Aktualności archiwum 2017

28.12.2017

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyły się krajowe uroczystości 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Również Wielkopolanie – Poznaniacy licznie wzięli w nich udział, w tym przedstawiciele władz samorządowych, Stowarzyszeń, Towarzystw i Związków Kombatantów oraz Harcerze. Uroczystości
rozpoczęły się o godzinie 12:00 Mszą Świętą w Kościele OO. Dominikanów przy ul. Freta10. Bezpośrednio po mszy uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego. Około godziny 14:30 kontynuowano uroczystości na Cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

Zbiórka przed Kościołem OO. Dominikanów

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu J. Piłsudzkiego

Kwatery Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Powązkowskim

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

27.12.2017

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Uchodzi Ono za jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych naszego regionu, dzięki któremu Wielkopolska ostatecznie znalazła się w granicach Polski.
Powstanie to nasze dziedzictwo , które zobowiązani jesteśmy pielęgnować.
Pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka w Poznaniu o godzinie 11:00 odbyły się centralne uroczystości obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w uroczystościach udział wzięli Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski, gdzie uczcili pamięć Powstańców składając okolicznościową wiązankę kwiatów.


Następnie nastąpi przemarsz uczestników do Fary Poznańskiej, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich

a o godzinie 16:00 na Placu Wolności Grupy Rekonstrukcyjne rozbiją Obóz powstańczy.


26.12.2017

Jak co roku w dniu 26 grudnia inscenizacja przyjazdu na Dworzec Letni w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego (w tej roli Pan Edmund Dudziński) rozpoczęła uroczystości ku czci poległych Powstańców Wielkopolskich.

Przyjazd Ignacego Paderewskiego 99 lat temu był jednym z impulsów dla wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Mistrza Paderewskiego przywitali również Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Pan dr Marian Król oraz Członek Nadzwyczajny Koła WZW Pan Dominik Górny.

19.12.2017

Wszystkim członkom Zwyczajnym, Podopiecznym, Nadzwyczajnym, Wspierającym i Honorowym – przyjaciołom i sympatykom naszego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przesyłam życzenia Świąteczno – Noworoczne.

14.12.2017

W dniu dzisiejszym w siedzibie naszego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP, odbyło się ostatnie w tym roku Prezydium któremu przewodniczył Prezes WZW Pan dr Marian Król.
Najważniejszymi punktami obrad było powołanie Kapituły Kombatanckiego Certyfikatu Pamięci, w której skład weszli:
– dr Marian Król – przewodniczący Kapituły,
– Mirosław Grzędowski – wiceprzewodniczący Kapituły,
– Mariusz Mikołajewski – sekretarz Kapituły,
– Hieronim Kowalski – członek Kapituły oraz
– Bernadeta Orłowska – członek Kapituły.
Kolejno przyjęto w poczet WZW ZKRP i BWP w Poznaniu dwunastu nowych członków nadzwyczajnych z Kół Chartowo, Doruchów, Kotlin, Szamotuły, Pobiedziska i Kórnik – osób, które chcą współdziałać w realizacji celów Związku oraz wyróżniono tytułem ” PREZESA HONOROWEGO KOŁA” czterech osób zasłużonych dla Związku z Kół:
– w Ostrzeszowie – Pan Wacław Mickiewicz,
– w Szamotułach – Pan Roman Handschuh,
– w Wysocku Wielkim – Pan Wiktor Krawczyk,
– w Wielichowie – Pan Leon Cielebąk,
– w Dopiewie – Pan Stefan Strychalski.

Następnie w sali im. H. Cegielskiego odbyło się posiedzenie plenarne WZW. Pan Prezes WZW dr Marian Król witając zebranych wspomniał zmarłego Prezesa Koła w Komornikach kpt rez. WP Pana Mieczysława Przyweckiego. Zebrani minutą ciszy uczcili Pamięć nieodżałowanego przyjaciela i kolegę.

Podczas tegoż spotkania odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” został wyróżniony prof. dr hab. Stanisław Sierpowski – historyk polski UAM współpracujący z WZW.

Wyjątkowymi gośćmi Plenum byli Pan Tadeusz Musiał  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Pan Wawrzyniec Wierzejewski Prezes Wielkopolskiego Oddziału TPPW. Pan Musiał przedstawił zebranym Kalendarium wydarzeń dot. zbliżających się 99. i 100. Rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Program
obchodów 99. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

26 grudnia 2017 roku – Poznań

godz. 16.00 – Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania
Poznań Dworzec Letni
(Poznański Chór Nauczycieli im. I.J. Paderewskiego)

27 grudnia 2017 roku – Poznań

godz. 10.15 – Złożenie kwiatów na mogile generała Stanisława Taczaka
Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

godz. 11.00 – Uroczystości i złożenie wiązanek przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich
Przemarsz do Fary Poznańskiej

godz. 12.45 – Msza Święta w intencji Powstańców
Wielkopolskich
Fara Poznańska
godz. 16.00 – Obóz powstańczy, Plac Wolności

28 grudnia 2017 roku, – Warszawa

godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich
Kościół oo. Dominikanów ul. Freta 10

Bezpośrednio po Mszy Świętej – złożenie wiązanek przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

godz. 14.30 – Uroczystości i złożenie wiązanek na Cmentarzu Wojskowym
ul. Powązkowska 43/45

Członkowie Plenum:

Obok ważnych spraw z życia WZW, które przedstawili sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski oraz Wiceprezes Pan Mirosław Grzędowski sympatycznym akcentem były ciepłe słowa podziękowań i życzeń Świąteczno – Noworocznych Prezesa WZW Pana dr Mariana Króla skierowane do zebranych.
W świątecznej atmosferze, łamiąc się opłatkiem uczestnicy przekazali sobie moc życzeń i życzliwości.

