Aktualności archiwum 2023

17.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości w Ostrzeszowie.

Msza Święta w intencji Ojczyzny, przemarsz uczestników: pocztów sztandarowych, harcerzy, kombatantów, samorządowców i mieszkańców na Rynek.

Wśród uczestników Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Ostrzeszowie.

Zachwyt wzbudzała wielka, kilkunastometrowa, biało-czerwona flaga, niesiona przez harcerzy z 1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wlkp.

Pod tablicami upamiętniającymi gen. Józefa Hallera oraz żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczące w rocznicowych obchodach delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Na koniec piękny akcent muzyczny – Miejska Orkiestra Dęta zagrała wiązankę piosenek legionowych, nieodparcie kojarzonych z dniem 11 listopada.

Zdjęcia :
Puls tygodnia
Gazeta Ostrzeszowska
17.11.2023

Święto Niepodległości w Przygodzicach.

Mszą św. w intencji ojczyzny w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy i skromną ceremonią z udziałem mieszkańców przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, oficjalnie uczczono w Przygodzicach
105- rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przed Urzędem Gminy, w Święto Niepodległości, zebrali się m.in radni: Dorota SzmajKornelia Tysiak Kazimierz Niziołek, sołtys  Robert Wnuk i przedstawiciele sołectwa, strażacy, organizacje kombatanckie, nauczyciele, młodzież szkolna i mieszkańcy Przygodzic.
Tadeusz Włódarczyk – Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przygodzicach reprezentował środowisko kombatanckie.

cyt. „Wagę rocznicy i miejsca, w którym co roku jest ona obchodzona w Przygodzicach, podkreślił wójt Krzysztof Rasiak, apelując o pamięć o dokonaniach przodków i radosne obchodzenie 11 listopada”

Pod monumentem tradycyjnie złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.

Materiał nadesłał:
Tadeusz Włódarczyk

 17.11.2023

Kalisz w biało – czerwonych barwach świętował
105.Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości  rozpoczęło złożenie wiązanek kwiatów przez władze Miasta Kalisza i przybyłe delegacje przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie podniesienie flagi państwowej na maszt na Głównym Rynku w Kaliszu i przemarsz ul. 3 Maja i placem Kilińskiego pod pomnik Adama Asnyka dalej na pl. św. Józefa i placem Jana Pawła II pod pomnik Jana Pawła II – złożenie wiązanki kwiatów przez władze Miasta Kalisza.
Marsz kontynuowano ul. Kolegialną i ul. Sukienniczą pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i dalej  al. Wolności na plac Bogusławskiego, pod teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, gdzie odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Niepodległa do Hymnu! przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Kalisz-Dobrzec i Wiwat Orkiestry Dętej i Mażoretek z Żelazkowa.
Apel Pamięci i salwa honorowa w wykonaniu 17 WBZ z Międzyrzecza. Przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Kalisza. Dalej indywidualne przejście uczestników uroczystości do Katedry Kaliskiej, gdzie odbyła się Msza św. w intencji ojczyzny, celebrowana przez JE Biskupa Pomocniczego Diecezji Kaliskiej, Łukasza Buzuna w Katedrze Kaliskiej.

Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza

Wśród uczestników  Dorota Kupaj – Sekretarz Koła Gminno – Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kaliszu.

Dorota Kupaj

Zdjęcia :
Andrzej Kurzyński
Materiał nadesłała:
Dorota Kupaj

16.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości w Biedrusku.

Tradycją już jest, iż na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Biedrusku w dniu 11 listopada 2023 roku przy Narodowym Panteonie Powstańców Wielkopolskich na zaproszenie m. in. Grzegorza Wojtery – Wójta Gminy Suchy Las, Stowarzyszenia Biedrusko oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych mieszkańcy Biedruska oraz goście z Poznania i okolic obchodzą Święto Niepodległości.


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. za ojczyzną w parafialnej kaplicy z udziałem kompani honorowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.
Po  mszy uczestnicy przemaszerowali do Panteonu, gdzie odegrano hymn. Po powitaniu przez gospodarza Jana Kucharskiego uroczystość poprowadziła Monika Urbańska.
W trakcie uroczystości przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz Wojciech Rabski – Skarbnik WZW odznaczyli zasłużonych  Członków  Koła Miejsko – Gminnego w Nowym Tomyślu
Panie Marię Bilewską i Marię Sobieską-Jarzynę odznaczeniem
„Za Zasługi dla ZKRP i BWP” oraz Pana dr Włodzimierza Hibnera – Burmistrza Nowego Tomyśla Kombatanckim Krzyżem Pamięci
za szczególne zaangażowanie w kultywowaniu pamięci
o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność
i niepodległość naszej Ojczyzny.
Następnie odbył się Apel Poległych w wykonaniu kompani honorowej Wojska Polskiego, później delegacje złożyły złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
W drugiej części odbył się przemarsz Ścieżką Ojców Niepodległości i powrót do Pałacu, gdzie odbyła się część artystyczna
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Biedruska pod kierownictwem Pani Grażyny Kobyłki.

W sali bankietowej Pałacu goście skosztowali grochówki
i tradycyjnych świętomarcińskich rogali.

Zdjęcia:
Piotr Pers
JFP

15.11.2023

Święto Niepodległości w Pępowie.

11 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 odbyła się Msza Św.
w intencji Ojczyzny, którą swym śpiewem uświetniał
Chór Continuo. Następnie w akompaniamencie marsza przygrywanego przez Big Band Pępowo uczestnicy udali  się pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie władze samorządowe
oraz delegacje złożyły kwiaty i znicze.
W obchodach udział wzięły poczty sztandarowe, delegacje
oraz druhowie OSP.

Obchody zakończyliśmy koncertem „Ale festiwale – z nutką patriotyzmu” w wykonaniu artystów scen poznańskich: Anny Michalak, Jarosława Patyckiego oraz Klaudiusza Kapłona.

W przerwie koncertu zostały wręczone medale okolicznościowe członkom pępowskiej drużyny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie. Medale „SEMPER MEMORES ERIMUS” – „ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ” 
Na wniosek Urzędu Gminy w Pępowie Kapituła Medalu „Semper Memores Erimus” – Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu przyznała Medale, które wręczali:
Jan Nowacki – Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wraz z  Melanią Andrzejczak – Prezes Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Gostyniu oraz Grzegorz Matuszak Wójt Gminy Pępowo.
Jan Nowacki

Grzegorz Matuszak

Medale otrzymały następujące osoby:
    Mirosława Bigaj
Na zdjęciu od lewej: Jan Nowacki,  Mirosława Bigaj,
Kacper Maćkowiak Aleksandra Walentyna Sierota,
Adrian Szymczak oraz Grzegorz Matuszak.
Materiał:
GOKSiAL Pępowo

15.11.2023

Święto Niepodległości w Międzychodzie.

W 105 rocznicę Odzyskanej Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 roku w Międzychodzie,
po uroczystej mszy świętej, przy Pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939-54 zebrali się mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, uczniowie szkół. Sztandar Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie prezentowała
37 Drużyna Harcersko-Zuchowa, a Koło reprezentował Prezes Ryszard Sulej. Po złożeniu kwiatów, zebrani wysłuchali koncertu orkiestry, a potem zaśpiewali pieśni patriotyczne.

Materiał nadesłał:
Ryszard Sulej
14.11.2023

SPOTKANIE !!!

W dniu 14 listopada 2023 roku w Kaliszu odbyło się spotkanie Członków Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
z Prezesami Kół ZKRP i BWP byłego województwa kaliskiego.

Rozpoczynając posiedzenie Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP złożył życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności zebranym Seniorom w dniu Ich Święta,
ponadto podziękował Pani Dorocie Kupaj – sekretarzowi
Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Kaliszu za przygotowanie spotkania.

W swoim wystąpieniu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
omówił następujące tematy:

-Poruszył status oraz stan zdrowia Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

– VIII Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza WZW ZKRP i BWP, przypominając nazwiska delegatów, wybranych na VIII Kongres
ZG ZKRP i BWP,

– VIII Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, w tym sprawy wyboru nowych władz Zarządu Głównego, STATUTU , informując jednocześnie, iż zostanie powołana Komisja – zespół do pracy nad propozycjami zmian Statutu w tym m.in. sprawa nazewnictwa członków,

– Posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu, wspominając o odznaczeniach i sprawy,
które zostały poruszone na spotkaniu,

– omówił Ankietę Statystyczną za 2022 rok, podkreślając, że niebawem wszystkie nasze jednostki otrzymają kolejną ankietę do wypełnienia za 2023 rok,

– przypomniał, iż kończy się rok i poprosił o uregulowanie składek za 2023 rok, jednocześnie informując, że wzrośnie składka członka zwyczajnego do 60 złotych,
– zasygnalizował sprawę ochrony grobów Weteranów.

Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik –  Członek Zarządu WZW – pokrótce omówiła sprawę odznaczeń, strony internetowej, wydawnictwa INFORMATORów, prenumeraty Polsce Wierni, sprawy składania i zatwierdzania wniosków Członków Nadzwyczajnych.

Spotkanie zakończono wspólną fotografią.
JFP

14.11.2023

Odznaczenia w Jarocinie.

W podniosłej atmosferze i okolicznościach związanych
z Narodowym Świętem Niepodległości w dniu 10 listopada 2023 roku na Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie,
odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Za Zasługi dla ZKRP
i BWP” oraz „Kombatanckich Krzyży Pamięci”.

Gośćmi wydarzenia byli:
– Mariusz Mikołajewski – wiceprezes  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
– Robert Kaźmierczak – regionalista, zastępca dyrektora Instytutu Książki w Krakowie
– Jakub Staszak – przedstawiciel Wielkopolskiego Muzeum Narodowego
– Katarzyna Świderska – dyrektor Regionalnego Muzeum Narodowego
– Jan Szczerbań – przewodniczący Rady Powiatowej w Jarocinie
– Maria Biadaszkiewicz – prezes Koła Związku Sybiraków
w Jarocinie
– Henryk Musielak – prezes Koła Związku Inwalidów Wojennych
w Jarocinie
– Wiesława Pieszak – wiceprezes Jarocińskiego Chóru K.T. Barwickiego
– Lidia Sokowicz – redaktor Gazety Jarocińskiej.

W pierwszej części zostały przekazane kasety zawierające wspomnienia kombatantów. Nagrywane przez Pana Franciszka Lubiatowskiego w 1973 roku (czyli dokładnie 50 lat temu).
Łącznie 8 szt. – z tego 4 szt. Odebrał, jako przedstawiciel Wielkopolskiego Muzeum Narodowego Pana Jakub Staszak,
a kolejne 4 szt. Trafiły do rąk dyrektora Muzeum Regionalnego
w Jarocinie Pani Katarzyny Świderskiej.
Wśród wyróżnionych znalazła się Starosta Jarociński
Lidia Czechach, która odebrała z rąk Mariusza Mikołajewskiego – wiceprezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz Andrzej Siejak – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Jarocinie odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”
za szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku.

Kombatanckie Krzyże Pamięci otrzymali działacze Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarocinie.

Na zdjęciu od lewej (górny rząd): Walenty Podemski, Kazimiera Horuza – Pachciarz, Władysław Bąk, Włodzimierz Wojtczak
oraz Antoni Kruszewski. Na pierwszym planie Lidia Czechak – Starosta Jarociński oraz Andrzej Siejak – Prezes Koła ZKRP i BWP w Jarocinie.

GRATULUJEMY !!!

Materiał:
Starostwo Powiatowe
w Jarocinie
Andrzej Siejak

11.11.2023

11 listopada to wyjątkowy dzień dla Poznaniaków.

W Poznaniu nie tylko w dniu 11 listopada 2023 roku
obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości,
w tym dniu przypada także  dzień Św. Marcina.
W 2023 ulica Święty Marcin w centrum Poznania obchodzi
również swoje święto – IMIENINY. Wrócił tradycyjny korowód,
nie zabrakło rogali świętomarcińskich, gęsiny,
koncertów i warsztatów.Koziołki poznańskie.

Tradycyjne Gęsi.
Święty Marcin przybył w stroju legionisty.

Bambrzy poznańscy.

Po pandemii i remoncie ulicy Mieszkańcy i turyści znów mogą świętować na ul. Święty Marcin.

Tradycją jest, iż na ten dzień Prezydent Miasta Poznania –
Jacek  Jaśkowiaka przekazuje Św. Marcinowi
klucze do bram Miasta Poznania.
Zdjęcia
Jagoda Pawlik
e-poznan
11.11.2023

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Poznaniu.

Na uroczystości w dniu 11 listopada 2023 roku mieszkańców Poznania zaprosił Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski.

Msza Święta za Ojczyznę w Poznańskiej Farze zainaugurowała poznańskie uroczystości w 105.rocznicę odzyskania
przez Polskę  niepodległości.

Następnie uroczystości w tym roku na Łęgach Dębińskich –
w Parku im. Św. Jana Pawła II otworzył koncert Orkiestry Miasta Poznania przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym
w Poznaniu.
W wydarzeniu udział wziął Michał Zieliński – gospodarz uroczystości Wojewoda Wielkopolski oraz
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Piotr Zalewski –  członek zarządu powiatu poznańskiego, kombatanci, samorządowcy, wojsko oraz
mieszkańcy Miasta Poznania – Wielkopolanie.

Wśród uczestników przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu.

Poczet sztandarowy przy dźwiękach Hymnu Państwowego wciągnął flagę państwową na maszt.W wygłoszonym przemówieniu Wojewoda Wielkopolski podkreślał, że „nie byłoby Rzeczypospolitej w obecnym kształcie jej granic, gdyby nie zwycięskie powstanie wielkopolskie, którego 105. rocznicę obchodzić będziemy 27 grudnia”.Zgodnie z tradycją wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Poznaniu wojewoda oddał wystrzał z armaty wzór 1902, modernizowanej w 1926 roku, a nazywanej potocznie w czasach II Rzeczypospolitej – „Prawosławną”.
Rozkaz do wystrzału wydał Rafał Tomasz Radzi z grupy Rekonstrukcji Historycznej 7 Dywizjonu Artylerii Konnej
w Poznaniu.

Odczytano Apel Pamięci. Nie zabrakło również salwy honorowej.
Zebrani wysłuchali Koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej
Sił Powietrznych z Poznania.

Oficjalną część obchodów zakończyła defilada pododdziałów. 

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik
UMWW
11.11.2023

Tradycyjnie, jak co roku mieszkańcy dzielnicy Podolany
w Poznaniu w dniu 11 listopada 2023 roku wspólnie obchodzili
Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00  Mszą Św. w kościele Matki Boskiej Pocieszenia , a następnie około godz. 12:00 mieszkańcy, kombatanci, harcerze  przemaszerowali
pod Pomnik Poznańskich Harcerzy przy ul. Szarych Szeregów.
Wśród uczestników jak zawsze niezawodny Bogusław Olejniczak – pedagog, artysta , harcerz, działacz społeczny – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Jeżyce – Północ na Podolanach.
Po uroczystości około godz. 13:00 organizatorzy zaprosili uczestników  na kawę, placek z makiem i rogale do Hotelu Ilonn.


Zdjęcia nadesłał :
Bogusław Olejniczak

10.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości.

W dniu 9 listopada 2023 r. I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu dr n. med. Sławoj Maciejewski uczestniczył w Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 22
im. Adama Tytusa Działyńskiego w Poznaniu.
W uroczystości ponadto udział wzięli: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły, a także przedstawiciele Rady Osiedla Wola.
Podczas Akademii zobaczyliśmy prezentację multimedialną
z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości
oraz film o poznańskich pomnikach przygotowany przez uczniów.
W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy piosenki: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Taki kraj” oraz „Szara piechota”.
Na zakończenie akademii do uczniów przemówili:
dr n.med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes  WZW ZKRP i BWP oraz Pani Dyrektor Marzena Mnich-Muszyńska.
Uroczystość przygotowały Pani Elżbieta Kaźmierska
i Pani Elizavieta Maciejewska.

Materiał nadesłała:
Elżbieta Kaźmierska
Członek Nadzwyczajny
Związku Kombatantów
w Poznaniu
09.11.2023

W dniu 8 listopada 2023 roku w kościele pw. Św. Marcina
w Poznaniu odbyła się Msza Św. Za żywych o łaskę zdrowia
i zmarłych o spokój duszy Członków Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Intencja od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Mszę odprawił ks. dr Jacek Zjawina, który podczas modlitwy powszechnej wiernych modlił się za śp. Janusza Radłowskiego, Jerzego Wojsym – Antoniewicza, Mieczysława Przyweckiego, Karola Mikołajewskiego, Mariana Jakubowicza,
Jerzego Barełkowskiego, płk. pil. rez. Hieronima Kowalskiego, Włodzimierza Orsztynowicza kombatantów,
którzy walczyli za naszą ojczyznę, naszych kolegów i przyjaciół.


Wśród uczestników Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
oraz Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW
i Piotr Pers – Członek Wspierający działalność WZW.

Zdjęcia:
Piotr Pers.
09.11.2023

W dniu 7 listopada 2023 roku Publiczna Szkoła Podstawowa
w Głubczynie w pow. złotowskim obchodziła
84. Rocznicę  śmierci Patrona Szkoły   
ks. Maksymiliana Grochowskiego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Głubczynie zapalili
„znicz pamięci” przy tablicy księdza Maksymiliana Grochowskiego.

11 września 1939 r. ks. Proboszcz został aresztowany przez hitlerowców i przewieziony do więzienia  w Złotowie.
Następnie do więzienia „Albatros” w Pile. W wyniku  dokonanych na nim przez hitlerowców tortur został podwieziony i wyrzucony pod domem p. Wandy Jasińskiej w Pile.

W zeznaniach przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowski Pani Wanda Jasińska powiedziała, że „…nie mógł się o  własnych siłach poruszać, sama musiałam go na plecach wnieść do mego mieszkania..”.

Stan był tak  ciężki, że konieczne było umieszczenie księdza
w szpitalu Sióstr Boromeuszek w Tucznie w pow. wałeckim.”
„Dnia 7 listopada 1939 r. serce wielkiego Polaka i Bojownika
o Wolność i Polskość Zachodnich Ziem Piastowskich bić przestało
”.

Na zaproszenie Pani Barbary Krzemińskiej dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie  w obchodach rocznicy  wzięli: p. Roman Grzebel,
wnuk powstańca wielkopolskiego, członek  Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
p. Marek  Olszewski  Starosta  Toruński i jego siostra p. Danuta Smaza oraz p. Wiktor Penkała, były dyrektor szkoły.
Pani Danuta Smaza i Pan Marek Olszewski z Torunia to najbliższa Rodzina ks. Maksymiliana Grochowskiego.

Jak co roku ten szczególny Dzień  rozpoczyna się  mszą świętą. Następnie udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie odbył się uroczysty apel.
Prowadząca uroczystość przywitała uczniów, pracowników szkoły, przedstawicielki rady rodziców oraz gości specjalnych.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Barbara Krzemińska
oraz Wiktor Penkała, były dyrektor szkoły, Danuta Smaza
i Jej brat Marek Olszewski i Roman Grzebel.

Po części oficjalnej, podczas której głos zabrali zaproszeni goście, uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali w różnej formie (prezentacje, krzyżówka, quizy, film) biografię patrona.

Pan Marek Olszewski – Starosta Toruński.

Pan Wiktor Penkała, były dyrektor szkoły.

Pan Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP.

Pomnik ks. Maksymiliana Grochowskiego przy kościele
św. Jana Chrzciciela w Głubczynie.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

Uprzejmie informujemy,
iż w dniu 8 listopada 2023 roku
o godz. 18:00 odbędzie się Msza Św.
w Kościele pw. Św. Marcina w Poznaniu
/ul. Święty Marcin i Al. Marcinkowskiego
w centrum miasta/

Za żywych o łaskę zdrowia
i zmarłych o spokój duszy Członków Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Intencja od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

02.1.2023

W dniu 1 listopada 2023 roku Bogdan Czubak – Prezes Koła Gminno – Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Odolanowie wraz Janem Prokopem – zastępcom Burmistrza Miasta Odolanowa oddali HOŁD zmarłym działaczom ziemi odolańskiej zapalając „ZNICZ PAMIĘCI”
na Ich grobach.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!
28.10.2023

Pamiętamy !!!

W miesiącu październiku 2023 roku dr Marian Król – Prezes  Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – Kombatant  – Członek Zwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wraz z Członkami Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Szamotułach, m.in. Włodzimierzem Masłowskim – Prezesem Koła w Szamotułach oraz Wojciechem Rabskim – Sekretarzem Koła oraz z uczniami Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939 odwiedzili więzienie
we Wronkach.

Grono pedagogiczne i uczniowie od lat upamiętniają wywiezienie przez hitlerowskiego okupanta w dniu 20 grudnia 1939 roku
i osadzeniu w więzieniu we Wronkach 192 mieszkańców wsi Brodziszewo. Wśród osadzonych był półroczny Marian Król
wraz z Matką. Po blisko czteromiesięcznym pobycie więźniów zwolniono zakazując im pod groźbą kary śmierci zamieszkania
na terenie powiatu szamotulskiego.

Zakład Karny we Wronkach niestety wpisuje się w czarną przeszłość naszej historii, zarówno w kontekście ofiar czasów okupacji.

28.10.2023

Straceni przez Niemców gostynianie nie wyrzekli się polskości.
Po 84 latach Gostyń wciąż pamięta.

Obchody 84 rocznicy rozstrzelania przez Niemców 30 obywateli Gostynia i okolic odbyły się 21 października 2023r.

Orkiestra dęta prowadziła uczestników manifestacji patriotyczno – religijnej z kościoła farnego na rynek, gdzie znajduje się
Pomnik Rozstrzelanych.
Rozstrzelania były związane z operacją „ Tannenberg” – jej celem było fizyczne wyeliminowanie w 1939 roku przez Niemców liderów polskich warstw przywódczych. Wspomniał to w swoim przemówieniu Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia.

Delegacja ZKRP i BWP Koło Gostyń złożyła wiązankę kwiatów
na Pomniku Rozstrzelanych. W skład delegacji wchodzili:
Ignacy Rożek – członek wspierający z kwiatami. Po prawej jego stronie Melania Andrzejczak – prezes,
po lewej Zofia Biderman – skarbnik.

Kwiaty też złożyli niemieccy reprezentanci
Związku Antyfaszystów w Saksonii i Towarzystwa
Niemiecko – Polskiego Saksonii.


Po manifestacji odbyło się spotkanie w Ratuszu zorganizowane przez Burmistrza Gostynia z rodzinami rozstrzelanych
i delegacjami uczestniczącymi w obchodach.

materiał nadesłał:
Jan Nowacki
zdjęcia :
Gostyń 24

26.10.2023

15  LAT  MINĘŁO !

W dniu 24 października 2023 roku Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu obchodził Jubileusz 15-lecia.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu powstał w 2008 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Obecnie Wydział prowadzi studia na siedmiu kierunkach: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie
i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym, zarządzaniu państwem, produkcji audiowizualnej oraz nowe media w komunikacji. Ponadto w ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia doktoranckie, podyplomowe i kursy.
Budynek na Kampusie Morasko wyposażony jest
w najnowocześniejszy sprzęt i jest w pełni przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób odpowiadający najwyższym standardom nauczania. Znajdują się w nim m.in. studio telewizyjne, studio radiowe, pracownie komputerowe, biblioteka. Spośród 16 sal multimedialnych największa w tym AULA.

Wyjątkową uroczystość właśnie w AULI Wydziału poprowadzili młodzi absolwenci.

Gości przywitał prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości władze UAM m. in. Tadeusz Wallas profesor nauk społecznych, który latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, a od września 2016 roku prorektor UAM.

W gronie uczestników samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni , pracownicy Wydziału oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW
i Janina Jagoda Felsmann – Pawlik Członek Zarządu WZW notabene absolwentka Wydział Nauk Społecznych oraz Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny WZW, wykładowca Wydziału.

Na zdjęciu od lewej:
dr n. med. Sławoj Maciejewski, Janina Jagoda Felsmann-Pawlik
oraz prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału.

Na zdjęciu od lewej:
prof. dr hab. Andrzej Stelmach, były Rektor UAM prof. dr hab.  Andrzej Lesicki oraz Dominik Górny.

Były gratulacje i najserdeczniejsze życzenia w zdrowiu dla całej społeczności Wydziału w poczuciu właściwie spełnionego obowiązku.  Wyraziliśmy przekonanie, że dalsze współdziałanie
z naszą organizacją  kombatancką owocować będzie ocaleniem od zapomnienia czynów żołnierzy, partyzantów i wszystkich tych, którzy walczyli z okupantem podczas II Wojny  Światowej.
Należy dodać, iż Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
z prof. dr hab. Andrzejem Stelmachem na czele jest Partnerem szeregu wydanych przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
w tym pozycji pt. „W Cieniu Swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty”, której już III wydanie – uzupełnione wręczyliśmy Panu Dziekanowi wraz z najnowszymi INFORMATORAMI WZW.

Multimedialna prezentacja przedstawiona przez gospodarza spotkania zaprezentowała Wydział, wprowadziła zgromadzonych w lata 2008 – 2023.

W przyjaznej atmosferze, pełnej radości gości mogli wysłuchać części artystycznej, którą przedstawili zaproszeni absolwenci Wydziału. Były słowa, muzyka i śpiew.

Uroczystość zakończyła wspólna kolacja i rozmowy w doborowym towarzystwie.

Dziękujemy i GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik

24.10.2023

XVIII ZJAZD  ZWIĄZKU INWALIDÓW  WOJENNYCH.

W dniu 24 października 2023 roku w Poznaniu odbył się XVIII Zjazd Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Poznań.

Wśród zaproszonych gości przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, który wręczył dla Związku
na ręce Józefa Karwatki – Prezesa Związku Inwalidów Wojennych KOMBATANCKI KRZYŻ PAMIĘCI

GRATULUJEMY !!!

22.10.2023

XV edycja akcji medialno – edukacyjnej „ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI” w dniu 22 października 2023 roku.

Każdego roku, w trzecią niedzielę października członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wzięli udział w akcji „ZAPAL  ZNICZ  PAMIĘCI”.

Instytut Pamięci Narodowej tym razem zachęca do zapalenia znicza pamięci ofiarom niemieckich zbrodni dokonanych w ramach „politycznego oczyszczania gruntu”, operacji „Tannenberg”
i „Akcji Inteligencja” w 1939 r.  Uczcijmy wspólnie pamięć przedstawicieli polskich warstw przywódczych, którzy zostali zamordowani na terenach II RP wcielonych w 1939 r. do III Rzeszy: w Wielkopolsce, regionie łódzkim, na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i Górnym Śląsku.

Na terenie Hitlerowskiego Więzienia i Obozu Karno – Śledczego
w Żabikowie (1943 – 1945) „ZNICZ PAMIĘCI” zapaliła
Kol. Dorota Betleja – Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Przy zbiorowej mogile ofiar II Wojny Światowej
na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu „ZNICZ PAMIĘCI”

zapaliła Kol.  Janina Felsmann – Pawlik –
Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZKRP i BWP w Poznaniu.

W mogile spoczywają popioły kilku tysięcy nieznanych ofiar terroru hitlerowskiego straconych i spalonych
w latach 1939 – 1945 w Poznaniu.

