07. Druki do pobrania

Deklaracja Członka Zwyczajnego tutaj

Deklaracja Członka Wspierającego tutaj

Deklaracja Członka Nadzwyczajnego tutaj

Deklaracja Członka Podopiecznego tutaj

Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej TUTAJ

Wniosek o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego (dla przedstawiających fakturę VAT) tutaj

Wniosek o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego (dla przedstawiających fakturę pro forma) tutaj

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe tutaj

Wniosek odznaczeniowy tutaj

Oświadczenie do odznaczenia tutaj

Wniosek o odznaczenie medalem „PRO PATRIA” tutaj

Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Uprawnienia przysługujące rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989

Wyróżnienia honorowe

Inne

 

 

 

Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Uprawnienia przysługujące rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989

Wyróżnienia honorowe

Inne