11.12.2017

To już 26 raz Fabryka Mebli Biurowych MARO w Komornikach w dniu 09.12.2017 roku była organizatorem WIGILII FIRMOWEJ „…śpiewajcie i grajcie mu małemu, małemu…”.
W oryginalnym świątecznym stylu odbyły się uroczystości, które uświetnił Koncert Gwiazd MARO – „Kolęda dla nieobecnych” oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
Ponadto w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wielkopolskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu Prezes Pan dr Marian Król wraz z Wiceprezesem WZW Panem Mirosławem Grzędowskim wręczył Prezesowi MARO Panu Romanowi Błaszakowi odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” oraz na ręce małżonki Pani Grażyny Błaszak dla Ś.P. Marka Błaszaka odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” składając jednocześnie serdeczne podziękowania za wkład włożony na rzecz środowiska kombatanckiego, w postaci wykonania wyposażenia dla nowych pomieszczeń naszego związku.

Prezes Roman Błaszak został również uhonorowany Medalem „Wierni Tradycji”, który wręczyli przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Poza tym Prezesi MARO zostali wyróżnieni  Statuetką Złotego Hipolita.  Ceremonii wręczenia dokonał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Pan dr Marian Król w asyście Członka Zarządu Pana Dominika Górnego.

SERDECZNIE   GRATULUJEMY !!!

07.12.2017

W dniu 07.12.2017r.  Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego wizytowała Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi Pani Teresa Masłowska.

Obok przedstawicieli WZW Związku Kombatantów RP i BWP – Wiceprezesa WZW Pana Mirosława Grzędowskiego, sekretarza WZW Pana Mikołajewskiego i Członka Zarządu Pana Mariana Jakubowicza w spotkaniu udział wzięli Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Pan Włodzimierz Orsztynowicz oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Pan Tadeusz Musiał.

30.11.2017

Dnia 24.11.2017r. w Domu Kultury „Orle Gniazdo” w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Związku Kombatantów RP i BWP  – CHARTOWO w Poznaniu. Prezesem Koła ponownie została wybrana Kol. Mirosława Przybysz, Wiceprezes Zofia Kędziora, sekretarzem Maria Banach oraz skarbnikiem Stefania Kąkolewska. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: przewodniczący Dariusz Przybysz oraz członkiem kol. Ludmiła Kulka.

Zebrani wybrali również delegatów na Zjazd Wojewódzki, który odbędzie się w październiku 2018r. Zostali nimi: Mirosława Przybysz i Maria Banach oraz zastępcę delegatów kol. Zofia Kędziora.

WZW podczas spotkania  reprezentował Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski.

28.11.2017

W dniu dzisiejszym Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu swoją obecnością zaszczycił Dyrektor Gabinetu Marszałka, Sekretarz Województwa Pan Tomasz Grudziak. Prezes WZW ZKRPiBWP Pan dr Marian Król dziękując za dotychczasową współpracę, wsparcie  i przychylność Kombatantom  uhonorował gościa odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRPiBWP. Słowo wstępne, przedstawiając członków i pracowników Zarządu wygłosił Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski.

Sekretarz Województwa  Pan Tomasz Grudziak dziękując za wyróżnienie wręczył dla WZW na ręce Prezesa Mirosława Grzędowskiego pięknie ilustrowany ALBUM „WIELKOPOLSKA Przyciąga Spojrzenia” promujący region wielkopolski, wydany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Dziękujemy.

27.11.2017

W dniu 23 listopada 2017r. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się gala XXVIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”. Wręczono Certyfikaty,  Statuetki Hipolita, Medal LABOR OMNIA VINCIT oraz Medale Młodego Pozytywisty.

W wydarzeniu ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych obok Pana Prezesa WZW dr. Mariana Króla  brał udział sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

Laureatom GRATULUJEMY !!!

27.11.2017

We wtorek dnia 21 listopada 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy we Lwówku przyjął w Urzędzie Miasta i Gminy Jego Eminencje Kardynała Zenona Grocholewskiego, któremu został nadany tytuł  Honorowego Obywatela Gminy Lwówek. W uroczystościach ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych brał udział Prezes WZW Pan dr Marian Król.

Kardynał Zenon Grocholewski, urodzony w Bródkach – gmina Lwówek uchodzi za jednego z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Jego bibliografia przekracza 550 publikacji w 12 językach.

Z Jego Eminencją Kardynałem Zenonem Grocholewskim spotkali się Panowie: Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu  dr Marian Król, Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski, Członkowie Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Panowie Dominik Górny, Filip Suś oraz Michał Ciszak.

Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskimu serdecznie GRATULUJEMY.

23.11.2017

W Narodowym Banku Polskim Oddziale Okręgowym w Poznaniu dnia 9 listopada 2017r. została otwarta wystawa „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Roman Dmowski”. Ekspozycja została zorganizowana z okazji emisji monet kolekcjonerskich przez NBP. Wystawę otworzył Andrzej Chmielecki Dyrektor Oddziału okręgowego NBP w Poznaniu, kuratorem jest Olaf Bergmann z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Można ją zwiedzać od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00 do 31 stycznia 2018r.

Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w otwarciu wystawy udział wzięli Wiceprezesi WZW Panowie Mirosław Grzędowski i płk. Hieronim Kowalski oraz Członek Zarządu WZW Pan Marian Jakubowicz.

23.11.2017

Spotkanie z kombatantami

Jednym z zadań powiatu wrzesińskiego jest współpraca z środowiskami kombatanckimi. Odbywa się ona przede wszystkim poprzez przygotowywanie uroczystości patriotycznych, ale także przez organizację spotkań z kombatantami. Jedno z nich miało miejsce 10 listopada 2017 we wrzesińskiej restauracji. 

– Ogromnie cieszę się, że tak licznie skorzystali państwo z tego zaproszenia. Tymi słowami starosta Dionizy Jaśniewicz powitał zebrane grono kombatanckie. Przybliżył zebranym program przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego współorganizowanych przez powiat. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni wraz z nauczycielką Beatą Sieradzką przygotowali część artystyczną.
Szymon Rewers

Źródło: www.wrzesnia.powiat.pl

23.11.2017

Niezwykłe urodziny

Hieronim Szychowiak i Feliks Dominiczak to dwaj wrzesińscy kombatanci, którzy w wyjątkowy sposób 22 sierpnia 2017 roku świętowali swoje urodziny.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wrzesińskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z prezes Elżbietą Grzegorek na czele, rodziny jubilatów i goście. Oprócz licznych życzeń i kwiatów, panowie dostali także okolicznościowe statuetki od starosty wrzesińskiego, które wręczyła jego asystentka Joanna Musiałkiewicz.