W tym skromnym miejscu pochówku złożono bezimienne prochy więźniów pomordowanych przez hitlerowców, których ciała poddano kremacji  w miejskiej spalarni śmieci (m.in. ofiar Fortu VII, więźniów niedalekiego obozu przejściowego i jeńców radzieckich). W zbiorowej mogile pochowane są ofiary walk
o Poznań w 1945.

W dniu 22 października 2023r. delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Gostyniu z Prezes Melanią Andrzejewską na czele „ZAPALIłA ZNICZ PAMICI”
na pomniku w miejscu pochówku 30 obywateli Gostynia i okolic którzy zostali zamordowani przez Niemców w ramach akcji „Tannenberg” Pomnik ten znajduje się na cmentarzu i upamiętnia powstańców wielkopolskich, rozstrzelanych na rynku w 1939r.
oraz zamordowanych i zamęczonych w obozach koncentracyjnych członków „Czarnego Legionu”.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!
20.10.2023

W dniu 19 października 2023 roku w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

 Spotkanie otworzył i poprowadził Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Dziękując za przybycie Pan Mikołajewski powitał zaproszonych Gości:
– Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
– Pana płk. dr inż. Czesława Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
– Panią Elżbietę Sadzyńska – Sekretarz Generalną Zarządu Głównego ZKRP i BWP,
– Pana Krzysztofa Rinasa – Dyrektora Biura Zarządu Głównego ZKRP i BWP,
– Panią Teresę Masłowską – Pełnomocnika Wojewody ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi,
– Pana dr Mariana Króla – Prezydenta Oddziału im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Szczególnie serdecznie powitał wszystkich obecnych członków Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wyrazy solidarności i życzenia zdrowia przesłaliśmy chorującemu Mirosławowi Grzędowskiemu – Prezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Kontynuując Mariusz Mikołajewski zanim przeszedł do obrad merytorycznych uhonorował Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, dziękując jednocześnie za długoletnią współpracę, niezbędną pomoc
i życzliwość dla naszego środowiska KOMANDORIĄ KOMBATANCKIEGO KRZYŻA PAMIĘCI.

Następnie Pan Mikołajewski poprosił Pana Marszałka o wręczenie odznaczenia Kol. Romanowi Grzebelowi z Tarnówki k. Złotowa – Członkowi Nadzwyczajnemu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu.
Marszałek Jankowiak wręczając odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Panu Grzebelowi w uznaniu Jego zasług dla popularyzacji pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, pamięci o II Wojnie Światowej, a w szczególności ofensywie I i II Armii WP na Wale Pomorskim podkreślił, iż odznaka  jest najwyższym honorowym wyróżnieniem regionalnym przyznawanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kolejnym punktem było uhonorowanie Pana płk. dra inż. Czesława Lewandowskiego Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Pan Mikołajewski w imieniu własnym i zebranych złożył życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu, poczuciu właściwie spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym z okazji 95.Rocznicy Urodzin przypadającej na dzień 17 października wręczając stosowny adres. Uczestnicy spotkania odśpiewali Dostojnemu Jubilatowi gromkie „sto lat”.
Ponadto wręczył Panu Prezesowi KOMBATANCKI  KRZYŻ  PAMIĘCI, przyznany przez Kapitułę Kombatanckiego Krzyża Pamięci Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Podtrzymując klimat Pan Prezes Mikołajewski zaprosił kolejne osoby Teresę Masłowską, Marię Święcichowską oraz Jana Nowackiego, którym Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci przyznała Kombatancki Krzyż Pamięci za szczególne zaangażowanie w kultywowaniu pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, poczynając od Powstań Narodowych, Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, poprzez II Wojnę Światową i udział w walkach z niemieckim i radzieckim najeźdźcą,
a na walce o suwerenność narodu kończąc.

Następnie Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik w skrócie przedstawiła sylwetki wyróżnionych osób i tak:

Pani TERESA  MASŁOWSKA – od października 2017 jest Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi.

Książka Teresy Masłowskiej „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie” wydana w 2012 roku zawiera wykaz około 1350 krótkich biogramów żołnierzy Armii Krajowej – członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg „Wielkopolska”, którzy zmarli w latach 1989-2011.

Na faceboocku prowadzi  projekt
„Wielkopolanki w służbie ojczyźnie 1939 – 1945”.
W tym panteonie znalazło się wspomnienie jednej z naszych Kombatantek z regionu leszczyńskiego Pani Major Joanny Kiąca – Fryczkowska ps. „Joasia”, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, a o wojnie leczyła chorych.
Pani Teresa ściśle współpracuje z naszym Zarządem, służąc radą
i pomocą. Uczestniczyła już w niejednej organizowanej przez nas uroczystości.

 MARIA  ŚWIĘCICHOWSKA  – KOMBATANT – Jako dziecko przebywała w obozie przejściowym dla dzieci w Łodzi.
Prezes Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Obornikach.

Delegatka na  VIII Kongres Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych, który odbył się w czerwcu 2023 r.
Ściśle współpracuje z Starostwem Powiatowym w Obornikach, pozyskując m.in. środki na wydanie naszych publikacji
oraz z Zarządem Wojewódzkim ZKRP i BWP w Poznaniu.
Jednocześnie Pani Maria jest czynnym i ofiarnym działaczem, pełnym inicjatywy w działalność kombatancką oraz propagatorem szczerze zaangażowanym w popularyzowanie wartości, które przeświecały bohaterskim czynom uczestników
II Wojny Światowej , a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. Patriotka.

JAN  NOWACKI  –  Członek Nadzwyczajny Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Pełni funkcję wiceprezesa. Współpracuje z Szkołą Podstawową nr1 w Gostyniu, oraz Związkiem Antyfaszystów w Dreźnie w zakresie upamiętniania ruchu oporu „Czarny Legion”, którego członkowie zostali ścięci na gilotynie w Dreźnie.
Z Jego inicjatywy, oraz poprzez dobrą współpracę z Samorządem przyczynił się do odnowienia pomnika Bohaterów Ziemi Gostyńskie na Górze Zamkowej. Organizuje delegacje Związku składające wieńce podczas upamiętniania  wydarzeń historycznych . Dba o miejsca pamięci narodowej na Ziemi Gostyńskiej.
Bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze lokalne.
Aktywnie wspiera WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, udzielając niezbędnej pomocy władzom związku, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej organizacji.
Patriota i społecznik.

Wszyscy odznaczeni podziękowali za wyróżnienie.

Po raz kolejny zabrał głos Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego przedstawiając porządek obrad posiedzenia:
1. Informacja nt. działalności WZW w okresie od VIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej, która odbyła się
6 października 2022 roku.
2. Zadania WZW na 2023 roku i w I półroczu 2024 roku.
3. Dyskusja.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Kombatancki poczęstunek.

Informacje dot.  działalności WZW w okresie od VIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej, która odbyła się
6 października 2022 roku przekazał zebranym Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Przypomniał, iż na bieżąco na naszej stronie www.kombatancipoznan.pl umieszczane są relacje z wydarzeń
w których uczestniczą członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego z Poznania, powiatu poznańskiego
i pozostałych regionów wielkopolski.
W Poznaniu po 6 października 2022roku nasi przedstawiciele uczestniczyli m.in. w odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci Jarosława Ziętary, zamordowanego w 1992 roku poznańskiego dziennikarza, absolwenta Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
w Poznaniu uczciliśmy bohaterstwo i poświęcenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich, jako co roku braliśmy udział w XIV edycji akcji medialno – edukacyjnej „Zapal znicz pamięci”. W listopadzie 2022 roku zorganizowaliśmy „Zaduszki Kombatanckie 2022”,
a w grudniu uczciliśmy 104.rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W nowym 2023 roku uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: 81.rocznica Akcji Bollwerk, w obchodach
78. Rocznicy zakończenia walk o Poznań na poznańskiej CYTADELI.
Nie zabrakło nas przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej przed domem hm. Adama Itkowiaka zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań – Północ oraz w 83. Rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir, a także w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Pomnikiem Polskiego Państwa podziemnego i Armii Krajowej. Uczciliśmy pamięć ofiar okupacji niemieckiej 1939 – 1945 w FORCIE VII
w Poznaniu oraz w 67. Rocznicy Powstania Poznańskiego
Czerwcaʹ 56 oraz w 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz w 4. Rocznicy odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstańców Wielkopolskich w Biedrusku.
O wszystkich wydarzeniach , również w Regionach można przeczytać w cykliczne wydawanych INFORMATORACH.

Na uwagę zasługują relacje z wizyt Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW w Ostrzeszowie, Odolanowie i Przygodzicach,
w Obornikach. Uroczystości w Kwilczu, we Włoszakowicach,
w Starym Bojanowie, w Wieleniu, czy kolejna promocja publikacji WZW pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty” w Pile. Wydarzenie w Wągrowcu, czy uroczyste Prezydium WZW
w Rogoźnie Wielkopolskim. Wspomnijmy jeszcze o uroczystościach w Gostyniu, Kaliszu, Kotlinie i w Wieleniu.
Ta dokumentacja stanowi dla naszego Związku ważną część dorobku historycznego środowiska kombatanckiego w mieście Poznaniu jak i w województwie poprzez  podejmowane przez nas inicjatywy spotkań historycznych, tym samym promowanie na nich naszych publikacji.

W miesiącu czerwcu 2023 roku obradował VIII Kongres ZKRP
i BWP w Warszawie, w którym brali udział nasi przedstawiciele :
dr n.med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW, Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW, Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, Włodzimierz Masłowski – Prezes Koła M-G ZKRP i BWP
w Szamotułach i Maria Święcichowska – Prezes Koła M-G ZKRP
i BWP w Obornikach.

W INFORMATORACH wspominamy Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli na Wieczną Wartę. Następnie Prezes Mikołajewski poprosił uczestników o powstanie i uczczenie minutą ciszy  Pamięć członków WZW, których nie ma już wśród nas.

W tym momencie  Kol. Janina Jagoda Felsmann-Pawlik odebrała telefon od nieobecnego z powodu choroby Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu., który pozdrowił wszystkich zgromadzonych życząc zdrowia, stwierdzając iż na następnym spotkaniu będzie obecny i odwrotnie wszyscy obecni na posiedzeniu przesłali pozdrowienia życząc Panu Prezesowi wszystkiego najlepszego oraz szybkiego powrotu do zdrowia.

W dalszej części przedstawił ANKIETĘ  STATYSTYCZNĄ za rok 2022, sugerując jednocześnie , że w listopadzie będą przesłane
do wszystkich Kół pisma z m. in.  nową ANKIETĄ za 2023 rok,
dot. sprawozdań finansowych, w tym informacji
o składkach członkowskich.

Przypomniał, iż nadal stosujemy odznaczenia
„Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP”, „Za Zasługi dla ZKRP
i BWP”
oraz KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI
KOMBATANCKIM CERTYFIKATEM PAMIĘCI.

Wspomniał również, iż realizować będziemy wnioski o nadanie  MEDALU Semper  Memores  Erimus  „Zawsze  Będziemy  Pamiętać” dla uczniów, nauczycieli, szkół, grup rekonstrukcyjnych.

Pan Mikołajewski zachęcał do współpracy z samorządami. Zasygnalizował, iż jak zawsze w regionach odbędą się spotkania. Jako pierwsze 14 listopada br w Kaliszu, następne w Poznaniu.
Ważne dla Wielkopolski wydarzenia na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku przy Narodowym Panteonie Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w dniu 11 listopada 2023 roku promował i zapraszał Wojciech Rabski, Sekretarz Koła M-G ZKRP i BWP w Szamotułach.

Urszula Pawlak – Prezes Koła Miejskiego Poznań – Rataje poruszyła kwestię wysokości składek podkreślając trudności
w pozyskiwaniu ich od członków podopiecznych. Głos zabrał Krzysztof Rinas – Dyrektor Biura Zarządu Głównego, oświadczając, iż składki na 2024r. zostały uchwalone w wysokości : 60,00 zł dla członka zwyczajnego oraz 48,00 zł dla członka podopiecznego. W każdym roku wzrastają świadczenia dla naszych członków zatem stwierdził  jednocześnie , iż zebranie 5,00 zł
na miesiąc nie powinno stanowić trudności.
Dr n. med. Sławoj Maciejewski zgłosił kwestię hierarchii  – kolejności wyczytywania naszego Związku pod pomnikami (często jesteśmy na końcu) co niestety nie powinno mieć miejsca, chociażby
z szacunku dla naszych poległych i zmarłych kombatantów. Jesteśmy przecież jedną z największych organizacji Kombatanckich
w Poznaniu – w województwie.

Następnie głos zabrał płk. dr inż. Czesław Lewandowski – Prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP.
Podkreślił, iż funkcję Prezesa pełni od  4 miesięcy, gdzie w czasie obrad VIII Kongresu Związku został wybrany nowy Zarząd Główny, który powołał Go na stanowisko Prezesa ZG ZKRP i BWP.

Musimy sobie zdawać sprawę, kontynuował Pan Prezes, iż z roku na rok pogarsza się sytuacja związku, na co ma wpływ zdrowie naszych członków oraz liczebność naszych członków, którzy niestety odchodzą na wieczną wartę.
Na Kongresie nie wprowadzono zmian do STATUTU. Wobec powyższego zostanie powołana Komisja – zespół do pracy nad propozycjami zmian STATUTU.

W związku z tym, iż sytuacja naszych członków , często schorowanych, samotnych, potrzebujących pilnego wsparcia Zarząd Główny skupi szczególnie swoją działalność na problemach socjalnych kombatantów.

Zaakcentował, że to właśnie na nas spoczywa obowiązek przekazywania młodemu pokoleniu wiedzy o dokonaniach naszych przodków i utrwalenia pamięci o tradycjach polskiego oręża.
W projekcie jest powołanie Zespołu Historycznego .
Liczy na to, iż struktury terenowe będą nadsyłać stosowne informacje, co będzie publikowane w miesięczniku „Polsce Wierni”.

Stwierdził, iż pilną sprawą są finanse i utrzymanie majątku związkowego. W osobistej ocenie Pana Prezesa jest to okres schyłkowy naszego Związku. Związek powinien zmienić nazwę,     nic nie może przejść w prywatne ręce.
Składki stanowią małą część budżetu – 10% całości.
Miesięcznik Polsce Wierni przynosi dochód 250 tyś zł. Ostatnio cena wzrosła do 9 zł. Miesięcznik jest naszym atutem na zewnątrz, jest to transmisja pomiędzy Związkiem, a władzami.
Działania zapoczątkowane przez poprzedni Zarząd, między innymi dotyczące siedziby Zarządu Głównego. Związek zawarł porozumienie  z Prezydentem miasta Warszawy dot. przejęcia budynku po zakończeniu działalności Związku.
Propozycja spotkała się z pozytywną reakcją.
Pan Prezes podkreślił, iż kontynuowane będą również rozmowy
o przyszłości Związku z parlamentarzystami oraz terenowymi władzami samorządowymi.

Kolejno przeszliśmy do spraw organizacyjnych naszego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego.

– Jako pierwszy zabrał głos Kol. Waldemar Szostak, który ogłosił zebranych, iż ze względów osobistych rezygnuje z funkcji skarbnika pozostając jednocześnie Członkiem Prezydium.
Rezygnacja została przyjęta jednogłośnie.

– Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW zaproponował kandydaturę na funkcję skarbnika Kol. Wojciecha Rabskiego – wieloletniego działacza naszej organizacji, który propozycję przyjął, jednocześnie został Członkiem Prezydium WZW.
Zarząd zaakceptował propozycję jednogłośnie.

– Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik odczytała rezygnację
Kol. Ryszarda Majorczyka z członkostwa w Związku jako członek Nadzwyczajny i delegat Koła ZKRP i BWP w Stęszewie,  Członka Zarządu i Członka Prezydium WZW ZKRP i BWP.
Rezygnacja została przyjęta jednogłośnie.

– Mariusz Mikołajewski w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu wystąpił z wnioskiem
i odczytał stosowną Uchwałę o nadanie tytułu Prezesa Honorowego WZW dra. Mariana Króla – długoletniego Prezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Prezes Czesław Lewandowski ustosunkowując się do wniosku propozycja zostaje przyjęta, jest zobowiązująca i nikt nie będzie kwestionować.
Jednocześnie podziękował Kol. Bernadecie Orłowskiej jako członkowi Głównej Komisji Rewizyjnej za stanowisko jakie przedstawiła na VIII Kongresie
dot. sprawozdania z działalności Komisji.

Na zakończenie Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik zachęciła zebranych do wzięcia udziału  w XV edycji akcji medialno – edukacyjnej  „ZAPAL ZNICZ  PAMIĘCI” ogłoszonej przez Instytut Pamięci Narodowej na dzień 22 października 2023 r.
i wzorem lat ubiegłych nadesłanie zdjęć z opisem na adres naszego Biura sekretariat@kombatancipoznan.pl.
Wzorem lat poprzednich zdjęcia wraz z opisem zostaną do IPN wysłane zbiorowo jako od WZW.

Wspólne zdjęcie uwieńczyło całość.

Na tym posiedzenie zakończono.

Jednakże, goście z Warszawy z Panem płk. dr inż. Czesławem Lewandowskim – Prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele odwiedzili BIURO Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Podczas tej wizyty obok rozmów i przyjaznej atmosfery
Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu uhonorował Kombatanckim Krzyżem Pamięci
Pana Krzysztofa Rinasa – Dyrektora Biura Zarządu Głównego ZKRP i BWP.
GRATULUJEMY !!!

Jagoda Pawlik

Zdjęcia:
Dorota Betleja
Bohdan Ogrodowski
Piotr Pers

19.10.2023

W dniu 18 października 2023 roku w Poznaniu
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości
z okazji 83. rocznicy powstania

Batalionów Chłopskich.

Bataliony Chłopskie to jedna z najważniejszych organizacji konspiracyjnych działających w trakcie II wojny światowej
na terenie Polski, skupiające blisko 170 tysięcy ludzi w ponad
300 oddziałach specjalnych i 70 oddziałach partyzanckich, odegrały kluczową rolę w walce o niepodległość Polski.
W ich szeregach walczyli również żołnierze
z 10. Okręgu Poznańskiego BCh. Organizacja, ściśle związana
z polskim ruchem ludowym, była drugą co do wielkości,
tuż po Armii Krajowej, siłą Polskiego Państwa Podziemnego.
Po podniesieniu flagi państwowej oraz odśpiewaniu hymnu państwowego odczytany został Apel Pamięci, a zaproszone delegacje, w tym przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz organizacji kombatanckich, uczniowie poznańskich szkół oraz mieszkańcy miasta Poznania
złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Kwiaty w imieniu mieszkańców Poznania złożyli Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP oraz Przemysław Aleksandrowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP, który zapalił „znicz pamięci”.

16.10.2023

SPOTKANIE

III uzupełniony dodruk książki wydanej w 2023 roku
przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pt. „W Cieniu Swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty” Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW przekazał podczas okolicznościowego spotkania Panu Bartoszowi  Bielińskiemu, Prezesowi Automobilklubu Wielkopolskiego jednego z partnerów projektu.


Jako dowód uznania za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski Automobilklub Wielkopolski został uhonorowany KOMBATANCKIM CERTYFIKATEM PAMIĘCI.
GRATULUJEMY !!!

JP

07.10.203

Wielkie Premiery – Słynne Szlagiery – koncert dedykowany ludziom pracy organicznej.

W dniu 6 października  2023 roku w Sali im. Lubrańskiego Collegium Minus w Poznaniu w ramach obchodów
25 – lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
oraz 210 – Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego
odbył się koncert Wielkie Premiery – Słynne Szlagiery
koncert dedykowany ludziom pracy organicznej.

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Michał Zieliński –  Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Starosta Powiatu Poznańskiego, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, abp Wojciech Polak – Prymas Polski,
abp. Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański.

Prowadzenie koncertu Dominik Górny.

W programie m. in. muzyka świata: czardasze, tanga, walce
w wykonaniu Artura Banaszkiewicza – skrzypce
przy akompaniamencie Andrija Melnykowa – akordeon
i Marcina Antkowiaka – kontrabas

oraz światowe prawykonanie „Kantaty Romskiej”
z muzyką Artura Banaszkiewicza – wirtuoza skrzypiec
i kompozytora do słów Dominika Górnego – prezentera i poety
w wykonaniu Justyny Reczeniedli – solistki Polskiej Opery Królewskiej przy akompaniamencie Witolda Kawalca – fortepian.

Wśród zaproszonych gości honorowych członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu:
Mariusz Mikołajewski wraz – Wiceprezes WZW oraz
Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW.

GRATULUJEMY !!!
Zdjęcia:
Piotr Pers
Kazimierz Seredyński
Jagoda Pawlik
04.10.2023

Gawęda hm Bogusława Olejniczaka – Prezesa Koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Poznań – Północ.

POZDRAWIAMY !!!
04.10.2023
Nadanie imienia Szkoły Podstawowej w Bieganinie.
W dniu 21 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Bieganinie odbyła się wielka uroczystość. Placówka otrzymała imię
Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Na odnowionym budynku szkolnym pojawił się mural, z wizerunkiem patronki.

W pięknej inscenizacji, na sali wiejskiej w Bieganinie, spotkała się społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Uczestników uroczystości powitała dyrektor Beata Marciniak, dziękując za przybycie na tak ważne dla szkoły wydarzenie.
Sztandar szkoły na ręce pani dyrektor przekazał Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. Następnie został on wręczony społeczności uczniowskiej, odebrany przez poczet sztandarowy.
Został również odczytany Akt Nadania Imienia szkole.

Nowy sztandar, podczas uroczystości poświęcił proboszcz parafii Skrzebowa ks. Aleksander Piekielny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Sidzikówny ps. „Inka”
w Bieganinie przedstawili program artystyczny, przypominający historię życia patronki, łącząc narrację ze śpiewem.

Spotkanie zakończyło odsłonięcie muralu przedstawiającego „Inkę”, który został umieszczony na odnowionej elewacji szkoły.

Gratulacje dla szkoły w Bieganinie przekazali m.in. Posłowie na Sejm RP: Jan Mosiński, Tomasz  Ławniczak i Katarzyna Sójka, Dyrektor Gabinetu Politycznego Minister Marleny Maląg – Piotr Trybek, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Henryk Józefowski, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, a także inni zaproszeni goście.
Wśród uczestników przedstawiciele Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Raszkowie.

Materiał nadesłała:
Ilona Szczucka
04.10.2023
Pomnik Żołnierzy Niezłomnych i Żołnierzy AK w Raszkowie.

W środę 21 czerwca 2023 roku w Raszkowie odsłonięto pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej, walczących z niemieckim nazizmem oraz Żołnierzy Niezłomnych, walczących ze stalinowskim komunizmem.

Uroczystość na raszkowskim Rynku rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski. Gości powitała Katarzyna Pawłowska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie.

Tablicę umieszczoną na obelisku nieopodal pomnika powstańców poświęcił proboszcz parafii Skrzebowa ks. Aleksander Piekielny.  Następnie przybliżono sylwetki kapitana Jana Kempińskiego „Błyska” oraz kapitana Czesława Mocka „Spirytusa” – „Kordzika”, których wizerunki zamieszczono na pomniku.
Oprócz nich zostali również upamiętnieni żołnierze:   Marian Mikołajczyk „Ryś”, „Mamik”,  Józef Kempiński „Krótki”, „ Łan”, Ludwik Siniecki „Szary” i Marian Wasilewski „Wilk”. Na dole tablicy znajduje się hasło z jednej z odezw, napisanej przez „Błyska”: „Usiłujemy Was bronić przed  stalinowską zagładą”.

Głos zabrali zaproszeni goście, których przemówienia pełne były patriotyzmu i wzruszających wspomnień, związanych z poległymi za ojczyznę, upamiętnionymi w tym dniu bohaterami.

Na uroczystość w Raszkowie przybyły rodziny żołnierzy: brat Jana Kempińskiego „Błyska” – Włodzimierz Kempiński, rodzina Czesława Mocka „Spirytusa”, „Kordzika” oraz córka Mariana Mikołajczyka „Rysia”,  „Mamika”.

W uroczystości udział wzięli także m.in. Poseł na Sejm RP Jan Mosiński, Poseł na Sejm RP Tomasz  Ławniczak, Dyrektor Gabinetu Politycznego Minister Marleny Maląg – Piotr Trybek, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Henryk Józefowski, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele oświaty, delegacje bractw kurkowych i organizacji działających na terenie naszej gminy,
które pielęgnują wartości  patriotyczne w tym przedstawiciele
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Raszkowie.

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie.

Materiał nadesłała:
Ilona Szczucka

02.10.2023
84. rocznica uczczenia ofiar wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR.
Uroczystości odbyły się w dniu 22 września 2023 roku w kaplicy
św. Józefa, kościoła pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.
W kaplicy znajdują się: „”Tablica pamięci mieszkańców województwa poznańskiego – ofiar ludobójstwa katyńskiego”,
na której jest 1939 imion i nazwisk pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kijowie-Bykowni i Kuropatach, oraz obraz Matki Boskiej Katyńskiej trzymającej w swych dłoniach głowę oficera, „Tablica Smoleńska” i „Tablica Wołyńska” poświęcona ludobójstwu mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, a także obraz Matki Boskiej Armii Krajowej autorstwa Andrzeja Pityńskiego.
W programie obchodów Msza Święta w intencji pomordowanych
w czasie II Wojny Światowej, po której Wojciech Bogajewski – Prezes Stowarzyszenia Katyń wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała – Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP.
02.10.2023

W dniu  27 września 2023 roku jak co roku Poznaniacy oddali  hołd twórcom i uczestnikom Polskiego Państwa Podziemnego.

4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie
gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej.
14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ
w Armię Krajową.

Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami
oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

W 1998 r. Sejm RP ustanowił 27 września – rocznicę utworzenia Służby Zwycięstwu Polski – Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

W tym roku podczas uroczystości zorganizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska
i Marszałka Województwa Wielkopolskiego wspominany
był zmarły w 2022 roku  płk Jan Górski – Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Głos zabrał Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Pani Teresa Masłowska – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw współpracy
ze środowiskami kombatanckimi.
W wydarzeniu uczestniczyła rodzina płk. Górskiego.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW
zapalając ZNICZ PAMIĘCI.

Zdjęcia:
IPN Oddz. Poznań

02.10.2023

Wielka Gala Koncertowa Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

W dniu 26 września 2023 roku w Auli Nowa przy Placu Stefana Stuligrosza w Poznaniu w ramach obchodów
25 – lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
oraz 210 – Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego
odbyła się Wielka Gala Koncertowa.

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Michał Zieliński –  Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Starosta Powiatu Poznańskiego, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, abp Wojciech Polak – Prymas Polski,
abp. Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański.

W programie m. in. prawykonanie kantaty Aliny Kubik pt. „Kalejdoskop źródła” do słów Dominika Górnego –
sekretarza THC oraz Członka Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP stworzonej z okazji 25 – lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
oraz muzyka poważna, filmowa i patriotyczna.

Prowadzenie DOMINIK GÓRNY

Wśród wykonawców m.in.: Marzena Michałowska – sopran, Przemysław Waskowski – tenor, Wojciech Kowalski – baryton, Maciej Boberek – bas, Klaudia Gałka- saksofon sopranowy i Franciszek Puk – saksofon altowy.

