01. Aktualności 2023

27.01.2023

Apelem Pamięci pod tablicą ku czci Powstańców Wielkopolskich
w dniu 27 stycznia 2023 roku rozpoczęto Święto Patrona
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Starym Bojanowie.

Uroczystego charakteru obchodom dodały Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
oraz Szkół w Starym Bojanowie.

Stało się tradycją, iż co roku uczniowie szkoły, grono pedagogiczne
z Panem Tadeuszem Ilmerem – Dyrektorem szkoły na czele wraz
z Kombatantami Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Śmiglu z Władysławem Piecuchem – Prezesem Koła oddają honor
Powstańcom  Wielkopolskim.

Ponadto wśród uczestników  Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Śmiglu oraz członkowie wspierający działalność Koła ZKRP i BWP w Śmiglu.

W imieniu Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW ,Wielkopolski  Zarząd Wojewódzki  Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych  reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,

który wraz z Władysławem Piecuchem uhonorował KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI
Barbarę Kuderską, Adama Białasa i Michała Mayera

oraz
 KOMBATANCKIM  CERTYFIKATEM  PAMIĘCI  nauczycieli Szkoły Aleksandra Derę,  Aldonę  Kaźmierczak i Grzegorz Kaźmierczaka, Anitę Kasperską,  Izabelę Kołak , Piotra Świdzińskiego
i Iwonę Woś  – Sochacką.

Po części oficjalnej uroczystości w auli Szkoły uczniowie Szkoły zaprezentowali część artystyczną .

GRATULUJEMY !!!

26.01.2023

W dniu 26 stycznia 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z
Janem Filipem Libickim – Senatorem RP.

Tematem spotkania była postulaty VIII Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej WZW, która odbyła
się w dniu 6 października 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem pkt 2 Uchwały nr 1, tj.
„Konferencja postuluje ponownie, aby zwrócić się do Władz Centralnych Państwa w celu ustanowienia miesięcznego dodatku do emerytury dla osób powyżej 90 roku życia,
mających status kombatantów lub osób podopiecznych”.

26.01.2023

W dniu 25 stycznia 2023 roku w Zarządzie Głównym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie odbyło się spotkanie, którego celem było uzgodnienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć w czerwcu br. Kongresem Sprawozdawczo – Wyborczym  ZKRP i BWP.

Spotkaniu przewodniczył Janusz Maksymowicz –
Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Uczestnikami byli : Jan Witkowski – Wiceprezes ZG,
Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalna ZG oraz
Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
Bernadeta Orłowska – Wiceprzewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej ZG
i Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Ujmującym akcentem spotkania było uhonorowanie
Kol. Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW w Poznaniu okolicznościowym Dyplomem z okazji przypadających
w dniu 6 stycznia  80 URODZIN.

Były życzenia i uznanie za  wieloletnią aktywną działalność członkowską w szeregach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz piękne kwiaty.

Panie Prezesie GRATULUJEMY !!!

20.01.2023

11 stycznia 2023 roku w 104. rocznicę pamiętnej potyczki pod  Zbarzewem Powstańców Wielkopolskich wspominano we Włoszakowicach oraz przy zbarzewskim pomniku.

 Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji poległych, którą we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń i ksiądz senior Andrzej Szulc. W rocznicowym nabożeństwie, obok mieszkańców Włoszakowic, władz samorządowych i uczniów miejscowej szkoły, uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące lokalne instytucje i organizacje społeczne, w tym: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach.


Pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego uczczono
na pobliskim cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się symboliczny grób księdza Józefa Górnego (patriotycznego proboszcza parafii Włoszakowice w latach 1916-1940),
mogiła Powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem (Jana Otto juniora, Michała i Wiktora Zająców oraz Leona Wańskiego) oraz grób Jana Otto seniora (dowódcy oddziału powstańczego we Włoszakowicach).
W miejscach ich pochówku złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze. Hołd Powstańcom oddali m.in. Robert Kasperczak – Wójt Gminy Włoszakowice, Kazimierz Kurpisz –  Przewodniczący Rady Gminy oraz Lucyna Wójcik – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach wraz z podopiecznymi.

Następnie w Zbarzewie przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed stu czterech lat odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rotę”, odmówiono modlitwę za poległych
oraz złożono wieńce i zapalono znicze.

Sztandar Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włoszakowicach prezentowali żołnierze z 12. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie.

