziękował za dotychczasową współpracę.

Na zakończenie tej części spotkania Pani Anna Hetmańska – wokalistka ANNO DOMINI wykonała utwór pt. „Czerwone Maki
na Monte Cassino”, który praktycznie wykonali wszyscy uczestnicy spotkania.

W przerwie uczestnicy udali się na poczęstunek.
Następnie członkowie Prezydium kontynuowali obrady.

Myślą przewodnią spotkania była informacja o mającym się odbyć w dniu 28 września 2021 r. w Poznaniu Sprawozdawczo – Wyborczej Konferencji Wojewódzkiej.

Kolejny punkt  to informacja dot. inicjatywy Zarządu Głównego ZKRP i BWP, iż rok 2022 będzie rokiem Kampanii Sprawozdawczo – Wyborczej w Kołach ZKRP i BWP,
a tym samym rok 2023 Wojewódzkich Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczych.

Dalej Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu zaprezentował projekt odznaczeń Kombatanckiego Krzyża Pamięci, ustanowionego przez Zarząd WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Na zakończenie Prezydium WZW przyjęło nowego Członka Nadzwyczajnego  ZKRP i BWP – Pana Leszka Wiśniewskiego – Koło Kostrzyn.

JFP

29.06.2021

Zasłużony dla Miasta Poznania

W dniu patronów Poznania św. Piotra i Pawła,
czyli 29 czerwca 2021 r. na Uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się w „Sali Ziemi” na MTP w Poznaniu zostali wyróżnieni obywatele miasta Poznania.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania otrzymała
Teresa Zarzeczańska – Różańska wybitna polska pływaczka, pierwsza Polka, która przepłynęła kanał La Manche.
Tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania wyróżniony został
m.in. płk pil. rez. Hieronim Kowalski – SYN PUŁKU.

Aktu dekoracji dokonał Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem.

Hieronim Kowalski ps. „Franek”, były wojskowy, pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy, honorowy członek Aeroklubu Poznańskiego, ale przede wszystkim Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezes Koła przy WZW Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
W czasie II wojny światowej jako mały chłopiec, nosił meldunki
do oddziałów partyzanckich. Podczas ofensywy radzieckiej został ranny, zaopiekowali się nim Rosjanie, a w marcu 1945 roku trafił
do polskiego 6.Batalionu Saperów, z którym dotarł do Berlina.
Podczas walk  o Berlin nosił meldunki,
w wieku 12 lat nadano mu stopień kaprala.

Przyjaciele i Koledzy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu oraz Prezesi Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1019 pogratulowali płk.  Hieronimowi Kowalskiemu tak zaszczytnego wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Panie Prezesie !!!

Foto:
St. Wróblewski
D. Górny

27.06.2021

W dniu 27 czerwca 2021 roku w 3.Rocznicę odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., a następnie przeniosły się do Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego.

Przemawia dr inż. Jan Kucharski – Prezes Stowarzyszenia Biedrusko – Właściciel Zespołu Pałacowo – Parkowego.

Wśród uczestników Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes
Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (z kwiatami).
Przemawia Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW
ZKRP i BWP w Poznaniu.

Hołd Bohaterom w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego oddali Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP oraz Wojciech Rabski – Pełnomocnik WZW
na Region Wielkopolska Północ – Zachód.

26.06.2021

W dniu 26 czerwca 2021 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Dąbrowie k/Pniew spotkali się Kombatanci, podopieczni oraz członkowie wspierający Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Szamotułach.

Głównymi organizatorami byli Stanisław Krupski Sekretarz Koła
w Szamotułach oraz Wojciech Rabski – Pełnomocnik WZW
na Region Wielkopolska Północ – Zachód.
Ze strony WZW ZKRP i BWP w Poznaniu w spotkaniu wziął udział
Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW .

Spotkanie jak zawsze minęło w serdecznej atmosferze.

16.06.2021

W dniu 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w sali im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Kombatancką Odznaką Jubileuszową :
Polska Niepodległa 1918 – 2018 został uhonorowany
Pan JÓZEF KARWATKA – Członek Prezydium Zarządu Głównego
i Sekretarz Generalny Związku Inwalidów Wojennych  RP jednocześnie Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Poznaniu.