Pan Feliks obchodzi w tym roku 95 lat, a pan Hieronim – 90. Hartu ducha, humoru i kondycji mógłby pozazdrościć im niejeden dwudziestolatek. Po części oficjalnej przyszedł czas na poruszające wspomnienia z czasów wojny. Pan Feliks opowiedział o swojej działalności konspiracyjnej. – Wojna zabrała nam młodość– przyznał.– Gdy wybuchła, miałem zaledwie 17 lat.

Mimo tych smutnych akcentów, uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło urodzinowych tortów i toastów za zdrowie dostojnych jubilatów.

Źródło: www.wrzesnia.powiat.pl

21.11.2017

W dniu dzisiejszym w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu, w pięknej sali im. Hipolita Cegielskiego odbyło się w gronie przyjaciół i Kombatantów uroczyste spotkanie z Okazji Imienin i 92 Rocznicy Urodzin Członka Zarządu WZW Kolegi Mariana Jakubowicza.

Kol. Jakubowicz (po lewej) w towarzystwie Kol. Eugeniusza Śliwińskiego.

Życzenia dostojnemu Jubilatowi w im. Prezesa WZW dr Mariana Króla, własnym oraz zebranych złożył Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

W podziękowaniu za długoletnią współpracę oraz za pielęgnowanie pamięci o Bohaterach wręczono Panu Marianowi „Kombatancki Certyfikat Pamięci” ustanowiony przez Prezydium WZW.

Honorowi goście spotkania Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Pan Tadeusz Musiał oraz Prezes Wielkopolskiego Zarządu TPPW Pan Wawrzyniec Wierzejewski  wręczyli Kol. Jakubowiczowi Listy okolicznościowe.

W im. Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla szanownemu Jubilatowi moc życzeń i uznanie za wkład i Krzewienie Idei Pracy Organicznej przekazał  Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski.

Życzeniom i toastom nie było końca.

Drogiemu Jubilatowi życzymy 100 lat w zdrowiu, pomyślności i nieustającej pogody ducha.

13.11.2017

W dniu 10.11.2017 roku pod szamotulskimi pomnikami w związku z Narodowym Świętem Niepodległości wiązanki składali: Starosta Szamotulski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły funkcjonariusz Straży Miejskiej oraz przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Szamotułach Pan sekretarz Stanisław Krupski.

13.11.2017

W Lesznie z Okazji Narodowego Święta Niepodległości pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja w dniu 11 listopada 2017r.
uczczono Pamięć Bohaterów. Kwiaty złożył Pełnomocnik Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  – O/Leszno Pan Maurycy Babula.

11.11.2017

NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

Pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna w Poznaniu w dnie 11.11.2017r. odbędą się coroczne obchody uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. W Poznańskiej Farze o godzinie 9:00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości przejdą z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych na Plac Wolności. Tam, ok. godziny 10:30 z ceremoniałem wojskowym rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe. Oprawę święta stanowić będzie program przygotowany przez grupy rekonstrukcyjne, przybliżające historię wojskowości z czasów odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym tematem tegorocznych pokazów prezentowanych między innymi przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 7 D.A.K będzie artyleria wojskowa. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować wojskowej grochówki. Ponadto obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetni koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i defilada pododdziałów.

Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu w uroczystościach wziął udział Wiceprezes WZW  płk Hieronim Kowalski.

10.11.2017

W czwartek dnia 09.11. 2017r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu, w pięknej sali im. Hipolita Cegielskiego odbyło się w gronie przyjaciół i Kombatantów uroczyste spotkanie z Okazji 94 Rocznicy Urodzin Członka Zarządu WZW Kolegi Eugeniusza Śliwińskiego.

Eugeniusz Śliwiński – świadek historii. Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen na terenie Austrii .

Jubilat przyjął życzenia Urodzinowe, które w imieniu Prezydium WZW i zebranych złożył wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski.

W podziękowaniu za długoletnią współpracę oraz za pielęgnowanie pamięci o Bohaterach wręczono Panu Eugeniuszowi „Kombatancki Certyfikat Pamięci” ustanowiony przez Prezydium WZW.

Ponadto Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyznała szanownemu Jubilatowi Złoty Medal Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej, który w  imieniu Towarzystwa wręczył Prezydent dr Marian Król w asyście Członka Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Pana Dominika Górnego.

Jubilatowi życzymy 100 lat w zdrowiu, pomyślności i nieustającej pogody ducha.

06.11.2017

W dniu 28 października 2017 roku Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu dr Marian Król uhonorował Statuetką „Złotego Hipolita” – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, osiem  znakomitych osobistości, tj.: Andrzeja Bobińskiego – przedsiębiorcę; Jerzego Gołębiewskiego– dziennikarza, publicystę; Lucjanę Kuźnicką-Tylendę – przedsiębiorcę, prezesa firmy TFP; prof. Stanisława Lorenca – rektora UAM w latach 2002-2008; Jerzego Maksymiuka – dyrygenta, kompozytora; prof. Romana Słowińskiego – prezes Oddziału PAN w Poznaniu; ks. dr Jana Stanisławskiego – ks. prałat, a także prof. Tomasza Trojanowskigo – neurochirurga.

W Gali ze strony WZW Związku Kombatantów RP i BWP udział wzięli Wiceprezes WZW Pani Bernadeta Orłowska , Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski oraz członek Zarządu WZW Marian Jakubowicz.

Wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY.

01.11.2017

„SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ.”

ks. Jan Twardowski

26.10.2017

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż w dniu 25.10.2017r. w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach odbyła się ceremonia wręczenia CERTYFIKATU Panu Antoniemu Wojtasiakowi z Woli Książęcej tytułu HONOROWEGO PREZESA KOŁA w Kotlinie.

Wręczenia dokonał Pełnomocnik Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Pan Ryszard Maciejewski.