 Artystom towarzyszyła Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej II st. „Poznańskie Smyczki”
pod dyrekcją Doriana Pawełczaka.

Wśród zaproszonych gości członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu: Mariusz Mikołajewski wraz z małżonką – Wiceprezes WZW oraz Zygmunt Szorcz, Tadeusz Kuraś.

Zdjęcia:
THC
Piotr Pers

02.10.2023

Dzień Sybiraka w Międzychodzie.

18 września 2023 roku o godz. 16.00 w Międzychodzie
przy tablicy pamiątkowej Międzychodzkich Sybiraków,
odbyła się uroczysta zbiórka władz samorządowych, mieszkańców oraz przedstawicieli stowarzyszeń, w tym ZKRP i BWP
oraz Związku Sybiraków
w związku z 84 rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystości uczestniczył Ryszard Sulej Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Międzychodzie oraz Pan Krzysztof Wolny – Burmistrz Międzychodu i Pan Dariusz Nowak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Sybiracy.

Ryszard Sulej
Prezes Koła ZKRP i BWP
w Międzychodzie

21.09.2023

Dzień Sybiraka w Kwilczu

Obchody Światowego Dnia Sybiraka przypadające
17 września, na stałe wpisały się w tradycję kwileckiej szkoły.

W poniedziałek 18 września, uczniowie przygotowali okolicznościowy apel poświęcony Sybirakom.
Na zaproszenie dyrekcji szkoły w apelu brali udział: członkowie rodzin Sybiraków, przewodniczący Rady Gminy Kwilcz Grzegorz Korpik, prezes kwileckiego Koła ZKRP i BWP Ryszard Paluszak, sekretarz Władysław Ogrodowczyk i Jan Dobkowicz wysiedlony przez Niemców w 1939 r.
oraz Katarzyna Stańko, córka zmarłego w ubr prezesa Koła ppor. Walentego Wyrwała , która przekazała szkole pamiątki po ojcu.

Natomiast prezes koła ZKRP i BWP Ryszard Paluszak przekazał do biblioteki szkolnej książki: „W Cieniu Swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty,” „Pamięć Wojny,” „Kraj Warty 1939 – 1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków,” Informatory, biuletyny ZKRP
i BWP, miesięczniki „Polsce Wierni.”

Po części głównej apelu prezes Ryszard Paluszak w asyście sekretarza koła Władysława Ogrodowczyka
i przewodniczącego komisji rewizyjnej Jana Dobkowicza wręczył legitymacje nowym członkom koła kol. Andrzejowi Kaczmarkowi i Marianowi Michalskiemu.

Następnie delegacja uczniów z wicedyrektorem Marcinem Lehmannem udała się na  miejscowy cmentarz, gdzie zapalono znicze na grobach Sybiraków.

Inf. Ryszard Paluszak
Zdj. Joanna Górniak

19.09.2023

Dzień Sybiraka w Poznaniu.

W dniu 19 września 2023 roku odbyły się w Poznaniu uroczystości upamiętniające 84.Rocznicę Napaści Wojsk Sowieckich na Polskę oraz Dzień Sybiraka,
na które zaprosił Poznaniaków Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski oraz Marian Macutkiewicz – Prezes Związku Sybiraków.

Uroczystości, w których uczestniczyła Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela
w Poznaniu.
Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyły się główne uroczystości
pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru na dziedzińcu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Podczas obchodów wspomniano tragiczne losy sybiraków.  Odczytany został Apel Pamięci, po którym oddano salwę honorową.

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapalili „Znicze Pamięci” oddając cześć poległym i zmarłym.

CHWAŁA BOHATEROM !!!

ZAPROSZENIE

18.09.2023

84. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września minęła 84. rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku.
O tej smutnej dacie rozpoczęcia inwazji wojsk hitlerowskich
na Polskę nie zapomniano w Ostrzeszowie.

Władze samorządowe Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz powiatu ostrzeszowskiego, Kombatanci z Bohdanem Ogrodowskim
i Stanisławem Grzesiakiem na czele, harcerze, a także przedstawiciele instytucji publicznych oraz organizacji społeczno-politycznych złożyli wiązanki i zapalili znicze przy pomniku ku czci harcerzy ostrzeszowskich poległych w walkach o niepodległość Polski. Następnie delegacje udały się też na ostrzeszowski cmentarz, gdzie złożono kwiaty przy kwaterze żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. i zmarłych w obozach jenieckich w Ostrzeszowie w latach 1939-1945.
Kombatanci odwiedzili też grób wieloletniego prezesa ostrzeszowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych kpt. Wacława Mickiewicza, który odszedł w 2021 roku.

Materiał nadesłała:
Magdalena Kulak
pełnomocnik starosty
ds. kontaktów z mediami

14.09.2023

Mamy to !
Kolejny dodruk książki wydanej przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pt. „W Cieniu Swastyki. Niemiecka Okupacja
w Kraju Warty”.
Jeden z pierwszych egzemplarzy z rąk Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesa WZW otrzymał Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny WZW, autor wiersza
pt. „Powstawanie do granicy cienia”
umieszczonego w tejże publikacji.

JP

08.09.2023

W dniu 07 września 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Poznaniu
odbyło się Posiedzenie Prezydium WZW.

W spotkaniu udział wzięli:
dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW,
Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW,
Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
Ryszard Torzyński – Członek Prezydium,
Janina Felsmann-Pawlik – Członek Zarządu.

Tematem spotkania były:
1. Informacje dot. VIII Kongresu ZKRP i BWP, który odbył się
w dniach 29 – 30 czerwca 2023 roku
oraz relacja z pierwszego po wyborach Posiedzenia Plenarnego Zarządu Głównego, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2023 roku.

Sprawozdanie z obu wydarzeń złożył Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

2. Ustalenie terminu Posiedzenia Plenarnego WZW, który ustalono na dzień 19 października 2023 roku.
3. Sprawy organizacyjne, gdzie zatwierdzono nowych Członków Nadzwyczajnych realizując wnioski z Koła Gminnego ZKRP i BWP w Kwilczu i z Koła Miejsko – Gminnego w Odolanowie.
Ponadto Prezydium podjęło Uchwałę dot. likwidacji Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Krzyżu. Członków Koła przejmuje Koło Miejskie w Międzychodzie.

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik

06.09.2023

Na zaproszenie Pana Jacka Mościckiego Wójta Gminy Tarnówka, Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów
R P i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu uczestniczył
w dniu 04 września 2023 r., w uroczystości   oddania
do użytkowania nowo wybudowanego
Publicznego Przedszkola i Żłobka.
Obiekt posiada 3 oddziały przedszkolne (na 98 dzieci)
i 1 oddział żłobka (16 dzieci). Pełna automatyzacja obiektu pozwoli na energooszczędne zarządzenie obiektem.
Obiekt został usytuowany w kompleksie szkolny z możliwością dalszej rozbudowy. W uroczystości otwarcia z dofinansowania rządowego brali udział, władze lokalne, parlamentarzyści, przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Starosta Złotowski
i lokalna społeczność.
Od Członka Nadzwyczajnego  ZKRP i BWP
w Poznaniu Romana Grzebel otrzymali na pamiątkę aktualny Informator Związkowy. Podczas przemówienia Roman Grzebel nawiązał do kultywowania i rozwoju tradycji narodowościowych oraz wychowaniu młodego pokolenia Polaków w duchu bezpieczeństwa i Polskości.

Krótki fotoreportaż.

Zdjęcia:
Jakub Monterial
Asystent Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka
Wydział Zarządzania i Protokołu
Biuro Ministra
Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

06.09.2023

Pamięć o wielkim Polskim patriocie
ks. Maksymilianie Grochowskim.

Na zaproszenie Pani Barbary Krzemińskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie w gminie Krajenka w pow. złotowski, Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Koła w Pile ZKRP i BWP uczestniczył
w uroczystości otwarcia roku szkolnego 2023-2024,
które odbyło się w dniu 04 września  2023 r.

W tym roku przypada 84. Rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Jednym z pierwszych Polaków, który stracił życie w tamtym czasie był  ks. Maksymilian Grochowski proboszcz miejscowej parafii. Jego imię od 41 lat nosi Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie
w gminie Krajenka w powiecie  złotowskim.

W tym dniu Szkoła otrzymała od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu
KOMBATANCKI CERTYFIKAT PAMIĘCI
  jako podziękowanie i wyrazy uznania za lata owocnej współpracy
oraz krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach
i czynach w walce o niepodległość Polski, za wytrwałość  i skuteczność
w działaniu na rzecz ruchu kombatanckiego i kultywowanie jego pięknych tradycji.

Kombatancki Certyfikat Pamięci odebrała z rąk Pana Romana Grzebel Członka Nadzwyczajnego  ZKRP i BWP Pani Barbara Krzemińska przy obecności uczniów szkoły oraz grona pedagogicznego wraz z Radą Rodziców.
Podczas aktu wręczania Certyfikatu brał udział Pan Wiktor Penkała dyrektor Szkoły w Głubczynie w latach 1970-89, jednocześnie inicjator nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie
im. ks. Maksymiliana Grochowskiego.


Tradycyjnie uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny została poprzedzona mszą świętą, którą odprawił proboszcz
ks. Mirosław Krupiński.

Zdjęcia:
Magdalena Bator
Publiczna Szkoła Podstawowa
ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

06.09.2023

W gminnych obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się w piątek 01.09.2023 r.
w Kwilczu.
O
rganizację ZKRP i BWP reprezentował poczet sztandarowy w składzie: chorąży Czesław Gorajski
w asyście prezesa Ryszarda Paluszaka i sekretarza K
oła Gminnego ZKRP i BWP Władysława Ogrodowczyka.
Po mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny przez ks. Marka Sotka proboszcza kwileckiej parafii, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich zastępca wójta gminy Kwilcz Sławomir Wrembel wygłosił referat okolicznościowy,
po czym delegacje kwiatowe złożyły wieńce i kwiaty.

Delegację kwiatową naszego Związku reprezentował syn powstańca wielkopolskiego Andrzej Piotrowicz w asyście prezesa koła ZK RP i BWP Ryszarda Paluszaka i sekretarza Władysława Ogrodowczyka.

CZEŚĆ i CHWAŁA BOHATEROM !!!

Materiał nadesłał:
Ryszard Paluszak

02.09.2023

Obchody 84. rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej

W dniu 1 września 2023 roku Poznań uczcił ofiary napaści Niemiec na Polskę oraz  Weteranów. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w intencji poległych i pomordowanych
w latach II wojny światowej w kościele św. Józefa przy ul. Działowej.

Następnie uczestnicy  spotkali się pod Pomnikiem Armii Poznań, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Gospodarzem uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej był wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

 Wśród uczestników kombatanci, parlamentarzyści oraz samorządowcy.
Kampanie honorowe wystawiły służby mundurowe oraz harcerze. Hołd oddano salwą honorową, apelem pamięci i wspólną modlitwą. Pod pomnikiem złożono także kwiaty i zapalono znicze.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowali
Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz
Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW,
którzy zapalili „ZNICZ PAMIĘCI”.

CZEŚĆ i CHWAŁA  BOHATEROM !!!

zdjęcia:
Jan Jeliński
„Głos Wielkopolski”
oraz Błażej Cisowski
Urząd Marszałkowski

22.08.2023

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 15 sierpnia br w Święto Wojska Polskiego w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Kwilczu została odprawiona msza święta za Ojczyznę.
W tym dniu nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego
Koła Gminnego ZKRP i BWP z Kwilcza w składzie:
chorąży Czesław Gorajski, asysta Ryszard Paluszak – Prezes, Władysław Ogrodowczyk – Sekretarz Koła w Kwilczu.
Po mszy św. mieszkańcy i poszczególne delegacje zebrały się na skwerze płk. Łukasza Cieplińskiego, gdzie została uroczyście wciągnięta na maszt biało – czerwona flaga. Wójt gminy Stanisław Mannek wygłosił okolicznościowe przemówienie, po czym pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich zostały złożone wiązanki kwiatów.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę, a pochylone sztandary oddały cześć poległym za obronę Ojczyzny.

Materiał nadesłał:
Ryszard Paluszak

14.08.2023

Gen. Józef Haller w Jaraczu.

W dniu 12 sierpnia 2023 roku w Jaraczu , powiat obornicki odbyło się odsłonięcie TABLICY PAMIĄTKOWEJ z POPIERSIEM
gen. JÓZEFA  HALLERA, na którą zaprosili
Marian Franciszek Winiecki,
Burmistrz Rogoźna,
Sołtys Sołectwa Jaracz.

Józef Haller był generałem broni, legionistą i przewodniczącym ZHP. Urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach,
a zmarł 4 czerwca 1960 roku w Londynie. Po ukończeniu studiów został mianowany podporucznikiem i rozpoczął służbę w wojsku austriackim.  Przewodniczył Związkowi Hallerczyków i Związkowi Harcerstwa Polskiego. Był Prezesem Głównego Komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża. Honorowy Obywatel Warszawy
od 23 kwietnia 1919 roku.
Wielokrotnie przebywał w powiecie obornickim – w uzdrowisku „Miłowody” w Kowanówku.
Przy okazji wizyt w uzdrowisku generał odwiedzał pobliski Jaracz, gdzie mieszkał jego przyjaciel rotmistrz Benon Kamiński.
Dom rotmistrza stanowi dzisiaj własność znanego mecenasa sztuki Mariana Franciszka Winieckiego, który udostępnia dokumenty, zdjęcia, rzeźby i odznaczenia – pamiątki związane z Józefem Hallerem, czyniąc atrakcją turystyczną powiatu obornickiego.

W uroczystościach odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej z Popiersiem gen. Józefa Hallera wziął udział Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wręczając
Panu Marianowi Franciszkowi Winieckiemu
KOMBATANCKI CERTYFIKAT PAMIĘCI
za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

Krótki fotoreportaż:

GRATULUJEMY !!! 

Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski

04.08.2023

KALISZANIE  PAMIĘTAJĄ

W dniu 31 lipca 2023 roku  przeddzień 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
o godzinie 18.30 Kaliszanie złożyli kwiaty przy obelisku poświęconym Ks. Józefowi Sieradzanowi, przed Zespołem Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99. Natomiast o godzinie 19.00 na cmentarzu przy ul. Częstochowskiej została odprawiona Msza Św. przy grobie ś. p. Ks. Sieradzana.

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 17.00 odbyły się główne uroczystości pod pomnikiem żołnierzy AK, gdzie przedstawiciele władz miasta z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim
na czele, kaliscy radni, przedstawiciele władz powiatu kaliskiego, reprezentanci związków kombatanckich, organizacji i stowarzyszeń patriotycznych, a także służb mundurowych
złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kaliszu reprezentowała Kol. Dorota Kupaj – Sekretarz Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Kaliszu.

                                   CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

Materiał nadesłała:
Dorota Kupaj

02.08.2023

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
uhonorowane
KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI.

Na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Szczecinie Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu przyznała  Kombatancki Krzyż Pamięci
za kultywowanie pamięci o bohaterach naszej Ojczyzny

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
istnieje od 9 maja 1963 roku.

Pierwotnie Muzeum powstało jako muzeum regionalne. Podstawą zbiorów stały się zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk na terenie wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu prowadzonych przez prof. Lecha Leciejewicza oraz kilkanaście zabytków pochodzących z przedwojennego muzeum wydobytych z gruzów przez zasłużonego działacza krajoznawstwa Jana Frankowskiego.

Muzeum zlokalizowano w odbudowanej specjalnie w tym celu XV- wiecznej kamieniczce przy ul. ppor. Emilii Gierczak 5. Początkowo planowano nadać placówce charakter historyczno-miejski, później historyczno-morski. Ostatecznie w 1966 r. zdecydowano się na profil historyczno-wojskowy.

Akt Nadania wraz z ” Krzyżem” na ręce Aleksandra Ostasza Dyrektora Muzeum wręczył Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu w towarzystwie Henryka Krudosa – Prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Szczecinie.

Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW przekazał Panu Dyrektorowi publikację wydaną przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP publikację pt. „Pamięć Wojny”.
GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia:
Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu

02.08.2023

79. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
poświęcona pamięci
ppłk. Adama Borysa ps. „Pług”.

Na uroczystości obchodów 79.Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego zaprosił Poznaniaków Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Wielkopolska.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry w intencji poległych w powstaniu warszawskim.

Punktualnie o godzinie 17.00 głos syren obwieścił rozpoczęcie uroczystości głównych przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.  Następnie przedstawiciele rządu, kombatanci, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze i Wielkopolanie uczcili poległych  minutą ciszy. W trakcie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna
Sił Powietrznych odegrała „Warszawiankę, odczytano również Apel Pamięci, a ks. prałat Leonard Poloch – kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK – zmówił modlitwę za poległych bohaterów naszej ojczyzny.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Głównym celem było wyzwolenie Warszawy przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Walki ustały po 63 dniach,
a miasto po kapitulacji zostało doszczętnie zniszczone przez Niemców. W powstaniu zginęło ok. 18 tys. żołnierzy AK
i ok. 180 tys. cywilów.

W imieniu mieszkańców kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej złożył Jędrzej Solarski,
zastępca prezydenta Miasta.

Zdjęcia:
Stanisław Wróblewski
Kazimierz Seredyński

02.08.2023

90. URODZINY

Życzenia z okazji dostojnego Jubileuszu – 90.URODZIN
w dniu 1 sierpnia 2023 roku przyjmowała Kol. Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Gratulacje w imieniu dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz własnym przekazały Koleżanki Bogumiła Pampera – Kaczmarek i  Anna Tomaszewska – Złotowska.

Życzenia wielu lat w zdrowiu w imieniu Tadeusza Musiała – Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz własnym złożył dostojnej Jubilatce Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia:
Piotr Pers

26.07.2023

W Pałacu Witaszyce z prawdziwą satysfakcją wręczono
25 lipca 2023 roku, Tomaszowi Klauzie (wieloletniemu działaczowi patriotycznemu) Odznakę Honorową
„Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”
nadaną na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu ZKRP i BWP.
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” to wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny regionu, ustanowiona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2000 r.
W siedzibie wyróżnionego aktu wręczenia medalu dokonali: Adam Cukier – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Jan Grzesiek – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
a zarazem Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie i ppor. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Asystowali im przy tym: ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP w Kotlinie i Leszek Bajda Sekretarz Zarządu Kotlińskiej Organizacji, a także przyjaciele wyróżnionego Marian Żurek wraz z małżonką.
Przy okazji tej uroczystości, Mariusz Mikołajewski, Władysław Kaganek i Leszek Bajda wręczyli Tomaszowi Klauzie oraz Janowi Grześkowi okolicznościowe dyplomy wraz z podziękowaniami nadane przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ZKRP i BWP.
Całość imprezy zakończyła się wspólnym obiadem i wymianą doświadczeń na temat ponadpokoleniowego znaczenia organizacji kombatanckiej w regionie.
 GRATULUJEMY !!!
Materiał i zdjęcia
nadesłał Leszek Bajda.

18.07.2023

STO LAT !!!

Życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz satysfakcji
w życiu zawodowym i prywatnym oraz życzliwości wokół
z okazji 84.Urodzin oraz Imienin w dniu 18 lipca 2023 roku
przyjął dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego , Kombatant – Członek Zwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Zdobywaj szczyty i sięgaj gwiazd !

16.07.2023

W dniach 15 – 18.07.2023 roku Towarzystwo Wiedzy Historycznej „Ziemia Szczecińska” w Ptuszy w gminie Tarnówka pow. Złotowski pod patronatem Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu zorganizowało AKCJĘ GWDA.

Promotorem wydarzenia ze strony ZKRP i BWP jest
Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego
ZKRP i BWP w Pile.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 15.07.2023 r., miało na celu przedstawienie treści zawartych w książce Mieczysława Piwowara wydanej w 2004 roku pt. „Wspomnienia lwowskiego chłopaka”.

Ptusza podczas działań II Wojny Światowej stała się ogniskiem silnych starć  4 Dywizji Piechoty WP z oddziałami 15 łotewskiej dywizji SS „Lettland”, obsadzonych w pasie przesłaniania Wału Pomorskiego. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego, 11 Pułk Piechoty
4 Dywizji Piechoty WP w którym służył M. Piwowar,
przeprawiał się na zachodni brzeg Gwdy w okolicy wsi Piecewko (gmina Tarnówka, pow. złotowski). Nazajutrz 10 Pułk Piechoty sforsował Gwdę w Ptuszy, a tego samego dnia 12 Pułk Piechoty został zaskoczony atakiem nieprzyjaciela i poniósł ciężkie straty osobowe oraz materiałowe. Przedmioty świadczące o tamtych wydarzeniach do dziś licznie zalegają na dnie rzeki.

Spotkaniu towarzyszył akcent eksploracyjny, w toku którego ekipa nurkowa dokonała starań by dotrzeć do zatopionego wozu taborowego, który spoczął na dnie Gwdy podczas jej forsowania
31 stycznia 1945 roku po załamaniu się tafli lodu, około 4 km na północ od miejscowości Ptusza (gm. Tarnówka, pow. złotowski).

Znaleziska na dnie rzeki Gwda.

Przedmioty pozyskane w drodze poszukiwań terenowych pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Pile, wzbogacą historię regionu, ożywią wydarzenia minionych lat i posłużą jako niezastąpione źródło wiedzy
do przyszłych publikacji historycznych.

Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 w Ptuszy w gospodarstwie Agroturystycznym SYLDAM, podczas której zaprezentowano dorobek Towarzystwa Wiedzy Historycznej. Prelekcję przedstawił Krzysztof Zagórski – Prezes TWH Ziemia Szczecińska i Tomasz Zbylut – organizator z ramienia TWH Ziemia Szczecińska.

Na zdjęciu od lewej: Bartosz Kobus – przedstawiciel Marszałka, Tomasz Zbylut – główny organizator TWH ZS,
Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
Roman Grzebel – promotor imprezy.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, który podczas spotkania wręczył na ręce Krzysztofa Wasilewskiego – Wiceprezesa Towarzystwa Wiedzy Historycznej KOMBATANCKI CERTYFIKAT PAMIĘCI za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

W części oficjalnej wzięli udział:
– przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pan Bartosz Kobus  –  Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku,
– Pani Sylwia Radowska – radna Rady Gminy w Tarnówce, która użyczyła swoją posiadłość na czas  poszukiwań,
– Pani Anna Chara Sołtys m. Ptusza
oraz grupa poszukiwawcza, w tym płetwonurkowie.

Ptusza –  Jakub i Michał – wnuki Mariusza Mikołajewskiego
– Wiceprezesa WZW.

Następnie uczestnicy samochodami udali się do ZDBIC na miejsca pamięci w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego,
gdzie zapalili „znicze pamięci”.

Skansen Bojowy w Zdbicach.
Obelisk pod Morzycą.

Na zdjęciach od lewej : Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP oraz Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW

Zainteresowani mogli zapoznać się z sprzętem wojskowym.

Poniżej

Zdjęcie wnuków Mariusza Mikołajewskiego na motocyklu M-72 z czasów II wojny światowej  z karabinem CKM. Eksponat pokazało Złotowskie Stowarzyszenie Historyczno-Militarne „Robak”.

Jagoda Pawlik
Zdjęcia:
– Tomasz Zbylut organizator TWH Ziemia Szczecińska,
– Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
– Roman Grzebel – Czł. Nadz. ZKRP i BWP

11.07.2023

NARODOWY DZI PAMIĘCI OFIAR
LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ
UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW

NA OBYWATELACH II RP.

W dniu 11 lipca 2023 roku o godzinie 12.30 w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu przy tablicy pamiątkowej odbyły się uroczystości
w 80. Rocznicę „Krwawej Niedzieli na Wołyniu
pod patronatem honorowym

Abpa Stanisława Gądeckiego

Metropolity Poznańskiego
i
Michała Zielińskiego
Wojewody Wielkopolskiego.

Na uroczystości  zaprosiła Poznaniaków  Katarzyna Kwinecka, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch. o/Poznań.

11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści przeprowadzili skoordynowany atak na ponad sto polskich miejscowości na Wołyniu. Trauma tamtych wydarzeń sprzed 80 lat naznaczyła całe pokolenia. Dziś naszym wspólnym obowiązkiem jako Narodu jest godne upamiętnienie ofiar ludobójstwa wołyńskiego i umocnienie w naszej zbiorowej świadomości pamięci o wszystkich osobach zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, a zwłaszcza
o tych Polkach i Polakach, którzy do dziś pozostają bezimienni.
„Krwawa niedziela” była czasem nieopisanego cierpienia
i zniszczenia dla polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Upamiętnienie tych ofiar ma na celu nie tylko oddanie hołdu tym, którzy stracili życie w tamtych dniach, ale także stanowi przypomnienie o konieczności budowania pokoju, pojednania
i szacunku między narodami mówił w swoim okolicznościowym wystąpieniu Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski.

Uczestnicy oddali hołd wszystkim Polkom i Polakom pomordowanym w czasie zbrodni wołyńskiej
oraz złożyli wiązanki kwiatów.

Wśród uczestników Bernadeta Orłowska – Wiceprezes  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
która zapaliła „ZNICZ PAMIĘCI”.

CZEŚĆ ICH  PAMIĘCI !!!

06.07.2023

Do grona kaliskich stulatków w dniu 2 lipca 2023 r.
dołączyła Pani Janina Wilkowska – Podopieczna Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kaliszu.

Z okazji tego wspaniałego święta dostojnej Jubilatce GRATULACJE i serdeczne życzenia złożyli Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza , Mateusz Podsadny – Wiceprezydent Kalisza
oraz Dorota Kupaj – Sekretarz Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kaliszu.

Pani Janina sprowadziła się do Kalisza po II wojnie światowej.
Tutaj wyszła za mąż za Bolesława Wilkowskiego, z którym przez wiele lat tworzyli udane i zgodne małżeństwo. Zawodowo była związana z kaliskim zakładem Modelana. Jej pasją była praca
w ogrodzie.

Nestorką opiekuje się bratanica Urszula, która podkreśla,
że jubilatka zawsze była elegancką kobietą o ciepłym i serdecznym usposobieniu. Pani Janina cieszy się zdrowiem i dobrą pamięcią.

Gratulujemy, życzymy zdrowia oraz samych pogodnych dni
Pani Janinko.

Zdjęcia :
Miasto Kalisz
Magdalenka Bartnik

30.06.2023

Fotorelacja z uroczystości odznaczenia
Pana Bolesława Kleczewskiego – Prezesa Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Wieleniu.

  W dniu 30.06.20223r. w Urzędzie Miejskim w Wieleniu miała miejsce uroczystość odznaczenia Prezesa Koła Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP w Wieleniu, członka zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu, p. Bolesława Kleczewskiego.
Pan Prezes przyjął odznaczenie z rąk Burmistrz Wielenia
Pani Elżbiety Rybarczyk.
Była to Odznaka „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”, która nadawana jest zasłużonym członkom Związku, osobom współpracującym ze Związkiem, instytucjom państwowym i samorządowym, zakładom pracy, podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym, Wojsku Polskiemu, stowarzyszeniom środowisk kombatanckich krajowych i zagranicznych, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku.
Składamy serdeczne gratulacje zasłużonemu członkowi naszej organizacji oraz wiele zdrowia i sił do dalszej służby.
GRATULUJEMY !!!
Zdjęcia – Kacper Ficner,
Urząd Miejski w Wieleniu.