Kombatancką Odznakę Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918 – 2018” Zarząd Główny ZKRP i BWP ustanowił z okazji obchodzonej w 2018 r. 100.rocznicy narodowego wyzwolenia, chcąc uhonorować między innymi osoby zasłużone w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

Uroczystego wręczenia dokonał Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Natomiast DYPLOM odczytał i wręczył Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli Bernadeta Orłowska i Mariusz Mikołajewski – Wiceprezesi  WZW  ZKRP i BWP, Waldemar Szostak – Skarbnik WZW oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

                                                         GRATULUJEMY !!!
Foto:
J. Pawlik

01.06.2021

W dniu 29 maja 2021 roku w Poznaniu odbył się XIX Wielkopolski Wojewódzki Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju.
Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych udział wziął Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu, który w imieniu Zarządu złożył Delegatom LOK GRATULACJE oraz wyrazy uznania .

Wydarzenie wzbogaciła część artystyczna, podczas której zaprezentował się Dominik Górny – członek nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP. Usłyszeliśmy jego poezję w autorskiej interpretacji
pt. TRZY PRELUDIA DO SONATY ŚWIATŁA, do której muzykę napisała dr Alina Kubik, wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Premiera tego literacko-muzycznego tryptyku odbyła się 15 maja br. w Londynie. Prezentacja była częścią Światowego Projektu „Poezja dla Kultury Godności”. Recital „Moja Ojczyzna” – bo o nim mowa, zakończyła prapremiera utworu „Mała fanfara i wariacje na temat Bagateli nr 2” skomponowanej do wiersza pt. SŁUCHAJĄC NOKTURNU B-DUR OP. 16 NR 4 autorstwa Dominika Górnego.

01.06.2021

W dniu 29 maja 2021 roku z okazji Dnia Weterana poza Granicami Państwa oraz Dnia Uczestnika Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyły się uroczystości przygotowało poznańskie koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie wydarzenia wręczone zostały odznaczenia i medale wyróżnionym przedstawicielom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych .
Złożono taż kwiaty pod pomnikiem, a przedstawiciel ZKRPiBWP Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu przekazała książkę pt. „Pamięć Wojny” wydaną przez WZW Prezesowi Koła Towarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – ppłk rez. Krzysztofowi Kołcz.
Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego. Obchody uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Pani Bernadecie Orłowskiej towarzyszył kmdr por. mgr inż Ryszard Antoni Majorczyk – Sekretarz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ  – Koło Nr 20 w Poznaniu i jednocześnie Pełnomocnik WZW ds. Kół Wielkopolska Południe – Wschód.

Materiał nadesłał
Ryszard Majorczyk

28.05.2021

                                 Spotkanie Kombatantów i harcerzy
                                     pod Pomnikiem na Podolanach

PamiętaMY !

W dniu 8 maja 2021 r. z okazji 76 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej na skwerze przy ul. Szare Szeregi pod Pomnikiem Pamięci Harcerzy Poznańskich Poległych i Zamęczonych
w okresie II WŚ 1939-1945
zebrali się przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Poznań Jeżyce -Północ
oraz harcerki i harcerze II KSH „Szóstacy”.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wprowadzeniem flagi polskiej oraz wspólnym zaśpiewaniem harcerskiego Hymnu.
Po wysłuchaniu okolicznościowej Gawędy, złożeniu wiązanki
kwiatów oraz zapaleniu znicza uczestnicy spotkania zaśpiewali kilka piosenek z okresu II Wojny Światowej
oraz harcerskich.

Wśród uczestników dh hm Bogusław Olejniczak – Prezes Koła ZKRP i BWP – Koło Poznań Jeżyce – Północ
(na zdjęciu gra na gitarze).
Materiał udostępnił
Bogusław Olejniczak

