01. Aktualności 2023

30.05.2023

 „Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa” oraz „Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ”
w Poznaniu.
W dniu 29 maja 2023 r. w Poznaniu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość z okazji obchodów
„Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa” oraz „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych”.
Uroczystość zorganizował Zarząd poznańskiego Koła Nr 20 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego – Pana Michała Zielińskiego.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Poznańską uroczystość uświetnił pododdział honorowy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych.
Wojewodę Wielkopolskiego reprezentowała Pani Teresa Masłowska – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego
ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.

W uroczystości ponadto udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele wojska oraz innych służb mundurowych, jak również członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW.

Medalami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ” , dyplomami okolicznościowymi oraz  pamiątkowymi albumami , za wieloletnią aktywną działalność
na rzecz poznańskiego Koła oraz działalność społeczną na rzecz upowszechniania wiedzy o udziale Polaków w misjach pokojowych oraz krzewienie patriotyzmu wśród społeczeństwa Wielkopolski
i promowanie idei obronności zostali uhonorowani członkowie Koła Nr 20 SKMP ONZ w Poznaniu.

Aktu dekoracji dokonał ppłk rez. Krzysztof Kołcz,
wyróżnienia wręczyła Pani Teresa Masłowska.

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Tak jak służbę każdego żołnierza poza granicami państwa kończy utwór „Flying Home”, tak samo na koniec uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała ten utwór.
Materiał nadesłał:
kmdr por. Ryszard Majorczyk

30.05.2023

POMNIK  POD  LASEM.

W Puszczy Zielonka koło Murowanej Gośliny
historia zatoczyła krąg,
pod lasem mieszkańcy Murowanej Gośliny upamiętnili miejsce rozstrzelania dziewięciu polskich obywateli patriotów.
O bohaterach tamtych czasów pamiętają członkowie
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Murowanej Goślinie
z Prezesem Apoloniuszem Twarogiem na czele.

Zdjęcia na prośbę
Apoloniusza Twaroga
Prezesa Koła ZKRP i BWP
w Murowanej Goślinie
nadesłał Andrzej Kietzmann

27.05.2023

OGNISKO  POKOLEŃ.

W dniu 27 maja 2023 roku na Podolanach w Poznaniu w miejscu Pamięci wszystkich harcerzy poznańskich  poległych
w II Wojnie Światowej 1939 – 1945
przy ognisku spotkali się harcerze
PDH „HERKULES”,  51 PDH „FALCO”,  KSH SZÓSTACY,
Hufiec ZHP Poznań – Jeżyce.

Wśród  uczestników  Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz dh Bogusław Olejniczak – Prezes Koła ZKRP i BWP Jeżyce – Północ na Podolanach
oraz dr Piotr Pers i phm Wawrzyniec Wierzejewski.

Były wspomnienia oraz wspólne śpiewanie.

CZUWAJ !!!

19.05.2023

Wielka uroczystość z okazji Jubileuszu XXV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz 210 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego

W dniu  11 maja 2023 roku o godzinie 17.00 w Sali Biskupa Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy H. Wieniawskiego  1, odbyła się Uroczysta Konferencja oficjalnie inaugurująca obchody Jubileuszowe Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.

Głównym punktem programu tej uroczystości było wystąpienie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, w którym Prezydent omówił historię Towarzystwa, dokonania tej środowiskowej organizacji wielkopolskich pozytywistów, oraz nakreślił nie tylko przyszłość Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, ale w istocie rzeczy zarysował niezwykłą wizję społeczeństwa obywatelskiego wyprowadzoną z etosu pracy, solidarnej wspólnoty  człowieczeństwa i uniwersalnych wartości kultur narodowych.Wśród zaproszonych gości Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, który uhonorował Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, za szczególne zasługi
dla rozwoju działalności naszego Związku.Serdecznie gratulujemy !!!

19.05.2023

75 lat minęło jak jeden dzień!

W dniu 3 kwietnia 2023 roku Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach obchodził 75-lecie istnienia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczennice i uczniowie, rodzice, jak również przybyli goście, mi in. Beata Maszewska – II Wicewojewoda Wielkopolski, Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Zygmunt Szorcz – absolwent szkoły,
Członek Nadzwyczajny WZW.

Bogatą historią placówki, która na przestrzeni lat uległa wielu przeobrażeniom, stając się szkołą nowoczesną, otwartą, kształcącą w pożądanych przez rynek pracy kierunkach (m.in. automatyka, mechatronika, informatyka, energetyka) przedstawiono prezentacja multimedialna, bazująca na archiwalnych zdjęciach,
jak i scenki rodzajowe z udziałem młodzieży oraz
Monika Kozber – Dyrektor Zespołu Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

Podczas uroczystości miało miejsce
ślubowanie kadetów i otwarcie strzelnicy wirtualnej.

Goście otrzymali pamiątkowy „ryngraf”.

GRATULUJEMY !!!

Materiał:
Magda Prętka

19.05.2023

W dniu 10 maja 2023 roku w sali Centrum Wymiany Mięzypokoleniowej – Mediateka Kina Za Rogiem 
Nadnoteckiego  Centrum Kultury w Wieleniu odbyło się spotkanie w związku z promocją książki pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty” wydanej przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przy współpracy
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorem spotkania byli członkowie Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Wieleniu.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali:
dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW oraz
prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, jednocześnie Przewodniczący Komisji Historycznej przy WZW.

Spotkanie przebiegało wg. następujących bloków tematycznych:

 I blok – wprowadzenie , powitanie zebranych gości Marek Doczekalski – Sekretarz Koła MG ZKRP i BWP w Wieleniu
oraz, projekcja filmu pt. „Obowiązek pamiętania”.
II blok- promocja książki pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty”, głos zabrali prof. dr hab. Andrzej Stelmach oraz dr n. med. Sławoj Maciejewski.
III blok -odznaczenia
Odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” został uhonorowany
Marek Doczekalski – Sekretarz Koła MG ZKRP i BWP w Wieleniu, za zasługi na rzecz popularyzacji tradycji i pamięci o kombatantach wśród młodego pokolenia w regionie oraz poza nim.


Odznakę „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” dla Bolesława Kleczewskiego – Prezesa Koła Miejsko-Gminnego w Wieleniu
za liczne zasługi na rzecz rozwoju oraz popularyzacji tradycji kombatanckich wśród lokalnej społeczności i na zewnątrz ,
pod Jego nieobecność odznaczenie przyjął Kol. Marek Doczekalski.

Następnie dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW wyróżnił Kombatanckim Certyfikatem Pamięci:
I Wieleński Szczep Harcerski KNIEJA za wspieranie środowiska kombatanckiego, wolontariat i stałą opiekę nad członkami Koła
w Wieleniu.


Ponadto Kombatancki Certyfikat Pamięci przyznano również,  Nadnoteckiemu Centrum Kultury w Wieleniu,
za wpieranie środowiska kombatanckiego, nieodpłatne użyczenie biura dla Koła w siedzibie Muzeum Ziemi Wieleńskiej,
w strukturach NCK, bezpłatne oddelegowanie pracownika doprowadzenia biura oraz pokrywanie kosztów działalności Koła Miejsko-Gminnego w Wieleniu.

GRATULUJEMY !
DZIĘKUJEMY !

Materiał:
Marek Doczekalski
Zdjęcia: Janek Kubiś

11.05.2023

Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę w latach 1939 – 1945.

W dniu 10 maja 2023 roku na Wzgórzu Świętego Wojciecha
w Poznaniu odbyły się po raz kolejny uroczystości z okazji
Dnia Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Organizatorami wydarzenia byli Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski oraz Leonard Kostera – Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Uroczystości rozpoczęły się  o godz. 10:00 okolicznościową
Mszą Świętą w kościele pw. Św. Wojciecha.
Następnie uczestnicy przemaszerowali pod tablicę na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan.

„To symboliczne miejsce, gdzie splata się pamięć o bohaterach
i nasze zobowiązanie, jako współczesnych, do wypełniania testamentu tych, którzy oddaniem budowali tożsamość naszego regionu i ukochanej Ojczyzny. …
Dzisiejszy dzień jest dla nas czasem szczególnej refleksji
o  wysiedlonych do niewolniczej pracy, obdartych z  godności, oddzielonych od rodzin i pozbawionych Ojczyzny setkach tysięcy Wielkopolan.” … – mówiła w swym okolicznościowym wystąpieniu Aneta Niestrawska – I Wojewoda Wielkopolski.

Uczestnicy spotkania oddali hołd wysiedlonym i represjonowanym Wielkopolanom składając kwiaty i zapalając znicze pamięci pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Poznania i Wielkopolski –
ofiar II Wojny Światowej.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

08.05.2023

Narodowy Dzień Zwycięstwa.

8 maja 2023 r. przypada 78. Rocznica  zakończenia II wojny światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem w Europie.

Cześć i Chwała Bohaterom !

Zdjęcia skansenu na Wale Pomorskim w  miejscowości Zdbice,
pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie zrobił
Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego w Pile Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

08.05.2023

Gostyńskie uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Dnia 3 maja 2023 roku członkowie  Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu
wzięli udział w uroczystościach związanych
z 232 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Ojczyzny
w gostyńskiej Farze.
Następnie uczestnicy udali się na gostyński Rynek , gdzie odbyły
się Główne uroczystości.

Przemówienie wygłosił Grzegorz Skorupski –  z-ca Burmistrza Gostynia.

Następnie delegacje reprezentujące samorządy, szkoły, instytucje, organizacje społeczne i polityczne oraz służby mundurowe,
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów
pod Pomnikiem Serca Jezusowego.

Delegację  Koła ZKRP i BWP w Gostyniu stanowili:
Melania Andrzejczak – Prezes Koła ZKRP i BWP w Gostyniu ,
Jan Nowacki – Wiceprezes Koła oraz Zofia Biderman – Skarbnik.

W uroczystości oprócz delegacji i zgromadzonych mieszkańców uczestniczyła orkiestra dęta, mażoretki,  oraz grupa przedszkolaków z flagami.

Materiał nadesłał:
Jan Nowacki

04.05.2023

232.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 3 maja 2023 r. Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania zaprosił Poznaniaków na uroczyste obchody 
232. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej – KONSTYTUCJI.

Uroczystości rozpoczęły się  o godz. 10:30 okolicznościową
Mszą Świętą w poznańskiej Farze.
Następnie na Placu Wolności można było posłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Główne uroczystości na Pl. Wolności rozpoczęły się  hymnem państwowym Orkiestry, a na maszt podniesiono flaga RP. Odczytana została preambuła Konstytucji 3 Maja,
a żołnierze oddali salwę honorową.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania.

Poczet Sztandarowy w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  ZKRP i BWP wystawili uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Całość uroczystości uwieńczyła defilada pododdziałów wojskowych.

Zdjęcia:
Marek Nowak
Kazimierz Seredyński

28.04.2023

 Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
w Książu Wielkopolskim.

W dniu 28 kwietnia 2023 r.  w sali gimnastycznej placówki odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia nadania imienia i sztandaru ksiąskiej szkoły podstawowej.
29 kwietnia 1848 roku w Książu rozegrała się pierwsza bitwa powstania poznańskiego podczas europejskiej Wiosny Ludów. Przeważające siły pruskie pod wodza płk. Heinricha Brandta uderzyły na obóz wojsk polskich, ulokowany w miasteczku.

Polscy bohaterowie przelali krew w walce z pruskim zaborcą.

Szkoła Podstawowa w Książu Wielkopolskim dokładnie 50 lat temu, 29 kwietnia 1973 r. otrzymała imię Wiosny Ludów.
Kilka miesięcy później, 16 września 1973 roku
szkoła otrzymała sztandar.

 Wśród zaproszonych gości na czele z absolwentami i przedstawicielami władz samorządowych Poseł na Sejm RP, Zbigniew Dolata oraz wicekurator oświaty Anna Kuź
z poznańskiego Kuratorium Oświaty.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz Zofia Kisielewska – Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP w Śremie.
 Podczas uroczystości Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW uhonorował Szkołę Kombatanckim Krzyżem Pamięci
przekazując to zaszczytne wyróżnienie na ręce
Małgorzaty Stefaniak – Dyrektor Szkoły.
Krzyż nadany przez Kapitułę Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Szkoła otrzymała w uznaniu zasług,
krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce
o niepodległość naszej Ojczyzny.
 
Na zakończenie uroczystej akademii uczniowie przedstawili okolicznościowy program artystyczny.
 GRATULUJEMY !!!
Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Tomasz Barylski

28.04.2023

Kolejne uhonorowanie działaczy Koła Gminnego ZKRP i BWP
w Kotlinie.

W Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach w dniu 28 kwietnia 2023 roku zostały uroczyście wręczone kolejne cenne wyróżnienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
w Poznaniu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.

                Kombatancki Krzyż Pamięci otrzymała Alicja Andrzejewska – Skarbnik Gminy Kotlin.
Okolicznościowe Dyplomy otrzymali: Mirosław Paterczyk – Wójt Gminy Kotlin, Michał Urbaniak – Sekretarz Gminy Kotlin,
ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego w Kotlinie ZKRP i BWP, Leszek Bajda – Sekretarz Koła Gminnego.

Spotkanie zakończyło się omówieniem działalności
i stanu organizacyjnego kotlińskiej organizacji.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

28.04.2023

W dniu 28 kwietnia 2023 roku na zaproszenie
Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów
przy Ołtarzu Katyńskim na cmentarzu junikowskim w Poznaniu odbyło się
ekumeniczne zakończenie
Miesiąca Pamięci Narodowej

Wielkopolski  Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

Poczet Sztandarowy w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  ZKRP i BWP wystawili uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

28.04.2023

Uroczystość wręczenia Medali
„Reipublicae Memoriae Meritum”

W dniu 27 kwietnia 2023 roku w Sali Spotkań Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu Medalem „Reipublicae Memoriae Meritum” uhonorowani zostali:

Zenon Wechmann – Przewodniczący Wielkopolskiej
Wojewódzkiej Rady Kombatantów
oraz Panowie Tadeusz Dzwonkowski i Maciej Myczka.

Aktu dekoracji dokonał dr Karol Nawrocki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Odznaczenie „Reipublicae Memoriae Meritum” zostało ustanowione w 2015 r. przez ówczesnego prezesa IPN
dr. Łukasza Kamińskiego. Przyznawane jest instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierania IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Gościem uroczystości był m. in. Pan Michał Zieliński –
Wojewoda Wielkopolski.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

GRATULUJEMY !!!

28.04.2023

Uhonorowanie Burmistrza Jarocina

 W dniu 25 kwietnia 2023 r. uroczyście wręczono Odznakę Honorową „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” Adamowi Pawlickiemu – Burmistrzowi Jarocina.
Odznaczenie zostało przyznane przez Zarząd Główny ZKRPiBWP
w Warszawie.

            Aktu wręczenia dokonał ppor. Władysław Kaganek,
Prezes Koła Gminnego ZKRPiBWP w Kotlinie w asyście Leszka Bajdy, członka nadzwyczajnego, Sekretarza kotlińskiej organizacji.

Pan Adam Pawlicki od wielu lat wspomaga czynnie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz w sposób szczególny angażuje się w organizację uroczystości patriotycznych i historycznych. Będąc wnukiem powstańca wielkopolskiego 1918/1919 duże znaczenie przywiązuje do obchodów rocznicowych i osiągnięć oręża polskiego.
Ponadto kultywuje szacunek dla miejsc pamięci narodowej
w Gminie Jarocin. Swoją pamięć i wrażliwość na sprawy kombatanckie oraz niepodległość ojczyzny przekazuje
własnym dzieciom.

                                           GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

26.04.2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r.  odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkanie DELEGATÓW WZW na Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panem Januszem Maksymowiczem – Prezesem Zarządu Głównego ZKRP i BWP oraz z Panią Elżbietą Sadzyńską – Sekretarz Generalną Zarządu Głównego ZKRP i BWP w Warszawie.

Szanownych Gości powitał Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem, wręczeniem przez Janusza Maksymowicza – Prezesa ZG ZKRP i BWP w asyście Elżbiety Sadzyńskiej – Sekretarz Generalnej ZG ZKRP i BWP
oraz  w gronie Delegatów WZW na Kongres ZKRP i BWP DYPLOMU UZNANIA za wieloletnią aktywną działalność członkowską w szeregach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kol. Janinie Felsmann – Pawlik.

Tematem spotkania były przede wszystkim zagadnienia, które będą przedmiotem obrad  VIII Kongresu Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych , mającym odbyć się
w dniach 29 i 30 czerwca 2023 r.
Całość zagadnień przedstawił Janusz Maksymowicz –
Prezes ZG ZKRP i BWP.
Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Prezesa głos zabrali
Pani Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalna ZG,
Kol. Waldemar Szostak – Skarbnik WZW,
Kol. Ryszard Torzyński – Członek Zarządu WZW,
Kol. dr n. med. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW,
Kol. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz
Kol. Włodzimierz Masłowski Prezes Koła Miejsko – Gminnego
w ZKRP i BWP Szamotułach.

Podsumowując, głos zabrał również Mirosław Grzędowski – Prezes WZW, dziękując jednocześnie za spotkanie.

Dziękujemy !!!

26.04.2023

Kolejne miejsce Pamięci Narodowej,
pod kurhanem upamiętniającym
Powstańców Wielkopolskich – 1848, 

gdzie w dniu 24 kwietnia 2023 roku Cześć i Hołd Pamięci
w imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddał Kolega Roman Grzebel –
Członek Nadzwyczajny  ZKRP i BWP w Poznaniu.

W dniu 2 maja 2023 r. przypada 175 rocznica stoczonej
w Sokołowie pod Wrześnią (kierunek Września – Gniezno)
krwawej bitwy. Określanej często bitwą polską Wiosny Ludów.

Pomiędzy wojskami pruskimi przewyższającymi  wartością bojową
i uzbrojeniem Powstańców po wielokroć. Powstańcy, pomimo zwycięstwa ponieśli dotkliwe straty. Wobec niezgody dowódców, kończącej się amunicji i rosnącej przewagi pruskiej, kilka dni po Victorii Sokołowskiej,  powstanie upadło. Pomnik upamiętniający bitwę wzniesiono już jesienią 1848 r. według wskazówek Cypriana Kamila Norwida, staraniem przede wszystkim właściciela dóbr wrzesińskich Edwarda hr. Ponińskiego.
W 2012 r. przeprowadzono ekshumację kosynierów pochowanych w mogile w folwarku sokołowskim.
W 2013 r. szczątki poległych pochowano w grobie pod kopcem.
W związku z tym odnowiono obelisk i przywrócono  bramę na cmentarzu bitewnym zniszczona przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej.

Zdjęcia:
Roman Grzebel oraz uczniowie wrzesińskich szkół średnich, mieszkający w Sokołowie.

25.04.2023

W dniu 25 kwietnia 2023 r. sympatyczne wydarzenie w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Koleżanki Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik
z rąk Dominika Górnego – Sekretarza Zarządu Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego otrzymały okolicznościowe
DYPLOMY potwierdzające przyznania
Srebrnego Medalu „LABOR OMNIA VINCIT”.

DZIĘKUJEMY !!!

20.04.2023

W dniu 20.04.2023 roku w Sali im. Hipolita Cegielskiego siedziby Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW
została uhonorowana za długoletnią pracę na rzecz środowiska kombatanckiego i lokalnego
Srebrnym Medalem „LABOR OMNIA VINCIT”
„Praca wszystko zwycięża”
za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Jest to wyróżnienie, przyznawane wszystkim tym, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
aktu dekoracji dokonał dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w asyście Dominika Górnego –
Sekretarza Zarządu THC oraz Koleżanek i Kolegów Towarzystwa
i Prezydium WZW.

GRATULUJEMY !!!

20.04.2023

W dniu 20.04.2023 roku  podczas spotkania okolicznościowego
w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu podziękowaliśmy za wkład pracy na rzecz środowiska kombatanckiego Koleżance Dorocie Betleja – Członek Nadzwyczajny oraz Członek Zarządu WZW.
Kol. Dorota Betleja aktywnie uczestniczyła w realizacji celów Związku otaczając opieką naszych członków ponad cztery lata, pracując w Biurze WZW.

W imieniu Zarządu słowa podziękowania do Kol. Doroty  skierował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW , wręczając jednocześnie KOMBATANCKI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI.


Jest to dowód uznania za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski.

Także przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa wraz z Dominikiem Górnym Sekretarzem THC  uhonorowali Kol. Dorotę Betleja Medalem LABOR OMNIA VINCIT za krzewienie idei pracy organicznej.

Było wiele ciepłych słów, upominków, życzenia zdrowia
oraz powodzenia w życiu prywatnym.

Dziękujemy !!!

Zdjęcia:
Jagoda Pawlik

19.04.2023

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej.
Pomniki w Czarnem woj. pomorskie.

Stalag II B Hammerstein w Czarnem pow. człuchowski w woj. pomorskim. W czasie II wojny światowej zginęło w nim ponad
65 000 jeńców wojennych,  różnych narodowości.
W tym kilka tysięcy Polskich jeńców wojennych,
którzy we wrześniu 1939  r. służyli w   Armii Pomorze.

W miejscu obozu jenieckiego Stalag 315 postawiono krzyż.
„Stanął on staraniem Nadleśnictwa Czarnobór, Stowarzyszenia
Z Otwartym Sercem oraz portalu Muzeum Obozów Jenieckich
w Czarnem. Obelisk i krzyż mają poruszającą formę – jego ramiona to ręce w żołnierskim mundurze, a wieńczy go głowa w rogatywce”.

W tych szczególnych miejscach pamięci –  Roman Grzebel –
Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP zapalił
w dniu 17 kwietnia 2023 roku w imieniu własnym oraz
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu  „Znicze Pamięci”.

DZIĘKUJEMY !!!

Zdjęcia:
Roman Grzebel oraz zdjęcia pod pomnikiem Stalag II B Hammerstein w Czarnem zrobiło Panu Romanowi
amerykańsko-ukraińskie małżeństwo poszukujące
w Stalagu II B  jeńców wojennych, członków swojej rodziny.

15.03.2023

 Miesiąc Pamięci Narodowej

W miesiącu Pamięci Narodowej  i po latach poszukiwań udało się Romanowi Grzebel – Członkowi Nadzwyczajnemu  ZKRPiBWP odszukać, sierż. Wojska Polskiego  Konarskiego  Stefana ur.1902 r. w Podlesie Kościelne,  pow. Wągrowiec. Zmarł  1965 r. w Słupsku woj. koszalińskie.  Został pochowany w Radwankach Gmina Margonin w pow. chodzieskim. Ukończył elementarne  7 klas szkoły powszechnej, naukę ukończył  31.03.1916r.  w Mieściskach
pow. Wągrowiec.

Podczas I wojny światowej od 1916 r. do 1918, tj. do rewolucji
w Niemczech wspomagał czynnie jeńców francuskich, chcąc pokazać dobre serce Polaków i imię Polski, która nie zginęła !  Zakradał się nocą do  zakratowanych okien i podawał wiktuały, środki lecznicze i wiadomości, które drogą nielegalną otrzymywał. Działo się to w miejscowości Miłosławice, poczta Mieścisko,
pow. Wągrowiec. Jego  działalność w ówczesnym okresie  potwierdzili  byli jeńcy francuscy.

W Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 jako ochotnik walczył 6.01.1919 r.. Do Wojska Polskiego wstąpił  02.06.1919 r.
w Inowrocławiu. Służył w 4 kompania 55 p. p .; 8 kompani 35 p. p.,
a także w 9 batalionie łączności telegrafistów.

W Wojsku Polskim przeciw Niemcom walczył od czerwca 1919 r.  do 7.10. 1919 r..     W wojnie polsko – bolszewickiej  walczył
od  października 1919r.  do końca sierpnia 1920 r..
Brał udział w bitwach: pod  Bobrujskiem od 10.10.1919 r., pod miejscowościami:  Kalinkowicze, Mozyr i Żłobin (woj. poleskie, obecnie Białoruś) od 12.03.1920 r.,  pod Dęblinem i Jarosławiem 16.07.1920 r.i pod Łomżą 06.09.1920 r..

Z końcem października 1920 r. bezterminowo urlopowany do P.K.U. Szubin.  Od 1922 r. do czasu wybuchu II wojny światowej służył
w Wojsku Polskim.

Po II wojnie światowej mieszkał w Złotowie.  Był urzędnikiem państwowym i  sekretarzem ZBoWiD-u w Złotowie.
W 1947 r. pracował w Starostwie Złotowskim przy Akcji Siewnej
na pow. złotowski, ówczesne woj. szczecińskie. W 1947 r. był
w Złotowie członkiem Koła nr 11 Powstańców Wielkopolski,
woj. szczecińskie.  W okresie międzywojennym odznaczony wieloma medalami i odznakami.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, Gmina Margonin w powiecie chodzieskim.

Na tablicy nagrobnej jest błędna data zgonu Stefana Konarskiego 1969, powinno być 1965. Nawet ks. Proboszcz z Podstolic (Gmina Budzyń, pow. chodzieski), któremu podlega cmentarz parafialny
w Radwankach (Gmina Margonin, pow. chodzieski) miał błędną datę zgonu, bo 1955.  Ustalona przeze Pana Romana Grzebel
data została zweryfikowana z USC w Słupsku i poprawna data zgonu to 1965 rok.