 

30.06.2023

W dniach 29-30 czerwca 2023 r. w Warszawie
w Sali Konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62 – Pałac Przebendowskich – Radziwiłłów
obradował VIII Kongres ZKRP i BWP.

Delegatami na VIII Kongres z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych byli wybrani na VIII Zjeździe WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu:

– Mirosław Grzędowski – Prezes WZW,
– dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW,
– Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW,
– Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
– Włodzimierz Masłowski – Prezes Koła Miejsko-Gminnego
ZKRP i BWP w Szamotułach, oraz

Zastępcy Delegata :
– Maria Święcichowska – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Obornikach Wlkp.,

 – Bożena Antkowiak  – Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP
w Ryczywole.

Na Kongres w miejsce chorującego Pana Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW pojechała
Kol. Maria Święcichowska.

W pierwszym dniu obrad obok szeregu działań związanych
z obradami VIII Kongresu jednym z punktów było wręczenie odznaczeń.

Wśród wyróżnionych nasi Koledzy:

Medal „Pro Bono Poloniae” – polskie resortowe odznaczenie cywilne, odznaka okolicznościowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, przyznawana przez Szefa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymała :
Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu oraz dotychczasowy Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego,oraz
–  Włodzimierz Masłowski – Prezes Koła Miejsko-Gminnego
ZKRP i BWP w Szamotułach.

Natomiast , dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu został uhonorowany
Odznaką nadawaną zasłużonym członkom Związku, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku
Komandorią „Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP”.

Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci przy
Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przyznała
KOMBATANCI KRZYŻ PAMIĘCI
Januszowi Maksymowiczowi – Prezesowi Zarządu Głównego ZKRP i BWPoraz
Elżbiecie Sadzyńskiej – Sekretarz Generalnej  Zarządu Głównego ZKRP i BWP.
Aktu dekoracji dokonał Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
wraz z Bernadetą Orłowską Wiceprezes WZW.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie złożyli wieniec od uczestników Kongresu. W drugim dniu VIII Kongresu wybory  Władz naczelnych Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Nowym Prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
został płk. dr Czesław Lewandowski.

Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego ZKRP i BWP została Elżbieta Sadzyńska.

Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu został Członkiem Zarządu Głównego ,

Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu została Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a
Maria Święcichowska – Prezes Koła ZKRP i BWP w Obornikach została  Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

GRATULUJEMY !!!

JFP

29.06.2023

Uroczysta sesja Rady Miasta Poznania

W dniu 29 czerwca 2023r.  w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się uroczysta sesja Rady Stołecznego Miasta Poznania.

Sesję rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Poznania,
Pan Grzegorz Ganowicz,  witając radnych i wszystkich zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że mijająca kadencja była bardzo trudną kadencją, szczególnie z uwagi na pandemię, wojnę  w Ukrainie. Z tego powodu Radzie przybyło nieoczekiwanych  zadań, które trzeba było realizować w bardzo trudnych warunkach. Radzie nie ułatwiały realizacji statutowych zadań: rosnące koszty, inflacja, rządowa polityka ograniczania dochodów samorządów, rosnące niedofinansowanie oświaty, ograniczanie samorządności. Pracy Radzie nie ułatwiały coraz bardziej widoczne głębokie podziały w społeczeństwie, posługiwanie się ideologią tam, gdzie potrzebne są rozwiązania racjonalne. Pracy nie ułatwiał konflikt rządzących w Polsce z Unią Europejską, a w ślad za tym, brak środków z Krajowego Planu Odbudowy. Przewodniczący dalej stwierdził, że przed poznaniakami, Polakami  jest jeszcze mnóstwo trudnych wyzwań, wśród których do bardzo ważnych należą zbliżające się wybory. Powiedział, że swoimi decyzjami wyborczymi nie zapanujemy nad epidemiami, nie zakończymy wojen w innych krajach, ale możemy zakończyć niepotrzebne spory, zlikwidować podziały, które niszczą nasze rodziny. Możemy przywrócić roztropność stanowionego prawa, odbudować racjonalność finansów publicznych, w tym zasady finansowania samorządu.

Następnie wszystkich zebranych w Sali Ziemi przywitał Prezydent Stołecznego Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

W swoim wystąpieniu zauważył, że przyszło zarządzać miastem
w bardzo trudnym okresie, w czasie pandemii, wojny Rosji
z Ukrainą. Podjęliśmy się wykonania kapitalnego remontu Poznania, w rozmiarach największych od zakończenia drugiej wojny światowej. W tym czasie ustawodawca wprowadził regulacje, które pozbawiły min. Poznań części środków finansowych. Podziękował radnym PiS, za bezpardonową krytykę prowadzonych przez miasto remontów, gdyż bez tej krytyki,
miasto nie uświadomiłoby mieszkańcom skali i rozmiarów prowadzonych inwestycji. Dzięki krytyce zieleni pokazaliśmy,
ile jej w Poznaniu przybywa i ile jest nowych nasadzeń. Stwierdził, że często podczas pracy Rady dochodziło do sporów, ale to dzięki temu dużo udało się tak dużo zrobić przy mocno okrojonych funduszach pozostawionych przez rządzących do dyspozycji samorządu.

Kończąc swoje wystąpienie Pan Prezydent podziękował radnym, nagrodzonym, oraz wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Stołecznego Miasta Poznania za zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Kolejnym punktem Sesji było wręczenie wyróżnień i nagród
za szczególne osiągnięcia i dokonania na arenie międzynarodowej, naukowej, sportowej, kulturalnej,

 

Honorową obywatelką Miasta Poznania została Angelika Borys, wieloletnia przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi.

Tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania otrzymali:

Lech Konopiński – satyryk, urodził się w 1931 r. w Poznaniu. Ogłosił ponad 20 prac naukowych, wydał ponad 70 książek – również dla dzieci. Napisał ok. 600 tekstów piosenek dla czołowych polskich wokalistów.

Janusz Heller, twórca „Dni Łazarza”, urodził się w 1954 r.
w Poznaniu. Z jego inicjatywy od 1987 r. powstały m.in. Dni Łazarza – największe święto dzielnicowe w Poznaniu, integrujące lokalną społeczność.

Iwona Jabłońska – koszykarka i trenerka. Niezwykle utalentowana zawodniczka i trenerka. Wielokrotna autorka mistrzowskich osiągnięć prowadzonych zespołów koszykarskich. Utworzyła Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Poznaniu, pomogła swoim zawodniczkom 11 razy stanąć na podium Mistrzostw Polski. Jako trenerka I klasy w 2005 r. za swoje zasługi została wyróżniona tytułem Trener Roku Wielkopolski.

Urszula Sipińska– artystka, która urodziła się i dorastała na poznańskiej Wildzie. Podczas swojej kariery muzycznej zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce i na arenie międzynarodowej. Po zakończeniu występów zajęła się, z również dużym powodzeniem, swoją drugą pasją – architekturą.

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio –
powstała w 1992 r.  z inicjatywy działaczy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Inspiracją do jej stworzenia Fundacji była działalność Wandy Marii Błeńskiej – poznanianki, misjonarki specjalistki w dziedzinie leczenia trądu.  Od czasu powstania,  jest jedną z największych polskich organizacji pozarządowych świadczących pomoc humanitarną w krajach rozwijających się. Swoją działalnością obejmuje, misyjne szpitale, przychodnie oraz punkty medyczne
w 50 krajach świata.

Nagrody Miasta Poznania: artystyczna, naukowa i sportowa

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania odebrał prof. Krzesimir Dębski – kompozytor, dyrygent, skrzypek i lider zespołu jazzowego String Connection. Współpracował ze słynnym poznańskim kabaretem Tey, zespołem jazzowym Kazimierza Jonkisza,
a także orkiestrami – Zbigniewa Górnego i Orkiestrą Ósmego Dnia. Od 1980 koncertował w 25 krajach, wielokrotnie zdobywał tytuł „Najlepszego Skrzypka, Kompozytora, Aranżera Roku”.  Uhonorowany  wieloma nagrodami w konkursach radiowych
i płytowych. Skomponował ponad pięćdziesiąt utworów symfonicznych i kameralnych, jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich. Tworzy muzykę filmową, teatralną
i eksperymentalną, za którą otrzymał wiele nagród.

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Dawidowska. Prowadzi, z sukcesami,  badania związane z ostrą białaczką limfoblastyczną, najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego.

Nagrodę Sportową Miasta Poznania otrzymała – po raz drugi –  Karolina Naja. Wybitna kajakarka. Zdobyła cztery medale igrzysk olimpijskich (jeden srebrny i trzy brązowe) oraz wiele medali imprez o randze mistrzostw świata, Europy czy igrzysk europejskich.
Jest sportową stypendystką Miasta Poznania.

Nagrodę Sportową Miasta Poznania w kategorii trenerskiej Tadeusza Osika. Poznański trener, szkoleniowiec kadry olimpijskiej i narodowej w Polskim Związku Lekkiej Atletyki.  Wychował wielu  medalistów mistrzostw Polski, mistrzostw świata
i mistrzostw Europy w biegach. Od 2016 roku jest członkiem zarządu i wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W uroczystej sesji Rady Stołecznego Miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wziął udział  Ryszard Torzyński – członek Prezydium WZW.

GRATULUJEMY  ODZNACZONYM !!!

Materiał opracował,
zdjęcia wykonał
Ryszard Torzyński

29.06.2023

67. Rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca ’56.

Miesiąc czerwiec  jak zawsze obfituje w szereg wydarzeń związanych z Powstaniem Poznańskim.

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 zaprosiło do zwiedzania swoich wnętrz i możliwości spotkania się z historią.
Odbyło się szereg wystaw plenerowych, m. in. ” Poznański Czerwiec 1956. Oblicza buntu i jego pamięć”
na pl. Adama Mickiewicza.

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik

W przededniu głównych uroczystości w ważnych punktach dla sprawy zostały złożone kwiatym.in. :
– pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1,
– pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu przy ul. A. Mickiewicz 2,
pod tablicą pamiątkową – brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229,
– pod tablicą pamiątkową przy dawnej zajezdni MPK przy
ul. Gajowej, czy
– uroczystości odbyły się również przy bramie głównej H. Cegielski – Poznań S.A. przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229.

Jednak w dniu 28 czerwca 2023 r. przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca ’56  odbyły się główne uroczystości. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ofiar Czerwca  ’56 w Kościele o.o. Dominikanów w Poznaniu.
Bezpośrednio po Mszy Św. uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Poznańskiego Czerwca 956 na pl. A. Mickiewicza, gdzie po drodze minęli wywieszony na wieży Zamku baner z nazwiskami poległych uczestników tamtych wydarzeń.

Jak co roku dźwięk syren alarmowych oznajmił zebranym rozpoczęcie uroczystości.

Na pl. Adama Mickiewicza zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń. przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, związkowcy z poznańskich firm
oraz poznaniacy.

Zebrani odśpiewali Hymn Państwowy, następnie głos zabrał  gospodarz uroczystości Jacek Jaśkowiak
– Prezydent Miasta Poznania.
Powiedział m.in. : cyt.
” Rocznica Poznańskiego Czerwca to za każdym razem okazja,
by oddać hołd bohaterom tamtych dni.
– Tak, pamiętamy o waszej determinacji, podziwiamy waszą odwagę, współczujemy strat. A przede wszystkim dziękujemy.
Bez waszego poświęcenia droga do wolności byłaby znacznie dłuższa. …”
Kontynuując „Prezydent powiedział Bohaterowie Czerwca zwyciężyli po latach. Nie zmarnujmy ich ofiary, żyjąc w kraju wolnym, ale znajdującym się w krytycznym
dla swojej przyszłości momencie – podsumował prezydent. – Mamy obowiązek dokonywania takich wyborów, by Polska była demokratyczna, by była częścią Europy i by w obliczu sytuacji
za naszą wschodnią granicą nie stała się satelitą wrogiego
i agresywnego sąsiada, jakim jest Rosja. Czerwiec 1956 roku był pierwszym zrywem niepodległościowym przeciwko stalinowskiemu reżimowi. To poznaniacy i poznanianki rozpoczęli 67 lat temu drogę, która doprowadziła nas do wolności i podążają nią do dziś, będąc dla Polek i Polaków przykładem postaw obywatelskich
i przywiązania do wartości demokratycznych. My, mieszkańcy miasta Poznań, pokazujemy to na co dzień oraz w chwilach dla przyszłości naszego kraju kluczowych, dokonując wyborów mądrych i odpowiedzialnych. Wierzę głęboko, że tak pozostanie”.

W imieniu szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka – Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski  uhonorował medalami „Pro Patria” czterech uczestników Poznańskiego Czerwca: Lecha Dobę, Lecha Frohmberga, Zdzisława Glapiaka i Zbigniewa Krysztofiaka.

Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć  bohaterów Poznańskiego Czerwca.

 Następnie delegacje kombatantów, władz miasta i województwa oraz wielkopolskich polityków złożyły kwiaty przed pomnikiem Czerwca ’56.
W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych hołd bohaterom , składając wiązankę kwiatów oddała
Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu.

CZEŚĆ i CHWAŁA BOHATEROM !!!

Jagoda Pawlik
Zdjęcia:
Mieczysław Pawlik

29.06.2023

Podziękowania dla społeczności szkolnej w Kwilczu.

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu w dniu 23 czerwca 2023 r.
w uroczystości zakończenia roku szkolnego gościł Ryszard Paluszak – Prezes Gminnego Koła ZK RP i BWP w Kwilczu, który złożył gorące i szczere podziękowania i wyrazy najwyższego uznania dyrekcji, nauczycielom i uczniom
za oprawę artystyczną podczas corocznych obchodów związanych ze śmiercią płk. Łukasza Cieplińskiego.

Za krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodległość Polski, skuteczne działanie na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego, Prezes Ryszard Paluszak wręczył Kombatancki Certyfikat Pamięci przyznany przez Kapitułę KCP :

– Jackowi Rosiakowi – Dyrektorowi Szkoły
– Marcinowi Lehmannowi – Wicedyrektorowi Szkoły

nauczycielom:

– Monice Baczyńskiej,
– Lucynie Kędziorze,
– Oleksandrowi  Matiashukowi.

Na ręce dyrektora szkoły, prezes Ryszard Paluszak wręczył także podziękowanie dla uczniów szkoły, którzy brali udział w programie artystycznym poświęconym płk. Łukoszowi Cieplińskiemu.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Ryszard Paluszak

27.06.2023

Uroczysta Sesja Rady Gminy Tarnówka.

W dniu 23 czerwca 2023 r. w Uroczystej Sesji Rady Gminy Tarnówka wzięli  udział Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Technologii i Cyfryzacji wraz z posłem Marcinem Porzuckiem, podczas której organ stanowiący i kontrolny gminy udzielił jednomyślnego wotum zaufania i absolutorium
Jackowi Mościckiemu – Wójtowi Gminy Tarnówka.
Pan Minister w okolicznościowym wystąpieniu pogratulował tamtejszym samorządowcom zrealizowanego budżetu.

Podczas obrad w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Pan Minister Piechowiak wręczył  pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Kol. Romanowi Grzebel – przedsiębiorcy, społecznikowi, wnukowi Powstańca Wielkopolskiego,
Członkowi Nadzwyczajnemu  Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
oraz członkowi Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”.

Roman Grzebel przejawia dużą aktywność między innymi
w upamiętnianiu uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Roman Grzebel podziękował za wyróżnienie.

Serdeczne GRATULACJE , podziękowania za dotychczasową działalność i współpracę!

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel
Autorami zdjęć są:
Pan Jakub Monterial  
Asystent Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka
Wydział Zarządzania i Protokołu Biuro Ministra
i Pani Patrycja Kajewska Rzecznik Prasowy Starosty Złotowskiego

23.06.2023

W dniu 22 czerwca 2023 roku w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbyła się kolejna promocja książki wydanej z okazji Jubileuszu 25-Lecia Towarzystwa
autorstwa dr Mariana Króla – Prezydenta, inicjatora i założyciela Towarzystwa pt. „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Historia i Dokonania 1998 – 2022”.

Książka przedstawia najważniejsze wydarzenia w okresie pierwszych 25 lat działalności publicznej Towarzystwa w Poznaniu. Omawia m. in. początki działalności oraz przybliża wdrożone przez Towarzystwo liczne projekty programowe związane
z przyznawaniem statuetek Hipolita Cegielskiego czy Medali.
 Należy dodać, iż jako pierwszy  statuetkę „Złotego Hipolita”
odebrał z rąk dr Mariana Króla Jego Świętobliwość
papież Jan Paweł II w Watykanie w dniu 1 sierpnia 2001 roku.
O czym zebranym opowiedział Pan Prezydent podczas spotkania zapytany o początki Stowarzyszenia przez Dominika Górnego – Sekretarza Towarzystwa.
Ujmująca historia.
Ponadto książka zawiera wykazy imienne laureatów medali, miejsc, czy organizacji, które otrzymały popiersia Hipolita Cegielskiego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Książkę wzbogacają wiersze m.in. Pawła Kuszczyńskiego
oraz Dominika Górnego.
Bogaty serwis zdjęciowy z działalności Towarzystwa tworzy niewątpliwie materiał, który pozwoli czytelnikowi ocalić
od zapomnienia dziejącą się historię.
Autograf na pierwszych przekazanych egzemplarzach książki uczestnikom złożył Prezydent Towarzystwa.

Wśród uczestników spotkania  przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu oraz Tadeusz Kuraś – Członek Nadzwyczajny WZW.

Gratulujemy !!!

JP

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik
Piotr Pers

18.06.2023

W dniu 18 czerwca 2023 roku na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku odbyły się uroczystości Gminy Suchy Las
z okazji 104.Rocznicy odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę oraz 4.Rocznica odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstańców Wielkopolskich.

Na uroczystość zaprosili:
– Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las,
– ppłk Rafał Matera – Komendant CSWL,
– Ks. Tomasz Ibsz – Proboszcz Parafii Biedrusko,
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu,
– Stowarzyszenie Biedrusko,
– Zespół Pałacowo – Parkowy w Biedrusku.

Uroczystości rozpoczęły się wojskową Mszą Św. za Ojczyznę.

Następnie uczestnicy przemaszerowali do Panteonu.

W imieniu organizatorów Gości powitała prowadząca uroczystość.

Rys historyczny Panteonu przedstawił gospodarz obiektu,
Przewodniczący Stowarzyszenia Biedrusko dr inż. Jan Kucharski.Pod czas uroczystości przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych : Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP
i BWP  oraz Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW, Przewodnicząca Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień WZW
wręczyli odznaczenia Związkowe.

Odznaką „Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP” został uhonorowany Dawid Murawa  chirurg ogólny, chirurg onkolog,
dr hab. n, med. prof. nadzwyczajny Katedry Chirurgii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
i Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu .

Aktywnie wspiera WZW  ZKRP i BWP w Poznaniu, udzielając niezbędnej pomocy władzom Związku, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej organizacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem medycznym udziela porad szerokiemu gronu naszych Kombatantów. W środowisku kombatanckim szanowany jako lekarz, społecznik i związkowiec.
Jest człowiekiem wielkiego serca i ogromnej wrażliwości. Zawsze gotowy do pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, za szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku zostali odznaczeni:

Adam Cukier – ekonomista, samorządowiec, Prezes Uniwersytetu III Wieku w Wolsztynie. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, gdzie wydatnie przyczynia się do udzielenia pomocy naszej Związkowej organizacji – zarówno członkom Związku jak i Wielkopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu. Przyczynia się w uhonorowaniu działaczy, członków naszego Związku odznaczeniami samorządowymi.

Społecznik, już jako wójt gm. Siedlec łączył swoją działalność samorządowca z pracą na rzecz Kombatantów.
Jest czynnym i ofiarnym działaczem Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych działających na rzecz środowiska kombatanckiego w mieście Poznań.

 Mieczysław Jacków – nauczyciel, samorządowiec, polityk – poseł na Sejm III kadencji. Obecnie  Prezes Zarządu Kupca Średzkiego.

W okresie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy Zwycięskiego  Powstania Wielkopolskiego, udzielił wsparcia  materialnego, w organizacji uroczystości związanych z tymi Rocznicami.
Jest Partnerem wydanej przez WZW publikacji – książki
pt. „Kraj Warty (Warthegau – Wartheland) 1939 – 1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków”  przedstawiającej sytuację Wielkopolan
w okresie okupacji hitlerowskiej.
Aktywny w pracy społecznej na rzecz i dobro Związku, tym samym pomocny w realizacji zadań statutowych WZW.

 Błażej CisowskiRadny Powiatu Obornickiego z gmin Rogoźno
i Ryczywół, historyk, nauczyciel, regionalista, zawodowo samorządowiec Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Swoim zaangażowaniem, godnie reprezentuje statut naszego Związku, a w szczególności aktywnie przedstawia propozycje związane z „Zachowaniem Pamięci”  wśród młodego pokolenia Polek i Polaków – młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych. Swoją obecnością jako Radny Powiatu Obornickiego w programie działalności jest odpowiedzialny
za sprawy organizacji kombatanckich, m.in. zachowania w pamięci walk o niepodległość Batalionów Chłopskich, jak o Siłach Zbrojnych Polskiego Stronnictwa Ludowego również
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Gwiazdą Pamięci „Polska Niepodległa 1918” został uhonorowany zasłużony w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych Kol. Wojciech Rabski – Wiceprezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Szamotułach. Wybitny społecznik, który realizuje zadania statutowe Związku w słowach i czynach
„Zawsze Będziemy Pamiętać”.
Kol. Wojciech Rabski pełniąc funkcje w administracji samorządowej swoje obowiązki służbowe łączył z działalnością społeczną
na rzecz Kombatantów organizując m. in. pomoc materialną Rodzinom Kombatanckim.
Organizator imprez Kombatanckich szlakami Polskich Zwycięstw, np. walk o Kołobrzeg, Bunkry Wału Pomorskiego, czy wydarzenia patriotyczne dot. Powstania Wielkopolskiego w Szkołach Powiatu Szamotulskiego.

GRATULUJEMY !!!

Następnie został odczytany Apel Poległych
oraz usłyszeliśmy salwę honorową.
Po czym uczestnicy złożyli kwiaty w Panteonie

Później uczestnicy z orkiestrą na czele spacerowali ścieżką
„Ojców Polskiej Niepodległości”: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Stanisław Taczak, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski.
Delegacja Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu w składzie Mariusz Mikołajewski,
Janina Felsmann – Pawlik , Wojciech Rabski
zapaliła „Znicz Pamięci”.

Później uczestnicy z orkiestrą na czele spacerowali ścieżką
„Ojców Polskiej Niepodległości”: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Stanisław Taczak, Ignacy Jan Paderewski,
gen. Józef Dowbor-Muśnicki.

Ignacy Jan Paderewski.

gen. Józef Dowbor-Muśnicki

Ojciec Święty Jan Paweł II.

Z kolei w Pałacu przy kawie odbyły się „Polaków rozmowy”.DZIĘKUJEMY   !!!

Jagoda Pawlik
Zdjęcia:
Mieczysław Pawlik
Piotr Pers

15.06.2023

85. Rocznica Urodzin

W dniu 15 czerwca 2023 roku życzenia z okazji
85.Rocznicy Urodzin przyjął Kol. Zygmunt Szorcz –
Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Inżynier, absolwent Politechniki Poznańskiej, twórca i wynalazca, członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Lider Pracy Organicznej, wielokrotnie odznaczony,
Kawaler Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”,
wyróżniony Statuetką Honorowego Hipolita.
Uhonorowany Medalem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz
odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” nadanej
przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Współautor książek wydanych przez WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu m.in. „Kraj Warty (Warthegau – Wartheland)
1939 – 1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków” oraz
„W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.Na zdjęciu od prawej: dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Jubilat Zygmunt Szorcz,
Edmund Dudziński – Dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa oraz Dominik Górny – Sekretarz THC.

Na zdjęciu od prawej: Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP,
Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW, Jubilat Zygmunt Szorcz
i Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW
oraz dr Marian Król – Prezydent THC.

Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz satysfakcji w dziele upowszechniania i upamiętniania martyrologii naszego Narodu.

zdjęcia:
Jagoda Pawlik
Dominik Górny

14.06.2023

Pamięć o wielkim Polskim patriocie ks. Maksymilianie Grochowskim.

Na zaproszenie Pani Barbary Krzemińskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie w gminie Krajenka w pow. złotowski, Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile uczestniczył
w Święcie Szkoły, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2023 r. .

 W 41. rocznicę nadania szkole imienia ks. Maksymiliana Grochowskiego społeczność szkoły spotkała się, by świętować.
Tuż po mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Mirosława Krupińskiego udano się, by złożyć kwiaty pod pamiątkową tablicą, wiszącą na budynku pierwszej szkoły (1930-1939). Ks. Maksymilian Grochowski był prezesem Polsko Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w Niemczech, brał czynny udział w przygotowaniu  Powstania Wielkopolskiego  na tzw. Pograniczu (w powiecie  złotowskim). Po śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego, pełnił funkcję prezesa V Dzielnicy Związku Polaków w Nie

mczech
i Polskiego Towarzystwa Szkolnego.Szkoła Podstawowa w Głubczynie w latach 1930 – 1939.

Patron Szkoły ks. Maksymilian Grochowski.

Na początku września 1939 r. został aresztowany. Zamęczony
za wierność prawdzie przez hitlerowców w areszcie Albatros w Pile. Zmarł 7 listopada 1939 r. w szpitalu  sióstr Boromeuszek w Tucznie w pow. wałeckim. Potajemnie pochowany przez hitlerowców. Ekshumowany po II wojnie światowej i pochowany z godnością
w 1947 roku przy kościele parafialnym w Głubczynie
w pow. złotowskim.

Następnie uroczystości odbyły się  na sali gimnastycznej, wysłuchano wspomnień pana Wiktora Penkały, który przez wiele lat był dyrektorem  szkoły (1970-1989), a zarazem inicjatorem nadania w 1982 r. szkole patronatu ks. Maksymiliana Grochowskiego.Wiktor Penkała były Dyrektor szkoły 1970 – 1989.

 Następnie uczniowie zadali wiele pytań kolejnemu gościowi, którym był pan Roman Grzebel. Pan Roman jest wnukiem powstańca wielkopolskiego, członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”.

Rozmowę z Panem Romanem prowadzi Pani Joanna Chojnacka – nauczyciel Szkoły im. ks. Grochowskiego.

Na zdjęciu od lewej: Wiktor Penkała wraz z małżonką,
Dyrektor Szkoły Barbara Krzemińska oraz Roman Grzebel –
Członek Nadzwyczajny WZW.

W uroczystości oprócz społeczności szkolnej udział wzięli przedstawicielki rady rodziców.

Zdjęcia:
Magdalena Bator
Publiczna Szkoła Podstawowa
ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie

14.06.2023

Wyjątkowa uroczystość w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
w Pleszewie ma nowy sztandar oraz imię:
Powstańców Wielkopolskich.
Uroczystość poprzedziła msza święta oraz przemarsz na plac apelowy CKiW OHP w Pleszewie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.Należy dodać, iż w składzie Honorowego Komitetu przekazania nowego sztandaru i nadania imienia Powstańców Wielkopolskich był  Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Wśród uczestników Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny  ZKRP i BWP w Poznaniu oraz Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Poznaniu.