20.10.2017

W dniu 19.10.2017r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZKRPiBWP przy WZW.

Nowymi Członkami Nadzwyczajnymi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła WZW zostali sympatycy i przyjaciele Kombatantów poznańskich Pan dr Dawid Murawa oraz Pan Dominik Górny.

Pan Dominik Górny przyjmuje z rąk Wiceprezesa WZW Pana Mirosława Grzędowskiego legitymacje Członka Nadzwyczajnego.  Gratulujemy.

Głównym punktem zebrania były wybory trwającej w tym roku kampanii. Prezesem Koła przy WZW ponownie został wybranym Pan płk Hieronim Kowalski – Członek Prezydium WZW, wiceprezesem został wybrany Pan Włodzimierz Orsztynowicz – członek podopieczny Koła przy WZW, sekretarzem Pani Janina Felsmann-Pawlik – członek nadzwyczajny Koła przy WZW oraz skarbnikiem Pan Roman Dutkiewicz – członek nadzwyczajny Koła przy WZW. W skład Komisji Rewizyjnej weszli członkowie nadzwyczajni Koła Pan Ryszard Torzyński jako przewodniczący oraz Pani Renata Łuczak – Szymanek jako członek Komisji Rewizyjnej.

Zebrani wybrali również delegatów na Zjazd Związku Kombatantów mający się odbyć w październiku 2018r. Delegatami zostali: dr Marian Król, Mirosław Grzędowski, płk Hieronim  Kowalski, Włodzimierz Orsztynowicz, Roman Dudkiewicz, Mariusz Mikołajewski, Ryszard Torzyński, Marian Jakubowicz i Jerzy Barełkowski oraz Eugeniusz Śliwiński.

Zastępcami delegatów zostali Pan Bronisław Hoffa oraz Pani Janina Felsmann-Pawlik.

20.10.2017

W dniu 17.10.2017r.  w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze  Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Złotowie.

Kilka zdjęć:

17.10.2017

W dniu 16.10.2017r.  pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Poznań pod pomnikiem Gen. T. Kościuszki w Poznaniu odbyły się Uroczyste Obchody 77. Rocznicy powstania batalionów Chłopskich. Kwiaty z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP wiązankę kwiatów złożył Prezes dr Marian Król. Związek reprezentowali również Wiceprezesi  WZW Pan płk Hieronim Kowalski oraz Mirosław Grzędowski.

16.10.2017

12 października 2017r.  w Dzień 74. Rocznicy Bitwy pod Lenino, kwiaty oraz znicze pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru złożyli Prezes Związku Sybiraków Pan Józef Bancewicz,  Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Mirosław Grzędowski, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego reprezentował Pan Kazimierz Seredyński, natomiast Wielkopolską Radę Wojewódzką SLD reprezentował Sekretarz Pan Lucjan Dutkiewicz.

05.10.2017

W dniu dzisiejszym w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Zarządu WZW z Prezesami Kół byłego województwa poznańskiego.
Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski.

Głównym tematem zebrania była trwająca w tym roku w Kołach ZKRPiBWP akcja sprawozdawczo – wyborcza

Spotkanie przebiegło w przyjaznej i sympatycznej atmosferze.

30.09.2017

Wrzesień – miesiącem Kombatantów pod tym hasłem spotkali się z inicjatywy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w dniu 28.09.2017r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Kombatanci i ich Rodziny.

Uczestników powitał Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Pan dr Marian Król.

Głos zabrał także Wiceprezes WZW ZKRPiBWP Pan Mirosław Grzędowski przedstawiając honorowych gości spotkania: Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Pana Tadeusza Musiała, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Pana Włodzimierza Orsztynowicza, długoletniego Prezesa WZW , członka Zarządu Pana Mariana Jakubowicza.

Rys historii Polski przybliżył zebranym historyk i politolog, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pan dr Paweł Stachowiak.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny nadanym przez Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych MEDALEM „PRO PATRIA” w imieniu Pana Wojewody Wielkopolskiego Prezes WZW dr Marian Król wraz z Sekretarzem WZW Panem Mariuszem Mikołajewskim odznaczył następujące osoby:

 • Panią Stefanię Mitułę – Prezesa Koła ZKRPiBWP Poznań Jeżyce-Górne 1

 • Panią Janinę Perską – byłego pełnomocnika WZW ZKRPiBWP na region pilski

 • Panią Lucynę Wójcik – Prezesa Koła ZKRPiBWP Włoszakowice

 • Panią Mirosławę Domicz – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

 • Pana Ryszarda Maciejewskiego – pełnomocnika WZW na region kaliski i Prezesa Koła ZKRPiBWP w Kaliszu

 • Pana Kazimierza Warchoł – zasłużonego działacza Koła ZKRPiBWP Poznań – Piątkowo, w którego imieniu Medal odebrał sekretarz Koła – Piątkowo Pan Karol Słomiński

 • Panią Helenę Stroińską – Prezesa Koła ZKRPiBWP Poznań Jeżyce – Północ, w której imieniu Medal odebrał przedstawiciel Rodziny Pan Bogusław Olejniczak.

Następnie odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRP” został wyróżniony Prezes Koła ZKRPiBWP w Nowym Tomyślu Pan Stanisław Rybarczyk.

Kolejnym punktem spotkania było uhonorowanie Kombatanta – uczestnika Poznańskiego Czerwca 1956 Pana Józefa Tomaszewskiego przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 MEDALEM „WIERNI TRADYCJI”. Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego TPPW Pan Tadeusz Musiał.

Życzenia z okazji 90-tych Urodzin z rąk Prezesa WZW dr Mariana Króla przyjął Pan Czesław Szczałba – Prezes Koła Kopernik w Poznaniu.

Jeszcze kilka zdjęć

29.09.2017

W dniu 28.09.2017r. w niecodziennych okolicznościach, bo w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, któremu przewodniczył Prezes WZW Pan dr Marian Król.

