05. Władze WZW

CZŁONKOWIE  WIELKOPOLSKIEGO  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu

PREZYDIUM

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

mgr Mirosław
GRZĘDOWSKI

Prezes WZW

2.

mgr Bernadeta ORŁOWSKA

Wiceprezes WZW

3.

ppor. rez. mgr Mariusz MIKOŁAJEWSKI

Wiceprezes WZW

4.

dr n. med. Sławoj MACIEJEWSKI

Sekretarz  WZW

 

5.

mgr Waldemar
SZOSTAK

Skarbnik  WZW

6.

mgr Ryszard
TORZYŃSKI

Członek Prezydium

7.

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

9.

Antkowiak  Bożena

Członek Zarządu

10.

Babula  Maurycy

Pełnomocnik Region – Leszno

11.

Cichoracki  Benon

Pełnomocnik Region – Piła

12.

Cichy  Józef

Członek Zarządu

13.

Felsmann-Pawlik  Janina

Członek Zarządu

14.

Fojud  Stanisław

Członek Zarządu

15.

Krawczyk  Barbara

Członek Zarządu

16.

Pełnomocnik Region – Kalisz

17.

 

Pełnomocnik Region Wielkopolska
Południe – Wschód

18.

Morawski  Jacek

Członek Zarządu

19.

Betleja  Dorota

Członek Zarządu

20.

 Pawlak  Urszula

Członek Zarządu

 21.

22.

 Rabski  Wojciech

Święcichowska  Maria

 

 Pełnomocnik Region Wielkopolska
Północ – Zachód

Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

Stanisław  KRUPSKI

Przewodniczący KR

2.

Roman  DUTKIEWICZ

Sekretarz KR

3. 

 Urszula  DURA

Członek KR

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Leon  ŻEBROWSKI

Przewodniczący SK

2.

Maria BANACH

Członek SK