W dniu 14 kwietnia 2023 r., w miejscu spoczynku Stefana Konarskiego w Radwankach, Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego w Pile  ZKRPiBWP
zapalił znicz pamięci !

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

15.04.2023

Jest taki zwyczaj w Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu, iż członkowie nasi przebywając zagranicą odwiedzają
i upamiętniają  miejsca chwały i męczeństwa naszych rodaków .
Kol. Mariusz Mikołajewski  – wiceprezes WZW z żoną , córką , zięciem i wnukami przebywał w tygodniu Wielkanocnym
w południowych  Włoszech , gdzie odwiedził miejsca związane
ze szlakiem bojowym 2 Korpusu gen. Władysława Andersa.
      Oto jego relacja.
      W czasie pobytu podążaliśmy  m.in  śladami 2 Korpusu Armii Polskiej , pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
Odwiedziliśmy m.in piękne , zabytkowe miasto Matera, w którym od marca 1944 mieściło się Centrum Wyszkolenia  Armii .
Funkcjonowała tu Szkoła Podchorążych Piechoty i Artylerii ,  Łączności  , Służb Zaopatrywania i Transportu.
Na budynku Szkoły Podchorążych Piechoty i Artylerii  została
w 2005 r. odsłonięta tablica pamiątkowa .
Byliśmy również w Taranto / port wojenny / , jest to  jedno z miejsc w którym rozpoczęła się wojenna kampania polskich żołnierzy
2 Korpusu we Włoszech .
Do portu w Taranto  aż 12 razy przypłynął transatlantyk MS Batory , który przewiózł żołnierzy polskich z Egiptu.
Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii  / po wojnie/ żołnierze ufundowali tablicę pamiątkową , która znajduje się w kościele Santuario Santissimo Crocifisso .
Niestety tablicy nie mogliśmy obejrzeć ponieważ kościół
był zamknięty.
18 km od Bari znajduje się miasteczko Casamassima.
Tutaj znajdował się szpital wojskowy nr 5 , 2 Korpusu .
Jego przepustowość wynosiła 1200 łóżek.
Wokół budynku / dzisiaj znajduje się tu szkoła podstawowa/  rozciągał się obóz szpitalny / w namiotach / .
Do dnia dzisiejszego zachowały się jeszcze 2 baraki / aktualnie
w kiepskim stanie , nieużytkowane/ w których umieszczano  chorych po zabiegach operacyjnych .
Niestety na budynku Szkoły nie ma żadnej informacji o istniejącym tu w latach 1944-1946 szpitalu wojennym.
      Ok 4 km od Casamassima znajduje się polski cmentarz wojskowy
To jeden z 4 polskich cmentarzy we Włoszech , na którym są pochowani  żołnierze 2 Korpusu . Znajduje się tu 431 kamiennych grobów , pochowani są tu żołnierze różnych wyznań , są krzyże chrześcijańskie , prawosławne , gwiazdy Dawida oraz jeden grób muzułmański, polskiego obywatela pochodzenia tatarskiego.
Leżą tu żołnierze polegli w walkach  na linii Gustawa , zmarli
w szpitalu wojskowym  w Casamassima , w szpitalach w Bari i Neapolu , w wyniku ran odniesionych m.in w bitwie pod Monte Cassino ,i w kampanii adriatyckiej oraz żołnierze zmarli w tym rejonie po zakończeniu walk we Włoszech.
Cmentarz jest pięknie utrzymany , niestety jest zamknięty
i ogrodzony dwukrotnym płotem.
Można go odwiedzać po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta w Casamassima. My nie mieliśmy takiej możliwości,
oglądaliśmy go z daleka .
Niech te zdjęcia pokażą jego dzisiejszy stan.
Nasza wyprawa była doskonałą nauką historii
dla najmłodszego pokolenia.
DZIĘKUJEMY !!!
Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski ,
Łukasz Seyda

15.04.2023

W dniu 15 kwietnia 2023 roku w Muzeum Archidiecezjalnym
w Poznaniu odbyła się Konferencja Królewskiego Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Wśród zaproszonych Gości Dostojny Kawaler
Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, który przekazał na ręce Wielkiego Mistrza Kapituły Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM Ireneusza Vowie
KOMBATANCKI CERTYFIKAT PAMIĘCI

Mirosław Grzędowski (z lewej) z Wielkim Mistrzem Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM
Ireneuszem Vowie.

Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego (z lewej strony) oraz
dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Honorowy Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM.

14.04.2023

83.Rocznica masowej deportacji Polaków na Syberię
oraz 83.Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Rogoźnie Wielkopolskim odbyły się uroczystości 83.Rocznicy masowej deportacji Polaków na Sybir oraz Zbrodni Katyńskiej.
Organizatorami byli Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna oraz Pan Włodzimierz Sadłowski – Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Rogoźno – Wągrowiec.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Sybiraków
w Kościele pw. Ducha Św. w Rogoźnie.

Po czym, uczestnicy spotkali się pod pomnikiem
„W Hołdzie Ofiarom Ludobujstwa 1939 – 1956 SYBIR – KATYŃ”
na pl. Jana Pawła II w Rogoźnie, gdzie oddali hołd Sybirakom, składając wiązanki kwiatów i  zapalając „znicze pamięci”.
Na uroczystość przybyli Sybiracy z Koła Rogoźno-Wągrowiec oraz ich rodziny i przyjaciele. Władze samorządowe Gminy Rogoźno i Wągrowca.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW.
13 kwietnia to pamiętna data dla Sybiraków. Tego dnia w 1940 roku odbyła się kolejna, druga deportacja – kwietniowa, która w swym zakresie dotknęła ponad 60 tysięcy. ludzi z czego 80% całości transportów stanowiły kobiety i dzieci.

„Upamiętniamy historię naszą, naszych najbliższych i wszystkich tych, których zabrała ta nieludzka ziemia.”- mówił Prezes Koła Związku Sybiraków Pan Włodzimierz Sadłowski w swoim okolicznościowym przemówieniu.

PAMIĘTAMY !!!
Następnie w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, spotkali się członkowie Koła Sybiraków Rogoźno – Wągrowiec oraz zaproszeni goście. Młodzież z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego przygotowała część artystyczną spotkania.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna.
W tej części uroczystości Kol.  Ryszard Torzyński – Członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu wręczył Prezesowi Koła Sybiraków „Kombatancki Certyfikat Pamięci” w uznaniu dotychczasowej współpracy i w podziękowaniu za krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.
Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Sybiracy”, po czym uczestnicy udali się na poczęstunek.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim wyróżnionym
i dziękujemy, że jako spadkobiercy tych niezwykłych, trudnych historii pamiętamy i upowszechniamy pamiętać tamtych czasów.

POZDRAWIAMY !!!

Zdjęcia nadesłała:
Natalia Pietrowiak
Urząd Miasta Rogoźno

14.04.2023

83. Rocznica Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Poznaniu odbyły się uroczystości 83.Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir.

Organizatorami  byli Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Wojciech Bogajewski – Prezes Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.  w intencji Ofiar Golgoty Wschodu i ich rodzin w Kościele oo. Dominikanów.

Następnie uczestnicy spotkali się przy pomniku Ofiar Katynia
i Sybiru. Wśród uczestników Kombatanci, samorządowcy,
młodzież i mieszkańcy miasta Poznania.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Pan Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
zapalając „znicz pamięci”.Poczet Sztandarowy w imieniu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystawili Kadeci: Amelia Kmiecik, Julia Łuczak, Katarzyna Fryc
z Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
z opiekunem Patrykiem Andrzejewskim.

CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Zdjęcia:
Patryk Andrzejewski
Mirosław Grzędowski

04.04.2023

POZDRAWIAMY !!!

05.04.2023

MIESIĄC  PAMIĘCI  NARODOWEJ

Uroczystości Uczczenia Pamięci
Ofiar Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945.

W dniu 5 kwietnia 2023 roku w Forcie VII w Poznaniu
odbyły się zorganizowane przez Pana Grzegorza Ganowicza – Przewodniczącego Rady Miasta Poznania oraz Pana Przemysława Terleckiego – Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu Uroczystości Uczczenia Pamięci Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945.Główne wejście do Fortu.

Wydarzenie było poświęcone ku czci Gustawa Manitiusa,
który zamordowany został w Forcie VII.
Gustaw Manitius – duchowny ewangelicko-augsburski,
organizator polskiego życia ewangelickiego w Wielkopolsce
i na Pomorzu, senior diecezji wielkopolskiej,
męczennik II wojny światowej.
Kiedy odmówił podpisania volkslisty został aresztowany
w dniu 9 października 1939 roku, początkowo przywieziony
do więzienia na Młyńskiej, a następnie osadzony w Forcie VII.
Tam w nocy zamordowano go w czasie pijackiej burdy strażników.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta.

Gościem wydarzenia był krewny zamordowanego pastora
Pan Piotr Manitius.Na zdjęciu Piotr Manitius – drugi z lewej.

Inscenizację upamiętniającą postać pastora Gustawa Manitiusa przygotowali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

W uroczystości, obecna była licznie zgromadzona młodzież, Kombatanci, przedstawiciele parafii ewangelicko – augsburskiej
w Poznaniu, wystawiono szereg pocztów sztandarowych.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, którego Ojciec
Pan Karol Mikołajewski podczas zawieruchy wojennej
w listopadzie 
1942 roku został aresztowany za działalność konspiracyjną, po torturach w siedzibie Gestapo w Domu Żołnierza przewieziony do Fortu VII, był tam ok. pół roku, skazany na pobyt w obozie koncentracyjnym Mauthausen,
gdzie przebywał do maja 1945 roku.

Uczestnicy złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci oraz zapalili znicze.

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!

Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Wiceprezes WZW
oraz
Adam Jastrzębowski
Głos Wielkopolski.

04.04.2023

ŚNIADANIE   WIELKANOCNE 

Tradycją się stało, iż w Restauracji Bambaryła w Tulcach spotykają się Podopieczni Pomocy Społecznej w Kleszczewie
oraz Członkowie Koła Gminnego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Kleszczewie.
Tym razem w Śniadaniu Wielkanocnym
w dniu 3 kwietnia 2023 roku uczestniczyli Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo, Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie oraz Sekretarz Koła ZKRP
i BWP w Kleszczewie ponadto Jan Tomczak – Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kleszczewie.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
Kol. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
W sympatycznej atmosferze były wspomnienia i życzenia.

Wesołych Świąt !!!

04.04.2023

Piękny JUBILEUSZ w Kaliszu.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. 100.Lecie Urodzin obchodziła Pani Czesława Siarkiewicz – Kombatant Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kaliszu.

Pani Czesława Siarkiewicz urodziła się pod Kaliszem. Przez lata pracowała w przedszkolu. Wraz z mężem Leonem wychowała dwoje dzieci: córkę Elżbietę, z którą mieszka, i syna Stanisława.
Ma czworo wnucząt i czworo prawnucząt. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, jest otoczona miłością i opieką swoich bliskich.

W imieniu społeczności kaliskiej życzenia zdrowia i pogody ducha Dostojnej Jubilatce złożył Pan Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza i Dorota Kupaj – Sekretarz Koła ZKRP i BWP w Kaliszu
w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu oraz członków Koła w Kaliszu.

Dorota Kupaj – Sekretarz Koła ZKRP i BWP w Kalisz
wraz z Jubilatkom.

Na zdjęciu od Lewej: Elżbieta Zdunek – córka,
Czesława Siarkiewicz – Jubilata
oraz Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza.

Gratulujemy !!!