GRATULUJEMY !

zdjęcia:
Piotr Fehler

09.06.2023

100.Rocznica Urodzin.

W dniu 9 czerwca 2023 roku 100.Rocznicę Urodzin obchodził
Kol.  ALOJZY LUSIAK – Kombatant
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Poznań – Piątkowo.

W imieniu WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, w imieniu własnym i całego Zarządu Koła ZKRP i BWP Poznań-Piątkowo w Poznaniu
życzenia urodzinowe: pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym, zadowolenia, uśmiechu, szczęścia oraz dużo, dużo zdrowia na dalsze lata od KIEROWNICTWA WZW ZKRP I BWP W POZNANIU i od całego Zarządu Koła Piątkowo z okazji SETNEJ ROCZNICY URODZIN złożył Kol. Karol Słomiński – Prezes Koła ZKRP i BWP Koła Poznań – Piątkowo, wręczając mu jednocześnie
MEDAL ” KOMBATANCKI KRZYŻ PAMIĘCI „ przyznany przez KAPITUŁĘ WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W POZNANIU.

Ponadto, w dniu 7 czerwca 2023 roku KIEROWNICTWO
i PRACOWNICY ADMINISTRACJI OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w POZNANIU złożyli osobiście życzenia
Kol. Alojzemu Lusiakowi, Kombatantowi zam. na  Osiedlu Jana III Sobieskiego 12 w Poznaniu z okazji tak dostojnego jubileuszu wręczając mu kwiaty i dyplom okolicznościowy.

Życzenia z okazji 100.Rocznicy dla Kol. Alojzego Lusiaka nadesłali w formie Listu Gratulacyjnego:

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w WARSZAWIE,
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w WARSZAWIE,
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU,
WOJEWODA WIELKOPOLSKI w POZNANIU,
PREZYDENT MIASTA POZNANIA,
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRP I BWP w WARSZAWIE,
PREZES WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZKRP I BWP w POZNANIU,
PREZES POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w POZNANIU,
KIEROWNIK ADMINISTRACJI OSIEDLA JANA III SOBIESKIEGO POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w POZNANIU.

Życzenia osobiste i telefoniczne złożyli sąsiedzi BLOKU NR 12 OSIEDLA JANA III SOBIESKIEGO. znajomi, przyjaciele, bliscy
oraz dawni koledzy z okresu zatrudnienia.

ŻYCZYMY ZDROWIA i WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI.

02.06.2023

W dniu 1 czerwca 2023 w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium WZW, któremu przewodniczył Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.

Tematem spotkania były sprawy organizacyjne
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Następnie, życzenia oraz Kombatancki Krzyż Pamięci
z okazji dostojnego Jubileuszu – 75. URODZIN
przyjął Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW

Życzenia Jubilatowi złożyli także przedstawiciele
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z dr. Marianem Królem – Prezydentem Towarzystwa na czele.

Gratulujemy !!!

Zdjęcia:
Dorota Betleja

31.05.2023

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Gostyniu.

W dniu 31.05.2023 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Gostyniu przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wręczyli odznaczenia. 

Gostyńscy kombatanci – członkowie  Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Gostyniu docenili  radnych i burmistrza Gostynia
w sprawie dbałości o miejsca pamięci narodowej
składając wnioski o ich uhonorowanie.

Sesję otworzył, witając gości Mirosław Żywicki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu.

Pamięć o bohaterach walk wyzwoleńczych jest bardzo ważna
w kształtowaniu świadomości społecznej. Trwałą postacią tej pamięci są pomniki, które w Gostyniu otaczane są szczególną pamięcią. W roku 2019 został wykonany piękny duży pomnik na cmentarzu upamiętniający powstańców wielkopolskich, rozstrzelanych na rynku oraz Czarnolegionistów – mówił Jan Nowacki, wiceprezes Koła Miejsko-Gminne Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Gostyniu.
W roku 2022 wyremontowano pomnik między Piaskami
i Gostyniem i zmieniono na nim tablicę. Podobnie w Klonach,
a obecnie jest realizowany remont pomnika na Górze Zamkowej – wyliczała członek kombatanckiej organizacji.
Mało jest miejsc w Polsce i takie podejście jak w Gostyniu
w upamiętnianiu miejsc pamięci – kontynuował swoje wystąpienie
Jan Nowacki – Wiceprezes Koła ZKRP i BWP w Gostyniu.
W dowód wdzięczności radnym wręczono odznaczenia.

Panel odznaczeniowy poprowadziła Janina Felsmann – Pawlik – Przewodnicząca Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Odznakę „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, przyznaną przez Zarząd Główny ZKRP i BWP , za wytrwałość
i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienie jego pięknej tradycji otrzymało
Koło Miejsko – Gminne w Gostyniu.
Aktu dekoracji SZTANDARu dokonał Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.
AKT NADANIA odebrała Melania Andrzejczak – Prezes Koła  M.G. ZKRP i BWP w Gostyniu.

Kombatancki Krzyż Pamięci – ustanowiony przez Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu przyznawany jest m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, które realizują zadania na rzecz środowiska kombatanckiego oraz popularyzują i utrwalają i utrwalają pamięć o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.
Decyzją Kapituły Kombatancki Krzyż Pamięci został przyznany RADZIE MIEJSKIEJ w Gostyniu, który z rąk Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesa WZW przyjął Mirosław Żywicki – Przewodniczący Rady Miejskiej

Decyzją Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP Kombatanckim Krzyżem Pamięci został u uhonorowany
Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia, który wykazuje szczególną dbałość i troskę o miejsca pamięci narodowej.

To wyróżnienie odbieram  jako nagrodę dla całej społeczności, samorządowców. Jest mi miło, że mogłem w tym uczestniczyć
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
(…) Naszą rolą jako samorządowców jest o historii przypominać
i wypełniać przyszłość, mimo że tak wiele cierpienia Polacy doświadczyli, to my samorządowcy od ponad 20 lat bardzo dobrze współpracujemy ze stroną niemiecką i bardzo te kontakty szanujemy, rozwijamy, aby pokazać że mimo trudnej przeszłości możemy wspólnie budować lepszą przyszłość –
mówił Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia.

Kolejne Kombatanckie Krzyże Pamięci przyjęli:
Melania Andrzejczak – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Gostyniu

Marian Jędryczka – były Prezes Koła ZKRP i BWP w Piaskach, obecnie działacz Koła w Gostyniu.

Kombatancki Certyfikat Pamięci – otrzymał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
za dbałość i otoczenie stałą opieką miejsc pamięci w Gostyniu.

Kończąc swoje wystąpienie Janina Felsmann – Pawlik pogratulowała odznaczonym.
Radnym oraz osobom odznaczonym harcerze  wręczyli symboliczne róże oraz książki historyczne pt.  – „Pamięć Wojny”  wydane przez WZW ZKRP i BWP w Poznaniu i Informatory WZW.

Na zakończenie głos zabrali Mariusz Mikołajewski –
Wiceprezes WZW , który dodał m. in. , iż w całej Wielkopolsce związek kombatancki liczy około 2500 członków. Tylko w Gostyniu koło składa się z 50 członków, z czego około 25 to kombatanci
oraz pogratulował odznaczonym.

oraz Jacek Bogusławski – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, gratulując odznaczonym, podsumowując spotkanie wspomniał o budowie
Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym !!!

Dziękujemy Panu Janowi Nowackiemu – Wiceprezesowi Koła ZKRP i BWP w Gostyniu za Jego zaangażowanie i realizację zadań statutowych, tym samym wzorową współpracę z Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim.

JFP
Zdjęcia :
Marta Stachowska
gostyń 24.pl

31.05.2023

79. Rocznica zamordowania płk. Henryka Kowalówki
w Luboniu.

31 maja 2023 roku na terenie byłego obozu karno-śledczego
w Żabikowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci zamordowanego podczas II wojny światowej wybitnego członka
i dowódcy Armii Krajowej – generała Henryka Kowalówki
ps. „Zrąb”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. św. Barbary
w Luboniu. Następnie uczestnicy spotkali się na terenie byłego obozu karno – śledczego w Żabikowie, gdzie referat okolicznościowy wygłosiła Małgorzata Machalska –
Burmistrz Miasta Lubonia.
Głos zabrała również Teresa Masłowska – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz, członkowie stowarzyszeń kombatanckich, ich rodziny, harcerze, księża, dyrektorzy lubońskich jednostek i spółek, uczniowie wielkopolskich szkół wraz z nauczycielami.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Ryszard Torzyński – członek Prezydium WZW,
który zapalił „znicz pamięci”.

Uroczystość ceremonialnie zabezpieczyła 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, a uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.

Generał Henryk Kowalówka (1897-1944) ps. „Zrąb” komendant Okręgu Poznań Armii Krajowej Uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Służył w I Brygadzie Legionów Polskich.
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Współzałożyciel konspiracyjnej Organizacji Orła Białego, włączonej następnie
w struktury Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Organizator Okręgu Śląskiego ZWZ-AK, a w 1942 r. mianowany komendantem Poznańskiego Okręgu AK z tymczasową siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Jego zasługą było rozbudowanie sieci wywiadowczej i Kedywu (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK) oraz Bazy Łącznościowo-Zaopatrzeniowej
w Warszawie. Opracował plan działań Okręgu Poznań
w przypadku akcji powstańczej. Aresztowany przez Niemców
w dniu 22 stycznia 1944 r. w Poznaniu. Przetrzymywany
w poznańskiej siedzibie gestapo – Domu Żołnierza, a następnie
w Forcie VII w Poznaniu oraz obozie karno-śledczym w Żabikowie, gdzie na mocy wyroku Policyjnego Sądu Doraźnego został rozstrzelany 2 czerwca 1944 r.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

Zdjęcia:
Urząd Miasta Luboń.

30.05.2023

 „Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa” oraz „Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ”
w Poznaniu.
W dniu 29 maja 2023 r. w Poznaniu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość z okazji obchodów
„Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa” oraz „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Uroczystość zorganizował Zarząd poznańskiego Koła Nr 20 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego – Pana Michała Zielińskiego.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Poznańską uroczystość uświetnił pododdział honorowy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych.
Wojewodę Wielkopolskiego reprezentowała Pani Teresa Masłowska – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego
ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi. W uroczystości ponadto udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele wojska oraz innych służb mundurowych, jak również członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW.
Medalami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ” , dyplomami okolicznościowymi oraz  pamiątkowymi albumami , za wieloletnią aktywną działalność
na rzecz poznańskiego Koła oraz działalność społeczną na rzecz upowszechniania wiedzy o udziale Polaków w misjach pokojowych oraz krzewienie patriotyzmu wśród społeczeństwa Wielkopolski
i promowanie idei obronności zostali uhonorowani członkowie Koła Nr 20 SKMP ONZ w Poznaniu.
Aktu dekoracji dokonał ppłk rez. Krzysztof Kołcz,
wyróżnienia wręczyła Pani Teresa Masłowska.

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Tak jak służbę każdego żołnierza poza granicami państwa kończy utwór „Flying Home”, tak samo na koniec uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała ten utwór.
Materiał nadesłał:
kmdr por. Ryszard Majorczyk

30.05.2023

POMNIK  POD  LASEM.

W Puszczy Zielonka koło Murowanej Gośliny
historia zatoczyła krąg,
pod lasem mieszkańcy Murowanej Gośliny upamiętnili miejsce rozstrzelania dziewięciu polskich obywateli patriotów.
O bohaterach tamtych czasów pamiętają członkowie
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Murowanej Goślinie
z Prezesem Apoloniuszem Twarogiem na czele.

Zdjęcia na prośbę
Apoloniusza Twaroga
Prezesa Koła ZKRP i BWP
w Murowanej Goślinie
nadesłał Andrzej Kietzmann

27.05.2023

OGNISKO  POKOLEŃ.

W dniu 27 maja 2023 roku na Podolanach w Poznaniu w miejscu Pamięci wszystkich harcerzy poznańskich  poległych
w II Wojnie Światowej 1939 – 1945
przy ognisku spotkali się harcerze
PDH „HERKULES”,  51 PDH „FALCO”,  KSH SZÓSTACY,
Hufiec ZHP Poznań – Jeżyce.

Wśród  uczestników  Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz dh Bogusław Olejniczak – Prezes Koła ZKRP i BWP Jeżyce – Północ na Podolanach
oraz dr Piotr Pers i phm Wawrzyniec Wierzejewski.

Były wspomnienia oraz wspólne śpiewanie.

CZUWAJ !!!

19.05.2023

Wielka uroczystość z okazji Jubileuszu XXV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz 210 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego

W dniu  11 maja 2023 roku o godzinie 17.00 w Sali Biskupa Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy H. Wieniawskiego  1, odbyła się Uroczysta Konferencja oficjalnie inaugurująca obchody Jubileuszowe Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.

Głównym punktem programu tej uroczystości było wystąpienie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, w którym Prezydent omówił historię Towarzystwa, dokonania tej środowiskowej organizacji wielkopolskich pozytywistów, oraz nakreślił nie tylko przyszłość Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, ale w istocie rzeczy zarysował niezwykłą wizję społeczeństwa obywatelskiego wyprowadzoną z etosu pracy, solidarnej wspólnoty  człowieczeństwa i uniwersalnych wartości kultur narodowych.Wśród zaproszonych gości Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, który uhonorował Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, za szczególne zasługi
dla rozwoju działalności naszego Związku.Serdecznie gratulujemy !!!

19.05.2023

75 lat minęło jak jeden dzień!

W dniu 3 kwietnia 2023 roku Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach obchodził 75-lecie istnienia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczennice i uczniowie, rodzice, jak również przybyli goście, mi in. Beata Maszewska – II Wicewojewoda Wielkopolski, Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Zygmunt Szorcz – absolwent szkoły,
Członek Nadzwyczajny WZW.

Bogatą historią placówki, która na przestrzeni lat uległa wielu przeobrażeniom, stając się szkołą nowoczesną, otwartą, kształcącą w pożądanych przez rynek pracy kierunkach (m.in. automatyka, mechatronika, informatyka, energetyka) przedstawiono prezentacja multimedialna, bazująca na archiwalnych zdjęciach,
jak i scenki rodzajowe z udziałem młodzieży oraz
Monika Kozber – Dyrektor Zespołu Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

Podczas uroczystości miało miejsce
ślubowanie kadetów i otwarcie strzelnicy wirtualnej.

Goście otrzymali pamiątkowy „ryngraf”.

GRATULUJEMY !!!

Materiał:
Magda Prętka

19.05.2023

W dniu 10 maja 2023 roku w sali Centrum Wymiany Mięzypokoleniowej – Mediateka Kina Za Rogiem 
Nadnoteckiego  Centrum Kultury w Wieleniu odbyło się spotkanie w związku z promocją książki pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty” wydanej przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przy współpracy
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorem spotkania byli członkowie Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Wieleniu.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali:
dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW oraz
prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, jednocześnie Przewodniczący Komisji Historycznej przy WZW.

Spotkanie przebiegało wg. następujących bloków tematycznych:

 I blok – wprowadzenie , powitanie zebranych gości Marek Doczekalski – Sekretarz Koła MG ZKRP i BWP w Wieleniu
oraz, projekcja filmu pt. „Obowiązek pamiętania”.
II blok- promocja książki pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty”, głos zabrali prof. dr hab. Andrzej Stelmach oraz dr n. med. Sławoj Maciejewski.
III blok -odznaczenia
Odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” został uhonorowany
Marek Doczekalski – Sekretarz Koła MG ZKRP i BWP w Wieleniu, za zasługi na rzecz popularyzacji tradycji i pamięci o kombatantach wśród młodego pokolenia w regionie oraz poza nim.


Odznakę „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” dla Bolesława Kleczewskiego – Prezesa Koła Miejsko-Gminnego w Wieleniu
za liczne zasługi na rzecz rozwoju oraz popularyzacji tradycji kombatanckich wśród lokalnej społeczności i na zewnątrz ,
pod Jego nieobecność odznaczenie przyjął Kol. Marek Doczekalski.

Następnie dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW wyróżnił Kombatanckim Certyfikatem Pamięci:
I Wieleński Szczep Harcerski KNIEJA za wspieranie środowiska kombatanckiego, wolontariat i stałą opiekę nad członkami Koła
w Wieleniu.


Ponadto Kombatancki Certyfikat Pamięci przyznano również,  Nadnoteckiemu Centrum Kultury w Wieleniu,
za wpieranie środowiska kombatanckiego, nieodpłatne użyczenie biura dla Koła w siedzibie Muzeum Ziemi Wieleńskiej,
w strukturach NCK, bezpłatne oddelegowanie pracownika doprowadzenia biura oraz pokrywanie kosztów działalności Koła Miejsko-Gminnego w Wieleniu.

GRATULUJEMY !
DZIĘKUJEMY !

Materiał:
Marek Doczekalski
Zdjęcia: Janek Kubiś

11.05.2023

Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę w latach 1939 – 1945.

W dniu 10 maja 2023 roku na Wzgórzu Świętego Wojciecha
w Poznaniu odbyły się po raz kolejny uroczystości z okazji
Dnia Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Organizatorami wydarzenia byli Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski oraz Leonard Kostera – Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Uroczystości rozpoczęły się  o godz. 10:00 okolicznościową
Mszą Świętą w kościele pw. Św. Wojciecha.
Następnie uczestnicy przemaszerowali pod tablicę na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan.

„To symboliczne miejsce, gdzie splata się pamięć o bohaterach
i nasze zobowiązanie, jako współczesnych, do wypełniania testamentu tych, którzy oddaniem budowali tożsamość naszego regionu i ukochanej Ojczyzny. …
Dzisiejszy dzień jest dla nas czasem szczególnej refleksji
o  wysiedlonych do niewolniczej pracy, obdartych z  godności, oddzielonych od rodzin i pozbawionych Ojczyzny setkach tysięcy Wielkopolan.” … – mówiła w swym okolicznościowym wystąpieniu Aneta Niestrawska – I Wojewoda Wielkopolski.

Uczestnicy spotkania oddali hołd wysiedlonym i represjonowanym Wielkopolanom składając kwiaty i zapalając znicze pamięci pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Poznania i Wielkopolski –
ofiar II Wojny Światowej.Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

Zdjęcia:
Ireneusz Jabłoński – SPR

08.05.2023

Narodowy Dzień Zwycięstwa.

8 maja 2023 r. przypada 78. Rocznica  zakończenia II wojny światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem w Europie.

Cześć i Chwała Bohaterom !

Zdjęcia skansenu na Wale Pomorskim w  miejscowości Zdbice,
pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie zrobił
Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego w Pile Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

08.05.2023

Gostyńskie uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Dnia 3 maja 2023 roku członkowie  Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu
wzięli udział w uroczystościach związanych
z 232 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Ojczyzny
w gostyńskiej Farze.
Następnie uczestnicy udali się na gostyński Rynek , gdzie odbyły
się Główne uroczystości.

Przemówienie wygłosił Grzegorz Skorupski –  z-ca Burmistrza Gostynia.

Następnie delegacje reprezentujące samorządy, szkoły, instytucje, organizacje społeczne i polityczne oraz służby mundurowe,
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów
pod Pomnikiem Serca Jezusowego.

Delegację  Koła ZKRP i BWP w Gostyniu stanowili:
Melania Andrzejczak – Prezes Koła ZKRP i BWP w Gostyniu ,
Jan Nowacki – Wiceprezes Koła oraz Zofia Biderman – Skarbnik.

W uroczystości oprócz delegacji i zgromadzonych mieszkańców uczestniczyła orkiestra dęta, mażoretki,  oraz grupa przedszkolaków z flagami.

Materiał nadesłał:
Jan Nowacki

04.05.2023

232.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 3 maja 2023 r. Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania zaprosił Poznaniaków na uroczyste obchody 
232. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej – KONSTYTUCJI.

Uroczystości rozpoczęły się  o godz. 10:30 okolicznościową
Mszą Świętą w poznańskiej Farze.
Następnie na Placu Wolności można było posłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Główne uroczystości na Pl. Wolności rozpoczęły się  hymnem państwowym Orkiestry, a na maszt podniesiono flaga RP. Odczytana została preambuła Konstytucji 3 Maja,
a żołnierze oddali salwę honorową.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania.

Poczet Sztandarowy w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  ZKRP i BWP wystawili uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Całość uroczystości uwieńczyła defilada pododdziałów wojskowych.

Zdjęcia:
Marek Nowak
Kazimierz Seredyński

28.04.2023

 Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
w Książu Wielkopolskim.

W dniu 28 kwietnia 2023 r.  w sali gimnastycznej placówki odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia nadania imienia i sztandaru ksiąskiej szkoły podstawowej.
29 kwietnia 1848 roku w Książu rozegrała się pierwsza bitwa powstania poznańskiego podczas europejskiej Wiosny Ludów. Przeważające siły pruskie pod wodza płk. Heinricha Brandta uderzyły na obóz wojsk polskich, ulokowany w miasteczku.

Polscy bohaterowie przelali krew w walce z pruskim zaborcą.

Szkoła Podstawowa w Książu Wielkopolskim dokładnie 50 lat temu, 29 kwietnia 1973 r. otrzymała imię Wiosny Ludów.
Kilka miesięcy później, 16 września 1973 roku
szkoła otrzymała sztandar.

 Wśród zaproszonych gości na czele z absolwentami i przedstawicielami władz samorządowych Poseł na Sejm RP, Zbigniew Dolata oraz wicekurator oświaty Anna Kuź
z poznańskiego Kuratorium Oświaty.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz Zofia Kisielewska – Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP w Śremie.
 Podczas uroczystości Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW uhonorował Szkołę Kombatanckim Krzyżem Pamięci
przekazując to zaszczytne wyróżnienie na ręce
Małgorzaty Stefaniak – Dyrektor Szkoły.
Krzyż nadany przez Kapitułę Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Szkoła otrzymała w uznaniu zasług,
krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce
o niepodległość naszej Ojczyzny.
 
Na zakończenie uroczystej akademii uczniowie przedstawili okolicznościowy program artystyczny.
 GRATULUJEMY !!!
Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Tomasz Barylski

28.04.2023

Kolejne uhonorowanie działaczy Koła Gminnego ZKRP i BWP
w Kotlinie.

W Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach w dniu 28 kwietnia 2023 roku zostały uroczyście wręczone kolejne cenne wyróżnienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
w Poznaniu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.

                Kombatancki Krzyż Pamięci otrzymała Alicja Andrzejewska – Skarbnik Gminy Kotlin.
Okolicznościowe Dyplomy otrzymali: Mirosław Paterczyk – Wójt Gminy Kotlin, Michał Urbaniak – Sekretarz Gminy Kotlin,
ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego w Kotlinie ZKRP i BWP, Leszek Bajda – Sekretarz Koła Gminnego.

Spotkanie zakończyło się omówieniem działalności
i stanu organizacyjnego kotlińskiej organizacji.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

28.04.2023

W dniu 28 kwietnia 2023 roku na zaproszenie
Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów
przy Ołtarzu Katyńskim na cmentarzu junikowskim w Poznaniu odbyło się
ekumeniczne zakończenie
Miesiąca Pamięci Narodowej

Wielkopolski  Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

Poczet Sztandarowy w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  ZKRP i BWP wystawili uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

28.04.2023

Uroczystość wręczenia Medali
„Reipublicae Memoriae Meritum”

W dniu 27 kwietnia 2023 roku w Sali Spotkań Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu Medalem „Reipublicae Memoriae Meritum” uhonorowani zostali:

Zenon Wechmann – Przewodniczący Wielkopolskiej
Wojewódzkiej Rady Kombatantów
oraz Panowie Tadeusz Dzwonkowski i Maciej Myczka.

Aktu dekoracji dokonał dr Karol Nawrocki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Odznaczenie „Reipublicae Memoriae Meritum” zostało ustanowione w 2015 r. przez ówczesnego prezesa IPN
dr. Łukasza Kamińskiego. Przyznawane jest instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierania IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Gościem uroczystości był m. in. Pan Michał Zieliński –
Wojewoda Wielkopolski.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

GRATULUJEMY !!!

28.04.2023

Uhonorowanie Burmistrza Jarocina

 W dniu 25 kwietnia 2023 r. uroczyście wręczono Odznakę Honorową „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” Adamowi Pawlickiemu – Burmistrzowi Jarocina.
Odznaczenie zostało przyznane przez Zarząd Główny ZKRPiBWP
w Warszawie.

            Aktu wręczenia dokonał ppor. Władysław Kaganek,
Prezes Koła Gminnego ZKRPiBWP w Kotlinie w asyście Leszka Bajdy, członka nadzwyczajnego, Sekretarza kotlińskiej organizacji.

Pan Adam Pawlicki od wielu lat wspomaga czynnie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz w sposób szczególny angażuje się w organizację uroczystości patriotycznych i historycznych. Będąc wnukiem powstańca wielkopolskiego 1918/1919 duże znaczenie przywiązuje do obchodów rocznicowych i osiągnięć oręża polskiego.
Ponadto kultywuje szacunek dla miejsc pamięci narodowej
w Gminie Jarocin. Swoją pamięć i wrażliwość na sprawy kombatanckie oraz niepodległość ojczyzny przekazuje
własnym dzieciom.

                                           GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

26.04.2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r.  odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkanie DELEGATÓW WZW na Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panem Januszem Maksymowiczem – Prezesem Zarządu Głównego ZKRP i BWP oraz z Panią Elżbietą Sadzyńską – Sekretarz Generalną Zarządu Głównego ZKRP i BWP w Warszawie.

Szanownych Gości powitał Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem, wręczeniem przez Janusza Maksymowicza – Prezesa ZG ZKRP i BWP w asyście Elżbiety Sadzyńskiej – Sekretarz Generalnej ZG ZKRP i BWP
oraz  w gronie Delegatów WZW na Kongres ZKRP i BWP DYPLOMU UZNANIA za wieloletnią aktywną działalność członkowską w szeregach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kol. Janinie Felsmann – Pawlik.

Tematem spotkania były przede wszystkim zagadnienia, które będą przedmiotem obrad  VIII Kongresu Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych , mającym odbyć się
w dniach 29 i 30 czerwca 2023 r.
Całość zagadnień przedstawił Janusz Maksymowicz –
Prezes ZG ZKRP i BWP.
Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Prezesa głos zabrali
Pani Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalna ZG,
Kol. Waldemar Szostak – Skarbnik WZW,
Kol. Ryszard Torzyński – Członek Zarządu WZW,
Kol. dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW,
Kol. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz
Kol. Włodzimierz Masłowski Prezes Koła Miejsko – Gminnego
w ZKRP i BWP Szamotułach.

Podsumowując, głos zabrał również Mirosław Grzędowski – Prezes WZW, dziękując jednocześnie za spotkanie.

Dziękujemy !!!

26.04.2023

Kolejne miejsce Pamięci Narodowej,
pod kurhanem upamiętniającym
Powstańców Wielkopolskich – 1848, 

gdzie w dniu 24 kwietnia 2023 roku Cześć i Hołd Pamięci
w imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddał Kolega Roman Grzebel –
Członek Nadzwyczajny  ZKRP i BWP w Poznaniu.

W dniu 2 maja 2023 r. przypada 175 rocznica stoczonej
w Sokołowie pod Wrześnią (kierunek Września – Gniezno)
krwawej bitwy. Określanej często bitwą polską Wiosny Ludów.

