01. Aktualności 2024 rok

23.02.2024

79. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.

W dniu 23 lutego 2024 roku w Forcie Winiary – obecnie na  poznańskiej Cytadeli Poznaniacy uczcili kolejną rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.
Obchody odbyły się pod Dzwonem Pokoju.

Walki o o Poznań, o odzyskanie ziem spod niemieckiej okupacji trwające miesiąc zakończyły się rankiem 23 lutego 1945 r.,
kiedy po 5-dniowym oblężeniu poddało się wojsko broniące Cytadelę. W wyniku natarcia poległo niemal 6 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz około 3 tysiące z armii niemieckiej.
Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 650 ofiar –
mieszkańców Poznania.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Mariusz Wiśniewski – zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Po uroczystościach pod Dzwonem Pokoju w imieniu poznaniaków kwiaty pod pomnikami Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich złożyli Mariusz Wiśniewski i Halina Owsianna, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania. Obecni byli także przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych i wojewódzkich
oraz środowisk kombatanckich.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
który zapalił „Znicz Pamięci” przy Pomniku Cytadelowców.
Następnie uczestnicy oddali Hołd Bohaterom
przy Pomniku Żołnierzy Alianckich.

JFP

Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Kazimierz Seredyński

23.02.2024

SPOTKANIE

W przeddzień 79.Rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej
i walk o Poznań dnia 22 lutego 2024 roku
w gościnnych murach Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się Członkowie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz zaproszeni Goście.

Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu.

Wśród Gości m.in.:
– Alicja Marciniak – przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
– prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak – Zakład Najnowszej Historii Politycznej UAM
– Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
– phm. Piotr Pers – przedstawiciel Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
im. Powstańców Wielkopolskich – Hufiec ZHP Poznań Nowe – Miasto.
– Andrzej Siejak – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP
w Jarocinie
– Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Ostrzeszowie.
– Henryk Dawidzionek – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP we Wronkach
oraz Kombatanci – członkowie Kół ZKRP i BWP i sympatycy wielkopolskiego środowiska kombatanckiego.

Spotkanie otworzył i powitał Gości – Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, rodowity poznaniak nawiązał w swoim wystąpieniu do wspomnień rodzinnych, albowiem Jego przodkowie pra, pra Dziadek – Powstaniec Wielkopolski i Ojciec Karol – 1 szwadron 25 pułku ułanów – byli bardzo związani z naszą organizacją.

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Andrzej Stelmach – witając zebranych nawiązał do historii miasta Poznania oraz podkreślił szereg aspektów współpracy pomiędzy Wydziałem ,
a Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Wykład nt. 79. Rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań wygłosił prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak.

To była prawdziwa lekcja historii. Bitwa o Poznań to trwające miesiąc walki o odzyskanie ziem spod niemieckiej okupacji. Decydująca część wydarzeń to oczywiście walka o FORT WINIARY, czyli dzisiejszą CYTADELĘ, która rozpoczęła
się 17 lutego 1945 roku, a ostatni szturm odbył się rankiem
23 lutego 1945 roku. Poznania broniły oddziały Niemieckie, również żołnierze Węgierscy. W  wyniku natarcia poległo niemal
6 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz 5 tysięcy z armii niemieckiej. Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 650 ofiar,
byli to mieszkańcy Poznania.

Podczas dyskusji po wykładzie głos zabrali Antoni Kruszewski
z Jarocina , Zygmunt Szorcz oraz Waldemar Szostak – Członkowie WZW wnosząc cenne uwagi i refleksje dot. przedstawionych kwestii.

Podczas spotkania zasłużeni członkowie naszej organizacji zostali uhonorowani Medalami „PRO PATRIA”.

Przed wręczeniem odznaczeń Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP przeczytał wiersz patriotyczny swojego autorstwa pt. „Pro Patria”.

Panel „odznaczeniowy” poprowadziła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
na wniosek Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował medalami „Pro Patria” osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Ojczyzny.

Medale z rąk Alicji Marciniak –  przedstawiciela Szefa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali:

– Pani Halina Dawidzionek – społecznik i patriotka, Członek Nadzwyczajny pełniąca funkcję skarbnika Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP we Wronkach.