Zdjęcia: Kancelaria
Prezydenta
Miasta Kalisza

04.04.2023

Po raz kolejny Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny ZKRP
i BWP przekazał relacje z swojej działalności na rzecz środowiska kombatanckiego.
Realizując cele statutowe ZKRPiBWP w Poznaniu,
po latach poszukiwań udało się znaleźć miejsce spoczynku
por. lotnictwa Cezarego Ludwika Matuszewskiego (1890 –  1961).
Urodził się w miejscowości Solec, pow. Środa Wielkopolska.
Po ukończeniu szkoły  powszechnej i gimnazjum, studiował
na Królewskiej Akademii Rolniczej w  Berlinie, którą ukończył
w 1916 r.. W I wojnie światowej służył w wojsku niemieckim. Oficerem został w marcu 1918r.. Urlopowany z wojska niemieckiego w czerwcu 1918 r. osiadł na majątku Marianowo (obecnie  Bartoszkowo) w pow. złotowskim, gospodarzył na nim
do listopada 1919 r.. Będąc na terenie pow. złotowskiego
na tzw. Pograniczu, aktywnie walczył o przyłączenie powiatu złotowskiej do Polski.
W tamtym czasie, będąc członkiem Rady Ludowej na powiat złotowski w wielu miejscowościach organizował wiece poparcia ludności oraz prowadził różnego rodzaju działania wspierające Powstanie Wielkopolskie. W kwietniu 1920 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego – Dowództwo Okręgu Garnizonu w Poznaniu. Pełnił  w Wojsku Polskim różne funkcje. Jesienią 1920 r. zweryfikowany do stopnia porucznika Wojska Polskiego
ze starszeństwem od  1.06.1919 r. .  24 sierpnia 1939 r. powołany
na stanowisko zastępcy dowódcy kompani 4 pułku lotniczego
w Poznaniu. We wrześniu 1939 r. ranny  w walkach o Warszawę.
Od 28.09.1939 r. do 29.04.1945 przebywał w obozach niemieckich. Ostatnim był  Murnau, którego wyzwoliła armia amerykańska.
Po II wojnie światowej wrócił do Polski, 20 sierpnia 1947 r.
i zamieszkał w Wylatowie pow. Mogilno.
Odszedł 2 września 1961 r.,  został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Wylatowie pow. Mogilno woj. Kujawsko-Pomorskie.

Na tablicy pamiątkowej napisano „W tym miejscu spoczywają doczesne  szczątki”  Cezarego Ludwika Matuszewskiego
i jego brata Stanisława,
Przedtem tu pochowanych, wieczny odpoczynek daj im Panie”.

W dniu 3 marca 2023 r. przy tablicy pamiątkowej, Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP, zapalił w imieniu własnym
i Związku  znicz pamięci ! Kościół w Wylatowie k. Mogilna

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

31.03.2023

KOMBATANCKIE  ODWIEDZINY

Korzystając z wiosennego ocieplenia, odwiedzono
w ich mieszkaniu ppor. Antoniego Wojtasiaka – Prezesa Honorowego Koła Gminnego w Kotlinie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Czesława Fajerskiego – Członka Nadzwyczajnego ZKRP i BWP Koło Gminne w Kotlinie.

Obydwaj panowie mieszkają we Woli Książęcej i dlatego
30 marca 2023 miłą niespodzianką było złożenie serdecznych życzeń oraz uroczyste wręczenie pięknie przygotowanych Dyplomów Okolicznościowych Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Aktu wręczenia dokonał ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego w Kotlinie ZKRP i BWP.
Była też okazja do ciekawej rozmowy i wielu wspomnień.

POZDRAWIAMY !!!

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda
Sekretarz Koła ZKRP i BWP
w Kotlinie

28.03.2023

W dniu 27 marca  2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Obornikach Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z Panią Zofią Kotecką – Starostą Powiatu Obornickiego.
Wśród uczestników spotkania byli także Pan Błażej Cisowski – Członek Nadzwyczajny WZW, Radny Powiatu Obornickiego
oraz z Pani Maria Święcichowska – Prezes Koła Miejskiego
w Obornikach i Pani Urszula Bak – osoba wspierająca z ramienia Starostwa Powiatowego w Obornikach Koło ZKRP i BWP
w Obornikach.

Omówiono treść pisma skierowanego do Rady Powiatu,
w którym przedstawiono projekt Medalu
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.
Pomysł WZW spotkał się opinię pozytywną i został zaakceptowany.
DZIĘKUJEMY !!!

27.03.2023

Kombatancki Krzyż Pamięci dla Asi

Doceniając znaczenie pomocy dla innych osób, a zwłaszcza ludziom środowiska kombatanckiego w dniu 25 marca 2023 roku w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach została uhonorowana Kombatanckim Krzyżem Pamięci
oraz Dyplomem Okolicznościowym
Joanna Stechlińska-Walczak.

            Aktu wręczenia pięknego odznaczenia przyznanego przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu,
dokonał ppor. Władysław Kaganek – Prezes Koła Gminnego
w Kotlinie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.
Natomiast Leszek Bajda – Sekretarz Koła Gminnego ZKRP i BWP
w Kotlinie odczytał tekst i wręczył Dyplom Okolicznościowy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Joanna Stechlińska-Walczak jako wzorowa rehabilitantka
i właścicielka NZOZ „WITAMED-REHABILITACJA” w Witaszycach udziela znaczącej pomocy osobom potrzebującym, a przy tym kształtuje postawy patriotyczne Polaków oraz pielęgnuje pamięć
o walce i martyrologii narodu polskiego.

GRATULUJEMY !!!

24.03.2023

Członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
w Grodzie Przemysława II.

W dniu 23 marca 2023 roku w siedzibie Muzeum Regionalnego
im. Wojciechy Dutkiewicz na zaproszenie Pana Romana Szuberskiego – Burmistrza Rogoźna Wielkopolskiego, jednocześnie Członka Nadzwyczajnego Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP
w Rogoźnie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP.
Wśród zaproszonych gości obok oczywiście Pana Burmistrza ,
Pan Łukasz Zaranek – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Ewelina Polkowska – Pełnomocnik ds. Społecznych Gminy i jednocześnie Członek Nadzwyczajny i Sekretarz Koła ZKRP i BWP
w Rogoźnie oraz Pan Adam Krajniak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz KOMBATANCI – Pan Józef Leśnicki – Prezes, Pani Zofia Leśnicka – Skarbnik oraz Pani Mieczysława Marenda i Hieronim Kaźmierczak członkowie Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Rogoźnie oraz Włodzimierz Sadłowski – Prezes Związku Sybiraków Koło Rogoźno – Wągrowiec.

Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz żołnierzy i ofiar II Wojny Światowej na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Na zdjęciu od lewej stoją: Łukasz Zaranek, Mariusz Mikołajewski, Ryszard Torzyński, Roman Szuberski, Mirosław Grzędowski,
Janina Jagoda Felsmann-Pawlik, Sławoj Maciejewski,
Ewelina Polkowska.

Następnie delegacje udały się do Ratusza – Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz, gdzie witając zebranych głos zabrał gospodarz wydarzenia Pan Roman Szuberski przedstawiając uczestników
z miasta Rogoźna.

Przedstawiając jednocześnie swoją osobę – z zawodu jest nauczycielem. Przed objęciem stanowiska Burmistrza był zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Obornikach
na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału. Pracował też jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie oraz
zasiadał jako radny w radzie miasta i gminy Rogoźno.

Następnie oddał głos Panu Mirosławowi Grzędowskiemu – Prezesowi WZW, który również przywitał zebranych oddając jednocześnie głos Mariuszowi Mikołajewskiemu – Wiceprezesowi WZW, który poprowadził zebranie.

Kol. Mariusz Mikołajewski przedstawił uczestników spotkania
ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego, tj. Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW, dr. n. med. Sławoja Maciejewskiego – I Wiceprezesa WZW, Bernadetę Orłowską – Wiceprezes WZW, Waldemara Szostaka – Skarbnika WZW, Ryszarda Torzyńskiego – Członka Prezydium WZW o
raz Panie Dorotę Betleja oraz Janinę Jagodę Felsmann – Pawlik – Członków Zarządu WZW.

Dalej Kol. Mariusz Mikołajewski przedstawił uczestnikom
ANKIETĘ   STATYSTYCZNĄ, przedstawiającą stan liczebny członków ZKRP i BWP w województwie wielkopolskim
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022.

Następnie Mirosław Grzędowski – wręczył uroczyście Panu Romanowi Szuberskiemu – Burmistrzowi Rogoźna KOMBATANCKI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI , jako dowód uznania
za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

Ponownie zabrał głos Mirosław Grzędowski – Prezes WZW informując zebranych o współpracy Związku i jego Kół
z samorządami w Województwie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia przez WZW  Medalu SEMPER  MEMORES  ERIMUS – „ZAWSZE BĘDZIMY PAMIĘTAĆ”, przedstawiając jednocześnie wizerunek MEDALU oraz  AKTU  jego NADANIA.
W grudniu 2022 roku WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystosowało do Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów pismo,
iż zamierza za przykładem ustanowienia Kombatanckiego Krzyża Pamięci, który cieszy się dużym zainteresowaniem albowiem DELEGACI Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu
6 października 2022 roku postanowili rozszerzyć honorowanie
i wyróżnianie młodego pokolenia Polek i Polaków
Medalem „ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”.

Pozytywny oddźwięk wymienionej inicjatywy widzimy
w napływających pismach,
niektóre z nich przytoczyła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik.

 

 

 

 

 

 

 

W tym momencie Pan Burmistrz, stwierdził, iż jest to ważna inicjatywa, jednocześnie ją popierając. DZIĘKUJEMY !!!

Przypomniał zebranym, iż na terenie Budzynia realizowane
były dwa projekty filmowe związane z tematyką powstania wielkopolskiego. Nakręcono m.in. scenę zdobycia samochodu pancernego Ehrhardt M17. Samochód ten został potem nazwany przez powstańców „Pułkownik Kazimierz Grudzielski” na cześć dowódcy frontu północnego, gdzie w zdjęciach uczestniczyli
m. in. uczniowie – młodzież szkolna wraz z opiekunem. Podkreślił również , iż w walkach powstańczych o Budzyń brali również udział Powstańcy Wielkopolscy z Rogoźna.

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, zebranych, iż w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie powstała KLASA MUNDUROWA podkreślając, iż „Mundur dla ucznia klasy wojskowej powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku
dla służb mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu Polskiego oraz tradycji walk
o niepodległość i suwerenność”.
Są to niewątpliwie przykłady dla uhonorowania młodzieży przedmiotowym Medalem.

Prezydium  Uchwałą nr 1/III/2023 ustanowiło Medal  SEMPER  MEMORES  ERIMUS – „ZAWSZE BĘDZIMY PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania
za szczególne zaangażowanie
w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny od Powstań Narodowych, Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, poprzez II wojnę światową i udział w walkach z niemieckim
i radzieckim najeźdźcą, a na walce o suwerenność narodu kończąc. Fragmenty Regulaminu, który zostanie wysłany do wszystkich zainteresowanych odczytała Jagoda Pawlik, przedstawiając jednocześnie skład Kapituły Medalu SEMPER  MEMORES  ERIMUS – „ZAWSZE BĘDZIMY PAMIĘTAĆ”:

– dr. n. med. Sławoj Maciejewski – Przewodniczący Kapituły,
– Mariusz Mikołajewski – Wiceprzewodniczący Kapituły
– Janina Felsmann – Pawlik – Sekretarz Kapituły,
– Bernadeta Orłowska – Członek Kapituły,
– Waldemar Szostak – Członek Kapituły,
– Ryszard Torzyński – Członek Kapituły.

Kończąc posiedzenie Prezydium głos zabrała Janina Jagoda Felsmann – Pawlik. Podziękowała zebranym, Panu Burmistrzowi oraz Prezydium WZW, iż jako rodowita Rogoźnianka miała zaszczyt i honor uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu.
Dalej poinformowała zebranych jako redaktor Informatora,
iż właśnie WZW  wydało kolejny, piąty INFORMATOR, który zamknął 2022 rok. Jest to swoiste sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu oraz Zarządów Kół, a także udokumentowaną wszechstronną współpracę z samorządami miast i gmin województwa.
Zasygnalizowała, iż w nowym 2023 roku INFORMATOR,
będzie wychodził kwartalnie i będzie rozszerzony o szereg praktycznych informacji , będących pomocnym naszym Kołom
przy realizacji zadań statutowych.
Jednocześnie na ręce Pana Burmistrza przekazała komplet, Informatorów, które Burmistrz postanowił przekazać Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie, którego absolwentkom jest Kol. Janina Jagoda Felsmann-Pawlik.

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz, której przewodnikiem była Pani Paulina Matłoka.
Ekspozycyjna Muzeum wynosi ponad 350 m2, a placówka składa się trzech wystaw stałych: historycznej, etnograficznej
i przyrodniczej oraz sal wystaw czasowych.

W części historycznej można zobaczyć m.in. dokumenty, fotografie z okresu powstań narodowych szczególnie z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, okresu II wojny światowej.
Jedna z sal poświęcona jest zasłużonej rogozińskiej rodzinie Dutkiewiczów., a w szczególności Pani Wojciechy Dutkiewicz – Patronce Muzeum, nauczycielce i działaczce społecznej, uczestniczce Powstania Wielkopolskiego, członkini ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie mieli możliwość wysłuchania osobistej historii
Gościa honorowego wydarzenia Włodzimierza Sadłowskiego – Prezesa Związku Sybiraków Rogoźno – Wągrowiec.