CZEŚĆ  i  CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Materiał: Lucyna Wójcik
Gmina Włoszakowice

19.01.2023

Dla uczczenia rozpoczętego  w dniu 6 stycznia 2023 roku  Srebrnego Jubileuszu  Towarzystwo im. Hipolita w Poznaniu  wydało książkę „Hipolit Cegielski 1813-1868”- reprint wydania z 1983 roku”.

W dniu 19 stycznia 2023 roku w siedzibie Towarzystwa
w Sali im. Hipolita Cegielskiego odbyła się promocja książki wydanej w 1983 roku przez Krajową Agencję Wydawniczą Oddział w Poznaniu autorstwa prof. Lecha Słowińskiego.
Prelekcję wygłosił przybliżając genezę powstania publikacji oraz postać Hipolita Cegielskiego, wielkiego Wielkopolanina i Patrioty  dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Program obchodów 25 – Lecia istnienia Towarzystwa przedstawił zebranym Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Wśród uczestników spotkania byli członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Pan Mirosław Grzędowski – Prezes WZW oraz Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik – Członkowie Zarządu WZW.

Panie Prezydencie Gratulujemy i dziękujemy za piękną lekcję historii.

JFP
Zdjęcia:
Hieronim Dymalski
Piotr Pers

17.01.2023

W dniu 13 stycznia 2023 roku w Galerii Pod Arkadami
w Młodzieżowym Domu Kultury nr.1 w Poznaniu otwarto wystawę Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddział
w Poznaniu.

W wystawie prezentuje  swoje prace 18 artystów.
Wśród wystawców Pani Ewa Szostak – artystka, współpracująca
z Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Gośćmi wernisażu byli;
Pan Roman Dudkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZW oraz  Pan Waldemar Szostak – Skarbnik WZW.

GRATULUJEMY !!!

JFP

17.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji 95. Urodzin  Pana Eugeniusza Pacia

W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich.
Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”,
Związku Młodzieży Polskiej, Zrzeszeniu Studentów Polskich
i Ludowych Zespołach Sportowych.

Działacz partyjny i państwowy oraz ruchu ludowego,
poseł na Sejm PRL VI kadencji w latach 1972–1976,
wojewoda leszczyński w latach 1975–1978, wiceminister przemysłu spożywczego i skupu  w okresie 1978–1981.

W okresie III RP  został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego , był m.in. przewodniczącym sądu koleżeńskiego partii
w województwie wielkopolskim.
Został też prezesem poznańskiego okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

W spotkaniu udział wzięli Rodzina i Przyjaciele oraz
Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Pan Arkadiusz Błochowiak.
Z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu udział wzięli Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
oraz Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
którzy uhonorowali Jubilata
KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI
GRATULUJEMY !!!

JFP
Zdjęcia:
Błażej Cisowski

11.01.2023

104.Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
na ziemi ostrzeszowskiej

To właśnie sprzed Zespołu Szkół nr 1 7 stycznia 1919 roku
na bój o wolność narodu polskiego wyruszyły pierwsze zaprzysiężone na sztandar Sokoła Ostrzeszowskiego oddziały powstańcze pod dowództwem Stanisława Thiela.
Dlatego właśnie tutaj – przy pamiątkowym głazie – co roku odbywają się powiatowe obchody ku czci powstańców.

Uroczysty apel z okazji 104 Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ziemi ostrzeszowskiej
odbył się 10 stycznia 2023 roku.
Pod pomnikiem powstańców wielkopolskich zgromadziła się społeczność szkoły, władze samorządowe powiatu oraz miasta
i gminy Ostrzeszów jak również przedstawiciele Ostrzeszowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz innych organizacji społeczno-politycznych,
zaprzyjaźnionych instytucji i szkół.

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem polonistów ZS nr1
Iwony Jabłońskiej i Pawła Sieczki.
Uczniowie naszej szkoły przenieśli nas w świat wartości,
które przyświecały uczestnikom powstania wielkopolskiego;
niech nasza zaduma nad nimi nie będzie jedynie sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale próbą odczytania ich na nowo w kontekście współczesności
– mówił w swoim wystąpieniu
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1Dariusz Grzesik.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

11.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 roku w pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie POLONIA REDIVIVA.

Gospodarzami spotkania była PARA  PREZYDENCKA – Andrzej Duda – Prezydent RP wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Duda.