– Pani Kazimiera Horyza – Pachciarz – podopieczna Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Jarocinie, nauczyciel historii,
społecznik i regionalistka.

– Pani Krystyna Kruszewska – Kombatant – Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Jarocinie. „Dziecko Zamojszczyzny”, nauczyciel, społecznik. W Jej imieniu Medal odebrał małżonek Antoni Kruszewski.

– Pani Aniela Leszner – podopieczna i wiceprezes Koła Poznań – Piątkowo, społecznik i patriotka.

– Pan Wacław Mucha – Kuczyński – Członek Nadzwyczajny Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Ostrzeszowie.- emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, harcerz. Twórca, opiekun i obecnie kustosz Izby Tradycji i Pamięci narodowej w swojej macierzystej szkole,
Autor programu wychowawczego „Śladami Powstańców”.

– Pan Walenty Podemski – Kombatant – Koła Miejsko – Gminnego w Jarocinie, chorąży Pocztu sztandarowego Koła w Jarocinie, społecznik i patriota.

– Pan Andrzej Siejak – Członek Nadzwyczajny i Prezes Koła Miejsko – Gminnego oraz chorąży Pocztu sztandarowego Koła w Jarocinie. Społecznik i wybitny organizator. Patriota.

Następnie przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Dominik Górny wraz  z prof. dr hab. Andrzejem Stelmachem
w imieniu Kapituły „Honorowego Hipolita”
i Prezydenta Towarzystwa dr. Mariana Króla uhonorowali wręczając STATUETKĘ HONOROWEGO HIPOLITA – Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, nadając jednocześnie Godność LIDERA PRACY ORGANICZNEJ – za krzewienie idei pracy organicznej.

Natomiast prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak został uhonorowany przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego srebrnym Medalem „LABOR OMNIA VINCIT”
za krzewienie  idei pracy organicznej.
Aktu dekoracji dokonali prof. dr hab. Andrzej Stelmach
wraz z Dominikiem Górnym – Sekretarzem THC.

W imieniu odznaczonych podziękował Antoni Kruszewski.

Na zakończenie Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW pogratulował odznaczonym i podziękował wszystkim za przybycie.

ODZNACZONYM GRATULUJEMY !!!

Po spotkaniu odbyło się Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie zebrani omówili szereg bieżących spraw organizacyjnych.

JFP

Zdjęcia:
Piotr Pers
Bohdan Ogrodowski
Jagoda Pawlik

23.02.2024

17 lutego 2024 r. 100 – Rocznicę Urodzin obchodził
ppłk. Jan Świstak – Kombatant – Sybirak z Wągrowca.

Jako 16-latek, zimą 1940 r. został deportowany na Syberię. Pracował przy wyrębie drzewa w miejscowości Rakła,
skąd udało mu się uciec do Rodziców.

W 1942 roku został wcielony do Roboczych Batalionów.
W kwietniu 1943 r. zwolniony powrócił w Tajgę do Walnowa. Natomiast w maju 1943 roku wstąpił do I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką.

We wrześniu 1943 r. wyjeżdża na front, a już  12 października 1943 r. uczestniczy w Bitwie pod Lenino,
gdzie został ranny i wzięty do niewoli.
W listopadzie 1943 r. jest w obozie dla rannych jeńców w Vałku
na granicy Łotewsko – Estońskiej. Później ucieka przez Estonię
i przynależy do grupy partyzanckiej. W sierpni 1944 r. nastąpiło połączenie z Armią Czerwoną. Jan został dowódcą drużyny
i stopień młodszego sierżanta oraz „Order Sławy”.

Jednakże choroba Pana Jana uniemożliwiła spotkanie
z najbliższymi i delegacjami przedstawicieli samorządu i środowiska kombatanckiego, tym samym przyjęcia życzeń i gratulacji
z okazji tak dostojnego Jubileuszu.

Pomimo tego w dniu 22 lutego 2024 roku dostojnego Jubilata odwiedziły Stefania Gieczewska – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Wągrowcu wraz z Jolantą Szpis – Sekretarz Koła wągrowieckiego.
Koleżanki z wągrowieckiego Koła ZKRP i BWP złożyły życzenia Jubilatowi w imieniu własnym i członków Koła, w imieniu Pana Czesława Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Pani Elżbiety Sadzyńskiej – Sekretarz Generalnej Zarządu Głównego  ZKRP i BWP w Warszawie
oraz w imieniu Pana Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i koleżeństwa z Poznania.