Na zdjęciu: Pan Włodzimierz Sadłowski pierwszy z lewej,
dalej Pan Hieronim Kaźmierczak.

Następnie, Kol. Mariusz Mikołajewski oficjalnie zamknął posiedzenie Prezydium.

Dziękujemy Panu Romanowi Szuberskiemu – Burmistrzowi Rogoźna za zaproszenie i sympatyczne spotkanie.

Na zakończenie członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego spotkali się na nowo wyremontowanym
Placu Karola Marcinkowskiego z Królem Polski Przemysławem II, który w lutym 1296 r. został zabity właśnie w Rogoźnie Wielkopolskim. W dniu 24 kwietnia 2022 roku dla upamiętnienia króla Przemysława II na Placu Karola Marcinkowskiego został odsłonięty Jego pomnik.

JFP

Zdjęcia:
Dorota Betleja
Jagoda Pawlik
Adam Krajniak

24.03.2023

W dniu 22 marca 2023 roku kolejna wizyta Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
tym razem w południowej w Wielkopolsce.

Prezes WZW Mirosław Grzędowski  spotkał się  z Wójtem Gminy Przygodzice Panem Krzysztofem Rasiakiem, którego zapoznał
z obecną sytuacją naszego Związku w zamierzeniach na dalsze lata naszej działalności a, które zostaną podjęte na Kongresie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie
w miesiącu czerwcu br.
Również omówiono sprawę ustanowienia medalu „Zawsze Będziemy Pamiętać” , a skierowaną do szerokiego grona młodzieży,
placówek oświatowo-wychowawczych jak i samorządów terytorialnych itp.
W  tym temacie także Pan Prezes Grzędowski,  spotkał się
z Panem Anatolem Piaskowskim Wójtem Gminy Sieroszewice.
Obaj Panowie Wójtowie z rozumieniem i pełnym poparciem odnieśli się do inicjatywy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.
W spotkaniach Prezesowi Mirosławowi Grzędowskiemu towarzyszyli Tadeusz Włódarczyk  – Prezes Koła Związku
Kombatantów RP i BWP w Przygodzicach oraz Zygmunt Lesiewicz  Członek Nadzwyczajny Związku RP, przejmujący sprawy organizacyjne Koła ZK RP i BWP  w Sieroszewicach.

24.03.2023

W dniu 15 marca 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przekazał na ręce Pani Katarzyny Kamińskiej – Dyrektor Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu zbiór książek wydanych przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu. W skład pakietu wchodziły takie pozycje jak:
– „Wspomnienia żołnierzy Generała Andersa” – praca zbiorowa,
– „Opowiem Ci o Wojnie” – autorstwa Elżbiety Kaźmierskiej,
– „Kraj Warty (Warthegau-Warthelan) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków” – praca zbiorowa,
– „Pamięć Wojny” – praca zbiorowa,
– „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty” –
praca zbiorowa.

W dniu 24 marca 2023 roku Pani Dyrektor Biblioteki Raczyńskich przekazała podziękowania, cyt.:

Szanowny Panie Prezesie!

Ogromnie dziękuje Panu za przekazane Bibliotece Raczyńskich cenne publikacje. Trafią one do naszych zbiorów i – jestem o tym przekonana – będę doskonale służyły naszym czytelnikom.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kamińska
Dyrektor
Biblioteka Raczyńskich

24.03.2023

Realizując  cele  statutowe Związku Pan Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny regionu pilskiego przekazał  historię
ks. Maksymiliana Grochowskiego, działacza narodowego, proboszcza parafii w Głubczynie w pow. złotowskim  zamordowanego przez hitlerowców w 1939 r..

Ks. Maksymilian Grochowski (1869-1939), ksiądz katolicki,  proboszcz Parafii w Głubczynie, działacz narodowy.
Urodził się Borzechowie w powiecie Starogard Gdański,
na Kociewiu. Probostwo w Głubczynie, w pow. złotowskim objął
w 1908 r.. Funkcję tę pełnił,  do śmierci, 7 listopada 1939 r..
Walczył  o przyłączenie, po I wojnie światowej, całego powiatu złotowskiego do Polski. Swoje stanowisko przedstawił
1 marca 1920 r. przed Międzynarodową Komisją Graniczną
w Krajence. W latach 1918-1920 uczestniczył w Radzie Ludowej
na pow. złotowski.

Brał czynny udział w przygotowaniu  Powstania Wielkopolskiego  na tzw. Pograniczu (w powiecie  złotowskim).
Po śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego, pełnił funkcję
prezesa V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech
i prezesa Polskiego Towarzystwa Szkolnego.

Na początku września 1939 r. został aresztowany.
Zamęczony  za wierność prawdzie przez hitlerowców w areszcie Albatros, w Pile. W  prawie agonalnym stanie zwolniony z aresztu.  Zmarł 7 listopada 1939 r. w szpitalu  sióstr Boromeuszek w Tucznie w pow. wałeckim. Potajemnie pochowany przez hitlerowców. Ekshumowany po II wojnie światowej i pochowany z godnością
w 1947 roku przy kościele parafialnym w Głubczynie
w pow. złotowskim.

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach powyżej: Pani Barbara Krzemińska – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego
w Głubczynie i  Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

15.03.2023

Niezwykłą chwilą w dniu 11 marca 2023 roku była okazja uhonorowania Pana Henryka Tomczaka wspaniałym odznaczeniem nadawanym przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI.
Pan Henryk Tomczak jest członkiem Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych Ziemi Zachodniopomorskiej,
a jednocześnie wieloletnim Wiceprezesem ZW Związku
w Szczecinie.
Odznaczenie to z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu
Mirosława Grzędowskiego  za krzewienie pamięci historycznej
i upamiętniania walk o niepodległość Polski,
w tym Powstania Wielkopolskiego wręczył Henryk Krudos –
Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Szczecinie.
Należy zaznaczyć że odznaczony Henryk Tomczak jest dumnym wnukiem Powstańca Wielkopolskiego.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Henryk Krudos
Prezes ZZW ZKRP i BWP
w Szczecinie

10.03.2023

Jan Świstak z Koła Miejsko Gminnego w Wągrowcu otrzymał kolejne wyróżnienie, przyznane za Jego działania dla niepodległości Polski.

W dniu 9 marca 2023 roku podczas kameralnej uroczystości,
która miała miejsce w domu wągrowieckiego kombatanta, udział wzięli między innymi: Michał Piechocki – Wicestarosta Michał, który w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wręczył odznaczonemu Kombatancki Krzyż Pamięci, Remigiusz Priebe – zastępca Burmistrza oraz Stefania Gieczewska – Przewodnicząca Wągrowieckiej Rady Seniorów i jednocześnie – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Wągrowiec i Jolanta Szpis – Sekretarz Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Wągrowcu.

 Jan Świstak urodził się w Kęszynie i od lat mieszka w Wągrowcu. Jest Weteranem Walk o Niepodległość RP, inwalidą wojennym, którego losy i historia zapełniłyby zapewne niejedną publikację. Jak wielu Polaków w czasie wojny, w 1940 roku został wywieziony na Sybir, a stamtąd wcielony do I DP im. Tadeusza Kościuszki. Ranny w bitwie pod Lenino trafia do niewoli, skąd udaje mu się uciec i wstępuje do partyzantki na Łotwie, a później w Polsce.
Za swoje zasługi w walce o odzyskanie niepodległości był wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Bitwy pod Lenino,
Medalem za Udział w Walkach o Berlin,
Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.
 Serdecznie GRATULUJEMY !!!
Materiał:
Gazeta Wągrowiecka

03.03.2023

W dniu 2 marca 2023 roku spotkali się członkowie Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sokach.

Organizatorem spotkania był Andrzej Surdyk – Prezes
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Skokach.

Gośćmi spotkania byli Tadeusz Kłos – Burmistrz Skoków oraz Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach,
a także Wiesława Pogodzińska – była Prezes Koła ZKRP i BWP
oraz Stanisława Kowalska – Członek Koła w Skokach.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, który uhonorował
Wiesławę Pogodzińską oraz Stanisławę Kowalską
KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI,
osobom które realizują zadania na rzecz środowiska kombatanckiego, a także za popularyzowanie i utrwalanie wiedzy
i pamięci o ludziach i ich bohaterskich czynach w walce
o niepodległość ojczyzny.

 Wiesława Pogodzińska i Mariusz Mikołajewski.

Gratulacje od Tadeusza Kłosa Burmistrza Skoków.Stanisława Kowalska i Mariusz Mikołajewski.

Kwiaty od Tadeusza Kłosa Burmistrza Skoków.

Na zdjęciu od lewej : Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach, Tadeusz Kłos – Burmistrz Skoków, Wiesława Pogodzińska , Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW, Stanisława Kowalska oraz Andrzej Surdyk – Prezes Koła
ZKRP i BWP w Skokach.

Szanowne Panie GRATULUJEMY !!!

03.03.2023

W środę 1 marca 2023 roku w Kwilczu obchodzono
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
oraz wspominano

72. rocznicę męczeńskiej śmierci urodzonego w Kwilczu
płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony na wniosek Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Święto zaczęto obchodzić od 2011 roku. To symboliczna data dla Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 1951 roku bowiem, w piwnicy pomieszczeń gospodarczych więzienia Urzędu Bezpieczeństwa na Mokotowie
w Warszawie, strzałem w tył głowy zabito – urodzonego w Kwilczu – Łukasza Cieplińskiego pseud. „Pług” oraz kilku jego współpracowników, także żołnierzy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Organizatorem uroczystości był Stanisław Mannek – Wójt Gminy Kwilcz. W wydarzeniu wziął udział m. in. Rafał Litke – Starosta Międzychodzki, mieszkańcy Kwilcza, Kombatanci młodzież szkolna.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW. Uczestnikami ,
byli również Waldemar Szostak – Skarbnik WZW, Ryszard Sulej – Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów w Międzychodzie oraz członkowie Gminnego Koła ZKRP i BWP w Kwilczu z Ryszardem Paluszakiem – Prezesem
Koła Związku na czele.

Uroczystość w Kwilczu rozpoczęła Msza Święta w Kościele
pw. Św. Michała Archanioła, po czym uczestnicy przeszli
pod tablicę pamięci płk. Łukasza Cieplińskiego znajdującą
się w murach kwileckiego kościoła.

Wartę honorową przy tablicy pełnili strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej im. Druha Alojzego Kozy.

Na zdjęciu, od lewej stoją: Ryszard Sulej, Mirosław Grzędowski,
po prawej stronie POCZET SZTANDAROWY Koła Gminnego
ZKRP i BWP w Kwilczu , na pierwszym planie Ryszard Paluszak – Prezes Koła.

Następnie uczestnicy przeszli do sali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu, gdzie podczas uroczystej akademii Mirosław Grzędowski – Prezes WZW w towarzystwie Ryszarda Paluszaka – Prezesa Koła ZKRP i BWP
w Kwilczu wręczył przedstawicielowi Szkoły
KOMBATANCI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI,
za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia: Gazeta Międzychodzka
Nadesłał: Ryszard Paluszak

03.03.2023

W dniu 1 marca 2023 roku pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorami wydarzenia byli Michał Zieliński –
Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.

Święto, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ustanowione zostało przez Sejm 3 lutego 2011 roku.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry.

Następnie , po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego,
modlitwie za poległych oraz apelu pamięci, Kombatanci mieszkańcy Wielkopolski, władze administracji samorządowej, posłowie, przedstawiciele instytucji historycznych, uczcili pamięć żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia składając kwiaty i zapalając znicze pamięci
dla poległych za wolność Polski.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

 

 

 

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

Zdjęcia:
Robert Woźniak
Głos Wielkopolski

28.02.2023

W dniu 28 lutego 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów  Politycznych w Poznaniu odbyło się PREZYDIUM WZW.

Tematem przewodnim posiedzenia był BILANS WZW za 2022 roku. Omówiono również ANKIETĘ STATYSTYCZNĄ  – stan na dzień 31.12.2022 roku oraz sprawy organizacyjne WZW.

BILANS został przyjęty jednogłośnie.

23.02.2023

78. rocznica zakończenia walk o Poznań

W dniu 23 lutego 2023 roku na poznańskiej CYTADELI pod DZWONEM POKOJU uczczono poległych w walkach o Poznań.
Organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Poznania.

W swoim przemówieniu Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Poznania nawiązał w swoim przemówieniu do aktualnej sytuacji
na wschodzie Europy, podkreślając, że
„pokój i wolność nie są dane raz na zawsze”.

Poczet Sztandarowy w imieniu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystawili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
z opiekunem Patrykiem Andrzejewskim.

