02. Napisano o nas

20.06.2024

HISTORIA na murach miasta.

Murale na murach Ostrzeszowa.

Mural ku pamięci bohaterów wojennych, a w szczególności  żołnierzy spod Monte Cassino
oraz
Mural przedstawiający postać św. Maksymiliana Marii Kolbego jest upamiętnieniem nie tylko Jego postaci, ale także wszystkich osób które były więzione w obozie jenieckim w Ostrzeszowie.

Materiał nadesłał:
por. rez. Bohdan Ogrodowski

17.04.2024

Medal SEMPER MEMORES ERIMUS
dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Długiej Goślinie

Biuletyn Gośliński – marzec 2024

06.03.2024

MEDAL dla SZKOŁY.
SZACUNEK dla ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Czas Ostrzeszowski – 6 marca 2024 roku.

Materiał przekazał Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie.

23.02.2024

„Powstanie Wielkopolskie – historia (z) bliska”.

Artykuł przedstawia przebieg insurekcji
Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Ostrzeszowskiej.


Czas Ostrzeszowski – 7 lutego 2024 roku.

Materiał przekazał Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie.

0812.2023

Narodowe Święto Niepodległości w Biedrusku
11 listopada 2023 roku.

Gazeta sucholeska
listopad 2023

16.11.2023

Materiał nadesłał Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie.

Artykuł dotyczy obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 roku w Ostrzeszowie.

08.08.2023

W lipcowym numerze miesięcznika Gazety Sucholeskiej umieszczono artykuł dot. uroczystości
104.Rocznicy święta Niepodległości Wielkopolski
i 4.Rocznicy odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstańców Wielkopolskich.
Podczas tych uroczystości Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW wręczyli odznaczenia Związkowe.

30.06.2023

 

 

W Jarocinie odnaleziono 8 kaset z nagraniami wspomnień powstańców i więźniów obozów.

 Opublikowano: ndz, 25 cze 2023 17:00 Aktualizacja:
pon, 26 cze 2023 09:53
Autor: Lidia Sokowicz | Zdjęcie: Archiwum Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Jarocinie.

Osiem kaset magnetofonowych, z zarejestrowanymi na początku lat 70. XX wieku wspomnieniami powstańców wielkopolskich
i więźniów obozów koncentracyjnych, zostało odnalezionych
w biurze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarocinie. Materiały zostały zdigitalizowane
i wkrótce trafią do zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie
i budowanego w Poznaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

W Jarocinie odnaleziono 8 kaset z nagraniami wspomnień powstańców i więźniów obozów. Nagrywał je Franciszek Lubiatowski | foto Archiwum Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Jarocinie.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych powstał w 1990 roku w miejsce rozwiązanego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Z kolei, ZBoWiD został utworzony w 1949 roku – z połączenia kilkunastu organizacji,
m.in. Związku Powstańców Wielkopolskich.
Od niedawna prezesem związku w Jarocinie jest Andrzej Siejak, który – z racji wieku – nie jest ani kombatantem, ani byłym więźniem politycznym, ale przez wiele lat po sąsiedzku z biurem ZKRPiBWP prowadził punkt ksero. Często pomagał działaczom związku –
m.in. podwoził ich ze sztandarem na uroczystości i pogrzeby. Jeździł także na rocznice bitwy nad Bzurą. Dał się namówić i zaczął angażować się w działalność związku, a ostatecznie wybrano
go prezesem. Na takie rozwiązanie pozwalają statuty organizacji.

– Niedawno umówiłem się z Andrzejem Siejakiem, aby obejrzeć kronikę dawnego ZBoWiD-u. To bardzo wartościowe opracowanie, które pokazuje, jak członkowie byłego ZBoWiD-u kultywowali w okresie PRL-u pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i jarocińskich powstańcach,
a także jak zbierano w dekadzie lat 70. wspomnienia kombatantowi rejestrowano działalność organizacji – wyjaśnia Robert Kaźmierczak, wicedyrektor Instytutu Książki, który w wolnych chwilach zajmuje
się regionalną historią.

Kronikę prowadził m.in. Franciszek Lubiatowski – przedwojenny harcerz, w latach 1932-1939 komendant hufca w Jarocinie.
W czasie II wojny światowej walczył w obronie Warszawy.
Później był członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej w Jarocinie,
a od listopada 1942 roku komendantem AK w Jarocinie. Po wojnie tworzył Metalową Szkołę Zawodową w Jarocinie, którą kierował do 1954 roku, kiedy to władze odwołały go z funkcji – ze względu na działalność w okresie okupacji i postawę ideową.
Po przejściu na emeryturę, w 1972 roku stworzył Komisję Historyczną przy Miejskim Kole ZBoWiD w Jarocinie.

– Dzięki jego zaangażowaniu powstała Izba Pamięci Narodowej, gromadząca wiele zbiorów,
w tym wspomnienia powstańców wielkopolskich,
 żołnierzy z Jarocina walczących w kampanii wrześniowej, a także więźniów obozów koncentracyjnych. Nagrywał je i spisywał. Kiedy przeglądałem kronikę, Andrzej Siejak pokazał mi magnetofon kasetowy z mikrofonem, który służył zapewne Franciszkowi Lubiatowskiemu. Zapytałem,
czy zachowały się też jakieś taśmy. Prezes przejrzał kilka szaf i znalazł osiem kaset – wspomina Robert Kaźmierczak.

Zdigitalizowano 8 kaset z nagraniami wspomnień jarociniaków.
Będzie ich można posłuchać.