Ponadto na ręce córki Pani Anny Hinc przekazały odznaczenia :
Kombatancką Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918”
wraz z dyplomem od Zarządu Głównego ZKRP i BWP

oraz odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”
od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku.

Córka Pana Jana Świstaka – Pani Anna Hinc.

Od lewej na zdjęciu: Jolanta Szpis – Sekretarz Koła ZKRP i BWP, Anna Hinc – córka Jubilata oraz Stefania Gieczewska – Prezes Koła ZKRP i BWP w Wągrowcu.

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż Pan ppłk. Jan Świstak
w godzinach popołudniowych dnia 22 lutego 2024 roku

„Odszedł na Wieczną Wartę”.

Cześć Jego Pamięci !!!

JFP

Zdjęcia nadesłały:
Stefania Gieczewska
Jolanta Szpis

21.02.2024

Poznań uczcił  pamięć  bohaterów  Akcji „Bollwerk”.

W dniu 21 lutego 2024 roku w Poznaniu przy ul. Estkowskiego,
przy pomniku ufundowanym przez mieszkańców miasta uczczono żołnierzy AK i poznaniaków z Chwaliszewa
– bohaterów Akcji „Bollwerk”,
którzy 82 lata temu zniszczyli niemieckie magazyny wojskowe
w porcie rzecznym w Poznaniu.

Niemieckie magazyny żywności i umundurowania spłonęły w nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku. Zniszczone zostały tony żywności, materiałów budowlanych, chemikaliów oraz zapasy ciepłej odzieży, przeznaczonej dla wojsk walczących na froncie wschodnim.

Intensywne dochodzenie gestapo skutkowało licznymi aresztowaniami. Większość członków grupy dywersyjnej została zamordowana w trakcie brutalnych przesłuchań.
Ci, którzy przeżyli śledztwo, zostali straceni.

Hołd uczestnikom brawurowej akcji oddali Kombatanci, przedstawiciele miasta oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 40
w Poznaniu.

Wśród uczestników uroczystości Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.


JFP

Zdjęcia:
Piotr Pers

21.02.2024

SPOTKANIE

W dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie  władz Nowego Tomyśla z Panem Józefem Bednarzem – Kombatantem – Członkiem
Koła Miejsko Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Nowym Tomyślu,
który w dniu 8 stycznia 2024 roku skończył 100 LAT.
Pan Józef spotkał się z Włodzimierzem Hibnerem – Burmistrzem Nowego Tomyśla, Grażyną Pogonowską – zastępczyni burmistrza, Grzegorzem Aryżem – Sekretarzem Gminy
oraz z  Wojciechem Rabskim  – Członkiem Prezydium
i Skarbnikiem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Arturem Bąkiem – Prezesem PEC w Nowym Tomyślu, Mateuszem Jandym – Dyrektorem OPS w Nowym Tomyślu oraz Markiem Wichtowskim – Prezesem PWiK w Nowym Tomyślu.

To wyjątkowe spotkanie pozwoliło poznać ciekawą historię
Pana Józefa – wspomnienia z młodości,  jego doświadczenia
ze służby wojskowej, a także powojenne losy.

 

Jubilatowi GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia nadesłał:
Wojciech Rabski

10.02.2024

Dzień Patrona.

W dniu 9 lutego 2024 roku w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie
obchodzono Dzień Patrona .

Wśród zaproszonych Gości Apoloniusz Twaróg – Członek  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu i Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Murowanej Goślinie oraz Jarosław Dobrowolski – Radny Powiatu Poznańskiego, którzy na ręce Dyrektora Szkoły Pani Aldony Dałek przekazali w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
MEDAL SEMPER  MEMORES  ERIMUS
„ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania
dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Długiej Goślinie.
za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci
o bohaterskich czynach Wielkopolan.

Ponadto Medalem MEDAL SEMPER  MEMORES  ERIMUS
„ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania

wyróżniona została
Pani Justyna Furman – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie.

GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia nadesłała:
Justyna Grefkiewicz

10.02.2024

105.Rocznica podpisania rozejmu w Trewirze.

W dniu 9 lutego 2024 roku w Poznaniu na Skwerze Marszałka Ferdynanda Focha odbyła się uroczystości z okazji
105.Rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze.

    Ferdynand Foch francuski dowódca i teoretyk wojskowy, dowódca wyższych związków taktycznych armii francuskiej , marszałek trzech narodów: Francji (1918),
Wielkiej Brytanii (1919) 
i Polski (1923),
szef Sztabu Generalnego, przewodniczący Rady Wojennej Sprzymierzonych, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych.

Osobiste zaangażowanie marszałka Focha w proces pokojowy, który zaowocował uwzględnieniem sukcesu Powstania Wielkopolskiego w traktacie podkreślił w swoim przemówieniu
Stanisław Tamm – Sekretarz Miasta Poznania,
cyt. „„Dzięki temu nasz region został uznany za część odrodzonej Polski, co miało ogromne znaczenie nie tylko dla zakończenia walk, ale również dla ustalenia granic między Polską a Niemcami.

Również Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zwrócił uwagę na międzynarodowy kontekst Powstania Wielkopolskiego, podkreślając wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych oraz osobiste zaangażowanie marszałka Focha.

W obchodach rocznicowych uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i regionu, Igor Kraszewski – konsul honorowy Francji
w Poznaniu, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerstwa oraz szkół.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny młodzieży
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego.

Jagoda Pawlik
Zdjęcia:
Mieczysław Pawlik
Piotr Pers

10.02.2024

84.Rocznica Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir.

W dniu 9 lutego 2024 roku w Poznaniu uczczono pamięć 140 tysięcy Polaków, którzy  w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku zostali zesłani w głąb Związku Sowieckiego. Wśród deportowanych były rodziny wojskowych, pracownicy kolei i służb leśnych.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Polskich Zesłańców Sybiru w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu.

Bezpośrednio po Mszy uroczystości odbyły się pod
Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru.
Modlitwę za zmarłych odprawił obecny podczas uroczystości arcybiskup Stanisław Gądecki.

Marian Macutkiewicz – Prezes Związku Sybiraków nazwał Syberię „największym więzieniem świata”. Apelował do młodych,
aby nie zapominali oni o historii ludzi, których Związek Radziecki potraktował brutalnie i bezwzględnie.

Ponadto wśród uczestników Kombatanci, Karolina Fabiś – Szulc –
I Wicewojewoda Wielkopolska delegacje rady miasta,
Jędrzej Solarski –   Wiceprezydent Poznania, przedstawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP,
która zapaliła „Znicz Pamięci”.

Zdjęcia:
codzienny poznań.pl

06.02.2024

W dniu 28 grudnia 2023 roku z inicjatywy Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Murowanej Goślinie, odsłonięta została tablica, która informuje, o tym że na cmentarzu w Murowanej Goślinie pochowani zostali Powstańcy Wielkopolscy.

Zdjęcie nadesłał:
Apoloniusz Twaróg
Prezes Koła ZKRP i BWP
w Murowanej Goślinie

06.02.2024

W piątek, 2 lutego 2024 roku w Podgajach, Gmina Okonek
w pow. złotowskim przy pomniku Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się uroczystości.

Pan Andrzej Jasiłek Burmistrz Urząd Miasta i Gminy w Okonku
oraz Pan Ryszard Goławski Starosta Złotowski zaprosili
Pana Romana Grzebela –  Członka Nadzwyczajnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Koło Miejskie w Pile na uroczystości z okazji 79. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski
oraz upamiętnienia męczeńskiej śmierci 32 żołnierzy
z 3. Pułku Piechoty 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

Wartę honorową i kompanię reprezentacyjną, pod dowództwem podporucznika Miłosza Deneszewskiego, wystawił 52. Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej z Czarnego w woj. pomorskim. Uroczystości uświetniła orkiestra wojskowa z Koszalina,
pod batutą starszego chorążego sztabowego Tomasza Zajączkowskiego.