Kwiaty pod pomnikami: Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich złożyli Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta m. Poznania,  Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich, parlamentarzyści,  władze samorządowe i wojewódzkie.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował
Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

CZEŚĆ  i  CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Zdjęcia:
Patryk Andrzejewski

23.02.2023

W dniu 22 lutego 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Obornikach Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z Panią Marią Święcichowską – Prezesem Koła Miejskiego w Obornikach
oraz z  Panią Urszulą Bak – osobą wspierającą Koło ZKRP i BWP
w Obornikach z ramienia Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Omówiono sprawy związane z przekazaniem książek
pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”, której dodruk dofinansowało Starostwo Powiatowe w Obornikach.
Wyrażamy serdeczne podziękowanie.
Ponadto omówiono treść pisma skierowanego do Rady Powiatu,
w którym przedstawiono projekt Medalu
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.
Pomysł WZW spotkał się opinię pozytywną i został zaakceptowany.

                                 Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Zdjęcie:
Starostwo Powiatowe
w Obornikach

23.02.2023

81. rocznica Akcji Bollwerk.
Największa akcja dywersyjna w Poznaniu
podczas okupacji niemieckiej.

Organizatorem uroczystości w dniu 22 lutego 2023 roku pod Pomnikiem przy ul. Estkowskiego w Poznaniu był Prezydent Miasta poznania, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Okręgu Wielkopolska – „Środowisko Pałac” oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
im. Mieszka I w Poznaniu.

W nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku siedemnastu dywersantów, żołnierzy Armii Krajowej, zniszczyło magazyny wojskowe, zawierające żywność i mundury dla Wermachtu.
W wyniku akcji straty niemieckiego okupanta zostały oszacowane na ponad milion ówczesnych marek niemieckich.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW,
która zapaliła „znicz pamięci”.
CHWAŁA  BOHATEROM !!!
Zdjęcia:
Waldemar Wylegalski
Głos Wielkopolski

23.02.2023

W dniu 21 lutego 2023 roku w Sali Wystaw Artystycznych,
przy ul. Okrzei 9 w Pile odbyło się spotkanie  Kombatantów
regionu pilskiego  oraz kolejna promocja książki
pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.
wydana w 2022 roku przez Wielkopolski Zarządu  Wojewódzkiego 
Związku   Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych  Więźniów  Politycznych
 oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pod HONOROWYM   PATRONATEM
Pana Eligiusza Komarowskiego – Starosty Pilskiego.


Spotkanie poprzedziło uroczyste zapalenie „znicza pamięci”
przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego  i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy na pl. Zwycięstwa w Pile.
W skład delegacji wchodzili:
– Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski
– Mirosław Grzędowski – Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
– prof. dr. hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
– Benon Cichoracki – Prezes Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Pile oraz
– Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Spotkanie poprowadziła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik.

Po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Pile zebrani odśpiewali Hymn Państwowy.

Prowadząca poinformowała uczestników spotkania, iż delegacja zapaliła „znicz pamięci” i poprosiła o uczczenie minutą ciszy Kombatantów – Kolegów Koleżanki Regionu Pilskiego, WOJEÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO , którzy ODESZLI na WIECZNĄ  WARTĘ.

Następnie zaprosiła Kolegę Benona Cichorackiego – Prezesa Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pile, który powitał Gości, następnie oddał głos Panu Mirosławowi Grzędowskiemu – Prezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który ze swej strony powitał Gości.

Prezes powitał przedstawicieli samorządu pilskiego, Kombatantów , koleżanki i kolegów z Kół ZKRP i BWP regionu pilskiego:

– Eligiusza Komarowskigo – Starostę Pilskiego 
– Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego
– Henryk Stokłosa – Senatora RP
Burmistrzów oraz Wójtów powiatu pilskiego i złotowskiego
w tym Jacka Mościckiego – Wójta Gminy Tarnówka.
Marcina Nowosielskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Tarnówka
Kamilę Krzanik – Dworanowską – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej
– Wawrzyńca Wierzejewskiego – Prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
– prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Przedstawił :
– Mariusza Mikołajewskigo
– Wiceprezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu oraz
– Janinę Jagodę  Felsmann – Pawlik – Członka  Zarządu WZW

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha
– Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Przewodniczący Komisji Historycznej WZW w Poznaniu,
który wygłosił wykład promując książkę „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.
To kolejna publikacja przygotowana wspólnym staraniem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przy oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczas wydane prace cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem zarówno środowisk kombatanckich, jak i – na czym zależy nam szczególnie – młodzieży szkolnej i akademickiej.
Jest ona kontynuacją opracowania z 2019 roku zatytułowanego
„Kraj Warty (Warthegau-Warthelan) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków”.

Tak jak poprzednie nasze prace mówił prof. Stelmach,
zawiera ona wspomnienia kombatantów, osób które przeżyły traumę II wojny światowej a także członków ich rodzin.
Tym razem jednak odstąpiliśmy od publikowania indywidualnych wspomnień poszczególnych osób, ich wojennych życiorysów.

Struktura książki jest złożona. Składa się na nią kilka odrębnych,
ale połączonych tematycznie części. Pierwsza, przygotowana przez Zygmunta Szorcza, stanowi opracowanie, które charakteryzuje
i wyjaśnia istotę Kraju Warty jako części składowej III Rzeszy. Prezentuje zasady funkcjonowania tej struktury terytorialnej.
Ale najważniejsze są opisy warunków życia i martyrologii naszych rodaków pod okupacją hitlerowską.

W części drugiej Elżbieta Kaźmierska zebrała wspomnienia i relacje świadków wojny, grupując je tematycznie. W efekcie powstała bardzo interesująca konstrukcja splatająca wspomnienia i relacje związane z konkretnym fragmentem wojennej rzeczywistości.
W trzeciej części kolejni Autorzy (Jolanta Sowińska-Gogacz, Edmund Mikołajczak, Bogdan Garstecki, Paweł Bugaj i Damian Rożek-Pawłowski) przedstawiają wojenne losy mieszkańców konkretnych regionów Kraju Warty. Książkę wieńczą piękne wiersze o patriotycznej wymowie, stworzone przez
Dominika Górnego, Alicję Krawiec, Pawła Kuszczyńskiego
oraz Wandę Rumińską.
Wstęp i redakcję całości zawdzięczamy prof. Olafowi Bergmanowi.

Książka jest bogato ilustrowana, bardzo dobrze zredagowana,
i co najważniejsze, napisana bardzo przystępnym językiem.
W mojej opinii kontynuował Pan prof. Stelmach stanowi ona bardzo wartościowe źródło wiedzy historycznej, jest ważnym elementem wychowania patriotycznego i kształtowania postaw młodego pokolenia Polek i Polaków.

Na zakończenie swego wystąpienia Pan prof. dr hab. Andrzej Stelmach wręczył znaczek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  Panu Eligiuszowi Komarowskiemu – Staroście Pilskiemu absolwentowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dziękując Pan Starosta Eligiusz Komarowski podziękował Panu Dziekanowi, podkreślił wagę kultywowania pamięci o bohaterach okresu II wojny światowej oraz zadeklarował swoją pomoc dla środowiska kombatanckiego.

Ponownie zabrała głos prowadząca spotkanie Jagoda Pawlik.

Uchwałą nr  3/III/2021    z    dnia  18.03.2021 r. Prezydium  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ustanowiło odznakę honorową „Kombatancki Krzyż Pamięci”.

Krzyż jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, które nadaje się KOMBATANTOM, osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom prawnym, które realizują zadania na rzecz środowiska kombatanckiego.

Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci wyróżniła:

SZTANDAR – Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Pile, aktu dekoracji dokonał Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

Kombatancki Krzyż Pamięci z GWIAZDĄ uhonorowany został HENRYK  STOKŁOSA – przedsiębiorca, polityk i samorządowiec, Senator RP I, II, III, IV, V i VII kadencji. 

Kolejno – Odznaką nadawaną zasłużonym członkom Związku, osobom współpracującym ze Związkiem, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku
„Za Zasługi dla ZKRP i BWP”:

 Pan Prezes uhonorował Kol. Romana  Grzebla – Członka Nadzwyczajnego Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Pile z którego inicjatywy w 100-letnią rocznicę Powstania Wielkopolskiego odsłonięto w obecności władz ZKRP i BWP oraz władz Złotowa Tablicę Pamiątkową na cmentarzu komunalnym w Złotowie.,
na której znajdują się nazwiska Powstańców Wielkopolskich spoczywających na ziemi złotowskiej. Pan Grzebel przejawia wielką aktywność w upamiętnianiu i propagowaniu uczestników – Powstańców Wielkopolskich. W tym celu sporządza kwerendę osób uczestniczących czynnie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i redaguje na podstawie zebranych danych Biogramy.
Jest również Członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego GNIAZDO.

Następnie Pan Jacek  Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka –
został wyróżniony  Medalem WIERNI TRADYCJI.
Pan Wójt to ofiarny działacz, pełny inicjatyw w działalność kombatancką  oraz propagator  zaangażowany w  popularyzowanie wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców Wielkopolskich,  a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków.
Aktywny w pracy społecznej na rzecz i dobro Związku, tym samym pomocny w realizacji zadań statutowych Koła Miejskiego w Złotowie, czy w Pile, zatem Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyznał odznaczenie Wierni Tradycji, które wręczył Panu Mościckimu Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Kontynuując  panel odznaczeń kolejno Mirosław Grzędowski – Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wraz z Panem Henrykim Stokłosą – Senatorem RP wręczyli
Kombatanckie Krzyże Pamięci.

Panu Wojciechowi Kicmanowi – Członek Nadzwyczajny Koła Miejskiego w Pile, regionalista, działacz społeczny – od wielu lat zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o czynie zbrojnym Wojska Polskiego, a w szczególności Powstania Wielkopolskiego.
Autor wielu opracowań książkowych, m. in. „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami Piły”, czy „Franciszek Toboła Powstaniec Wielkopolski i Śląski Pierwszy Prezydent Piły”.

Pani Danucie Sieleckiej – działaczka społeczna, od 2000 roku
pełni funkcję skarbnika Koła ZKRP i BWP w Gołańczy. Organizatorka spotkań międzypokoleniowych.

Panu Janowi Koconiowi – Kombatant, działacz społeczny od 25 lat Prezes Koła ZKRP i BWP w Gołańczy.

Panu Marcinowi Nowosielskimu – Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnówka, Członkowi Wspierającemu Kombatantów w Złotowie
i Pile.

Panu Andrzejowi Młynarczykowi – Kombatant, który jako dziecko wraz z Matką przybywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, działacz społeczny, Prezes Koła ZKRP i BWP w Szamocinie, organizator spotkań pokoleniowych.

Pani Annie Sip  –  Kombatant – urodzona w obozie przejściowym
w Toruniu, następnie przebywała z Matką w obozie przejściowym w Potulicach, od 1990 roku jest członkiem Koła w Białośliwiu,
gdzie pełni funkcję sekretarza Koła.
Organizuje spotkania z młodzieżą szkolną.

Panu Janowi Świstak – KOMBATANT z Wągrowca  – SYBIRAK,
I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, uczestnik Bitwy pod Lenino.  Członek Koła Miejskiego
w Wągrowcu, w którego imieniu Medal odebrała Kol.  Stefania Gieczewska – Prezes Koła Miejskiego w Wągrowcu.

Następnie Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu w dowód uznania za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia
i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski wręczył

KOMBATANCKIE  CERTYFIKATY  PAMIĘCI

przedstawicielom
– Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Koło nr 24 w Pile

– Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Oddział w Pile

– Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Pile

oraz

Kol. Stefanii Gieczewskiej – Członek Nadzwyczajny. Prezes Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Wągrowcu

Kol. Jolancie Szpis – Członek Nadzwyczajny, Sekretarz Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Wągrowcu

 DYPOLMY uznania dla Andrzeja Żujewa – Dyrektora oraz Grona Nauczycielskiego i uczniów Zespołu Szkół w Tarnówce –
w UZNANIU ZASŁUG W KULTYWOWANIU CZYNU I BOHATERÓW Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
i uczestnictwo w dniu 6 grudnia 2022 r.  w
programie artystycznym pt. „Ta co nie zginęła”.

Następnie zabrali głos przedstawiciele:

– Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Koło nr 24 w Pile, który uhonorował Kol. Benona Cichorackiego – Prezesa Koła Miejskiego w Pile
MEDALEM  PAMIĄTKOWYM  Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ

– Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Oddział w Pile
dziękując za wyróżnienie oraz życząc zebranym sukcesów
w dalszej pracy dla środowiska kombatanckiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”, INFORMATOR WZW oraz „Hipolit Cegielski 1813-1868”- reprint wydania z 1983 roku”.