11.05.2021

80.Rocznica Zbrodni Katyńskiej

16 kwietnia 2021 roku , delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy/ LOK
w Ostrowie Wielkopolskim im. Powstańca Wielkopolskiego majora Władysława Wawrzyniaka, w której uczestniczyli Prezes Koła ZKRP i BWP w Przygodzicach st. sier. r. Tadeusz Włódarczyk,
kpr. r. Leszek Kamzol oraz członkowie wspierający Związek Kombatantów RP i BWP z gminy Przygodzice: Edmund Radziszewski i Florian Pikiński, złożyła hołd wielkiemu patriocie
w kościele pw. MB Ostrobramskiej w Antoninie składając kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci zamordowanego w Katyniu,
a pochodzącego z Antonina dowódcy frontu południowego
w Powstaniu Wielkopolskim. 16 kwietnia 1940 roku major Władysław Wawrzyniak, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939 roku, został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD
na rozkaz Stalina.
Jego tożsamość została ustalona podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1943 roku przez Niemców. W 2000 roku,
w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, została odsłonięta tablica
w kościele w Antoninie, która upamiętnia zapomnianego
przez długi okres czasu syna ziemi ostrowskiej.

Materiał nadesłał:
Edmund Radziszewski

11.05.2021

230.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Przygodzicach

230.Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z powodu panującej epidemii, świętowano w Przygodzicach wyjątkowo skromnie. Tradycyjnie w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy odbyła się Msza św. za Ojczyznę, po której jej nieliczni uczestnicy udali
się z ks. proboszczem Marcinem Taisnerem pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Tam ksiądz M. Taisner, władze gminy z wójtem Krzysztofem Rasiakiem, delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy/ LOK w Ostrowie Wielkopolskim im. Powstańca Wielkopolskiego majora Władysława Wawrzyniaka: Prezes  Koła ZKRP i BWP w Przygodzicach
st. sier. r. Tadeusz Włódarczyk,
kpr. r. Leszek Kamzol, kpr. r. Paweł Koziarek i Szkoły Podstawowej
w Przygodzicach im. Orła Białego, po odśpiewaniu hymnu
i odmówieniu modlitwy złożyły kwiaty pod pomnikiem oddając
w ten sposób hołd twórcom Konstytucji 3 Maja i mieszkańcom Przygodzic, którzy nie szczędząc swojego życia wypełniali testament twórców Konstytucji 3 Maja.

Materiał nadesłał:
Tadeusz Włóarczyk

08.05.2021

Rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie

 W tym roku ze względów bezpieczeństwa oficjalne uroczystości
w Poznaniu miały skromny charakter.
w dniu 8 maja 2021 roku hołd poległym bohaterom największego konfliktu zbrojnego w historii oddał w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu zapalając przy Pomniku Armii Poznań „znicz pamięci” .

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

Foto:
Włodzimierz Hoppel

07.05.2021

Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę w latach 1939 – 1945
w czasie pandemii Covid-19.

Tradycją jest , że członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w dniu 7 maja oddają hołd mieszkańcom Poznania i Wielkopolski więzionym, pomordowanym, poległym, wypędzonym i deportowanym do robót niewolniczych na teren III Rzeszy i kraje przez nią okupowane.
Zadość tej tradycji stało się również w dniu 7 maja 2021 roku.
Pod Tablicą Pamiątkową Stowarzyszenia, usytuowaną na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan wiązankę kwiatów złożyła Pani Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski
w asyście Pana Włodzimierza Orsztynowicza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SPR.

Symboliczny „znicz pamięci” w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu zapaliła Janina Felsmann – Pawlik – członek Zarządu WZW ZKRP i BWP.

Wśród uczestników spotkania byli również Pani Halina  Macutkiewicz – Członek Zarządu SPR oraz Pan Ireneusz Jabłoński – sekretarz Oddziału Wojewódzkiego SPR w Poznaniu.

Kwiecień 2021

W imieniu własnym oraz Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

                                                                                               Prezes WZW

23.03.2021

W dniu 19 marca 2021 roku w powiecie złotowskim gościł
Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej , Grzegorz  Piechowiak – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
oraz Maciej Bieniek Wicewojewoda Wielkopolski .

Ta wizyta miała podwójny wymiar – była niezwykle ważna zarówno w kontekście przyszłości Powiatu Złotowskiego, jak również stanowiła wyraz szacunku dla przeszłych wydarzeń.

Od lewej siedzą: Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu,
stoją: za pulpitem – osoba prowadząca spotkanie,
dalej Ryszard Goławski Starosta Złotowski , dalej siedzi :
Julian Brewka Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego
oraz Marcin Ociepa Sekretarz Stanu w MON – notuje.