Najważniejszymi punktami obrad było przyjęcie w poczet WZW ZKRP i BWP w Poznaniu dziewięciu nowych członków nadzwyczajnych (z Kół Ostroróg, Wronki i WZW) – osób, które chcą współdziałać w realizacji celów Związku oraz wyróżnienie tytułem ” PREZESA HONOROWEGO KOŁA” trzech osób (z Kotlina, Ryczywołu i Włoszakowic) zasłużonych dla Związku.

Miłym akcentem spotkania było złożenie życzeń imieninowych Prezesowi Koła w Sierakowie Pani Urszuli Dura.

27.09.2017

W dnu dzisiejszym w Poznaniu odbyły się obchody 78. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz – Światowy Związek Żołnierzy AK – Zarząd Okręgu Wielkopolska. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Akowską, którą w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu odprawił ks. Biskup Zbigniew Fortuniak. Przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zebrali się przedstawiciele władz Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, Kombatanci, Wielkopolanie.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowali  Wiceprezesi Panowie Mirosław Grzędowski i płk. Hieronim Kowalski.

26.09.2017

W dniu 22 września br. odbyły się w Krasnobrodzie (30 km na wschód od Zamościa) doroczne uroczystości związane z rocznicą zwycięskiej szarży 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich przeciwko niemieckiemu 17 Pułkowi Rajtarów Bamberskich.

Bitwa miała miejsce 23 września 1939 roku, uczestnikiem szarży, który powalił uderzeniem szablą w plecy nieprzyjacielskiego oficera (dowodzącego szarżą ze strony niemieckiej) był ówczesny plut. pchor. – Karol Mikołajewski, późniejszy wieloletni skarbnik, członek Prezydium WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

W Krasnobrodzie od 30 lat Szkoła Podstawowa nosi imię 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.  22 września br. odbyły się także uroczystości z okazji nadania szkole tego imienia. W uroczystościach brała udział młodzież i kadra Szkoły Podstawowej, władze miasta i gminy Krasnobród z Burmistrzem Kazimierzem Misztalem i Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Rolandem Wyrostkiewiczem, a także ułani na koniach Roztoczańskiej Straży konnej Ochrony Przyrody im. 25.Pułku Ułanów Wlkp.

Z Poznania przyjechała Rodzina plut. pchor. Karola Mikołajewskiego – syn Mariusz Mikołajewski – sekretarz WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, wnuk Andrzej, a także prawnuk Michał Seyda z ojcem Łukaszem. Wszyscy oni brali także udział w tych uroczystościach, czyli Mszy Św. w Kościele w Krasnobrodzie, złożeniu wieńców na cmentarzu pod pomnikiem poległych oraz w auli Szkoły Podstawowej. (opis bitwy – zobacz Wikipedia „Bitwa Pod Krasnobrodem 1039”).

W załączeniu kilka zdjęć:

26.09.2017

W poniedziałek 18 września 2017 r.  w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru damasławskiego Koła Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych pod opiekę  Szkoły. Wydarzenie rozpoczęło się od występu artystycznego uczniów ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławka. Następnie Seniorzy dokonali symbolicznego przekazania sztandaru młodemu pokoleniu. Nie zabrakło licznych podziękowań i wyróżnień dla wszystkich członków Koła. Życzenia złożyli m. in. Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak, Przewodniczący Rady Pan Wojciech Ollek oraz Dyrekcja ZSP w Damasławku. Całą procedurę nadzorowali obserwatorzy – przedstawicielem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych był Benon Cichoracki, który również wręczył podziękowania i życzenia członkom Koła w Damasławku. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję porozmawiać przy wspólnej kawie i powspominać lata aktywności.

Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację  „Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej” w Damasławku powstało 1 września 1974 roku. Prezesem Koła był Pan Stefan Siwak. Koło posiadało swój Sztandar nadany 1 września 1974 roku.

Na początku lat 90- tych Związek Bojowników został przekształconyw Związek Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Damasławku. Dnia 11 listopada 1991 roku nadano nowy Sztandar Związkowi.

Do 1997 r. p. Zygfryd Szafiński pełnił funkcję Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Damasławku, następnie od października 1997 r. do 18.09.2017 r. funkcję Prezesa pełni p. Lubomira Sass.

Krótki fotoreportaż:

25.09.2017

W dniach 22 – 23.09.2017r. w Poznaniu odbyła się

II konferencja Raka Piersi ONKOLOGIA i PLASTYKA.

Wśród patronów niniejszej Konferencji było między innymi Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w którego imieniu Prezydent Towarzystwa dr Marian Król w asyście Członka Zarządu Towarzystwa im. H. Cegielskiego Pana Dominika Górnego wręczył poniżej wymienionym Srebrny Medal Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT”  za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Wyróżnieni zostali:

 • dr hab. Dawid Murawa – Rektor Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu,
 • lek. med. Maciej Kuczyński – Właściciel i Kierownik Ośrodka Chirurgii Plastycznej w Lublinie,
 • dr n. med Jerzy Kolasiński – Właściciel i Kierownik Kliniki KOLASIŃSKI,
 • dr n. med. Marek Budner – Kierownik Kliniki Ginekologii i Oddziału Chorób Piersi w Szpitalu Helios w BadSarrow,
 • prof. Jerzy Jankau – Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. Zbigniew Nowecki – Kierownik Kliniki Chorób Piersi Centrum Onkologii w Warszawie.

Z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych gratulacje wyróżnionym złożył Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski.

18.09.2017

W dniu 17.09.2017r. w Poznaniu odbyły się Wojewódzkie Uroczystości 78. Rocznicy Napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dzień SYBIRAKA.
Po Mszy Świętej w Kościele oo. Franciszkanów na Górze Przemysława odbył się ulicami Poznania  „Marsz pamięci”, następnie uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, w których z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych udział wzięła Wiceprezes WZW Pani Bernadetta Orłowska.

18.09.2017

W dniu 15.09.2017r. odbyły się w Lesznie obchody 78. Rocznicy Napaści Związku Sowieckiego na Polskę, tym samym uczczono zesłańców Sybiru.
Pod Obeliskiem Ofiar Katynia i Matek Katyńskich w Lesznie kwiaty złożył Pełnomocnik Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  – O/Leszno Pan Maurycy Babula.