W trakcie przemówień, Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski, przypomniał, że wolność to nie tylko dar,
ale także wartość, którą należy ciągle pielęgnować, zwracając uwagę na fakt, że nie jest ona dana raz na zawsze.
Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu zaakcentował
na znaczeniu pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie
dla naszej wolności, argumentując, że ta pamięć powinna stale towarzyszyć nam w naszych sercach i działaniach.

Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski

Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu

Kwiaty pod pomnikiem Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski , Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski, Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego , Roman Grzebel w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, st. kpt. Krzysztof Olczak – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wraz z delegacją, Robert Chwedczyk Komendant Powiatowy Policji w Złotowie inspektor
wraz z delegacją, mjr Michał Komicz – zastępca dowódcy
52. Batalionu Remontowego w Czarnem, Krzysztof Kanecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Jastrowiu wraz z delegacją,
Artur Bobruk – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, Kamila Krzanik – Dworanowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu złotowskiego, delegacje organizacji i związków, inspekcje i służby mundurowe, delegacje placówek oświatowych oraz delegacje firm i zakładów pracy.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Jasiłek – Burmistrz Miasta i Gminy Okonek
płk. Edward Królik i Ryszard Goławski Starosta Złotowski

Na zdjęciu od lewej: Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka,
Marcin Nowosilski – Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka, Roman Grzebel – przedstawiciel WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel
Zdjęcia:
Anna Bartko
Rzecznik Starostwa Powiatowego w Złotowie
i Ewa Brożek Urząd Gminy w Tarnówce.

03.02.2024

W czwartek 1 lutego 2024 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie noworoczne Gminy Nowy Tomyśl.

Zebranych w sali widowiskowej NOK-u gości w imieniu gospodarzy: Włodzimierza Hibnera – Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Adrianny Zielińskiej i Grażyny Pogonowskiej – Zastępczyń Burmistrza powitała Beata Baran – dyrektor NOK.

Wśród zaproszonych Gości Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolski, Starosta Nowotomyski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
wraz z Radnymi, Starości, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Nowotomyskiego oraz gmin zaprzyjaźnionych, sołtysi z terenu Gminy Nowy Tomyśl, przedstawiciele służb mundurowych,  oświaty, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Wojciech Rabski – Członek Prezydium – Skarbnik WZW
w Poznaniu.

Na zdjęciu pierwszy z lewej Wojciech Rabski – Członek Prezydium WZW, dalej Włodzimierz Hibner – Burmistrz
Nowego Tomyśla.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań i inwestycji minionego roku w Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego oraz planów na 2024 rok.

Wydarzenie uświetnił koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Zdjęcia :
Maciej Kasprzak
Nowotomyski
Magazyn Informacyjny
Nadesłał:
Wojciech Rabski

31.01.2024

Integracyjne spotkanie kombatanckie.

 W uroczystości przygotowanej przez Koło Gminne w Kotlinie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w dniu 30 stycznia 2024 r. w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach odbyło się dyskusyjne spotkanie
na temat konieczności jednoczenia się organizacji związkowych.

                W twórczym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych w Kotlinie w osobach: Przewodniczący Rady Gminy Kotlin – Czesław Moch, Wójt Gminy Kotlin – Mirosław Paterczyk, Sekretarz Gminy – Michał Urbaniak, Skarbnik Gminy –
Alicja Andrzejewska.
W tym roku zaproszono również zaprzyjaźnionych kombatantów
z Koła Gminnego w Jarocinie ZKRP i BWP oraz przedstawicieli Zarządu Związku Inwalidów Wojennych w Jarocinie reprezentowanych przez Prezesa ZIW Mariana Matkowskiego
oraz Sekretarza ZIW Henryka Musielaka.
Wójt Gminy Kotlin Mirosław Paterczyk po krótkim wystąpieniu wręczył Mirosławowi Kościelnemu – Członkowi Nadzwyczajnemu, Dyplom Okolicznościowy nadany przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Związku Kombatantów RP i BWP. Poruszono sprawy dotyczące starzenia się organizacji oraz potrzebę jednoczenia sił pomiędzy kołami, a także pozyskiwaniu nowych członków nadzwyczajnych.
Nie zabrakło wspomnień z minionych młodzieńczych lat, czasu spędzonego w wojsku oraz w trudnych warunków zimowych.