Pomiędzy wojskami pruskimi przewyższającymi  wartością bojową
i uzbrojeniem Powstańców po wielokroć. Powstańcy, pomimo zwycięstwa ponieśli dotkliwe straty. Wobec niezgody dowódców, kończącej się amunicji i rosnącej przewagi pruskiej, kilka dni po Victorii Sokołowskiej,  powstanie upadło. Pomnik upamiętniający bitwę wzniesiono już jesienią 1848 r. według wskazówek Cypriana Kamila Norwida, staraniem przede wszystkim właściciela dóbr wrzesińskich Edwarda hr. Ponińskiego.
W 2012 r. przeprowadzono ekshumację kosynierów pochowanych w mogile w folwarku sokołowskim.
W 2013 r. szczątki poległych pochowano w grobie pod kopcem.
W związku z tym odnowiono obelisk i przywrócono  bramę na cmentarzu bitewnym zniszczona przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej.

Zdjęcia:
Roman Grzebel oraz uczniowie wrzesińskich szkół średnich, mieszkający w Sokołowie.

25.04.2023

W dniu 25 kwietnia 2023 r. sympatyczne wydarzenie w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Koleżanki Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik
z rąk Dominika Górnego – Sekretarza Zarządu Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego otrzymały okolicznościowe
DYPLOMY potwierdzające przyznania
Srebrnego Medalu „LABOR OMNIA VINCIT”.

DZIĘKUJEMY !!!

20.04.2023

W dniu 20.04.2023 roku w Sali im. Hipolita Cegielskiego siedziby Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW
została uhonorowana za długoletnią pracę na rzecz środowiska kombatanckiego i lokalnego
Srebrnym Medalem „LABOR OMNIA VINCIT”
„Praca wszystko zwycięża”
za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Jest to wyróżnienie, przyznawane wszystkim tym, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
aktu dekoracji dokonał dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w asyście Dominika Górnego –
Sekretarza Zarządu THC oraz Koleżanek i Kolegów Towarzystwa
i Prezydium WZW.

GRATULUJEMY !!!

20.04.2023

W dniu 20.04.2023 roku  podczas spotkania okolicznościowego
w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu podziękowaliśmy za wkład pracy na rzecz środowiska kombatanckiego Koleżance Dorocie Betleja – Członek Nadzwyczajny oraz Członek Zarządu WZW.
Kol. Dorota Betleja aktywnie uczestniczyła w realizacji celów Związku otaczając opieką naszych członków ponad cztery lata, pracując w Biurze WZW.

W imieniu Zarządu słowa podziękowania do Kol. Doroty  skierował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW , wręczając jednocześnie KOMBATANCKI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI.


Jest to dowód uznania za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski.

Także przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa wraz z Dominikiem Górnym Sekretarzem THC  uhonorowali Kol. Dorotę Betleja Medalem LABOR OMNIA VINCIT za krzewienie idei pracy organicznej.

Było wiele ciepłych słów, upominków, życzenia zdrowia
oraz powodzenia w życiu prywatnym.

Dziękujemy !!!

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik

19.04.2023

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej.
Pomniki w Czarnem woj. pomorskie.

Stalag II B Hammerstein w Czarnem pow. człuchowski w woj. pomorskim. W czasie II wojny światowej zginęło w nim ponad
65 000 jeńców wojennych,  różnych narodowości.
W tym kilka tysięcy Polskich jeńców wojennych,
którzy we wrześniu 1939  r. służyli w   Armii Pomorze.

W miejscu obozu jenieckiego Stalag 315 postawiono krzyż.
„Stanął on staraniem Nadleśnictwa Czarnobór, Stowarzyszenia
Z Otwartym Sercem oraz portalu Muzeum Obozów Jenieckich
w Czarnem. Obelisk i krzyż mają poruszającą formę – jego ramiona to ręce w żołnierskim mundurze, a wieńczy go głowa w rogatywce”.

W tych szczególnych miejscach pamięci –  Roman Grzebel –
Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP zapalił
w dniu 17 kwietnia 2023 roku w imieniu własnym oraz
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu  „Znicze Pamięci”.

DZIĘKUJEMY !!!

Zdjęcia:
Roman Grzebel oraz zdjęcia pod pomnikiem Stalag II B Hammerstein w Czarnem zrobiło Panu Romanowi
amerykańsko-ukraińskie małżeństwo poszukujące
w Stalagu II B  jeńców wojennych, członków swojej rodziny.

15.03.2023

 Miesiąc Pamięci Narodowej

W miesiącu Pamięci Narodowej  i po latach poszukiwań udało się Romanowi Grzebel – Członkowi Nadzwyczajnemu  ZKRPiBWP odszukać, sierż. Wojska Polskiego  Konarskiego  Stefana ur.1902 r. w Podlesie Kościelne,  pow. Wągrowiec. Zmarł  1965 r. w Słupsku woj. koszalińskie.  Został pochowany w Radwankach Gmina Margonin w pow. chodzieskim. Ukończył elementarne  7 klas szkoły powszechnej, naukę ukończył  31.03.1916r.  w Mieściskach
pow. Wągrowiec.

Podczas I wojny światowej od 1916 r. do 1918, tj. do rewolucji
w Niemczech wspomagał czynnie jeńców francuskich, chcąc pokazać dobre serce Polaków i imię Polski, która nie zginęła !  Zakradał się nocą do  zakratowanych okien i podawał wiktuały, środki lecznicze i wiadomości, które drogą nielegalną otrzymywał. Działo się to w miejscowości Miłosławice, poczta Mieścisko,
pow. Wągrowiec. Jego  działalność w ówczesnym okresie  potwierdzili  byli jeńcy francuscy.

W Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 jako ochotnik walczył 6.01.1919 r.. Do Wojska Polskiego wstąpił  02.06.1919 r.
w Inowrocławiu. Służył w 4 kompania 55 p. p .; 8 kompani 35 p. p.,
a także w 9 batalionie łączności telegrafistów.

W Wojsku Polskim przeciw Niemcom walczył od czerwca 1919 r.  do 7.10. 1919 r..     W wojnie polsko – bolszewickiej  walczył
od  października 1919r.  do końca sierpnia 1920 r..
Brał udział w bitwach: pod  Bobrujskiem od 10.10.1919 r., pod miejscowościami:  Kalinkowicze, Mozyr i Żłobin (woj. poleskie, obecnie Białoruś) od 12.03.1920 r.,  pod Dęblinem i Jarosławiem 16.07.1920 r.i pod Łomżą 06.09.1920 r..

Z końcem października 1920 r. bezterminowo urlopowany do P.K.U. Szubin.  Od 1922 r. do czasu wybuchu II wojny światowej służył
w Wojsku Polskim.

Po II wojnie światowej mieszkał w Złotowie.  Był urzędnikiem państwowym i  sekretarzem ZBoWiD-u w Złotowie.
W 1947 r. pracował w Starostwie Złotowskim przy Akcji Siewnej
na pow. złotowski, ówczesne woj. szczecińskie. W 1947 r. był
w Złotowie członkiem Koła nr 11 Powstańców Wielkopolski,
woj. szczecińskie.  W okresie międzywojennym odznaczony wieloma medalami i odznakami.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, Gmina Margonin w powiecie chodzieskim.

Na tablicy nagrobnej jest błędna data zgonu Stefana Konarskiego 1969, powinno być 1965. Nawet ks. Proboszcz z Podstolic (Gmina Budzyń, pow. chodzieski), któremu podlega cmentarz parafialny
w Radwankach (Gmina Margonin, pow. chodzieski) miał błędną datę zgonu, bo 1955.  Ustalona przeze Pana Romana Grzebel
data została zweryfikowana z USC w Słupsku i poprawna data zgonu to 1965 rok.

W dniu 14 kwietnia 2023 r., w miejscu spoczynku Stefana Konarskiego w Radwankach, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego w Pile  ZKRPiBWP
zapalił znicz pamięci !

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

15.04.2023

Jest taki zwyczaj w Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu, iż członkowie nasi przebywając zagranicą odwiedzają
i upamiętniają  miejsca chwały i męczeństwa naszych rodaków .
Kol. Mariusz Mikołajewski  – wiceprezes WZW z żoną , córką , zięciem i wnukami przebywał w tygodniu Wielkanocnym
w południowych  Włoszech , gdzie odwiedził miejsca związane
ze szlakiem bojowym 2 Korpusu gen. Władysława Andersa.
      Oto jego relacja.
      W czasie pobytu podążaliśmy  m.in  śladami 2 Korpusu Armii Polskiej , pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
Odwiedziliśmy m.in piękne , zabytkowe miasto Matera, w którym od marca 1944 mieściło się Centrum Wyszkolenia  Armii .
Funkcjonowała tu Szkoła Podchorążych Piechoty i Artylerii ,  Łączności  , Służb Zaopatrywania i Transportu.
Na budynku Szkoły Podchorążych Piechoty i Artylerii  została
w 2005 r. odsłonięta tablica pamiątkowa .
Byliśmy również w Taranto / port wojenny / , jest to  jedno z miejsc w którym rozpoczęła się wojenna kampania polskich żołnierzy
2 Korpusu we Włoszech .
Do portu w Taranto  aż 12 razy przypłynął transatlantyk MS Batory , który przewiózł żołnierzy polskich z Egiptu.
Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii  / po wojnie/ żołnierze ufundowali tablicę pamiątkową , która znajduje się w kościele Santuario Santissimo Crocifisso .
Niestety tablicy nie mogliśmy obejrzeć ponieważ kościół
był zamknięty.
18 km od Bari znajduje się miasteczko Casamassima.
Tutaj znajdował się szpital wojskowy nr 5 , 2 Korpusu .
Jego przepustowość wynosiła 1200 łóżek.
Wokół budynku / dzisiaj znajduje się tu szkoła podstawowa/  rozciągał się obóz szpitalny / w namiotach / .
Do dnia dzisiejszego zachowały się jeszcze 2 baraki / aktualnie
w kiepskim stanie , nieużytkowane/ w których umieszczano  chorych po zabiegach operacyjnych .
Niestety na budynku Szkoły nie ma żadnej informacji o istniejącym tu w latach 1944-1946 szpitalu wojennym.
      Ok 4 km od Casamassima znajduje się polski cmentarz wojskowy
To jeden z 4 polskich cmentarzy we Włoszech , na którym są pochowani  żołnierze 2 Korpusu . Znajduje się tu 431 kamiennych grobów , pochowani są tu żołnierze różnych wyznań , są krzyże chrześcijańskie , prawosławne , gwiazdy Dawida oraz jeden grób muzułmański, polskiego obywatela pochodzenia tatarskiego.
Leżą tu żołnierze polegli w walkach  na linii Gustawa , zmarli
w szpitalu wojskowym  w Casamassima , w szpitalach w Bari i Neapolu , w wyniku ran odniesionych m.in w bitwie pod Monte Cassino ,i w kampanii adriatyckiej oraz żołnierze zmarli w tym rejonie po zakończeniu walk we Włoszech.
Cmentarz jest pięknie utrzymany , niestety jest zamknięty
i ogrodzony dwukrotnym płotem.
Można go odwiedzać po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta w Casamassima. My nie mieliśmy takiej możliwości,
oglądaliśmy go z daleka .
Niech te zdjęcia pokażą jego dzisiejszy stan.
Nasza wyprawa była doskonałą nauką historii
dla najmłodszego pokolenia.
DZIĘKUJEMY !!!
Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski ,
Łukasz Seyda

15.04.2023

W dniu 15 kwietnia 2023 roku w Muzeum Archidiecezjalnym
w Poznaniu odbyła się Konferencja Królewskiego Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Wśród zaproszonych Gości Dostojny Kawaler
Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, który przekazał na ręce Wielkiego Mistrza Kapituły Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM Ireneusza Vowie
KOMBATANCKI CERTYFIKAT PAMIĘCI

Mirosław Grzędowski (z lewej) z Wielkim Mistrzem Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM
Ireneuszem Vowie.

Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego (z lewej strony) oraz
dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Honorowy Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM.

14.04.2023

83.Rocznica masowej deportacji Polaków na Syberię
oraz 83.Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Rogoźnie Wielkopolskim odbyły się uroczystości 83.Rocznicy masowej deportacji Polaków na Sybir oraz Zbrodni Katyńskiej.
Organizatorami byli Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna oraz Pan Włodzimierz Sadłowski – Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Rogoźno – Wągrowiec.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Sybiraków
w Kościele pw. Ducha Św. w Rogoźnie.

Po czym, uczestnicy spotkali się pod pomnikiem
„W Hołdzie Ofiarom Ludobujstwa 1939 – 1956 SYBIR – KATYŃ”
na pl. Jana Pawła II w Rogoźnie, gdzie oddali hołd Sybirakom, składając wiązanki kwiatów i  zapalając „znicze pamięci”.
Na uroczystość przybyli Sybiracy z Koła Rogoźno-Wągrowiec oraz ich rodziny i przyjaciele. Władze samorządowe Gminy Rogoźno i Wągrowca.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW.
13 kwietnia to pamiętna data dla Sybiraków. Tego dnia w 1940 roku odbyła się kolejna, druga deportacja – kwietniowa, która w swym zakresie dotknęła ponad 60 tysięcy. ludzi z czego 80% całości transportów stanowiły kobiety i dzieci.

„Upamiętniamy historię naszą, naszych najbliższych i wszystkich tych, których zabrała ta nieludzka ziemia.”- mówił Prezes Koła Związku Sybiraków Pan Włodzimierz Sadłowski w swoim okolicznościowym przemówieniu.

PAMIĘTAMY !!!
Następnie w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, spotkali się członkowie Koła Sybiraków Rogoźno – Wągrowiec oraz zaproszeni goście. Młodzież z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego przygotowała część artystyczną spotkania.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna.
W tej części uroczystości Kol.  Ryszard Torzyński – Członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu wręczył Prezesowi Koła Sybiraków „Kombatancki Certyfikat Pamięci” w uznaniu dotychczasowej współpracy i w podziękowaniu za krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.
Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Sybiracy”, po czym uczestnicy udali się na poczęstunek.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim wyróżnionym
i dziękujemy, że jako spadkobiercy tych niezwykłych, trudnych historii pamiętamy i upowszechniamy pamiętać tamtych czasów.

POZDRAWIAMY !!!

Zdjęcia nadesłała:
Natalia Pietrowiak
Urząd Miasta Rogoźno

14.04.2023

83. Rocznica Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Poznaniu odbyły się uroczystości 83.Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir.

Organizatorami  byli Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Wojciech Bogajewski – Prezes Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.  w intencji Ofiar Golgoty Wschodu i ich rodzin w Kościele oo. Dominikanów.

Następnie uczestnicy spotkali się przy pomniku Ofiar Katynia
i Sybiru. Wśród uczestników Kombatanci, samorządowcy,
młodzież i mieszkańcy miasta Poznania.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Pan Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
zapalając „znicz pamięci”.Poczet Sztandarowy w imieniu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystawili Kadeci: Amelia Kmiecik, Julia Łuczak, Katarzyna Fryc
z Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
z opiekunem Patrykiem Andrzejewskim.

CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Zdjęcia:
Patryk Andrzejewski
Mirosław Grzędowski

04.04.2023

POZDRAWIAMY !!!

05.04.2023

MIESIĄC  PAMIĘCI  NARODOWEJ

Uroczystości Uczczenia Pamięci
Ofiar Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945.

W dniu 5 kwietnia 2023 roku w Forcie VII w Poznaniu
odbyły się zorganizowane przez Pana Grzegorza Ganowicza – Przewodniczącego Rady Miasta Poznania oraz Pana Przemysława Terleckiego – Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu Uroczystości Uczczenia Pamięci Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945.Główne wejście do Fortu.

Wydarzenie było poświęcone ku czci Gustawa Manitiusa,
który zamordowany został w Forcie VII.
Gustaw Manitius – duchowny ewangelicko-augsburski,
organizator polskiego życia ewangelickiego w Wielkopolsce
i na Pomorzu, senior diecezji wielkopolskiej,
męczennik II wojny światowej.
Kiedy odmówił podpisania volkslisty został aresztowany
w dniu 9 października 1939 roku, początkowo przywieziony
do więzienia na Młyńskiej, a następnie osadzony w Forcie VII.
Tam w nocy zamordowano go w czasie pijackiej burdy strażników.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta.

Gościem wydarzenia był krewny zamordowanego pastora
Pan Piotr Manitius.Na zdjęciu Piotr Manitius – drugi z lewej.

Inscenizację upamiętniającą postać pastora Gustawa Manitiusa przygotowali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

W uroczystości, obecna była licznie zgromadzona młodzież, Kombatanci, przedstawiciele parafii ewangelicko – augsburskiej
w Poznaniu, wystawiono szereg pocztów sztandarowych.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, którego Ojciec
Pan Karol Mikołajewski podczas zawieruchy wojennej
w listopadzie 
1942 roku został aresztowany za działalność konspiracyjną, po torturach w siedzibie Gestapo w Domu Żołnierza przewieziony do Fortu VII, był tam ok. pół roku, skazany na pobyt w obozie koncentracyjnym Mauthausen,
gdzie przebywał do maja 1945 roku.

Uczestnicy złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci oraz zapalili znicze.

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!

Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Wiceprezes WZW
oraz
Adam Jastrzębowski
Głos Wielkopolski.

04.04.2023

ŚNIADANIE   WIELKANOCNE 

Tradycją się stało, iż w Restauracji Bambaryła w Tulcach spotykają się Podopieczni Pomocy Społecznej w Kleszczewie
oraz Członkowie Koła Gminnego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Kleszczewie.
Tym razem w Śniadaniu Wielkanocnym
w dniu 3 kwietnia 2023 roku uczestniczyli Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo, Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie oraz Sekretarz Koła ZKRP
i BWP w Kleszczewie ponadto Jan Tomczak – Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kleszczewie.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
W sympatycznej atmosferze były wspomnienia i życzenia.

Wesołych Świąt !!!

04.04.2023

Piękny JUBILEUSZ w Kaliszu.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. 100.Lecie Urodzin obchodziła Pani Czesława Siarkiewicz – Kombatant Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kaliszu.

Pani Czesława Siarkiewicz urodziła się pod Kaliszem. Przez lata pracowała w przedszkolu. Wraz z mężem Leonem wychowała dwoje dzieci: córkę Elżbietę, z którą mieszka, i syna Stanisława.
Ma czworo wnucząt i czworo prawnucząt. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, jest otoczona miłością i opieką swoich bliskich.

W imieniu społeczności kaliskiej życzenia zdrowia i pogody ducha Dostojnej Jubilatce złożył Pan Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza i Dorota Kupaj – Sekretarz Koła ZKRP i BWP w Kaliszu
w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu oraz członków Koła w Kaliszu.

Dorota Kupaj – Sekretarz Koła ZKRP i BWP w Kalisz
wraz z Jubilatkom.

Na zdjęciu od Lewej: Elżbieta Zdunek – córka,
Czesława Siarkiewicz – Jubilata
oraz Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza.

Gratulujemy !!!

Zdjęcia: Kancelaria
Prezydenta
Miasta Kalisza

04.04.2023

Po raz kolejny Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP
i BWP przekazał relacje z swojej działalności na rzecz środowiska kombatanckiego.
Realizując cele statutowe ZKRPiBWP w Poznaniu,
po latach poszukiwań udało się znaleźć miejsce spoczynku
por. lotnictwa Cezarego Ludwika Matuszewskiego (1890 –  1961).
Urodził się w miejscowości Solec, pow. Środa Wielkopolska.
Po ukończeniu szkoły  powszechnej i gimnazjum, studiował
na Królewskiej Akademii Rolniczej w  Berlinie, którą ukończył
w 1916 r.. W I wojnie światowej służył w wojsku niemieckim. Oficerem został w marcu 1918r.. Urlopowany z wojska niemieckiego w czerwcu 1918 r. osiadł na majątku Marianowo (obecnie  Bartoszkowo) w pow. złotowskim, gospodarzył na nim
do listopada 1919 r.. Będąc na terenie pow. złotowskiego
na tzw. Pograniczu, aktywnie walczył o przyłączenie powiatu złotowskiej do Polski.
W tamtym czasie, będąc członkiem Rady Ludowej na powiat złotowski w wielu miejscowościach organizował wiece poparcia ludności oraz prowadził różnego rodzaju działania wspierające Powstanie Wielkopolskie. W kwietniu 1920 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego – Dowództwo Okręgu Garnizonu w Poznaniu. Pełnił  w Wojsku Polskim różne funkcje. Jesienią 1920 r. zweryfikowany do stopnia porucznika Wojska Polskiego
ze starszeństwem od  1.06.1919 r. .  24 sierpnia 1939 r. powołany
na stanowisko zastępcy dowódcy kompani 4 pułku lotniczego
w Poznaniu. We wrześniu 1939 r. ranny  w walkach o Warszawę.
Od 28.09.1939 r. do 29.04.1945 przebywał w obozach niemieckich. Ostatnim był  Murnau, którego wyzwoliła armia amerykańska.
Po II wojnie światowej wrócił do Polski, 20 sierpnia 1947 r.
i zamieszkał w Wylatowie pow. Mogilno.
Odszedł 2 września 1961 r.,  został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Wylatowie pow. Mogilno woj. Kujawsko-Pomorskie.

Na tablicy pamiątkowej napisano „W tym miejscu spoczywają doczesne  szczątki”  Cezarego Ludwika Matuszewskiego
i jego brata Stanisława,
Przedtem tu pochowanych, wieczny odpoczynek daj im Panie”.

W dniu 3 marca 2023 r. przy tablicy pamiątkowej, Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP, zapalił w imieniu własnym
i Związku  znicz pamięci ! Kościół w Wylatowie k. Mogilna

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

31.03.2023

KOMBATANCKIE  ODWIEDZINY

Korzystając z wiosennego ocieplenia, odwiedzono
w ich mieszkaniu ppor. Antoniego Wojtasiaka – Prezesa Honorowego Koła Gminnego w Kotlinie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Czesława Fajerskiego – Członka Nadzwyczajnego ZKRP i BWP Koło Gminne w Kotlinie.

Obydwaj panowie mieszkają we Woli Książęcej i dlatego
30 marca 2023 miłą niespodzianką było złożenie serdecznych życzeń oraz uroczyste wręczenie pięknie przygotowanych Dyplomów Okolicznościowych Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Aktu wręczenia dokonał ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego w Kotlinie ZKRP i BWP.
Była też okazja do ciekawej rozmowy i wielu wspomnień.

POZDRAWIAMY !!!

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda
Sekretarz Koła ZKRP i BWP
w Kotlinie

28.03.2023

W dniu 27 marca  2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Obornikach Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z Panią Zofią Kotecką – Starostą Powiatu Obornickiego.
Wśród uczestników spotkania byli także Pan Błażej Cisowski – Członek Nadzwyczajny WZW, Radny Powiatu Obornickiego
oraz z Pani Maria Święcichowska – Prezes Koła Miejskiego
w Obornikach i Pani Urszula Bak – osoba wspierająca z ramienia Starostwa Powiatowego w Obornikach Koło ZKRP i BWP
w Obornikach.

Omówiono treść pisma skierowanego do Rady Powiatu,
w którym przedstawiono projekt Medalu
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.
Pomysł WZW spotkał się opinię pozytywną i został zaakceptowany.
DZIĘKUJEMY !!!

27.03.2023

Kombatancki Krzyż Pamięci dla Asi

Doceniając znaczenie pomocy dla innych osób, a zwłaszcza ludziom środowiska kombatanckiego w dniu 25 marca 2023 roku w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach została uhonorowana Kombatanckim Krzyżem Pamięci
oraz Dyplomem Okolicznościowym
Joanna Stechlińska-Walczak.

            Aktu wręczenia pięknego odznaczenia przyznanego przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu,
dokonał ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego
w Kotlinie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.
Natomiast Leszek Bajda – Sekretarz Koła Gminnego ZKRP i BWP
w Kotlinie odczytał tekst i wręczył Dyplom Okolicznościowy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Joanna Stechlińska-Walczak jako wzorowa rehabilitantka
i właścicielka NZOZ „WITAMED-REHABILITACJA” w Witaszycach udziela znaczącej pomocy osobom potrzebującym, a przy tym kształtuje postawy patriotyczne Polaków oraz pielęgnuje pamięć
o walce i martyrologii narodu polskiego.

GRATULUJEMY !!!

24.03.2023

Członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
w Grodzie Przemysława II.

W dniu 23 marca 2023 roku w siedzibie Muzeum Regionalnego
im. Wojciechy Dutkiewicz na zaproszenie Pana Romana Szuberskiego – Burmistrza Rogoźna Wielkopolskiego, jednocześnie Członka Nadzwyczajnego Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP
w Rogoźnie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP.
Wśród zaproszonych gości obok oczywiście Pana Burmistrza ,
Pan Łukasz Zaranek – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Ewelina Polkowska – Pełnomocnik ds. Społecznych Gminy i jednocześnie Członek Nadzwyczajny i Sekretarz Koła ZKRP i BWP
w Rogoźnie oraz Pan Adam Krajniak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz KOMBATANCI – Pan Józef Leśnicki – Prezes, Pani Zofia Leśnicka – Skarbnik oraz Pani Mieczysława Marenda i Hieronim Kaźmierczak członkowie Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Rogoźnie oraz Włodzimierz Sadłowski – Prezes Związku Sybiraków Koło Rogoźno – Wągrowiec.

Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz żołnierzy i ofiar II Wojny Światowej na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Na zdjęciu od lewej stoją: Łukasz Zaranek, Mariusz Mikołajewski, Ryszard Torzyński, Roman Szuberski, Mirosław Grzędowski,
Janina Jagoda Felsmann-Pawlik, Sławoj Maciejewski,
Ewelina Polkowska.

Następnie delegacje udały się do Ratusza – Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz, gdzie witając zebranych głos zabrał gospodarz wydarzenia Pan Roman Szuberski przedstawiając uczestników
z miasta Rogoźna.

Przedstawiając jednocześnie swoją osobę – z zawodu jest nauczycielem. Przed objęciem stanowiska Burmistrza był zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Obornikach
na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału. Pracował też jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie oraz
zasiadał jako radny w radzie miasta i gminy Rogoźno.

Następnie oddał głos Panu Mirosławowi Grzędowskiemu – Prezesowi WZW, który również przywitał zebranych oddając jednocześnie głos Mariuszowi Mikołajewskiemu – Wiceprezesowi WZW, który poprowadził zebranie.

Kol. Mariusz Mikołajewski przedstawił uczestników spotkania
ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego, tj. Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW, dr. n. med. Sławoja Maciejewskiego – I Wiceprezesa WZW, Bernadetę Orłowską – Wiceprezes WZW, Waldemara Szostaka – Skarbnika WZW, Ryszarda Torzyńskiego – Członka Prezydium WZW o
raz Panie Dorotę Betleja oraz Janinę Jagodę Felsmann – Pawlik – Członków Zarządu WZW.

Dalej Kol. Mariusz Mikołajewski przedstawił uczestnikom
ANKIETĘ   STATYSTYCZNĄ, przedstawiającą stan liczebny członków ZKRP i BWP w województwie wielkopolskim
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022.