Od lewej: Jacek Mościcki  Wójt Gminy Tarnówka w powiecie złotowskim, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP
i BWP w Pile, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP
i BWP w Poznaniu.

Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcina Ociepy pamiątkowy medal dla WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu przyjął Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes
WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Przedstawiciele rządu, Wojska Polskiego, samorządowcy, a wśród nich m.in. Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski i Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, a także reprezentanci środowisk kombatanckich – Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu i Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile oddali  hołd Powstańcom Wielkopolskim spoczywającym
na złotowskim cmentarzu komunalnym.
Wiązanki złożono pod tablicą poświęconą ich pamięci.

Od lewej: Ryszard Król – Członek Zarządu Powiatu Złotowskiego, Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa (ze zniczem), Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile.

Mirosław Grzędowski oraz Roman Grzebel

Kwiaty złożono również pod pomnikiem w Podgajach.
Przypomina on o dramatycznych wydarzeniach jakie miały miejsce, gdy polscy żołnierze walczyli o przełamanie Wału Pomorskiego. Pomnik symbolizuje płomienie trawiące stodołę, w której w 1945 roku tragiczną śmierć poniosło 32 żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Podgaje – od lewej: Ryszard Król – Członek Zarządu Powiatu, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koło ZKRP i BWP w Pile, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP.

Warta honorowa w Podgajach –
Miasto i Gmina Okonek – Powiat Złotowski.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel
Członek Nadzwyczajny
Koła ZKRP i BWP w Pile.

23.02.2021

76. rocznica zakończenia walk o Poznań

Hitlerowska okupacja Poznania zakończyła się 23 lutego 1945 roku. Krwawa walka o miasto trwała od końca stycznia.
W zdobywaniu Cytadeli – głównego punktu oporu Niemców,
wzięła udział także cywilna ludność polska.

Dziś w dniu 23.02.2021 r. w samo południe na górnym tarasie Cytadeli zawyły syreny i odśpiewano hymn państwowy.
Wspólny wieniec od delegacji władz miasta i regionu
oraz środowisk kombatanckich złożono pod pomnikami:
Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców oraz Aliantów.
Miasto Poznań reprezentował prezydent Jacek Jaśkowiak, przewodniczący rady miasta Grzegorz Ganowicz
oraz zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski.
Ponadto w uroczystościach udział wzięli
Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek,
wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak,
przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej
Zenon Wechmann, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała – Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW .
Ponadto konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec
w Poznaniu Christoph Ralf Garschynski i konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Ivan Fyodorovich Kosonogov.

zdjęcia:
Hieronim Dymalski

18.02.2021

16 lutego 2021 roku minęła  102. Rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego.
Uroczystości odbyły  się na  cmentarzu komunalnym  w Złotowie, uczczono pamięć uczestników tego zwycięskiego, niepodległościowego zrywu.

Pod tablicą pamiątkową delegacje złożyły  wiązanki kwiatów
i zapalono  znicze.  Powiat  Złotowski reprezentowali:
Ryszard Goławski – Starosta, Małgorzata Sameć – Wicestarosta
i Grzegorz Piękoś – Skarbnik,  Adam Pulit – Burmistrz Złotowa,
Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka , Marcin Nowosielski – Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka, ks. Kazimierz Świderski
MSF – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie, a także  Roman Grzebel – członek nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Poznaniu, jednocześnie  członek Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, wnuk Powstańca Wielkopolskiego Józefa Grzebla oraz członkowie Rodzin Powstańców Wielkopolskich.

Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP w Pile.

Ryszard Goławski – Starosta Złotowski,
Małgorzata  Sameć – Wicestarosta i   Grzegorz Piękoś – Skarbnik.

kpt. Dariusz Ciężki i Jacek Jaroszewski z Klubu Strzeleckiego COMBAT w Złotowie oraz Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP w Poznaniu.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

11.02.2021

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymał Jacek Morawski – Prezes Koła
Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
To wyróżnienie  za całokształt jego działalności zawodowej
i społecznej, a w szczególności za pracę na rzecz środowiska kombatanckiego Wielkopolski.
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego odznakę wręczyli radni Sejmiku Województwa:
Marzena Wodzińska i Adam Cukier.