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

31.01.2024

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

W dniu 29 stycznia 2024 roku w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Poznaniu.

Podczas posiedzenia członkowie rady wspólnie z Agatą Sobczyk – Wojewodą Wielkopolską omówili kalendarium uroczystości patriotycznych w 2024 roku oraz roczne plany i zamierzenia Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Poznaniu jest opiniodawczo – doradczym organem Wojewody w sprawach integracji środowisk kombatanckich, której przewodniczącym od wielu lat jest
mjr Zenon Wechmann – Prezes Oddziału Wielkopolska Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i Przewodniczący i Prezesi Związków Kombatanckich oraz Teresa Masłowska – Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała
Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

23.01.2024

W hołdzie ofiarom Krwawej Soboty.

By uczcić tragiczne wydarzenia sprzed 79 lat i oddać hołd zamordowanym ostrzeszowianom 20 stycznia 2024 roku
na ostrzeszowskim rynku zgromadzili się Kombatanci, harcerze ZHR i ZHP, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych oraz władze samorządowe powiatu,
a także Miasta i Gminy Ostrzeszów, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą znajdującą się na frontowej ścianie ratusza, ufundowaną przez mieszkańców Ostrzeszowa w hołdzie pomordowanym w Krwawą Sobotę ostrzeszowianom.
Po złożeniu kwiatów na rynku, uczestnicy uroczystości przeszli
na ostrzeszowski cmentarz, by zapalić znicze na grobie ofiar Krwawej Soboty.

W symbolicznej uroczystości uczestniczył Andrzej Grzyb – Poseł
na Sejm RP ; w imieniu władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego kwiaty złożyła wicestarosta Zofia Witkowska wraz z członkiem Zarządu Powiatu Adamem Mickiewiczem. Okolicznościowe słowo wygłosił Stanisław Grzesiak – wiceprezes ostrzeszowskiego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Na uroczystości nie zabrakło Bohdana Ogrodowskiego – Prezesa Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie.

79 lat temu, tuż przed wyzwoleniem, dosłownie w ostatnich godzinach pobytu w Ostrzeszowie hitlerowcy dokonali bestialskich morderstw. Wydarzenia te zapisały się w historii Ostrzeszowa  pod wiele mówiącą nazwą Krwawa Sobota. 20 stycznia 1945 roku z rąk niemieckich żandarmów zginęli: Alojzy Adamski, Ignacy Biernat, Szczepan Biernat, Jan Kubasik, Ignacy Kubasik, Józef Morawa, Walenty Płaczek, Franciszek Poszwa, Marian Rutkowski, Zbigniew Biernacki, chłopiec o nieznanym imieniu o nazwisku Gruszka, Walerian Stempniewicz i Marian Strenk.
Zginął też omyłkowo jeden z niemieckich osadników.
Następnego dnia Niemcy mieli rozstrzelać 80 kolejnych osób, ale plany hitlerowców pokrzyżowała ofensywa wojsk radzieckich.  W niedzielę 21 stycznia 1945 roku około godz. 6 ulicami Wieluńską i Grabowską wjechały do Ostrzeszowa radzieckie czołgi. Około godz. 8.30 zakładnicy zostali uwolnieni. 21 stycznia 1945 roku zakończyła się hitlerowska okupacja w Ostrzeszowie.

Materiał nadesłała:
Magda Kułak
pełnomocnik starosty
ds. kontaktów z mediami

23.01.2024

100.Rocznic Urodzin

Pan Franciszek Adamczak – Kombatant-  Członek Miejsko- Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu w dniu 18 stycznia 2024 roku
skończył 100 lat.
Do służby wojskowej został powołany w kwietniu 1945 roku
do 59 pułku zapasowego artylerii lekkiej w Toruniu, a następnie przeniesiony do pułku artylerii przeciwlotniczej w Lesznie.
Służbę wojskową zakończył w marcu 1946 roku.
Z zawodu był murarzem.
Uroczystość urodzinowa odbyła się
20 stycznia 2024 roku w Kunowie, z udziałem licznej rodziny
i dwóch pra, pra wnuków, na której Jubilat został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Pamięci.
Dekoracji dokonał Jan Nowacki Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
List gratulacyjny wręczyła Jubilatowi Melania Andrzejczak –  ​Prezes Koła ZKRP i BWP w Gostyniu, natomiast
kwiaty wręczyła Zofia Biderman – Skarbnik Koła ZKRP i BWP
w Gostyniu.
GRATULUJEMY !!!
Materiał nadesłał:
Jan Nowacki