Następnie Mirosław Grzędowski – wręczył uroczyście Panu Romanowi Szuberskiemu – Burmistrzowi Rogoźna KOMBATANCKI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI , jako dowód uznania
za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

Ponownie zabrał głos Mirosław Grzędowski – Prezes WZW informując zebranych o współpracy Związku i jego Kół
z samorządami w Województwie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia przez WZW  Medalu SEMPER  MEMORES  ERIMUS – „ZAWSZE BĘDZIMY PAMIĘTAĆ”, przedstawiając jednocześnie wizerunek MEDALU oraz  AKTU  jego NADANIA.
W grudniu 2022 roku WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystosowało do Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów pismo,
iż zamierza za przykładem ustanowienia Kombatanckiego Krzyża Pamięci, który cieszy się dużym zainteresowaniem albowiem DELEGACI Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu
6 października 2022 roku postanowili rozszerzyć honorowanie
i wyróżnianie młodego pokolenia Polek i Polaków
Medalem „ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”.

Pozytywny oddźwięk wymienionej inicjatywy widzimy
w napływających pismach,
niektóre z nich przytoczyła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik.

 

 

 

 

 

 

 

W tym momencie Pan Burmistrz, stwierdził, iż jest to ważna inicjatywa, jednocześnie ją popierając. DZIĘKUJEMY !!!

Przypomniał zebranym, iż na terenie Budzynia realizowane
były dwa projekty filmowe związane z tematyką powstania wielkopolskiego. Nakręcono m.in. scenę zdobycia samochodu pancernego Ehrhardt M17. Samochód ten został potem nazwany przez powstańców „Pułkownik Kazimierz Grudzielski” na cześć dowódcy frontu północnego, gdzie w zdjęciach uczestniczyli
m. in. uczniowie – młodzież szkolna wraz z opiekunem. Podkreślił również , iż w walkach powstańczych o Budzyń brali również udział Powstańcy Wielkopolscy z Rogoźna.

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, zebranych, iż w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie powstała KLASA MUNDUROWA podkreślając, iż „Mundur dla ucznia klasy wojskowej powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku
dla służb mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu Polskiego oraz tradycji walk
o niepodległość i suwerenność”.
Są to niewątpliwie przykłady dla uhonorowania młodzieży przedmiotowym Medalem.

Prezydium  Uchwałą nr 1/III/2023 ustanowiło Medal  SEMPER  MEMORES  ERIMUS – „ZAWSZE BĘDZIMY PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania
za szczególne zaangażowanie
w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny od Powstań Narodowych, Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, poprzez II wojnę światową i udział w walkach z niemieckim
i radzieckim najeźdźcą, a na walce o suwerenność narodu kończąc. Fragmenty Regulaminu, który zostanie wysłany do wszystkich zainteresowanych odczytała Jagoda Pawlik, przedstawiając jednocześnie skład Kapituły Medalu SEMPER  MEMORES  ERIMUS – „ZAWSZE BĘDZIMY PAMIĘTAĆ”:

– dr. n. med. Sławoj Maciejewski – Przewodniczący Kapituły,
– Mariusz Mikołajewski – Wiceprzewodniczący Kapituły
– Janina Felsmann – Pawlik – Sekretarz Kapituły,
– Bernadeta Orłowska – Członek Kapituły,
– Waldemar Szostak – Członek Kapituły,
– Ryszard Torzyński – Członek Kapituły.

Kończąc posiedzenie Prezydium głos zabrała Janina Jagoda Felsmann – Pawlik. Podziękowała zebranym, Panu Burmistrzowi oraz Prezydium WZW, iż jako rodowita Rogoźnianka miała zaszczyt i honor uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu.
Dalej poinformowała zebranych jako redaktor Informatora,
iż właśnie WZW  wydało kolejny, piąty INFORMATOR, który zamknął 2022 rok. Jest to swoiste sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu oraz Zarządów Kół, a także udokumentowaną wszechstronną współpracę z samorządami miast i gmin województwa.
Zasygnalizowała, iż w nowym 2023 roku INFORMATOR,
będzie wychodził kwartalnie i będzie rozszerzony o szereg praktycznych informacji , będących pomocnym naszym Kołom
przy realizacji zadań statutowych.
Jednocześnie na ręce Pana Burmistrza przekazała komplet, Informatorów, które Burmistrz postanowił przekazać Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie, którego absolwentkom jest Kol. Janina Jagoda Felsmann-Pawlik.

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz, której przewodnikiem była Pani Paulina Matłoka.
Ekspozycyjna Muzeum wynosi ponad 350 m2, a placówka składa się trzech wystaw stałych: historycznej, etnograficznej
i przyrodniczej oraz sal wystaw czasowych.

W części historycznej można zobaczyć m.in. dokumenty, fotografie z okresu powstań narodowych szczególnie z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, okresu II wojny światowej.
Jedna z sal poświęcona jest zasłużonej rogozińskiej rodzinie Dutkiewiczów., a w szczególności Pani Wojciechy Dutkiewicz – Patronce Muzeum, nauczycielce i działaczce społecznej, uczestniczce Powstania Wielkopolskiego, członkini ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie mieli możliwość wysłuchania osobistej historii
Gościa honorowego wydarzenia Włodzimierza Sadłowskiego – Prezesa Związku Sybiraków Rogoźno – Wągrowiec.

Na zdjęciu: Pan Włodzimierz Sadłowski pierwszy z lewej,
dalej Pan Hieronim Kaźmierczak.

Następnie, Kol. Mariusz Mikołajewski oficjalnie zamknął posiedzenie Prezydium.

Dziękujemy Panu Romanowi Szuberskiemu – Burmistrzowi Rogoźna za zaproszenie i sympatyczne spotkanie.

Na zakończenie członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego spotkali się na nowo wyremontowanym
Placu Karola Marcinkowskiego z Królem Polski Przemysławem II, który w lutym 1296 r. został zabity właśnie w Rogoźnie Wielkopolskim. W dniu 24 kwietnia 2022 roku dla upamiętnienia króla Przemysława II na Placu Karola Marcinkowskiego został odsłonięty Jego pomnik.

JFP

Zdjęcia:
Dorota Betleja
Jagoda Pawlik
Adam Krajniak

24.03.2023

W dniu 22 marca 2023 roku kolejna wizyta Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
tym razem w południowej w Wielkopolsce.

Prezes WZW Mirosław Grzędowski  spotkał się  z Wójtem Gminy Przygodzice Panem Krzysztofem Rasiakiem, którego zapoznał
z obecną sytuacją naszego Związku w zamierzeniach na dalsze lata naszej działalności a, które zostaną podjęte na Kongresie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie
w miesiącu czerwcu br.
Również omówiono sprawę ustanowienia medalu „Zawsze Będziemy Pamiętać” , a skierowaną do szerokiego grona młodzieży,
placówek oświatowo-wychowawczych jak i samorządów terytorialnych itp.
W  tym temacie także Pan Prezes Grzędowski,  spotkał się
z Panem Anatolem Piaskowskim Wójtem Gminy Sieroszewice.
Obaj Panowie Wójtowie z rozumieniem i pełnym poparciem odnieśli się do inicjatywy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.
W spotkaniach Prezesowi Mirosławowi Grzędowskiemu towarzyszyli Tadeusz Włódarczyk  – Prezes Koła Związku
Kombatantów RP i BWP w Przygodzicach oraz Zygmunt Lesiewicz  Członek Nadzwyczajny Związku RP, przejmujący sprawy organizacyjne Koła ZK RP i BWP  w Sieroszewicach.

24.03.2023

W dniu 15 marca 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przekazał na ręce Pani Katarzyny Kamińskiej – Dyrektor Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu zbiór książek wydanych przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu. W skład pakietu wchodziły takie pozycje jak:
– „Wspomnienia żołnierzy Generała Andersa” – praca zbiorowa,
– „Opowiem Ci o Wojnie” – autorstwa Elżbiety Kaźmierskiej,
– „Kraj Warty (Warthegau-Warthelan) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków” – praca zbiorowa,
– „Pamięć Wojny” – praca zbiorowa,
– „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty” –
praca zbiorowa.

W dniu 24 marca 2023 roku Pani Dyrektor Biblioteki Raczyńskich przekazała podziękowania, cyt.:

Szanowny Panie Prezesie!

Ogromnie dziękuje Panu za przekazane Bibliotece Raczyńskich cenne publikacje. Trafią one do naszych zbiorów i – jestem o tym przekonana – będę doskonale służyły naszym czytelnikom.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kamińska
Dyrektor
Biblioteka Raczyńskich

24.03.2023

Realizując  cele  statutowe Związku Pan Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny regionu pilskiego przekazał  historię
ks. Maksymiliana Grochowskiego, działacza narodowego, proboszcza parafii w Głubczynie w pow. złotowskim  zamordowanego przez hitlerowców w 1939 r..

Ks. Maksymilian Grochowski (1869-1939), ksiądz katolicki,  proboszcz Parafii w Głubczynie, działacz narodowy.
Urodził się Borzechowie w powiecie Starogard Gdański,
na Kociewiu. Probostwo w Głubczynie, w pow. złotowskim objął
w 1908 r.. Funkcję tę pełnił,  do śmierci, 7 listopada 1939 r..
Walczył  o przyłączenie, po I wojnie światowej, całego powiatu złotowskiego do Polski. Swoje stanowisko przedstawił
1 marca 1920 r. przed Międzynarodową Komisją Graniczną
w Krajence. W latach 1918-1920 uczestniczył w Radzie Ludowej
na pow. złotowski.

Brał czynny udział w przygotowaniu  Powstania Wielkopolskiego  na tzw. Pograniczu (w powiecie  złotowskim).
Po śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego, pełnił funkcję
prezesa V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech
i prezesa Polskiego Towarzystwa Szkolnego.

Na początku września 1939 r. został aresztowany.
Zamęczony  za wierność prawdzie przez hitlerowców w areszcie Albatros, w Pile. W  prawie agonalnym stanie zwolniony z aresztu.  Zmarł 7 listopada 1939 r. w szpitalu  sióstr Boromeuszek w Tucznie w pow. wałeckim. Potajemnie pochowany przez hitlerowców. Ekshumowany po II wojnie światowej i pochowany z godnością
w 1947 roku przy kościele parafialnym w Głubczynie
w pow. złotowskim.

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach powyżej: Pani Barbara Krzemińska – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie i  Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

15.03.2023

Niezwykłą chwilą w dniu 11 marca 2023 roku była okazja uhonorowania Pana Henryka Tomczaka wspaniałym odznaczeniem nadawanym przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI.
Pan Henryk Tomczak jest członkiem Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych Ziemi Zachodniopomorskiej,
a jednocześnie wieloletnim Wiceprezesem ZW Związku
w Szczecinie.
Odznaczenie to z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu
Mirosława Grzędowskiego  za krzewienie pamięci historycznej
i upamiętniania walk o niepodległość Polski,
w tym Powstania Wielkopolskiego wręczył Henryk Krudos –
Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Szczecinie.
Należy zaznaczyć że odznaczony Henryk Tomczak jest dumnym wnukiem Powstańca Wielkopolskiego.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Henryk Krudos
Prezes ZZW ZKRP i BWP
w Szczecinie

10.03.2023

Jan Świstak z Koła Miejsko Gminnego w Wągrowcu otrzymał kolejne wyróżnienie, przyznane za Jego działania dla niepodległości Polski.

W dniu 9 marca 2023 roku podczas kameralnej uroczystości,
która miała miejsce w domu wągrowieckiego kombatanta, udział wzięli między innymi: Michał Piechocki – Wicestarosta Michał, który w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wręczył odznaczonemu Kombatancki Krzyż Pamięci, Remigiusz Priebe – zastępca Burmistrza oraz Stefania Gieczewska – Przewodnicząca Wągrowieckiej Rady Seniorów i jednocześnie – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Wągrowiec i Jolanta Szpis – Sekretarz Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Wągrowcu.

 Jan Świstak urodził się w Kęszynie i od lat mieszka w Wągrowcu. Jest Weteranem Walk o Niepodległość RP, inwalidą wojennym, którego losy i historia zapełniłyby zapewne niejedną publikację. Jak wielu Polaków w czasie wojny, w 1940 roku został wywieziony na Sybir, a stamtąd wcielony do I DP im. Tadeusza Kościuszki. Ranny w bitwie pod Lenino trafia do niewoli, skąd udaje mu się uciec i wstępuje do partyzantki na Łotwie, a później w Polsce.
Za swoje zasługi w walce o odzyskanie niepodległości był wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Bitwy pod Lenino,
Medalem za Udział w Walkach o Berlin,
Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.
 Serdecznie GRATULUJEMY !!!
Materiał:
Gazeta Wągrowiecka

03.03.2023

W dniu 2 marca 2023 roku spotkali się członkowie Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sokach.

Organizatorem spotkania był Andrzej Surdyk – Prezes
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Skokach.

Gośćmi spotkania byli Tadeusz Kłos – Burmistrz Skoków oraz Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach,
a także Wiesława Pogodzińska – była Prezes Koła ZKRP i BWP
oraz Stanisława Kowalska – Członek Koła w Skokach.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, który uhonorował
Wiesławę Pogodzińską oraz Stanisławę Kowalską
KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI,
osobom które realizują zadania na rzecz środowiska kombatanckiego, a także za popularyzowanie i utrwalanie wiedzy
i pamięci o ludziach i ich bohaterskich czynach w walce
o niepodległość ojczyzny.

 Wiesława Pogodzińska i Mariusz Mikołajewski.

Gratulacje od Tadeusza Kłosa Burmistrza Skoków.Stanisława Kowalska i Mariusz Mikołajewski.

Kwiaty od Tadeusza Kłosa Burmistrza Skoków.

Na zdjęciu od lewej : Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach, Tadeusz Kłos – Burmistrz Skoków, Wiesława Pogodzińska , Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, Stanisława Kowalska oraz Andrzej Surdyk – Prezes Koła
ZKRP i BWP w Skokach.

Szanowne Panie GRATULUJEMY !!!

03.03.2023

W środę 1 marca 2023 roku w Kwilczu obchodzono
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
oraz wspominano

72. rocznicę męczeńskiej śmierci urodzonego w Kwilczu
płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony na wniosek Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Święto zaczęto obchodzić od 2011 roku. To symboliczna data dla Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 1951 roku bowiem, w piwnicy pomieszczeń gospodarczych więzienia Urzędu Bezpieczeństwa na Mokotowie
w Warszawie, strzałem w tył głowy zabito – urodzonego w Kwilczu – Łukasza Cieplińskiego pseud. „Pług” oraz kilku jego współpracowników, także żołnierzy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Organizatorem uroczystości był Stanisław Mannek – Wójt Gminy Kwilcz. W wydarzeniu wziął udział m. in. Rafał Litke – Starosta Międzychodzki, mieszkańcy Kwilcza, Kombatanci młodzież szkolna.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW. Uczestnikami ,
byli również Waldemar Szostak – Skarbnik WZW, Ryszard Sulej – Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów w Międzychodzie oraz członkowie Gminnego Koła ZKRP i BWP w Kwilczu z Ryszardem Paluszakiem – Prezesem
Koła Związku na czele.

Uroczystość w Kwilczu rozpoczęła Msza Święta w Kościele
pw. Św. Michała Archanioła, po czym uczestnicy przeszli
pod tablicę pamięci płk. Łukasza Cieplińskiego znajdującą
się w murach kwileckiego kościoła.

Wartę honorową przy tablicy pełnili strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej im. Druha Alojzego Kozy.

Na zdjęciu, od lewej stoją: Ryszard Sulej, Mirosław Grzędowski,
po prawej stronie POCZET SZTANDAROWY Koła Gminnego
ZKRP i BWP w Kwilczu , na pierwszym planie Ryszard Paluszak – Prezes Koła.

Następnie uczestnicy przeszli do sali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu, gdzie podczas uroczystej akademii Mirosław Grzędowski – Prezes WZW w towarzystwie Ryszarda Paluszaka – Prezesa Koła ZKRP i BWP
w Kwilczu wręczył przedstawicielowi Szkoły
KOMBATANCI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI,
za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia: Gazeta Międzychodzka
Nadesłał: Ryszard Paluszak

03.03.2023

W dniu 1 marca 2023 roku pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorami wydarzenia byli Michał Zieliński –
Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.

Święto, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ustanowione zostało przez Sejm 3 lutego 2011 roku.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry.

Następnie , po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego,
modlitwie za poległych oraz apelu pamięci, Kombatanci mieszkańcy Wielkopolski, władze administracji samorządowej, posłowie, przedstawiciele instytucji historycznych, uczcili pamięć żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia składając kwiaty i zapalając znicze pamięci
dla poległych za wolność Polski.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

 

 

 

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

Zdjęcia:
Robert Woźniak
Głos Wielkopolski

28.02.2023

W dniu 28 lutego 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów  Politycznych w Poznaniu odbyło się PREZYDIUM WZW.

Tematem przewodnim posiedzenia był BILANS WZW za 2022 roku. Omówiono również ANKIETĘ STATYSTYCZNĄ  – stan na dzień 31.12.2022 roku oraz sprawy organizacyjne WZW.

BILANS został przyjęty jednogłośnie.

23.02.2023

78. rocznica zakończenia walk o Poznań

W dniu 23 lutego 2023 roku na poznańskiej CYTADELI pod DZWONEM POKOJU uczczono poległych w walkach o Poznań.
Organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Poznania.

W swoim przemówieniu Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Poznania nawiązał w swoim przemówieniu do aktualnej sytuacji
na wschodzie Europy, podkreślając, że
„pokój i wolność nie są dane raz na zawsze”.

Poczet Sztandarowy w imieniu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystawili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
z opiekunem Patrykiem Andrzejewskim.

Kwiaty pod pomnikami: Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich złożyli Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta m. Poznania,  Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich, parlamentarzyści,  władze samorządowe i wojewódzkie.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował
Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

CZEŚĆ  i  CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Zdjęcia:
Patryk Andrzejewski

23.02.2023

W dniu 22 lutego 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Obornikach Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z Panią Marią Święcichowską – Prezesem Koła Miejskiego w Obornikach
oraz z  Panią Urszulą Bak – osobą wspierającą Koło ZKRP i BWP
w Obornikach z ramienia Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Omówiono sprawy związane z przekazaniem książek
pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”, której dodruk dofinansowało Starostwo Powiatowe w Obornikach.
Wyrażamy serdeczne podziękowanie.
Ponadto omówiono treść pisma skierowanego do Rady Powiatu,
w którym przedstawiono projekt Medalu
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.
Pomysł WZW spotkał się opinię pozytywną i został zaakceptowany.

                                 Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Zdjęcie:
Starostwo Powiatowe
w Obornikach

23.02.2023

81. rocznica Akcji Bollwerk.
Największa akcja dywersyjna w Poznaniu
podczas okupacji niemieckiej.

Organizatorem uroczystości w dniu 22 lutego 2023 roku pod Pomnikiem przy ul. Estkowskiego w Poznaniu był Prezydent Miasta poznania, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Okręgu Wielkopolska – „Środowisko Pałac” oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
im. Mieszka I w Poznaniu.

W nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku siedemnastu dywersantów, żołnierzy Armii Krajowej, zniszczyło magazyny wojskowe, zawierające żywność i mundury dla Wermachtu.
W wyniku akcji straty niemieckiego okupanta zostały oszacowane na ponad milion ówczesnych marek niemieckich.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW,
która zapaliła „znicz pamięci”.
CHWAŁA  BOHATEROM !!!
Zdjęcia:
Waldemar Wylegalski
Głos Wielkopolski

23.02.2023

W dniu 21 lutego 2023 roku w Sali Wystaw Artystycznych,
przy ul. Okrzei 9 w Pile odbyło się spotkanie  Kombatantów
regionu pilskiego  oraz kolejna promocja książki
pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.
wydana w 2022 roku przez Wielkopolski Zarządu  Wojewódzkiego 
Związku   Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych  Więźniów  Politycznych
 oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pod HONOROWYM   PATRONATEM
Pana Eligiusza Komarowskiego – Starosty Pilskiego.


Spotkanie poprzedziło uroczyste zapalenie „znicza pamięci”
przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego  i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy na pl. Zwycięstwa w Pile.
W skład delegacji wchodzili:
– Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski
– Mirosław Grzędowski – Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
– prof. dr. hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
– Benon Cichoracki – Prezes Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Pile oraz
– Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Spotkanie poprowadziła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik.

Po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Pile zebrani odśpiewali Hymn Państwowy.

Prowadząca poinformowała uczestników spotkania, iż delegacja zapaliła „znicz pamięci” i poprosiła o uczczenie minutą ciszy Kombatantów – Kolegów Koleżanki Regionu Pilskiego, WOJEÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO , którzy ODESZLI na WIECZNĄ  WARTĘ.

Następnie zaprosiła Kolegę Benona Cichorackiego – Prezesa Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pile, który powitał Gości, następnie oddał głos Panu Mirosławowi Grzędowskiemu – Prezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który ze swej strony powitał Gości.

Prezes powitał przedstawicieli samorządu pilskiego, Kombatantów , koleżanki i kolegów z Kół ZKRP i BWP regionu pilskiego:

– Eligiusza Komarowskigo – Starostę Pilskiego 
– Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego
– Henryk Stokłosa – Senatora RP
Burmistrzów oraz Wójtów powiatu pilskiego i złotowskiego
w tym Jacka Mościckiego – Wójta Gminy Tarnówka.
Marcina Nowosielskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Tarnówka
Kamilę Krzanik – Dworanowską – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej
– Wawrzyńca Wierzejewskiego – Prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
– prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Przedstawił :
– Mariusza Mikołajewskigo
– Wiceprezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu oraz
– Janinę Jagodę  Felsmann – Pawlik – Członka  Zarządu WZW

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha
– Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Przewodniczący Komisji Historycznej WZW w Poznaniu,
który wygłosił wykład promując książkę „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.
To kolejna publikacja przygotowana wspólnym staraniem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przy oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczas wydane prace cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem zarówno środowisk kombatanckich, jak i – na czym zależy nam szczególnie – młodzieży szkolnej i akademickiej.
Jest ona kontynuacją opracowania z 2019 roku zatytułowanego
„Kraj Warty (Warthegau-Warthelan) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków”.

Tak jak poprzednie nasze prace mówił prof. Stelmach,
zawiera ona wspomnienia kombatantów, osób które przeżyły traumę II wojny światowej a także członków ich rodzin.
Tym razem jednak odstąpiliśmy od publikowania indywidualnych wspomnień poszczególnych osób, ich wojennych życiorysów.

Struktura książki jest złożona. Składa się na nią kilka odrębnych,
ale połączonych tematycznie części. Pierwsza, przygotowana przez Zygmunta Szorcza, stanowi opracowanie, które charakteryzuje
i wyjaśnia istotę Kraju Warty jako części składowej III Rzeszy. Prezentuje zasady funkcjonowania tej struktury terytorialnej.
Ale najważniejsze są opisy warunków życia i martyrologii naszych rodaków pod okupacją hitlerowską.

W części drugiej Elżbieta Kaźmierska zebrała wspomnienia i relacje świadków wojny, grupując je tematycznie. W efekcie powstała bardzo interesująca konstrukcja splatająca wspomnienia i relacje związane z konkretnym fragmentem wojennej rzeczywistości.
W trzeciej części kolejni Autorzy (Jolanta Sowińska-Gogacz, Edmund Mikołajczak, Bogdan Garstecki, Paweł Bugaj i Damian Rożek-Pawłowski) przedstawiają wojenne losy mieszkańców konkretnych regionów Kraju Warty. Książkę wieńczą piękne wiersze o patriotycznej wymowie, stworzone przez
Dominika Górnego, Alicję Krawiec, Pawła Kuszczyńskiego
oraz Wandę Rumińską.
Wstęp i redakcję całości zawdzięczamy prof. Olafowi Bergmanowi.

Książka jest bogato ilustrowana, bardzo dobrze zredagowana,
i co najważniejsze, napisana bardzo przystępnym językiem.
W mojej opinii kontynuował Pan prof. Stelmach stanowi ona bardzo wartościowe źródło wiedzy historycznej, jest ważnym elementem wychowania patriotycznego i kształtowania postaw młodego pokolenia Polek i Polaków.

Na zakończenie swego wystąpienia Pan prof. dr hab. Andrzej Stelmach wręczył znaczek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  Panu Eligiuszowi Komarowskiemu – Staroście Pilskiemu absolwentowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dziękując Pan Starosta Eligiusz Komarowski podziękował Panu Dziekanowi, podkreślił wagę kultywowania pamięci o bohaterach okresu II wojny światowej oraz zadeklarował swoją pomoc dla środowiska kombatanckiego.

Ponownie zabrała głos prowadząca spotkanie Jagoda Pawlik.

Uchwałą nr  3/III/2021    z    dnia  18.03.2021 r. Prezydium  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ustanowiło odznakę honorową „Kombatancki Krzyż Pamięci”.

Krzyż jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, które nadaje się KOMBATANTOM, osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom prawnym, które realizują zadania na rzecz środowiska kombatanckiego.

Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci wyróżniła:

SZTANDAR – Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Pile, aktu dekoracji dokonał Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

Kombatancki Krzyż Pamięci z GWIAZDĄ uhonorowany został HENRYK  STOKŁOSA – przedsiębiorca, polityk i samorządowiec, Senator RP I, II, III, IV, V i VII kadencji. 

Kolejno – Odznaką nadawaną zasłużonym członkom Związku, osobom współpracującym ze Związkiem, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku
„Za Zasługi dla ZKRP i BWP”:

 Pan Prezes uhonorował Kol. Romana  Grzebla – Członka Nadzwyczajnego Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Pile z którego inicjatywy w 100-letnią rocznicę Powstania Wielkopolskiego odsłonięto w obecności władz ZKRP i BWP oraz władz Złotowa Tablicę Pamiątkową na cmentarzu komunalnym w Złotowie.,
na której znajdują się nazwiska Powstańców Wielkopolskich spoczywających na ziemi złotowskiej. Pan Grzebel przejawia wielką aktywność w upamiętnianiu i propagowaniu uczestników – Powstańców Wielkopolskich. W tym celu sporządza kwerendę osób uczestniczących czynnie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i redaguje na podstawie zebranych danych Biogramy.
Jest również Członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego GNIAZDO.

Następnie Pan Jacek  Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka –
został wyróżniony  Medalem WIERNI TRADYCJI.
Pan Wójt to ofiarny działacz, pełny inicjatyw w działalność kombatancką  oraz propagator  zaangażowany w  popularyzowanie wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców Wielkopolskich,  a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków.
Aktywny w pracy społecznej na rzecz i dobro Związku, tym samym pomocny w realizacji zadań statutowych Koła Miejskiego w Złotowie, czy w Pile, zatem Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyznał odznaczenie Wierni Tradycji, które wręczył Panu Mościckimu Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Kontynuując  panel odznaczeń kolejno Mirosław Grzędowski – Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wraz z Panem Henrykim Stokłosą – Senatorem RP wręczyli
Kombatanckie Krzyże Pamięci.

Panu Wojciechowi Kicmanowi – Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego w Pile, regionalista, działacz społeczny – od wielu lat zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o czynie zbrojnym Wojska Polskiego, a w szczególności Powstania Wielkopolskiego.
Autor wielu opracowań książkowych, m. in. „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami Piły”, czy „Franciszek Toboła Powstaniec Wielkopolski i Śląski Pierwszy Prezydent Piły”.