04.09.2017

Uroczystości 78. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej odbyły się także w Lesznie, w których wziął udział  Pełnomocnik Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  – O/Leszno składając kwiaty pod pomnikiem żołnierzy GARNIZONU LESZCZYŃSKIEGO Pan Maurycy Babula.

01.09.2017

78. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

Wojewódzkie uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 od Mszy św. w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Działowej. Bezpośrednio po Mszy św., kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb i inspekcji, pododdziały żołnierzy oraz uczniowie z wielkopolskich szkół zebrali się przed Pomnikiem Armii Poznań. Głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, odczytano apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów.

Następnie obchody kontynuowane były w Kłecku, gdzie wraz z miejscowymi władzami Pan Wojewoda złożył kwiaty na grobach obrońców miasta. Następnie spotkał się z jego mieszkańcami na brzegu rzeki Mała Wełna, w miejscu gdzie doszło do rozstrzelania 112 uczestników walk.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki reprezentowali Wiceprezesi Pan płk Hieronim Kowalski oraz Pan Mirosław Grzędowski.

31.08.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Koła Związku Kombatantów RP i BWP działającym przy Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim w Poznaniu. Spotkaniu przewodniczył Prezes Koła Pan płk Hieronim Kowalski.

Szereg spraw organizacyjnych, bieżących z życia WZW przedstawi zebranym sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski. Natomiast  wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski złożył zebranym sprawozdanie z VI Plenum  Zarządu Głównego ZKRP i BWP w Warszawie w dniu 10 maja 2017r.

Ustalono datę zebrania sprawozdawczo – wyborczego Koła przy WZW, tj. 19 października 2017r. (czwartek) o godz. 10:00.

31.08.2017

Dnia 29 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami środowisk kombatanckich.

Okazją do spotkania są zmiany przewidziane w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku, na mocy których Wojewódzkie Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przestaną działać przy zarządach województw i zostaną powołane przy wojewodach.

Podczas wydarzenia Marszałek Woźniak wręczył podziękowania dla organizacji kombatanckich i stowarzyszeń, których przedstawiciele zasiadają w Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP reprezentowali Prezes dr Marian Król, Wiceprezesi Mirosław Grzędowski, płk. Hieronim Kowalski, Bernadeta Orłowska oraz sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

24.08.2017

W dniu 24.08.2017 w Pile odbyło się spotkanie  z Prezesami  Kół Związku Kombatantów RP i BWP regionu pilskiego. Zebraniu przewodniczył koordynator Związku Kombatantów RP i BWP okręgu pilskiego , pełnomocnik WZW Pan Benon Cichoracki. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki reprezentowali Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej i sympatycznej atmosferze.

15.08.2017

Jak co roku 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które upamiętnia 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej, tzw. „Cud nad Wisłą”. W Poznaniu Garnizonowe obchody Święta Wojska rozpoczęły się o godzinie 10:00 Uroczystym Apelem na Placu Adama Mickiewicza. Następnie o godzinie 12:15 odbyła się Msza Święta w intencji żołnierzy WP w Kościele Garnizonowym przy ul. Szamarzewskiego 3.

W uroczystościach na pl. Mickiewicza wzięli udział m.in. wicewojewoda Marlena Maląg i przewodniczący rady miasta Grzegorz Ganowicz. Prócz poznańskich żołnierzy, gośćmi obchodów byli także stacjonujący w Poznaniu amerykańscy wojskowi.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz Prezes ZKRP i BWP Koła HCP Pan Czesław Fabiś.

Wszystkim Żołnierzom składamy życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowej satysfakcji w służbie dla Naszej Ojczyzny.

08.08.2017

11 lipca 2017r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Kwilcz radni na wniosek Zarządu Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Kwilczu nadali tytuł „Zasłużony dla Gminy Kwilcz” Prezesowi Koła ppor. Walentemu Wyrwał. Rada Gminy podejmując Uchwałę wyraziła uznanie za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gminy, za najlepsze zasady i wzory pracy społecznej oraz szerzenie i pielęgnowanie wartości i tradycji patriotycznych nie tylko wśród dzieci i młodzieży.

Kilka zdjęć:

Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz – Pan Grzegorz Korpik

Wójt Gminy Stanisław Mannek wręcza statuetkę.

Przewodniczący RG Kwilcz Grzegorz Korpik wręcza Akt Nadania „Zasłużony dla Gminy Kwilcz”

Wójt Gminy Stanisław Mannek – ppor. Walenty Wyrwał – córka pana W. Wyrwała Katarzyna Stańko – przewodniczący RG Kwilcz Grzegorz Korpik.

Życzenia od pracowników Banku Spółdzielczego.

Przemawia sekretarz Koła ZKRPiBWP w Kwilczu Ryszard Paluszak

Ppor. Walenty Wyrwał i dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu M. Raczyńska.

STATUETKA i AKT nadania „Zasłużony dla Gminy Kwilcz”.

Serdecznie GRATULUJEMY.

01.08.2017

Złożeniem kwiatów o godzinie 15:00 pod tablicą Armii Krajowej w rozpoczęły się w Poznaniu uroczystości 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Następnie w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry odprawiona została msza święta zamówiona przez głównego organizatora obchodów Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Wielkopolska.

Jednakże główne uroczystości 73. Rocznicy  Wybuchu Powstania Warszawskiego w Poznaniu rozpoczęły się o Godzinie „W” (17:00) pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Parku Wieniawskiego.

Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych udział wzięli Wiceprezes Pan Mirosław Grzędowski oraz Wiceprezes płk. pil. rez. Pan Hieronim Kowalski i sekretarz WZW Kierownik Biura Pan Mariusz Mikołajewski wraz z najmłodszym pokoleniem Poznaniaków wnukiem Michałem Seyda.