Uroczystość wręczenia odbyła się w czwartek, 11 lutego br.
w Sali im. Stefana Rowińskiego w ostrowskim Urzędzie Miejskim.

Obok przedstawicieli samorządu województwa, gratulacje
i życzenia Prezesowi Jackowi Morawskiemu złożyła Prezydent miasta Beata Klimek.

Jacek Morawski, to nasz skarb, nasza duma i radość. To człowiek, który potrafi jednoczyć innych wokół wspólnego celu, ale to również człowiek, któremu nasze miasto, mieszkańcy Ostrowa i kombatanci – leżą głęboko na sercu. Na Jacka Morawskiego i jego współpracowników zawsze możemy liczyć, kiedy organizujemy w mieście obchody świąt państwowych i uroczystości patriotyczne  – mówiła podczas uroczystości Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Moc serdecznych gratulacji i życzeń przekazali również:
Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu, Ryszard Maciejewski – Prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Kaliszu, a także Tadeusz Włódarczyk – Prezes Koła Gminnego ZKRPiBWP w Przygodzicach.

Odznakę honorową Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” – Prezes Jacek Morawski otrzymał w roku, w którym mija 10 lat Jego społecznej aktywności na stanowisku Prezesa Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
W tym czasie pomógł wielu członkom ZKRP i BWP  ich rodzinom,
a także brał czynny udział w wielu przedsięwzięciach patriotycznych i upowszechniających pamięć historyczną
o losach naszej Ojczyzny  Polaków.

Ostrowianie i lokalna społeczność Jacka Morawskiego zna dobrze również z zamiłowania do pokazów iluzji,
gdyż jest prestidigitatorem.
W swoim życiu dał wiele dobroczynnych pokazów magii dla chorych dzieci, przybywających na szpitalnych oddziałach.

Jacek Morawski urodził się we Lwowie. I to miasto na zawsze stało się jego ukochanym miejscem, do którego zawsze wraca myślami
i wspomnieniami z wielkim sentymentem.

Panie Prezesie serdecznie GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał
Robert Włodarczyk
Zastępca Dyrektora
Kancelarii Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego

05.02.2021

W dniu 3 lutego 2021 r. w Sali im. Hipolita Cegielskiego wręczono Statuetkę Złotego Hipolita 2020 Emilianowi Kamińskiemu –  aktorowi i reżyserowi teatralnemu, filmowemu, musicalowemu
i dubbingowemu, wokaliście i pisarzowi.
Założycielowi Fundacji Atut i Teatru Kamienica w Warszawie.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ustanowiło honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości – statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością
i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej.

W spotkaniu wzięli udział: Justyna Sieńczyłło – aktorka filmowa
i teatralna , prywatnie małżonka Emiliana Kamińskiego,
dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego, pomysłodawca Nagrody, Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW  ZKRP i BWP w Poznaniu, prof. Tomasz Łodygowski –
członek kapituły, Dominik Górny – Sekretarz Zarządu, poeta, członek kapituły oraz Marek Nowak – członek Zarządu Towarzystwa.

foto.: Hieronim Dymalski

Gratulujemy !!!

02.02.2021

W dniu 2.02.2021 roku życzenia z okazji 95 – tej Rocznicy Urodzin przyjął Walenty Wyrwał – Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kwilczu.

Życzenia „Stu Lat” od Kolegów z Koła ZKRP i BWP w Kwilczu przekazali Ryszard Paluszak – Sekretarz Koła oraz Jan Dobkowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu, pomyślności
w życiu rodzinnym i osobistym przekazał Wojciech Rabski – Pełnomocnik WZW ds. Kół Wielkopolska Północ – Zachód.

Dziękując za dotychczasową współpracę w poczuciu właściwie spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny przyłączamy się do życzeń, zdrowia, pogody ducha i dużo radości.

28.01.2021

Członkowie Koła Związku  Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu, po raz kolejny  uczcił rocznicę wyzwolenia Gostynia spod okupacji niemieckiej.