Magnetofon ich nie odtwarzał, więc Kaźmierczak pożyczył je do odsłuchania w domu. Z nagraniami spędził wieczór i pół nocy.
Z kilku nagrań, zarejestrowanych w bardzo różnej jakości, usłyszał relacje z wypraw kombatantów na tereny miejsc walk z września 1939 roku, zwłaszcza z okolic Łęczycy. Nagrywano na nich także przebieg uroczystości z okazji rocznic wkroczenia wojsk radzieckich do Jarocina i tak zwane uroczystości choinkowe,
czyli spotkania członków ZBoWiD-u pod koniec 1973
i na początku 1974 roku.

Najcenniejsze są jednak odczytywane osobiście przez autorów wspomnienia powstańców wielkopolskich: Adama Adamskiego
i Euzebiusza Basińskiego oraz – czytane prawdopodobnie przez któregoś z działaczy ZBoWiD – Stanisława Krystofiaka, zmarłego
w 1942 roku w obozie koncentracyjnym, a także uczestnika wojny obronnej 1939 roku – Podsiedlika (w nagraniu nie jest wymienione imię), jak również więźniów obozów koncentracyjnych: Feliksa Steinke (Dachau), być może Jana Wolnego (w nagraniu pojawia się tylko numer obozowy z Dachau) i pracującej przymusowo
w majątku Zawidowice Joanny Jagiełło, jak można przypuszczać,
w okresie wojny mieszkanki Witaszyc.

– Wszystkie nagrania przekazałem do digitalizacji. Teraz można je już odtwarzać, bez obawy o uszkodzenie taśm. Prezes ZKRP i BWP
w Jarocinie Andrzej Siejak
uzgadnia z władzami wojewódzkimi związku możliwość oddania kaset do zbiorów Muzeum Regionalnego
w Jarocinie i tworzonego w Poznaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Na początku września planujemy otwarte spotkanie, podczas którego zostaną odtworzone zarejestrowane pół wieku temu wspomnienia. Zależy nam jednak, aby w tym wydarzeniu uczestniczyli także potomkowie i członkowie rodzin autorów wspomnień. Udało nam już skontaktować z rodziną Euzebiusza Basińskiego. Zależy nam także na spotkaniu z rodzinami powstańców – Adama Adamskiego i Stanisława Krysztofiaka, żołnierza wojny obronnej z września 1939 roku, więźniów obozów – Feliksa Steinke, Jana Wolnego i Joanny Jagiełło – podkreśla Robert Kaźmierczak.

Członkowie rodzin mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem 604/512-674 lub mailowo, pisząc na adres: kazmierczak.jarocin@gmail.com.

28.03.2023

W Głosie Poznańskim z dnia 27 marca 2023 r. możemy przeczytać
o koncercie w ramach obchodów 210.rocznicy urodzin  Hipolita Cegielskiego. i 26.- lecia Towarzystwa im. H. Cegielskiego –
„koncert dedykowany jest ludziom pracy organicznej”.
W koncercie brał udział Kol. Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

27.02.2023

Po wizycie Pana Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
na Ziemi Ostrzeszowskiej
NAPISANO

W „Czasie Ostrzeszowskim”

W informacjach samorządowych
Miasta i Gminy Ostrzeszów.

31.01.2023

W Głosie Wągrowieckim w dniu 31 stycznia 2023 roku
NAPISANO

Złoty medal dla wągrowieckiego kombatanta

Wyjątkowe wyróżnienie trafiło do rąk Jana Świstaka –
Kombatanta z Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP
w Wągrowcu. niezwykłego mieszkańca Wągrowca.
Liczący sobie już niemal 99 lat wągrowczanin został
w dniu 30 stycznia 2023 roku odznaczony Złotym Medalem
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, który jest przyznawany
przez Ministra Obrony Narodowej osobom, które swoją pracą
lub działalnością przyczyniły się do umocnienia obronności kraju.

W kameralnej uroczystości, która z tej okazji odbyła się
w poniedziałek, 30 stycznia, w miejscu zamieszkania wągrowieckiego kombatanta, wzięli udział między innymi
ppłk Marek Kosicki, szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Poznaniu, który wręczył odznaczonemu medal, major Robert Nazaruk, zastępca Szefa Wydziału Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile, oraz zastępca burmistrza Wągrowca Remigiusz Priebe, który przekazał
Panu Janowi gratulacje od burmistrza miasta. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu reprezentował Dariusz Stoll.

GRATULUJEMY !!!

07.01.2023

W gazecie Nasz Głos Poznański w dniu 7 stycznia 2023 roku
NAPISANO

Obchody 25-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego rozpoczęte.

W realizację idei pracy organicznej wpisany jest szczególny rodzaj duchowości i misyjności – powiedział biskup Zdzisław Fortuniak,
który 6 stycznia 2023 roku odprawił Mszę Świętą
w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Wydarzenie zainaugurowało obchody 25-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i 210. rocznicy urodzin patrona tej organizacji.
W uroczystej eucharystii uczestniczyli Wielkopolanie,
goście z całej Polski i przedstawiciele Polonii Zagranicznej.

28.12.2022

W KURIERZE  OSTROWSKIM
w dniu 2.11.2022 roku ukazał się artykuł dot. działalności Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Przygodzicach.

Odznaczonym Gratulujemy !!!

13.10.2022

W „Czasie Ostrzeszowskim” w dniu 12.10.2022 roku
ukazał się artykuł 

Gratulujemy !!!

27.04.2022

W gazecie DZWONEK ODOLANOWSKI ukazało się szereg artykułów dotyczących działalności
Miejsko – Gminnego Koła ZKRP i BWP w Odolanowie.

Materiał opracował i nadesłał Bogdan Czubak – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Odolanowie.