19.01.2024

105. Rocznica Powstania Wielkopolskiego w Kwilczu.

        W gminnych obchodach 105 rocznicy przyłączenia się ochotników z Ziemi Kwileckiej do Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się  6 stycznia 2024 r., nasz Związek reprezentował poczet sztandarowy i delegacja składająca wiązankę kwiatów
w składzie: Andrzej Piotrowicz – syn Powstańca Wielkopolskiego
z asystą Ryszarda Paluszaka – Prezesa Koła ZKRP i BWP
i Władysława Ogrodowczyka – Sekretarza Koła.

Od lewej: Ryszard Paluszak, Władysław Ogrodowczyk,
Andrzej Kaczmarek

     Po Mszy Św. delegacje udały się na Skwer płk. Łukasza Cieplińskiego, gdzie odśpiewano hymn państwowy,
a na maszt została wciągnięta biało – czerwona flaga.
Stanisław Mannek – Wójt Gminy przypomniał wydarzenia tamtych dni, po czym nastąpiła zmiana warty przy pomniku Powstańców Wielkopolskich dokonana przez MDP OSP w Kwilczu,  złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz odśpiewano Rotę.

Od lewej: Andrzej Kaczmarek, Władysław Ogrodowczyk,
Ryszard Paluszak

Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
Od lewej: Grzegorz Korpik – Przewodniczący MRG w Kwilczu,
Andrzej Kaczmarek, Władysław Ogrodowczyk, Ryszard Paluszak, wójt gminy Stanisław Mannek

Poczet sztandarowy ZK RP i BWP
Drugi od prawej: Ryszard Paluszak, Wł. Ogrodowczyk,
Andrzej Kaczmarek

Przemawia Wójt Gminy Kwilcz Stanisław Mannek.

 Na budynkach Kwilcza łopotały powstańcze flagi,  przypominające dzień 27 grudnia 1918 r. dzień, w którym powstanie rozpoczęło się w Poznaniu, a rozejm podpisany w Trewirze 16 lutego 1919 r. zakończył zmagania militarne o Wielkopolskę.

Zmiana warty honorowej przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Materiał opracował:
Ryszard Paluszak
Prezes Koła ZK RP i BWP w Kwilczu
Zdjęcia:
Marcin Lehmann
i Jakub Melcer

17.01.2024

Jubileusz 100 – lecia Urodzin .

 Pan Józef Bednarz – Kombatant – Członek Koła Miejsko Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Tomyślu w dniu 8 stycznia 2024 roku skończył 100 LAT.

Pan Bednarz służył w 16 Brygadzie Pancernej Wojska Polskiego
15. 03.1945 r. brał udział w obronie Wrocławia.
Brał również udział przy forsowaniu NYSY ŁUŻYCKIEJ.
Ranny pod Budziszynem.

Zawodowo pracował w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych „CHIFA” jako tokarz w Dziale Mechanicznym w Nowym Tomyślu.

Odznaczony m. in. „Medalem Zwycięstwa i Wolności”
w uznaniu zasług położonych podczas II Wojny Światowej
oraz Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Urodzinowa uroczystość odbyła się 12 stycznia 2024 roku,
w której wzięła udział liczna Rodzina, Przyjaciele,
Pan Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla,
który złożył życzenia oraz wręczył list gratulacyjny i kwiaty.

Były również życzenia od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Zdjęcia nadesłał:
Piotr Wolny
Wnuk Jubilata

12.01.2024

Obchody 105. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego we Włoszakowicach.

W dniu 11 stycznia 2024 roku, dokładnie w 105. rocznicę słynnej potyczki pod Zbarzewem, odbyła się druga odsłona gminnych uroczystości powstańczych.
Bohaterskich powstańców wielkopolskich  wspominano we Włoszakowicach oraz przy zbarzewskim pomniku upamiętniającym tamto wydarzenie.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji poległych,
którą we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń
i ksiądz senior Andrzej Szulc.
W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące lokalne instytucje i organizacje społeczne, w tym: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach (sztandar nieśli żołnierze ze 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie), Towarzystwo Kolejarzy, Kółko Rolnicze oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Byli również przedstawiciele władz samorządowych, delegacje niewymienionych organizacji oraz uczniowie miejscowej szkoły.

Pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego uczczono także na pobliskim cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się symboliczny grób księdza Józefa Górnego (patriotycznego proboszcza parafii Włoszakowice w latach 1916-1940), mogiła powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem (Jana Otto juniora, Michała i Wiktora Zająców oraz Leona Wańskiego) oraz grób Jana Otto seniora (dowódcy oddziału powstańczego we Włoszakowicach).
Przy powstańczej mogile złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, czego dokonali m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, dyrektor ZSO Włoszakowice Jarosław Zielonka, prezes włoszakowickiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Lucyna Wójcik, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło Włoszakowice z prezes Marią Rzeźniczak na czele, reprezentanci miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z prezesem Tomaszem Pawłowskim oraz przedstawicielki tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Danutą Walkowiak.

O odpowiedną oprawę wydarzenia zadbał brat Ryszard Dudek
z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, który oddał salwy honorowe na cmentarzu we Włoszakowicach oraz przy pomniku
w Zbarzewie.

Materiał nadesłała:
Lucyna Wójcik
Prezes Koła ZKRP i BWP
we Włoszakowicach.

12.01.2024

DZIEŃ  PATRONA

W dniu 12 stycznia 2024 roku Szkoła Podstawowa
im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939,
jedna z najmniejszych szkół

w powiecie szamotulskim obchodziła DZIEŃ PATRONA.

Minęło 84 lata i 23 dni od przykrych wydarzeń dla mieszkańców wsi Brodziszewo. Spacyfikowani podczas II Wojny Światowej mieszkańcy na długie tygodnie osadzeni zostali w więzieniu
we Wronkach.
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie PAMIĘTAJĄ
o tych wydarzeniach.

Wśród zaproszonych Gości Wojciech Rabski – Członek Prezydium
i Skarbnik Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, który na ręce Dyrektor Szkoły Pani Katarzyny Andrzejewskiej przekazał w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Związku ufundowany przez dr Mariana Króla – Honorowego Prezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, który jako dziecko był wśród deportowanych
MEDAL SEMPER  MEMORES  ERIMUS
„ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania,
za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci
o bohaterskich czynach Wielkopolan.

GRATULUJEMY !

Materiał nadesłał:
Wojciech Rabski

12.01.2024

Oddano Hołd Powstańcom Wielkopolskim w 105. Rocznicę Zdobycia lotniska Ławica.

W dniu 6 stycznia 2024 roku przed pomnikiem  Zdobywców Ławicy przy starym terminalu Portu Lotniczego na Ławicy w Poznaniu tradycyjnie, jak co roku
Klub Seniorów Aeroklubu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Poznański wraz
z zaproszonymi Gośćmi oddali Hołd Powstańcom Wielkopolskim
w 105. Rocznicę zdobycia lotniska Ławica.

 W uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Wojskowej udział wzięli zaproszeni przez organizatora uroczystości oficjalnych goście: władze miasta, samorządowcy, przedstawiciele 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego,
przedstawiciele V. Korpusu Armii USA, mieszkańcy m. Poznania.

12.01.2024

Dr Marian Król – Prezydent oraz Zarząd Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego, zaprosili Członków Towarzystwa, przyjaciół i sympatyków do udziału w uroczystej Mszy Świętej, podsumowującej obchody
25-lecia działalności Towarzystwa.

Mszę Świętą w intencji  dziękczynnej
za 25 lat działalności Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego
oraz za zmarłych i żyjących Członków i Przyjaciół Towarzystwa
w dniu 6 stycznia 2024  roku o godz. 10.00
w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra
i Pawła 
w Poznaniu  odprawił Jego Ekscelencja Arcybiskup, Metropolita Poznański  Stanisław Gądecki.
Wśród uczestników Członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu z dr. Marianem Królem – Prezydentem Towarzystwa i Dominikiem Górnym – Sekretarzem HCP na czele oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.