Kilka pamiątkowych zdjęć:obraz-731

Michał w przyszłości będzie żołnierzem

obraz-732 obraz-733 obraz-734wp_20170802_08_16_48_prowp_20170802_08_17_31_prowp_20170802_08_17_51_prowp_20170802_08_18_55_pro

12.07.2017

W czerwcowym numerze Gazety „ECHO Piątkowa” w Poznaniu ukazał się artykuł „Kombatanci z Piątkowa i Winograd razem”. Prężnie działające Koło Piątkowo Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyjęło w swoje szeregi Kombatantów i członków podopiecznych z Koła Winogrady, które z przyczyn niezależnych uległo rozwiązaniu. Bardzo chętnie służą radą i pomocą swoim członkom, a także zgłaszającym się do nich  ludziom mówi w artykule Wspaniały Prezes Pan Andrzej Marczak. W codziennej pracy dużym wsparciem dla Koła jest również jego Sekretarz Pan Karol Słomiński.

W każdy czwartek w godzinach 14-16 Panowie zapraszają do siedziby Koła na Os. Bolesława Chrobrego 21 G w Poznaniu na kombatancką kawę.

POZDRAWIAMY !!!

obraz-640

Na pierwszym planie Prezes Koła Piątkowo Pan Andrzej Marczak, w tle sekretarz Pan Karol Słomiński.

obraz-641

11.07.2017

W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu odbyła się wyjątkowa Zbiórka Wojskowa. 102-letni podporucznik Roman Silski przyjął z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk mgr Ryszarda Grześkowiaka nominacje wojskową na stopień KAPITANA.

Uroczystość uświetnili ze strony WKU: Szef Wydziału z-ca WKU mjr Robert Głośnicki, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Grzegorz Wdowski oraz kapitan Przemysław Majewski.

obraz-263obraz-267obraz-269obraz-276119920_tn

W latach 1937 – 1938 powołany do wojska Korpusu Ochrony Pogranicza. Walczył na południowej granicy w Armii Kraków płk Maczka, po 19 dniach działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej. Po obozie przejściowym w Biłgoraju przewieziony do Westfalii, następnie wywieziony do pracy w gospodarstwie rolnym na terenie Niemiec. Pracował w majątku i zajmował się melioracją i czyszczeniem rowów. Po 08.05.1945r.  był Komendantem obozu wysiedleńców w Melle koło Hanoweru.

Kapitan Silski związany jest z Związkiem Kombatantów RP i BWP w Poznaniu od 1960 (dawny ZBOWiD). Działał w Zarządzie Koła Żegrze oraz przez trzy kadencje pełnił funkcje Prezesa Koła Starołęka. Pracował jako społecznik, jako radny miasta Poznania oraz Prezes Kółka Rolniczego. Jest inicjatorem powstania Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 64 na Żegrzu w Poznaniu i w Szkole Nr 54 w Krzesinach. Przyczynił się również do wybudowania pamiątkowego obelisku z tablicą poświęconą „Ofiarą II Wojny Światowej”.

Gratulacje Kapitanowi Romanowi Silskiemu złożył w imieniu własnym oraz Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu Prezes dr Marian Król.

Ponadto w spotkaniu ze strony WZW ZKRP i BWP w Poznaniu udział wzięli Wiceprezesi: Pani Bernadeta Orłowska, Pan Mirosław Grzędowski i Pan płk Hieronim Kowalski oraz członkowie Zarządu Pani Janina Felsmann-Pawlik i Pan Marian Jakubowicz.

obraz-272obraz-275

Na uroczystość przybyła najbliższa RODZINA oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, w tym Prezes Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców Pan Zbigniew Molski.

119924_tn

obraz-265obraz-266obraz-278119923_tn

Panu Kapitanowi serdecznie GRATULUJEMY oraz składamy serdeczne życzenia z okazji zbliżających się 102 rocznicy URODZIN życząc zdrowia wszelkiej pomyślności oraz samych pogodnych dni.

10.07.2017

W przeddzień 77 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 13 czerwca 2017 roku Fundacja Pomocy Społecznej POMOST zorganizowała w Domu Kultury na Skarpie w Poznaniu spotkanie  okolicznościowe, którego honorowym gościem był członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu Pan Eugeniusz Śliwiński. Świadek historii. Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen na terenie Austrii . Jedno z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej mówił podczas prelekcji Pan Eugeniusz.

Przedstawiciele FPS POMOST uhonorowali Pana Eugeniusza okolicznościową statuetką „77 Rocznica Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady”.

wp_20170710_11_59_32_pro wp_20170710_11_43_08_pro wp_20170629_12_29_48_pro

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Ze strony  WZW ZKRP i BWP w spotkaniu brała udział Wiceprezes WZW Pani Bernadeta Orłowska oraz Członek Zarządu WZW Pan Ryszard Torzyński.

29.06.2017

W siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w dniu 29.06.2017r. odbyło się spotkanie okolicznościowe dotyczące budowy w Poznaniu Pomnika Wypędzonych i Represjonowanych Wielkopolan w czasie II Wojny Światowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele WZW ZKRP i BWP z Panem Prezesem dr Marianem Królem na czele, wiceprezes Pan Mirosław Grzędowski, sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski, Członek Zarządu Pan Marian Jakubowicz. Stowarzyszenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych reprezentował Prezes Pan Henryk Walendowski. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939 – 1945” stanowili najliczniejszą grupę: Pani Aleksandra Wendland, Pani Wiesława Kania oraz Pan Zbigniew Molski. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę reprezentował Prezes Pan Włodzimierz  Orsztynowicz, zaś z ramienia Związku Kombatantów RP Osób Represjonowanych i ich Rodzin Zarząd Krajowy w Warszawie w spotkaniu udział wzięła sekretarz Pani Grażyna Bartosik. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania reprezentowała Pani Aleksandra Andrzejewska. Wsparciem służyła również sekretarz Stowarzyszenia Maxymiliana-Kolbe-Werk.