W dniu 26 stycznia 2021r. przy pomniku zlokalizowanym pomiędzy Gostyniem, a Piaskami, gdzie 76 lat temu doszło do krwawej potyczki pomiędzy wojskami radzieckimi i niemieckimi.
Delegacja złożyła kwiaty również na gostyńskim cmentarzu
i Górze Zamkowej.

22.01.2021

Rocznica „Krwawej soboty” i zakończenia okupacji

Już 76 lat minęło od tragicznych wydarzeń mrocznego czasu okupacji zapamiętanych jako „Krwawa sobota”.
20 stycznia 1945 roku, w ostatnich godzinach pobytu w Ostrzeszowie, hitlerowcy dokonali bestialskich morderstw.

O rocznicy tamtych wydarzeń pamiętali ostrzeszowscy samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i harcerze. 20 stycznia przed budynkiem Ratusza oddano cześć pomordowanym składając kwiaty przy pamiątkowej tablicy. Delegacje udały się też na ostrzeszowski cmentarz, gdzie oddano hołd pomordowanym. Przy głównej alei ostrzeszowskiego cmentarza znajduje się mogiła ofiar „Krwawej soboty”.
Jest miejscem wiecznego spoczynku  9  spośród
14 zamordowanych 20 stycznia 1945 r. Na nagrobnej tablicy widnieje wymowny napis:  ŻYCIE WASZE OJCZYZNĘ WSKRZESIŁO.

Rankiem 20 stycznia niemieccy żandarmi zjawili się w wielu mieszkaniach polskich obywateli. Aresztowanych sprowadzono
na rynek pod Ratusz. Napotkanych na ulicach mężczyzn – Polaków zatrzymywały patrole żandarmów niemieckich, strzelając do nich bez litości. W ten sposób zamordowano 14 osób: Alojzego Adamskiego, Ignacego Biernata, Szczepana Biernata, Jana Kubasika, Ignacego Kubasika, Józefa Morawę, Franciszka Poszwę, Mariana Rutkowskiego, Zbigniewa Biernackiego, młodego chłopca Gruszkę, Waleriana Stempniewicza i Mariana Stręka.
Zginął też omyłkowo zamordowany jeden z niemieckich osadników. By sterroryzować aresztowanych niemieccy żandarmi na oczach współwięźniów rozstrzelali pod Ratuszem jednego z aresztowanych, kilkunastoletniego ucznia krawieckiego Walentego Płaczka. Wydarzenia te zapisały się w dziejach naszego miasta jako „Krwawa sobota”.

Foto reportaż:

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wojciech Bąk
Sekretarz Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie

21.01.2021

102 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Przedstawiciele samorządu powiatowego i miejsko-gminnego, a także organizacji kombatanckich oraz młodzież złożyli kwiaty przy pamiątkowym obelisku obok Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.

Wśród uczestników Burmistrz  Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak oraz Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Ostrzeszowie Bohdan Ogrodowski.

Foto reportaż:

Nadesłał:
Wojciech Bąk
Sekretarz Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie

15.01.2021

Szanowni Państwo,
od dzisiaj, tj. 15 stycznia 2021 roku, na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zapisywać się osoby od 80 lat i więcej.
W tym celu najprościej będzie zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień:
989 lub do wybranego punktu szczepień.
Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia, następnie otrzymuje się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

Do rejestracji nie potrzeba żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy numer PESEL.

Od 22 stycznia 2021 r. ruszają zapisy osób,
które skończyły 70 lat.

Potrzebę dowozu na szczepienia można zgłaszać, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt, nr tel.: 61 646 33 44. 

Z dowozu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami (niezależnie od wieku), które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (trzeba złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Dzwonić mogą również poznaniacy
i poznanianki powyżej 70 roku życia, którzy mają obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień i nie dadzą rady sami ich przezwyciężyć. 

Ważne: zgłosić potrzebę transportu można dopiero po umówieniu konkretnego terminu szczepienia.

