05. Władze WZW

CZŁONKOWIE  WIELKOPOLSKIEGO  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu

PREZYDIUM

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

mgr Mirosław
GRZĘDOWSKI

Prezes WZW

2.

płk pil. Hieronim KOWALSKI

Wiceprezes WZW

3.

mgr Bernadeta ORŁOWSKA

Wiceprezes WZW

4.

ppor. rez. mgr Mariusz MIKOŁAJEWSKI

Wiceprezes WZW

 

5.

dr n. med. Sławoj MACIEJEWSKI

Sekretarz  WZW

6.

mgr Waldemar
SZOSTAK

Skarbnik WZW

7.

mgr Ryszard
TORZYŃSKI

Członek Prezydium

8.

Eugeniusz
ŚLIWIŃSKI

Członek Prezydium

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

9.

Antkowiak  Bożena

Członek Zarządu

10.

Babula  Maurycy

Pełnomocnik Region – Leszno

11.

Cichoracki  Benon

Pełnomocnik Region – Piła

12.

Cichy  Józef

Członek Zarządu

13.

Felsmann-Pawlik  Janina

Członek Zarządu

14.

Fojud  Stanisław

Członek Zarządu

15.

Krawczyk  Barbara

Członek Zarządu

16.

Maciejewski  Ryszard

Pełnomocnik Region – Kalisz

17.

kmdr ppor. rez.
Majorczyk Ryszard

Pełnomocnik Region Wielkopolska
Południe – Wschód

18.

Morawski  Jacek

Członek Zarządu

19.

Orsztynowicz Włodzimierz

Członek Zarządu

20.

 Pawlak  Urszula

Członek Zarządu

 21.

22.

23.

 Rabski  Wojciech

Święcichowska  Maria

Betleja Dorota

 Pełnomocnik Region Wielkopolska
Północ – Zachód

Członek Zarządu

Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

Stanisław  KRUPSKI

Przewodniczący KR

2.

Roman  DUTKIEWICZ

Sekretarz KR

3. 

 Urszula  DURA

Członek KR

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Leon  ŻEBROWSKI

Przewodniczący SK

2.

Michał  PIASECKI

Sekretarz SK

3.

Maria  BANACH

Członek SK