Na zakończenie Pan Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu podziękował zebranym za przybycie oraz Panu Staroście za przychylność środowisku kombatanckiemu oraz
w imieniu gospodarza Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego, pod którego PATRONATEM  HONOROWYM
odbyła się uroczystość zaprosił uczestników
na „ kombatancki poczęstunek”.

Materiał przygotowała:
Jagoda Pawlik

Zdjęcia:
Starostwo Pilskie
Stefania Gieczewska
Jolanta Szpis

20.02.2023

W dniu 20 lutego 2023 roku w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się Mirosław Grzędowski –
Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
i prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan WNPiD i Przewodniczący Komisji Historycznej przy WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.
Tematem rozmów były m. in. plany dot. działalności Komisji Historycznej na rok 2023 oraz ustanowiony przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu Medal
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.

17.022023

Z okazji 104.rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze,
kończącego Powstanie Wielkopolskie na Skwerze Marszałka Ferdynanda Focha w dniu 16 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość posadzenia 
„LIPY MARSZAŁKA  FOCHA”

Lipa symbolicznie ma upamiętniać podpisanie rozejmu, a także przypominać o akcie odwagi, jakim była walka o wolność.

Wśród uczestników mieszkańcy miasta Poznania, uczniowie poznańskich szkół, Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
i Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta,
Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Poznania,
Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.


Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.

Poczet Sztandarowy w imieniu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wystawili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
z opiekunem Patrykiem Andrzejewskim.

Zdjęcia:
Patryk Andrzejewski

13.02.2023

Kolejna wizyta Prezesa WZW ZKRP i BWP,
tym razem na Wzgórzach Ostrzeszowskich.

W dniu 13 lutego 2023 roku Mirosławowi Grzędowskiemu Prezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych podczas wizyty w Ostrzeszowie towarzyszyli działacze ostrzeszowskiego Koła Miejskiego  ZKRP i BWP  –  Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła, Stanisław Grzesiak – Wiceprezes Koła i Mieczysław Mądry – Sekretarz Koła ZKRP i BWP w Ostrzeszowie.

Miasto i Gmina Ostrzeszów, w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, została wyróżniona Kombatanckim Krzyżem Pamięci
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”. Odznaczenie na ręce Patryka Jędrowiaka – Burmistrza Ostrzeszowa przekazał Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Odbierając wyróżnienie Burmistrz Ostrzeszowa powiedział:
cyt. „Jest mi bardzo miło, że w imieniu samorządu mogę ten medal odebrać
.Myślę, że nasza współpraca z całym zarządem miejscowego koła układa się bardzo dobrze, wszelkie inicjatywy na tyle na ile jest to możliwe są wspierane, a ich efekty są widoczne w przestrzeni publicznej. Odsłaniana w 2022 roku tablica pamiątkowa „Sokolni”
jest tego jednym z przykładów”.

Pan Prezes Grzędowski odwiedził Biuro Koła w Ostrzeszowie.

Panowie odwiedzili również miejsca pamięci, zapalając znicze.

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Wojciech Bąk
Sekretarz MiG Ostrzeszów

Kontynuując swoją wizytę na ziemi ostrzeszowskiej Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu spotkał się wraz z członkami ostrzeszowskiego
Koła ZKRP i BWP z władzami samorządowymi powiatu ostrzeszowskiego.

Pierwsze kroki Mirosław Grzędowski skierował pod ostrzeszowski Pomnik Harcerzy oraz pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich przy Zespole Szkół nr 1, gdzie zapalił znicze.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym z udziałem ostrzeszowskich kombatantów – Bohdana Ogrodowskiego, Stanisława Grzesiaka i Mieczysława Mądrego oraz Lecha Janickiego – Starosty Ostrzeszowskiego, Tomasza Maciejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu i Zofii Witkowskiej – Wicestarosty, omawiano kwestie współpracy Związku
z samorządem powiatowym, rozmawiano o związku pracy organicznej z Powstaniem Wielkopolskim, a także o planowanych działaniach środowiska kombatanckiego – między innymi
o projekcie akcji „Pokochaj flagę biało-czerwoną”.

Tematem rozmów był także ustanowiony niedawno Medal
„Semper Memores Erimus” – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla uhonorowania młodego pokolenia.
Medalem tym będą wyróżniani młodzi ludzie szczególnie zaangażowani w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność i niepodległość ojczyzny,
od Powsatania Wielkopolskiego, poprzez II wojnę światową,
po walkę o suwerenność narodu.

Gość przywiózł najnowsze wydawnictwa WZW ZKRP i BWP:
„W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”
oraz 4 numer „Informatora” obejmującego okres działalności wielkopolskich kombatantów od sierpnia 2021 r. do czerwca 2022 r., w tym także szeroką informację o współpracy
z wielkopolskimi samorządami.

Dziękujemy i pozdrawiamy.

Materiał nadesłała:
Magda Kułak
pełnomocnik starosty ds. kontaktów z mediami

13.02.2023

                                                             SPOTKANIE

W dniu 9 lutego 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Poznaniu na spotkaniu
z Panią Katarzyną Wozińską – Gracz, Dyrektorem Gabinetu Starosty Poznańskiego, przekazał serdeczne, Kombatanckie podziękowania Panu Janowi Grabkowskiemu za dotychczasową , szeroko znaczącą pomoc, a mającą wpływ na życie Kombatanckiej „Rodziny” Powiatu Poznańskiego.

W dalszej części spotkania ,Prezes WZW w Poznaniu,
poprosił o  zapoznanie  się władz samorządowych powiatu poznańskiego z  zamierzeniami wynikającymi z Uchwały Konferencji Sprawozdawczo –  Wyborczej , która odbyła się
w dniu 6 października 2022r., a dotyczącymi m. in. uhonorowania
i wyróżnienia młodego pokolenia Polek i Polaków, ustanowionym  Medalem  SEMPER MEMORES ERIMUS – „Zawsze Będziemy Pamiętać”.  Ponadto, poinformował Panią Dyrektor o zamiarze wznowienia druku książki pt.” W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”, której pierwsze wydanie uzyskało pomoc finansową Powiatu Poznańskiego.

Nadmienił również, iż „INFORMATOR” naszej Wojewódzkiej Organizacji Kombatanckiej redagować będziemy kwartalnie wprowadzając min rozdział o warunki socjalno-bytowe naszych Kombatantów, wykonując tym samym ustalenia władzy państwowo – samorządowej.

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul Jackowskiego 18.

Serdecznie dziękuję za spotkanie, z życzeniami dalszej wzajemnej współpracy.

13.02.2023

83. rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir

Mieszkańcy Wielkopolski, przedstawiciele władz i delegacje organizacji kombatanckich oraz szkół wzięli w dniu 9 lutego 2023 roku udział w uroczystościach upamiętniających Zsyłkę Polaków na Sybir, aby uczcić pamięć setek tysięcy ofiar sowieckiego terroru.
Była to jedna z wielu przemyślany i planowo przeprowadzanych zbrodni ZSRR na narodzie polskim. Władze Związku Radzieckiego traktowały deportację jako element walki politycznej
oraz jako metodę eksterminacji polskich elit
i możliwość uzyskania bezpłatnej siły roboczej.
Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu w intencji Polskich Zesłańców Sybiru. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik
Ofiar Katynia i Sybiru, by złożyć kwiaty i oddać pamięć zamordowanym i represjonowanym.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW zapalając „znicz pamięci”.

Cześć  Ich Pamięci !!!

Zdjęcie
Kazimierz Seredyński

13.02.2023

W słoneczny i mroźny dzień 9 lutego 2023 r.
w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach został odznaczony Kombatanckim Krzyżem „Zwycięzcom 65” Michał Urbaniak – Sekretarz Gminy Kotlin, za upowszechnianie tradycji patriotycznych oraz owocną współpracę z Kołem Gminnym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kotlinie.
Uroczystego wręczenia medalu dokonał ppor. Władysław Kaganek Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP
wraz z Leszkiem Bajdą Sekretarzem Koła w Kotlinie.
Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia.
Materiał nadesłał:
Leszek Bajda.

08.02.2023

Prezes ZKRP i BWP z wizytą w subregionie
Kotliny Odolanowskiej.

W dniu 6 lutym 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  wraz z Bogdanem Czubakiem,  Prezesem Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP
i BWP w Odolanowie spotkali się z Marianem Janickim Burmistrzem Miasta i Gminy Odolanów oraz Janem Prokopem
Zastępcą Burmistrza.

Urząd Miasta i Gminy w Odolanowie

Rozmowa dotyczyła spraw bieżących Wielkopolskiej Organizacji Kombatanckiej. Panowie Prezesi podziękowali władzą samorządowym  Miasta i Gminy Odolanów za dotychczasową pomoc Kołu Kombatanckiemu w Odolanowie.
Wsparcie samorządu jest  bardzo  znaczące , mające zasadniczy wpływ na życie Kombatanckiej „Rodziny” w Odolanowie.

Na zdjęciu od lewej strony stoją: Jan Prokop, Mirosław Grzędowski, Marian Janicki i Bogdan Czubak.

Pan Prezes WZW przedstawił  inicjatywy wynikające z Uchwał Konferencji  Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
która się odbyła w dniu 6 października 2022 roku,
m. in. uhonorowanie i wyróżnianie młodego pokolenia
Polek i Polaków, ustanawiając medal SEMPER MEMORES ERIMUS – „Zawsze Będziemy Pamiętać”
Ponadto WZW proponuje wznowić druk książki
pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”.
INFORMATOR, naszej Wojewódzkiej Organizacji Kombatanckiej wydawać kwartalnie, wprowadzając min. rozdział o warunki socjalno-bytowe naszych kombatantów, a wynikających
z bieżących ustaleń władzy państwowo-samorządowych.

Mirosław Grzędowski odwiedził również siedzibę
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Odolanowie.
Panowie zapalili „Znicz Pamięci” pod tablicą poświęcona na budynku rady ludowej Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Wcześniej opisane tematy przedstawiono i  omówiono również
na spotkaniu z Stanisławem Budzik Wójtem Gminy Sośnie,
gdzie poza tym  podziękowano władzą samorządowym
Gminy Sośnie za dotychczasową pomoc i opiekę nad „Kombatancką Rodziną” w Gminie Sośnie.

Na zdjęciu od lewej stoją: Mirosław Grzędowski, Stanisław Budzik
i Bogdan Czubak.

Przedstawione „Inicjatywy” WZW w Poznaniu , zostały przyjęte
z pełnym zrozumieniem Samorządowych Władz,
za co serdecznie dziękujemy.

Materiał
Mirosław Grzędowski
Zdjęcia:
Bogdan Czubak

07.02.2023

W dniu 27 stycznia 2023 roku Gmina Wieleń upamiętniła
78. Rocznicę wyzwolenia Wielenia spod okupacji hitlerowskiej.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Gminy Wieleń
oraz Koło Miejsko – Gminne Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych oraz  Terenowe Koło Związku Dzieci Wojny w Wieleniu.

W samo południe pod Tablicą Pamięci Ofiar II Wojny Światowej głos zabrała Elżbieta Rybarczyk Burmistrz wygłaszając okolicznościowe przemówienie.

 Delegacje: samorządu wieleńskiego, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, oświaty oraz jednostek budżetowych Gminy Wieleń złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wieleniu, uhonorowano jednego z weteranów wojny Kazimierza Godawę. Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia  oraz Bolesław Kleczewski  Prezes Koła Miejsko – Gminnego w Wieleniu ZKRP i BWP wręczyli Panu Kazimierzowi Godawie Odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” nadanym przez Zarząd Główny ZKRP i BWP.

Kolejnym punktem programu była mowa weterana II wojny światowej, prezesa Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Wieleniu, a zarazem Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Bolesława Kleczewskiego, który opowiedział zebranym o własnych przeżyciach i pobytach w obozach w okresie wojny oraz
o wydarzeniach stycznia 1945 r. na Ziemi Wieleńskiej.

GRATULUJEMY !!!

Marek Doczekalski
Muzeum Ziemi Wieleńskiej

27.01.2023

Apelem Pamięci pod tablicą ku czci Powstańców Wielkopolskich
w dniu 27 stycznia 2023 roku rozpoczęto Święto Patrona
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Starym Bojanowie.

Uroczystego charakteru obchodom dodały Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
oraz Szkół w Starym Bojanowie.

Stało się tradycją, iż co roku uczniowie szkoły, grono pedagogiczne
z Panem Tadeuszem Ilmerem – Dyrektorem szkoły na czele wraz
z Kombatantami Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Śmiglu z Władysławem Piecuchem – Prezesem Koła oddają honor
Powstańcom  Wielkopolskim.