13.01.2021

W Ostrzeszowie uczcili pamięć Powstańców Wielkopolskich

7 stycznia minęła 102 rocznica zaprzysiężenia pierwszych ostrzeszowskich oddziałów powstańczych. To doniosłe wydarzenie miało miejsce na placu przed Zespołem Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.
Co roku 7 stycznia organizowane są tu uroczyste obchody
Dnia Patrona szkoły, będące głównym elementem powiatowych uroczystości rocznicowych.
Niestety, z powodu pandemii, w tym roku uroczystości ograniczono do minimum – samorządowe władze powiatu ostrzeszowskiego wraz z młodzieżą szkolną, nauczycielami, kombatantami oraz delegacją samorządu miasta i gminy Ostrzeszów,
złożyły wiązanki kwiatów pod głazem ku czci Powstańców, jaki znajduje się przed Zespołem Szkół nr 1.
W imieniu powiatu ostrzeszowskiego biało-czerwone kwiaty pod pamiątkową tablica złożył Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki wraz z wicestarostą Zofią Witkowską oraz członkiem Zarządu Powiatu Adamem Mickiewiczem.
Środowisko kombatantów reprezentował Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Ostrzeszowie Bohdan Ogrodowski oraz wiceprezes Stanisław Grzesiak.


Magdalena Kułak
pełnomocnik starosty ds. kontaktów z mediami
Foto
Rafał Janicki

07.01.2021

Obchody 102. rocznicy zdobycia lotniska na poznańskiej Ławicy 

102 lata temu, 5 stycznia 1919 roku Powstańcy Wielkopolscy
udali się do niemieckiego komendanta bazy na Ławicy
i domagali się kapitulacji i oddania lotniska Polakom.
Niemcy zagrozili, że wysadzą obiekty na terenie bazy
oraz Fort VII, gdzie składowano kilkaset ton bomb.
W czasie rozmów ze stroną niemiecką, grupa Polaków odcięła łączność lotniska z Berlinem oraz dostawy prądu,
a ponieważ obie strony były nieugięte doszło do walki zbrojnej.

Polacy zaatakowali w nocy z 5 na 6 stycznia. Oddział składający się z około 350-400 Powstańców, miał do dyspozycji zaledwie dwie armaty. Starali się oni nie niszczyć samolotów i nie wzniecać pożaru. Po zaledwie 20 minutach, Powstańcy przejęli kontrolę nad lotniskiem, a porucznik Fischer poddał jednostkę. W walce zginął jeden Powstaniec oraz dwóch Niemców.

Do polskiej niewoli wzięto 110 żołnierzy niemieckich.
Przejęto obiekty lotniskowe, prawie 30 samolotów,
części samolotów, broń i amunicję.

Uroczystości odbyły się w dniu 05.01.2021 r.
przy Pomniku Zdobywców Lotniska Ławica, który zlokalizowany jest przed starym terminalem przy ul. Bukowskiej. Delegacje władz oraz Kombatantów złożyły kwiaty pod pomnikiem, a wśród nich
płk pil. rez. Hieronim Kowalski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Wiązanki składano w małych grupach i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

07.01.2021

Pomimo panującej pandemii koronowirusa Covid-19
Zarząd Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie w miesiącu grudniu 2020 roku zorganizował akcję dostarczania paczek i życzeń świąteczno – noworocznych dla międzychodzkich Kombatantów. Przedstawiciel Zarządu Kol. Ryszard Sulej odwiedził wszystkich Kombatantów z Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie. Podczas spotkania przyjmując życzenia świąteczno – noworoczne Kombatanci nie kryli radości i zaskoczenia z wizyty.
Była okazja porozmawiać o sprawach bieżących , problemach
oraz zaktualizować numery telefonów.
Akcja cieszyła się dużą aprobatą i sympatią.
Państwo Bengsch z Kol. Ryszardem Sulejem (pierwszy z prawej)
Państwo Bengsch
Pan Straśko (siedzi) z Panem Sulejem
Państwo Tomkowiak.
styczeń 2021
W dniu 27.12.2020 r.   dla uczczenia 102.Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz pod tablicą na ul. Wrocławskiej w Poznaniu upamiętniającej udział Kompanii bsm Białoszyńskiego
w Powstaniu Wielkopolskim złożył kmdr ppor. Ryszard Majorczyk
– Pełnomocnik WZW ds. Kół Wielkopolska Południe – Wschód.
burst
burst
burst
burst

burst