Wydarzenie zakończyło Narodowe Obchody 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród uczestników Wielkopolanie – Poznaniacy, współtwórcy obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Łęcki, dr Rafał Reczek,
Przemysław Terlecki, PARA PREZYDENCKA,
Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

06.01.2023

Uroczystości oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim
w 104 rocznicę zdobycia lotniska Ławica pod
Pomnikiem Zdobywców Lotniska Ławica,

usytuowanym przy starym budynku portu lotniczego na Ławicy
w  dniu 6 stycznia 2023 roku.

Zdobycie Stacji Lotniczej Ławica zalicza się do jednych
z największych polskich sukcesów podczas Powstania Wielkopolskiego
. Umożliwiło ono nie tylko uspokojenie sytuacji
w Poznaniu, ale też stało się zaczątkiem organizacji lotnictwa polskiego w odrodzonej Rzeczypospolitej.
W uroczystościach z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wziął udział
kmdr por. Ryszard Majorczyk – Członek Prezydium WZW.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

06.01.2023

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed domem
hm. Adama Itkowiaka
zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań-Północ.

U zbiegu ulic Zakopiańskiej i Kartuzkiej na Podolanach w Poznaniu w dniu 6 stycznia 2023 roku odsłonięto tablicę pamiątkową
hm. Adama Itkowiaka zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań-Północ.
Inicjatorami wydarzenia byli: Rada Osiedla Podolany,
Bogusław Olejniczak – Prezes Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Poznań-Północ oraz
Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” Hufca ZHP Poznań-Jeżyce
z pwd. Jarosławem Gendera Komendantem Kręgu „Szóstacy”.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW z wnukiem Jakubem.

Zdjęcia:
Mariusz i Jakub
Mikołajewscy

06.01.2023

W Dzień Objawienia Pańskiego,
czyli w Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023 roku.

W dniu urodzin Hipolita Cegielskiego – 6 stycznia 1813 roku
Srebrny Jubileusz (1998 – 2023) obchodziło
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Piotra i Pawła
w Poznaniu Towarzystwo zainaugurowało obchody rocznicowe.

Eucharystii przewodniczył Biskup Zdzisław Fortuniak.
Uczestnicy modlili się w intencji ” 210 – rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 25-lecia istnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za żyjących i tych, którzy odeszli do Pana
Członków i Przyjaciół Towarzystwa”.

Wśród uczestników Członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik z Mirosławem Grzędowskim  – Prezesem WZW na czele,
któremu dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z okazji przypadających na dzień 6 stycznia 2023 roku
80 – Urodzin wręczył Okolicznościowy Ryngraf.

Mirosław Grzędowski z Rodziną.

Jubilatom GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia:
Kazimierz Seredyński
Piotr Pers

05.01.2023

W dniu 5 stycznia 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się pierwsze w nowym roku Prezydium WZW.

Spotkaniu przewodniczył Pan Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządy Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.
Tematem były sprawy organizacyjne WZW.
Głos zabrali m. in. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
oraz Janina Felsmann-Pawlik – Członek Zarządu WZW.

Uroczystym momentem spotkania było uhonorowanie
w wigilie 80 URODZIN naszego Kolegi i Przyjaciela
Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Laudację na cześć Jubilata wygłosił Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci przyznała to zaszczytne wyróżnienie Panu Mirosławowi Grzędowskiemu,
w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach
w walce o niepodległość ojczyzny.

W imieniu Kapituły aktu dekoracji dokonał – Mariusz Mikołajewski.


Ponadto życzenia Panu Mirosławowi Grzędowskiemu  – Prezesowi WZW z okazji 80 – URODZIN złożyli:
Pan Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
oraz Wawrzyn Wierzejewski Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, którzy uhonorowali  Prezesa Mirosława Grzędowskiego
Złotym Medalem „Wierni Tradycji”
za upowszechnianie wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Ponadto Pan Prezes przyjął życzenia od płk. Bogdana Mrowca – Dyrektora  Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
LOK
 w Poznaniu.

Pana Ireneusza Jabłońskiego – Sekretarza Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Pana prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Pana dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wraz z Dominikiem Górnym – Sekretarza THCPana Waldemara Szostaka – Skarbnika Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniuoraz od Pana Romana Dudkiewicza – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Świętowaliśmy również URODZINY naszej Koleżanki
Doroty Betleja – Członka Zarządu WZW.

Drogim Jubilatom życzymy zdrowia , miłości po kres i radości do łez wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy na rzecz środowiska Kombatanckiego oraz w życiu osobistym.
Serdecznie dziękujemy za wspólną pracę.

STO LAT !!!

Materiał i zdjęcia opracowała:
Jagoda Pawlik