Pani Danucie Sieleckiej – działaczka społeczna, od 2000 roku
pełni funkcję skarbnika Koła ZKRP i BWP w Gołańczy. Organizatorka spotkań międzypokoleniowych.

Panu Janowi Koconiowi – Kombatant, działacz społeczny od 25 lat Prezes Koła ZKRP i BWP w Gołańczy.

Panu Marcinowi Nowosielskimu – Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnówka, Członkowi Wspierającemu Kombatantów w Złotowie
i Pile.

Panu Andrzejowi Młynarczykowi – Kombatant, który jako dziecko wraz z Matką przybywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, działacz społeczny, Prezes Koła ZKRP i BWP w Szamocinie, organizator spotkań pokoleniowych.

Pani Annie Sip  –  Kombatant – urodzona w obozie przejściowym
w Toruniu, następnie przebywała z Matką w obozie przejściowym w Potulicach, od 1990 roku jest członkiem Koła w Białośliwiu,
gdzie pełni funkcję sekretarza Koła.
Organizuje spotkania z młodzieżą szkolną.

Panu Janowi Świstak – KOMBATANT z Wągrowca  – SYBIRAK,
I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, uczestnik Bitwy pod Lenino.  Członek Koła Miejskiego
w Wągrowcu, w którego imieniu Medal odebrała Kol.  Stefania Gieczewska – Prezes Koła Miejskiego w Wągrowcu.

Następnie Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu w dowód uznania za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia
i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski wręczył

KOMBATANCKIE  CERTYFIKATY  PAMIĘCI

przedstawicielom
– Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Koło nr 24 w Pile

– Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Oddział w Pile

– Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Pile

oraz

Kol. Stefanii Gieczewskiej – Członek Nadzwyczajny. Prezes Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Wągrowcu

Kol. Jolancie Szpis – Członek Nadzwyczajny, Sekretarz Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Wągrowcu

 DYPOLMY uznania dla Andrzeja Żujewa – Dyrektora oraz Grona Nauczycielskiego i uczniów Zespołu Szkół w Tarnówce –
w UZNANIU ZASŁUG W KULTYWOWANIU CZYNU I BOHATERÓW Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
i uczestnictwo w dniu 6 grudnia 2022 r.  w
programie artystycznym pt. „Ta co nie zginęła”.

Następnie zabrali głos przedstawiciele:

– Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Koło nr 24 w Pile, który uhonorował Kol. Benona Cichorackiego – Prezesa Koła Miejskiego w Pile
MEDALEM  PAMIĄTKOWYM  Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ

– Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Oddział w Pile
dziękując za wyróżnienie oraz życząc zebranym sukcesów
w dalszej pracy dla środowiska kombatanckiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”, INFORMATOR WZW oraz „Hipolit Cegielski 1813-1868”- reprint wydania z 1983 roku”.

Na zakończenie Pan Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu podziękował zebranym za przybycie oraz Panu Staroście za przychylność środowisku kombatanckiemu oraz
w imieniu gospodarza Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego, pod którego PATRONATEM  HONOROWYM
odbyła się uroczystość zaprosił uczestników
na „ kombatancki poczęstunek”.

Materiał przygotowała:
Jagoda Pawlik

Zdjęcia:
Starostwo Pilskie
Stefania Gieczewska
Jolanta Szpis

20.02.2023

W dniu 20 lutego 2023 roku w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się Mirosław Grzędowski –
Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
i prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan WNPiD i Przewodniczący Komisji Historycznej przy WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.
Tematem rozmów były m. in. plany dot. działalności Komisji Historycznej na rok 2023 oraz ustanowiony przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu Medal
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.

17.022023

Z okazji 104.rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze,
kończącego Powstanie Wielkopolskie na Skwerze Marszałka Ferdynanda Focha w dniu 16 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość posadzenia 
„LIPY MARSZAŁKA  FOCHA”

Lipa symbolicznie ma upamiętniać podpisanie rozejmu, a także przypominać o akcie odwagi, jakim była walka o wolność.

Wśród uczestników mieszkańcy miasta Poznania, uczniowie poznańskich szkół, Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
i Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta,
Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Poznania,
Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.


Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

Poczet Sztandarowy w imieniu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystawili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
z opiekunem Patrykiem Andrzejewskim.

Zdjęcia:
Patryk Andrzejewski

13.02.2023

Kolejna wizyta Prezesa WZW ZKRP i BWP,
tym razem na Wzgórzach Ostrzeszowskich.

W dniu 13 lutego 2023 roku Mirosławowi Grzędowskiemu Prezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych podczas wizyty w Ostrzeszowie towarzyszyli działacze ostrzeszowskiego Koła Miejskiego  ZKRP i BWP  –  Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła, Stanisław Grzesiak – Wiceprezes Koła i Mieczysław Mądry – Sekretarz Koła ZKRP i BWP w Ostrzeszowie.

Miasto i Gmina Ostrzeszów, w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, została wyróżniona Kombatanckim Krzyżem Pamięci
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”. Odznaczenie na ręce Patryka Jędrowiaka – Burmistrza Ostrzeszowa przekazał Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Odbierając wyróżnienie Burmistrz Ostrzeszowa powiedział:
cyt. „Jest mi bardzo miło, że w imieniu samorządu mogę ten medal odebrać
.Myślę, że nasza współpraca z całym zarządem miejscowego koła układa się bardzo dobrze, wszelkie inicjatywy na tyle na ile jest to możliwe są wspierane, a ich efekty są widoczne w przestrzeni publicznej. Odsłaniana w 2022 roku tablica pamiątkowa „Sokolni”
jest tego jednym z przykładów”.

Pan Prezes Grzędowski odwiedził Biuro Koła w Ostrzeszowie.

Panowie odwiedzili również miejsca pamięci, zapalając znicze.

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Wojciech Bąk
Sekretarz MiG Ostrzeszów

Kontynuując swoją wizytę na ziemi ostrzeszowskiej Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu spotkał się wraz z członkami ostrzeszowskiego
Koła ZKRP i BWP z władzami samorządowymi powiatu ostrzeszowskiego.

Pierwsze kroki Mirosław Grzędowski skierował pod ostrzeszowski Pomnik Harcerzy oraz pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich przy Zespole Szkół nr 1, gdzie zapalił znicze.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym z udziałem ostrzeszowskich kombatantów – Bohdana Ogrodowskiego, Stanisława Grzesiaka i Mieczysława Mądrego oraz Lecha Janickiego – Starosty Ostrzeszowskiego, Tomasza Maciejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu i Zofii Witkowskiej – Wicestarosty, omawiano kwestie współpracy Związku
z samorządem powiatowym, rozmawiano o związku pracy organicznej z Powstaniem Wielkopolskim, a także o planowanych działaniach środowiska kombatanckiego – między innymi
o projekcie akcji „Pokochaj flagę biało-czerwoną”.

Tematem rozmów był także ustanowiony niedawno Medal
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.
Medalem tym będą wyróżniani młodzi ludzie szczególnie zaangażowani w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność i niepodległość ojczyzny,
od Powsatania Wielkopolskiego, poprzez II wojnę światową,
po walkę o suwerenność narodu.

Gość przywiózł najnowsze wydawnictwa WZW ZKRP i BWP:
„W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”
oraz 4 numer „Informatora” obejmującego okres działalności wielkopolskich kombatantów od sierpnia 2021 r. do czerwca 2022 r., w tym także szeroką informację o współpracy
z wielkopolskimi samorządami.

Dziękujemy i pozdrawiamy.

Materiał nadesłała:
Magda Kułak
pełnomocnik starosty ds. kontaktów z mediami

13.02.2023

                                                             SPOTKANIE

W dniu 9 lutego 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Poznaniu na spotkaniu
z Panią Katarzyną Wozińską – Gracz, Dyrektorem Gabinetu Starosty Poznańskiego, przekazał serdeczne, Kombatanckie podziękowania Panu Janowi Grabkowskiemu za dotychczasową , szeroko znaczącą pomoc, a mającą wpływ na życie Kombatanckiej „Rodziny” Powiatu Poznańskiego.

W dalszej części spotkania ,Prezes WZW w Poznaniu,
poprosił o  zapoznanie  się władz samorządowych powiatu poznańskiego z  zamierzeniami wynikającymi z Uchwały Konferencji Sprawozdawczo –  Wyborczej , która odbyła się
w dniu 6 października 2022r., a dotyczącymi m. in. uhonorowania
i wyróżnienia młodego pokolenia Polek i Polaków, ustanowionym  Medalem  SEMPER MEMORES ERIMUS – „Zawsze Będziemy Pamiętać”.  Ponadto, poinformował Panią Dyrektor o zamiarze wznowienia druku książki pt.” W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”, której pierwsze wydanie uzyskało pomoc finansową Powiatu Poznańskiego.

Nadmienił również, iż „INFORMATOR” naszej Wojewódzkiej Organizacji Kombatanckiej redagować będziemy kwartalnie wprowadzając min rozdział o warunki socjalno-bytowe naszych Kombatantów, wykonując tym samym ustalenia władzy państwowo – samorządowej.

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul Jackowskiego 18.

Serdecznie dziękuję za spotkanie, z życzeniami dalszej wzajemnej współpracy.

13.02.2023

83. rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir

Mieszkańcy Wielkopolski, przedstawiciele władz i delegacje organizacji kombatanckich oraz szkół wzięli w dniu 9 lutego 2023 roku udział w uroczystościach upamiętniających Zsyłkę Polaków na Sybir, aby uczcić pamięć setek tysięcy ofiar sowieckiego terroru.
Była to jedna z wielu przemyślany i planowo przeprowadzanych zbrodni ZSRR na narodzie polskim. Władze Związku Radzieckiego traktowały deportację jako element walki politycznej
oraz jako metodę eksterminacji polskich elit
i możliwość uzyskania bezpłatnej siły roboczej.
Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu w intencji Polskich Zesłańców Sybiru. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik
Ofiar Katynia i Sybiru, by złożyć kwiaty i oddać pamięć zamordowanym i represjonowanym.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW zapalając „znicz pamięci”.

Cześć  Ich Pamięci !!!

Zdjęcie
Kazimierz Seredyński

13.02.2023

W słoneczny i mroźny dzień 9 lutego 2023 r.
w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach został odznaczony Kombatanckim Krzyżem „Zwycięzcom 65” Michał Urbaniak – Sekretarz Gminy Kotlin, za upowszechnianie tradycji patriotycznych oraz owocną współpracę z Kołem Gminnym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kotlinie.
Uroczystego wręczenia medalu dokonał ppor. Władysław Kaganek Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP
wraz z Leszkiem Bajdą Sekretarzem Koła w Kotlinie.
Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia.
Materiał nadesłał:
Leszek Bajda.

08.02.2023

Prezes ZKRP i BWP z wizytą w subregionie
Kotliny Odolanowskiej.

W dniu 6 lutym 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  wraz z Bogdanem Czubakiem,  Prezesem Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP
i BWP w Odolanowie spotkali się z Marianem Janickim Burmistrzem Miasta i Gminy Odolanów oraz Janem Prokopem
Zastępcą Burmistrza.

Urząd Miasta i Gminy w Odolanowie

Rozmowa dotyczyła spraw bieżących Wielkopolskiej Organizacji Kombatanckiej. Panowie Prezesi podziękowali władzą samorządowym  Miasta i Gminy Odolanów za dotychczasową pomoc Kołu Kombatanckiemu w Odolanowie.
Wsparcie samorządu jest  bardzo  znaczące , mające zasadniczy wpływ na życie Kombatanckiej „Rodziny” w Odolanowie.

Na zdjęciu od lewej strony stoją: Jan Prokop, Mirosław Grzędowski, Marian Janicki i Bogdan Czubak.

Pan Prezes WZW przedstawił  inicjatywy wynikające z Uchwał Konferencji  Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
która się odbyła w dniu 6 października 2022 roku,
m. in. uhonorowanie i wyróżnianie młodego pokolenia
Polek i Polaków, ustanawiając medal SEMPER MEMORES ERIMUS – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
Ponadto WZW proponuje wznowić druk książki
pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.
INFORMATOR, naszej Wojewódzkiej Organizacji Kombatanckiej wydawać kwartalnie, wprowadzając min. rozdział o warunki socjalno-bytowe naszych kombatantów, a wynikających
z bieżących ustaleń władzy państwowo-samorządowych.

Mirosław Grzędowski odwiedził również siedzibę
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Odolanowie.
Panowie zapalili „Znicz Pamięci” pod tablicą poświęcona na budynku rady ludowej Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Wcześniej opisane tematy przedstawiono i  omówiono również
na spotkaniu z Stanisławem Budzik Wójtem Gminy Sośnie,
gdzie poza tym  podziękowano władzą samorządowym
Gminy Sośnie za dotychczasową pomoc i opiekę nad „Kombatancką Rodziną” w Gminie Sośnie.

Na zdjęciu od lewej stoją: Mirosław Grzędowski, Stanisław Budzik
i Bogdan Czubak.

Przedstawione „Inicjatywy” WZW w Poznaniu , zostały przyjęte
z pełnym zrozumieniem Samorządowych Władz,
za co serdecznie dziękujemy.

Materiał
Mirosław Grzędowski
Zdjęcia:
Bogdan Czubak

07.02.2023

W dniu 27 stycznia 2023 roku Gmina Wieleń upamiętniła
78. Rocznicę wyzwolenia Wielenia spod okupacji hitlerowskiej.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Gminy Wieleń
oraz Koło Miejsko – Gminne Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych oraz  Terenowe Koło Związku Dzieci Wojny w Wieleniu.

W samo południe pod Tablicą Pamięci Ofiar II Wojny Światowej głos zabrała Elżbieta Rybarczyk Burmistrz wygłaszając okolicznościowe przemówienie.

 Delegacje: samorządu wieleńskiego, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, oświaty oraz jednostek budżetowych Gminy Wieleń złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wieleniu, uhonorowano jednego z weteranów wojny Kazimierza Godawę. Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia  oraz Bolesław Kleczewski  Prezes Koła Miejsko – Gminnego w Wieleniu ZKRP i BWP wręczyli Panu Kazimierzowi Godawie Odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” nadanym przez Zarząd Główny ZKRP i BWP.

Kolejnym punktem programu była mowa weterana II wojny światowej, prezesa Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Wieleniu, a zarazem Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Bolesława Kleczewskiego, który opowiedział zebranym o własnych przeżyciach i pobytach w obozach w okresie wojny oraz
o wydarzeniach stycznia 1945 r. na Ziemi Wieleńskiej.

GRATULUJEMY !!!

Marek Doczekalski
Muzeum Ziemi Wieleńskiej

27.01.2023

Apelem Pamięci pod tablicą ku czci Powstańców Wielkopolskich
w dniu 27 stycznia 2023 roku rozpoczęto Święto Patrona
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Starym Bojanowie.

Uroczystego charakteru obchodom dodały Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
oraz Szkół w Starym Bojanowie.

Stało się tradycją, iż co roku uczniowie szkoły, grono pedagogiczne
z Panem Tadeuszem Ilmerem – Dyrektorem szkoły na czele wraz
z Kombatantami Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Śmiglu z Władysławem Piecuchem – Prezesem Koła oddają honor
Powstańcom  Wielkopolskim.

Ponadto wśród uczestników  Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Śmiglu oraz członkowie wspierający działalność Koła ZKRP i BWP w Śmiglu.

W imieniu Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW ,Wielkopolski  Zarząd Wojewódzki  Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych  reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,

który wraz z Władysławem Piecuchem uhonorował KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI
Barbarę Kuderską, Adama Białasa i Michała Mayera

oraz
 KOMBATANCKIM  CERTYFIKATEM  PAMIĘCI  nauczycieli Szkoły Aleksandra Derę,  Aldonę  Kaźmierczak i Grzegorz Kaźmierczaka, Anitę Kasperską,  Izabelę Kołak , Piotra Świdzińskiego
i Iwonę Woś  – Sochacką.

Po części oficjalnej uroczystości w auli Szkoły uczniowie Szkoły zaprezentowali część artystyczną .

GRATULUJEMY !!!

26.01.2023

W dniu 26 stycznia 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z
Janem Filipem Libickim – Senatorem RP.

Tematem spotkania była postulaty VIII Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej WZW, która odbyła
się w dniu 6 października 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem pkt 2 Uchwały nr 1, tj.
„Konferencja postuluje ponownie, aby zwrócić się do Władz Centralnych Państwa w celu ustanowienia miesięcznego dodatku do emerytury dla osób powyżej 90 roku życia,
mających status kombatantów lub osób podopiecznych”.

26.01.2023

W dniu 25 stycznia 2023 roku w Zarządzie Głównym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie odbyło się spotkanie, którego celem było uzgodnienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć w czerwcu br. Kongresem Sprawozdawczo – Wyborczym  ZKRP i BWP.

Spotkaniu przewodniczył Janusz Maksymowicz –
Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Uczestnikami byli : Jan Witkowski – Wiceprezes ZG,
Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalna ZG oraz
Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
Bernadeta Orłowska – Wiceprzewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej ZG
i Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Ujmującym akcentem spotkania było uhonorowanie
Kol. Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW w Poznaniu okolicznościowym Dyplomem z okazji przypadających
w dniu 6 stycznia  80 URODZIN.

Były życzenia i uznanie za  wieloletnią aktywną działalność członkowską w szeregach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz piękne kwiaty.

Panie Prezesie GRATULUJEMY !!!

20.01.2023

11 stycznia 2023 roku w 104. rocznicę pamiętnej potyczki pod  Zbarzewem Powstańców Wielkopolskich wspominano we Włoszakowicach oraz przy zbarzewskim pomniku.

 Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji poległych, którą we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń i ksiądz senior Andrzej Szulc. W rocznicowym nabożeństwie, obok mieszkańców Włoszakowic, władz samorządowych i uczniów miejscowej szkoły, uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące lokalne instytucje i organizacje społeczne, w tym: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach.


Pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego uczczono
na pobliskim cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się symboliczny grób księdza Józefa Górnego (patriotycznego proboszcza parafii Włoszakowice w latach 1916-1940),
mogiła Powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem (Jana Otto juniora, Michała i Wiktora Zająców oraz Leona Wańskiego) oraz grób Jana Otto seniora (dowódcy oddziału powstańczego we Włoszakowicach).
W miejscach ich pochówku złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze. Hołd Powstańcom oddali m.in. Robert Kasperczak – Wójt Gminy Włoszakowice, Kazimierz Kurpisz –  Przewodniczący Rady Gminy oraz Lucyna Wójcik – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach wraz z podopiecznymi.

Następnie w Zbarzewie przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed stu czterech lat odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rotę”, odmówiono modlitwę za poległych
oraz złożono wieńce i zapalono znicze.

Sztandar Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włoszakowicach prezentowali żołnierze z 12. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie.

CZEŚĆ  i  CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Materiał: Lucyna Wójcik
Gmina Włoszakowice

19.01.2023

Dla uczczenia rozpoczętego  w dniu 6 stycznia 2023 roku  Srebrnego Jubileuszu  Towarzystwo im. Hipolita w Poznaniu  wydało książkę „Hipolit Cegielski 1813-1868”- reprint wydania z 1983 roku”.

W dniu 19 stycznia 2023 roku w siedzibie Towarzystwa
w Sali im. Hipolita Cegielskiego odbyła się promocja książki wydanej w 1983 roku przez Krajową Agencję Wydawniczą Oddział w Poznaniu autorstwa prof. Lecha Słowińskiego.
Prelekcję wygłosił przybliżając genezę powstania publikacji oraz postać Hipolita Cegielskiego, wielkiego Wielkopolanina i Patrioty  dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Program obchodów 25 – Lecia istnienia Towarzystwa przedstawił zebranym Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Wśród uczestników spotkania byli członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Pan Mirosław Grzędowski – Prezes WZW oraz Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik – Członkowie Zarządu WZW.

Panie Prezydencie Gratulujemy i dziękujemy za piękną lekcję historii.

JFP
Zdjęcia:
Hieronim Dymalski
Piotr Pers

17.01.2023

W dniu 13 stycznia 2023 roku w Galerii Pod Arkadami
w Młodzieżowym Domu Kultury nr.1 w Poznaniu otwarto wystawę Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddział
w Poznaniu.

W wystawie prezentuje  swoje prace 18 artystów.
Wśród wystawców Pani Ewa Szostak – artystka, współpracująca
z Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Gośćmi wernisażu byli;
Pan Roman Dudkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZW oraz  Pan Waldemar Szostak – Skarbnik WZW.

GRATULUJEMY !!!

JFP

17.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji 95. Urodzin  Pana Eugeniusza Pacia

W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich.
Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”,
Związku Młodzieży Polskiej, Zrzeszeniu Studentów Polskich
i Ludowych Zespołach Sportowych.

Działacz partyjny i państwowy oraz ruchu ludowego,
poseł na Sejm PRL VI kadencji w latach 1972–1976,
wojewoda leszczyński w latach 1975–1978, wiceminister przemysłu spożywczego i skupu  w okresie 1978–1981.

W okresie III RP  został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego , był m.in. przewodniczącym sądu koleżeńskiego partii
w województwie wielkopolskim.
Został też prezesem poznańskiego okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

W spotkaniu udział wzięli Rodzina i Przyjaciele oraz
Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Pan Arkadiusz Błochowiak.
Z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu udział wzięli Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
oraz Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
którzy uhonorowali Jubilata
KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI
GRATULUJEMY !!!

JFP
Zdjęcia:
Błażej Cisowski

11.01.2023

104.Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
na ziemi ostrzeszowskiej

To właśnie sprzed Zespołu Szkół nr 1 7 stycznia 1919 roku
na bój o wolność narodu polskiego wyruszyły pierwsze zaprzysiężone na sztandar Sokoła Ostrzeszowskiego oddziały powstańcze pod dowództwem Stanisława Thiela.
Dlatego właśnie tutaj – przy pamiątkowym głazie – co roku odbywają się powiatowe obchody ku czci powstańców.

Uroczysty apel z okazji 104 Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ziemi ostrzeszowskiej
odbył się 10 stycznia 2023 roku.
Pod pomnikiem powstańców wielkopolskich zgromadziła się społeczność szkoły, władze samorządowe powiatu oraz miasta
i gminy Ostrzeszów jak również przedstawiciele Ostrzeszowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz innych organizacji społeczno-politycznych,
zaprzyjaźnionych instytucji i szkół.

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem polonistów ZS nr1
Iwony Jabłońskiej i Pawła Sieczki.
Uczniowie naszej szkoły przenieśli nas w świat wartości,
które przyświecały uczestnikom powstania wielkopolskiego;
niech nasza zaduma nad nimi nie będzie jedynie sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale próbą odczytania ich na nowo w kontekście współczesności
– mówił w swoim wystąpieniu
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1Dariusz Grzesik.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

11.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 roku w pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie POLONIA REDIVIVA.

Gospodarzami spotkania była PARA  PREZYDENCKA – Andrzej Duda – Prezydent RP wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Duda.

Wydarzenie zakończyło Narodowe Obchody 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród uczestników Wielkopolanie – Poznaniacy, współtwórcy obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Łęcki, dr Rafał Reczek,
Przemysław Terlecki, PARA PREZYDENCKA,
Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

06.01.2023

Uroczystości oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim
w 104 rocznicę zdobycia lotniska Ławica pod
Pomnikiem Zdobywców Lotniska Ławica,

usytuowanym przy starym budynku portu lotniczego na Ławicy
w  dniu 6 stycznia 2023 roku.

Zdobycie Stacji Lotniczej Ławica zalicza się do jednych
z największych polskich sukcesów podczas Powstania Wielkopolskiego
. Umożliwiło ono nie tylko uspokojenie sytuacji
w Poznaniu, ale też stało się zaczątkiem organizacji lotnictwa polskiego w odrodzonej Rzeczypospolitej.
W uroczystościach z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wziął udział
kmdr por. Ryszard Majorczyk – Członek Prezydium WZW.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

06.01.2023

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed domem
hm. Adama Itkowiaka
zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań-Północ.

U zbiegu ulic Zakopiańskiej i Kartuzkiej na Podolanach w Poznaniu w dniu 6 stycznia 2023 roku odsłonięto tablicę pamiątkową
hm. Adama Itkowiaka zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań-Północ.
Inicjatorami wydarzenia byli: Rada Osiedla Podolany,
Bogusław Olejniczak – Prezes Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Poznań-Północ oraz
Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” Hufca ZHP Poznań-Jeżyce
z pwd. Jarosławem Gendera Komendantem Kręgu „Szóstacy”.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW z wnukiem Jakubem.

Zdjęcia:
Mariusz i Jakub
Mikołajewscy

06.01.2023

W Dzień Objawienia Pańskiego,
czyli w Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023 roku.

W dniu urodzin Hipolita Cegielskiego – 6 stycznia 1813 roku
Srebrny Jubileusz (1998 – 2023) obchodziło
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Piotra i Pawła
w Poznaniu Towarzystwo zainaugurowało obchody rocznicowe.

Eucharystii przewodniczył Biskup Zdzisław Fortuniak.
Uczestnicy modlili się w intencji ” 210 – rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 25-lecia istnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za żyjących i tych, którzy odeszli do Pana
Członków i Przyjaciół Towarzystwa”.

Wśród uczestników Członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik z Mirosławem Grzędowskim  – Prezesem WZW na czele,
któremu dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z okazji przypadających na dzień 6 stycznia 2023 roku
80 – Urodzin wręczył Okolicznościowy Ryngraf.

Mirosław Grzędowski z Rodziną.

Jubilatom GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia:
Kazimierz Seredyński
Piotr Pers

05.01.2023

W dniu 5 stycznia 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się pierwsze w nowym roku Prezydium WZW.

Spotkaniu przewodniczył Pan Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządy Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.
Tematem były sprawy organizacyjne WZW.
Głos zabrali m. in. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
oraz Janina Felsmann-Pawlik – Członek Zarządu WZW.

Uroczystym momentem spotkania było uhonorowanie
w wigilie 80 URODZIN naszego Kolegi i Przyjaciela
Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Laudację na cześć Jubilata wygłosił Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci przyznała to zaszczytne wyróżnienie Panu Mirosławowi Grzędowskiemu,
w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach
w walce o niepodległość ojczyzny.

W imieniu Kapituły aktu dekoracji dokonał – Mariusz Mikołajewski.


Ponadto życzenia Panu Mirosławowi Grzędowskiemu  – Prezesowi WZW z okazji 80 – URODZIN złożyli:
Pan Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
oraz Wawrzyn Wierzejewski Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, którzy uhonorowali  Prezesa Mirosława Grzędowskiego
Złotym Medalem „Wierni Tradycji”
za upowszechnianie wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Ponadto Pan Prezes przyjął życzenia od płk. Bogdana Mrowca – Dyrektora  Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
LOK
 w Poznaniu.

Pana Ireneusza Jabłońskiego – Sekretarza Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Pana prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Pana dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wraz z Dominikiem Górnym – Sekretarza THCPana Waldemara Szostaka – Skarbnika Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniuoraz od Pana Romana Dudkiewicza – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Świętowaliśmy również URODZINY naszej Koleżanki
Doroty Betleja – Członka Zarządu WZW.

Drogim Jubilatom życzymy zdrowia , miłości po kres i radości do łez wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy na rzecz środowiska Kombatanckiego oraz w życiu osobistym.
Serdecznie dziękujemy za wspólną pracę.

STO LAT !!!

Materiał i zdjęcia opracowała:
Jagoda Pawlik