Ponadto wśród uczestników  Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Śmiglu oraz członkowie wspierający działalność Koła ZKRP i BWP w Śmiglu.

W imieniu Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW ,Wielkopolski  Zarząd Wojewódzki  Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych  reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,

który wraz z Władysławem Piecuchem uhonorował KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI
Barbarę Kuderską, Adama Białasa i Michała Mayera

oraz
 KOMBATANCKIM  CERTYFIKATEM  PAMIĘCI  nauczycieli Szkoły Aleksandra Derę,  Aldonę  Kaźmierczak i Grzegorz Kaźmierczaka, Anitę Kasperską,  Izabelę Kołak , Piotra Świdzińskiego
i Iwonę Woś  – Sochacką.

Po części oficjalnej uroczystości w auli Szkoły uczniowie Szkoły zaprezentowali część artystyczną .

GRATULUJEMY !!!

26.01.2023

W dniu 26 stycznia 2023 roku Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu spotkał się z
Janem Filipem Libickim – Senatorem RP.

Tematem spotkania była postulaty VIII Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej WZW, która odbyła
się w dniu 6 października 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem pkt 2 Uchwały nr 1, tj.
„Konferencja postuluje ponownie, aby zwrócić się do Władz Centralnych Państwa w celu ustanowienia miesięcznego dodatku do emerytury dla osób powyżej 90 roku życia,
mających status kombatantów lub osób podopiecznych”.

26.01.2023

W dniu 25 stycznia 2023 roku w Zarządzie Głównym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie odbyło się spotkanie, którego celem było uzgodnienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć w czerwcu br. Kongresem Sprawozdawczo – Wyborczym  ZKRP i BWP.

Spotkaniu przewodniczył Janusz Maksymowicz –
Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Uczestnikami byli : Jan Witkowski – Wiceprezes ZG,
Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalna ZG oraz
Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
Bernadeta Orłowska – Wiceprzewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej ZG
i Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Ujmującym akcentem spotkania było uhonorowanie
Kol. Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW w Poznaniu okolicznościowym Dyplomem z okazji przypadających
w dniu 6 stycznia  80 URODZIN.

Były życzenia i uznanie za  wieloletnią aktywną działalność członkowską w szeregach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz piękne kwiaty.

Panie Prezesie GRATULUJEMY !!!

20.01.2023

11 stycznia 2023 roku w 104. rocznicę pamiętnej potyczki pod  Zbarzewem Powstańców Wielkopolskich wspominano we Włoszakowicach oraz przy zbarzewskim pomniku.

 Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji poległych, którą we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń i ksiądz senior Andrzej Szulc. W rocznicowym nabożeństwie, obok mieszkańców Włoszakowic, władz samorządowych i uczniów miejscowej szkoły, uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące lokalne instytucje i organizacje społeczne, w tym: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach.


Pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego uczczono
na pobliskim cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się symboliczny grób księdza Józefa Górnego (patriotycznego proboszcza parafii Włoszakowice w latach 1916-1940),
mogiła Powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem (Jana Otto juniora, Michała i Wiktora Zająców oraz Leona Wańskiego) oraz grób Jana Otto seniora (dowódcy oddziału powstańczego we Włoszakowicach).
W miejscach ich pochówku złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze. Hołd Powstańcom oddali m.in. Robert Kasperczak – Wójt Gminy Włoszakowice, Kazimierz Kurpisz –  Przewodniczący Rady Gminy oraz Lucyna Wójcik – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach wraz z podopiecznymi.

Następnie w Zbarzewie przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed stu czterech lat odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rotę”, odmówiono modlitwę za poległych
oraz złożono wieńce i zapalono znicze.

Sztandar Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włoszakowicach prezentowali żołnierze z 12. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie.

CZEŚĆ  i  CHWAŁA  BOHATEROM !!!

Materiał: Lucyna Wójcik
Gmina Włoszakowice

19.01.2023

Dla uczczenia rozpoczętego  w dniu 6 stycznia 2023 roku  Srebrnego Jubileuszu  Towarzystwo im. Hipolita w Poznaniu  wydało książkę „Hipolit Cegielski 1813-1868”- reprint wydania z 1983 roku”.

W dniu 19 stycznia 2023 roku w siedzibie Towarzystwa
w Sali im. Hipolita Cegielskiego odbyła się promocja książki wydanej w 1983 roku przez Krajową Agencję Wydawniczą Oddział w Poznaniu autorstwa prof. Lecha Słowińskiego.
Prelekcję wygłosił przybliżając genezę powstania publikacji oraz postać Hipolita Cegielskiego, wielkiego Wielkopolanina i Patrioty  dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Program obchodów 25 – Lecia istnienia Towarzystwa przedstawił zebranym Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Wśród uczestników spotkania byli członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Pan Mirosław Grzędowski – Prezes WZW oraz Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik – Członkowie Zarządu WZW.

Panie Prezydencie Gratulujemy i dziękujemy za piękną lekcję historii.

JFP
Zdjęcia:
Hieronim Dymalski
Piotr Pers

17.01.2023

W dniu 13 stycznia 2023 roku w Galerii Pod Arkadami
w Młodzieżowym Domu Kultury nr.1 w Poznaniu otwarto wystawę Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddział
w Poznaniu.

W wystawie prezentuje  swoje prace 18 artystów.
Wśród wystawców Pani Ewa Szostak – artystka, współpracująca
z Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Gośćmi wernisażu byli;
Pan Roman Dudkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZW oraz  Pan Waldemar Szostak – Skarbnik WZW.

GRATULUJEMY !!!

JFP

17.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji 95. Urodzin  Pana Eugeniusza Pacia

W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich.
Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”,
Związku Młodzieży Polskiej, Zrzeszeniu Studentów Polskich
i Ludowych Zespołach Sportowych.

Działacz partyjny i państwowy oraz ruchu ludowego,
poseł na Sejm PRL VI kadencji w latach 1972–1976,
wojewoda leszczyński w latach 1975–1978, wiceminister przemysłu spożywczego i skupu  w okresie 1978–1981.

W okresie III RP  został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego , był m.in. przewodniczącym sądu koleżeńskiego partii
w województwie wielkopolskim.
Został też prezesem poznańskiego okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

W spotkaniu udział wzięli Rodzina i Przyjaciele oraz
Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Pan Arkadiusz Błochowiak.
Z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu udział wzięli Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
oraz Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
którzy uhonorowali Jubilata
KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI
GRATULUJEMY !!!

JFP
Zdjęcia:
Błażej Cisowski

11.01.2023

104.Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
na ziemi ostrzeszowskiej

To właśnie sprzed Zespołu Szkół nr 1 7 stycznia 1919 roku
na bój o wolność narodu polskiego wyruszyły pierwsze zaprzysiężone na sztandar Sokoła Ostrzeszowskiego oddziały powstańcze pod dowództwem Stanisława Thiela.
Dlatego właśnie tutaj – przy pamiątkowym głazie – co roku odbywają się powiatowe obchody ku czci powstańców.

Uroczysty apel z okazji 104 Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ziemi ostrzeszowskiej
odbył się 10 stycznia 2023 roku.
Pod pomnikiem powstańców wielkopolskich zgromadziła się społeczność szkoły, władze samorządowe powiatu oraz miasta
i gminy Ostrzeszów jak również przedstawiciele Ostrzeszowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz innych organizacji społeczno-politycznych,
zaprzyjaźnionych instytucji i szkół.

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem polonistów ZS nr1
Iwony Jabłońskiej i Pawła Sieczki.
Uczniowie naszej szkoły przenieśli nas w świat wartości,
które przyświecały uczestnikom powstania wielkopolskiego;
niech nasza zaduma nad nimi nie będzie jedynie sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale próbą odczytania ich na nowo w kontekście współczesności
– mówił w swoim wystąpieniu
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1Dariusz Grzesik.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

11.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 roku w pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie POLONIA REDIVIVA.

Gospodarzami spotkania była PARA  PREZYDENCKA – Andrzej Duda – Prezydent RP wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Duda.

Wydarzenie zakończyło Narodowe Obchody 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród uczestników Wielkopolanie – Poznaniacy, współtwórcy obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Łęcki, dr Rafał Reczek,
Przemysław Terlecki, PARA PREZYDENCKA,
Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

06.01.2023

Uroczystości oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim
w 104 rocznicę zdobycia lotniska Ławica pod
Pomnikiem Zdobywców Lotniska Ławica,

usytuowanym przy starym budynku portu lotniczego na Ławicy
w  dniu 6 stycznia 2023 roku.

Zdobycie Stacji Lotniczej Ławica zalicza się do jednych
z największych polskich sukcesów podczas Powstania Wielkopolskiego
. Umożliwiło ono nie tylko uspokojenie sytuacji
w Poznaniu, ale też stało się zaczątkiem organizacji lotnictwa polskiego w odrodzonej Rzeczypospolitej.
W uroczystościach z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu wziął udział
kmdr por. Ryszard Majorczyk – Członek Prezydium WZW.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

06.01.2023

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed domem
hm. Adama Itkowiaka
zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań-Północ.

U zbiegu ulic Zakopiańskiej i Kartuzkiej na Podolanach w Poznaniu w dniu 6 stycznia 2023 roku odsłonięto tablicę pamiątkową
hm. Adama Itkowiaka zastępcy Komendanta Grupy Szarych Szeregów Poznań-Północ.
Inicjatorami wydarzenia byli: Rada Osiedla Podolany,
Bogusław Olejniczak – Prezes Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Poznań-Północ oraz
Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” Hufca ZHP Poznań-Jeżyce
z pwd. Jarosławem Gendera Komendantem Kręgu „Szóstacy”.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW z wnukiem Jakubem.

Zdjęcia:
Mariusz i Jakub
Mikołajewscy

06.01.2023

W Dzień Objawienia Pańskiego,
czyli w Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023 roku.

W dniu urodzin Hipolita Cegielskiego – 6 stycznia 1813 roku
Srebrny Jubileusz (1998 – 2023) obchodziło
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Piotra i Pawła
w Poznaniu Towarzystwo zainaugurowało obchody rocznicowe.

Eucharystii przewodniczył Biskup Zdzisław Fortuniak.
Uczestnicy modlili się w intencji ” 210 – rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 25-lecia istnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za żyjących i tych, którzy odeszli do Pana
Członków i Przyjaciół Towarzystwa”.

Wśród uczestników Członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Dorota Betleja i Janina Felsmann – Pawlik z Mirosławem Grzędowskim  – Prezesem WZW na czele,
któremu dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z okazji przypadających na dzień 6 stycznia 2023 roku
80 – Urodzin wręczył Okolicznościowy Ryngraf.

Mirosław Grzędowski z Rodziną.

Jubilatom GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia:
Kazimierz Seredyński
Piotr Pers

05.01.2023

W dniu 5 stycznia 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się pierwsze w nowym roku Prezydium WZW.

Spotkaniu przewodniczył Pan Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządy Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu.
Tematem były sprawy organizacyjne WZW.
Głos zabrali m. in. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
oraz Janina Felsmann-Pawlik – Członek Zarządu WZW.

Uroczystym momentem spotkania było uhonorowanie
w wigilie 80 URODZIN naszego Kolegi i Przyjaciela
Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Laudację na cześć Jubilata wygłosił Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci przyznała to zaszczytne wyróżnienie Panu Mirosławowi Grzędowskiemu,
w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach
w walce o niepodległość ojczyzny.

W imieniu Kapituły aktu dekoracji dokonał – Mariusz Mikołajewski.


Ponadto życzenia Panu Mirosławowi Grzędowskiemu  – Prezesowi WZW z okazji 80 – URODZIN złożyli:
Pan Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
oraz Wawrzyn Wierzejewski Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, którzy uhonorowali  Prezesa Mirosława Grzędowskiego
Złotym Medalem „Wierni Tradycji”
za upowszechnianie wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Ponadto Pan Prezes przyjął życzenia od płk. Bogdana Mrowca – Dyrektora  Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
LOK
 w Poznaniu.

Pana Ireneusza Jabłońskiego – Sekretarza Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Pana prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Pana dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wraz z Dominikiem Górnym – Sekretarza THCPana Waldemara Szostaka – Skarbnika Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniuoraz od Pana Romana Dudkiewicza – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Świętowaliśmy również URODZINY naszej Koleżanki
Doroty Betleja – Członka Zarządu WZW.

Drogim Jubilatom życzymy zdrowia , miłości po kres i radości do łez wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy na rzecz środowiska Kombatanckiego oraz w życiu osobistym.
Serdecznie dziękujemy za wspólną pracę.

STO LAT !!!

Materiał i zdjęcia opracowała:
Jagoda Pawlik