Podsumowując spotkanie zebrani stwierdzili pełną zgodność co do ogłoszenia KONKURSU na nowy projekt pomnika oraz co do lokalizacji monumentu – Park Marcinkowskiego, natomiast ustalono, iż różnią się symboliką. Zatem nadal brak zgody w sprawie pomnika Wypędzonych Wielkopolan, podsumowano:

MAMY  PRAWO  WYBORU !!!

obraz-237

29.06.2017

W dniu 29.06.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie WZW Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu  odbyło się posiedzenie Prezydium WZW, na którym zapadło szereg znaczących  dla Zarządu decyzji. Między innymi w poczet naszych Członków przyjęto  trzech  nowych podopiecznych, siedmiu członków nadzwyczajnych oraz dwie osoby na członków wspierających.

obraz-223 obraz-224

Następnie, o godzinie 11:00 w pięknej sali im. Hipolita Cegielskiego rozpoczęło się posiedzenie Plenarne WZW Związku Kombatantów RP i BWP. Prezes WZW Pan dr Marian Król witając zebranych złożył życzenia Urodzinowe nowej skarbnik WZW Pani Urszuli Pawlak wręczając jednocześnie okolicznościowy dyplom.

obraz-225

Szereg spraw organizacyjnych, bieżących z życia WZW przedstawi zebranym sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski. Natomiast  wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski złożył zebranym sprawozdanie z VI Plenum  Zarządu Głównego ZKRP i BWP w Warszawie w dniu 10 maja 2017r.

obraz-226 obraz-227 obraz-230

Ponadto wiceprezes płk. pil. rez. Pan Hieronim Kowalski przekazał zebranym relacje z uczestnictwa w czerwcowy 27′ Ogólnopolskim Zjeździe „SYNÓW PUŁKU” – organizacji zrzeszającej Kombatantów, którzy nie mając ukończonych 17 lat, brali udział w walce o niepodległą Polskę na wielu frontach II wojny światowej.  Jednocześnie na ręce Pana Prezesa dr Mariana Króla przekazał okolicznościowy Medal upamiętniający spotkanie. Ponadto Pan płk. Kowalski wyrecytował wiersz ZAWISZY:

Orzeł Syn Pułku ma lat czterdzieści
Z dumą Go nosi każdy z na
Gdy szliśmy walczyć byliśmy dziećmi
Dziś głowy nasze posrebrzył czas
O wolność Polski dzielnie walczyli
I ci we wrześniu i ci z AK
I ci z zachodu i ci ze wschodu
I ci z AL-u i ci z BCH
Dziś w wolnej Polsce nic nas nie dzieli
Symbol Syn Pułku zawsze łączy nas
Wnukom przekażemy miłość Ojczyzny
Zanim odejścia nadejdzie czas.

obraz-231 obraz-232

29.06.2017

W dniu 28 czerwca 2017r. Pan Jan Waszkiewicz z Szamotuł obchodził wyjątkowy Jubileusz,

106 URODZINY

W 1967 roku Pan Jan Waszkiewicz został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziału Powiatowego w Szamotułach, dziś Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Za ofiarną walkę w obronie kraju został wielokrotnie odznaczony.

obraz-215

Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Krupskiego, sekretarza Związku Kombatantów RP i BWP Koło Szamotuły Dziennik Szamotulski w dniu 23 czerwca br. przedstawił opowieść o człowieku, który miłość do kraju stawiał ponad własne życie.

obraz-213

Dostojnemu JUBILATOWI w tak wyjątkowym dniu składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności.

28.06.2017

61 Rocznica Poznańskiego Czerwca ’56.

Obchody 2017 r. przebiegają w Poznaniu już  od dnia 18 czerwca br., odbywają się Msze św. w intencji Ofiar Czerwca ’56, spotkania młodzieży poznańskich szkół pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956, składane są kwiaty pod tablicami pamiątkowymi, odbyła się uroczystość odsłonięcia skweru im. Jana Suwarta oraz uroczyste spotkanie uczestników i kombatantów poznańskiego Czerwca ‚ 56 z władzami wojewódzkimi i miejskimi, uroczystości przy Bramie Głównej Hipolita Cegielskiego – Poznań S.A.

Główne uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka przy Pomniku Poznańskiego Czerwca ’56 odbyły się w dniu dzisiejszym , tj. 28.06.2017r. o godzinie 18:30. Obok władz państwowych, wojewódzkich i miejskich uroczystość uświetnili kombatanci czerwca ’56, a wśród nich  Pan Czesław Fabiś – z Koła HCP Związku Kombatantów RP i BWP oraz płk. pil. rez. Hieronim Kowalski Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu.

obraz-206 obraz-215 obraz-216

22.06.2017

W dniu dzisiejszym Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu swoją obecnością zaszczycił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. Prezes WZW ZKRPiBWP Pan dr Marian Król dziękując za dotychczasową współpracę, wsparcie  i przychylność Kombatantom  uhonorował gościa odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”.

obraz-168 obraz-169obraz-171obraz-172

Ponadto, Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Poznaniu Pan Włodzimierz Orsztynowicz wręczył Wiceprezesowi WZW ZKRPiBWP Panu Mirosławowi Grzędowskiemu za wspieranie działalności Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę Dyplom uznania wraz z Medalem.

obraz-173 obraz-192 obraz-197

W uroczystości udział wzięli również sekretarz WZW ZKRPiBWP w Poznaniu Pan Mariusz Mikołajewski, Członek Zarządu WZW Pan Marian Jakubowicz  oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Pan Tadeusz Musiał.

Odznaczonym GRATULUJEMY !!!

19.06.2017

W dniu 13.06.2017r. w Kaliszu odbyło się zebranie z Prezesami  Kół Związku Kombatantów RP i BWP regionu kaliskiego. Zebraniu przewodniczył koordynator Związku Kombatantów RP i BWP okręgu kalisko – ostrowskiego Pan Ryszard Maciejewski. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki reprezentowali Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.                       Należy podkreślić bardzo dobrą frekwencję i wspaniałą atmosferę spotkania.

kalisz-978kalisz-979

09.06.2017

W dniu 08.06.2017r. w Poznaniu w Restauracji „Lubczyk” odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Piątkowo Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej i miłej atmosferze. Poruszone zostały m. innymi sprawy socjalne, zdrowotne, sanatoryjne, rehabilitacyjne, sprawy życiowe „Pudełko życia” i „Ustąp miejsca starszej osobie”.  Jednak głównym punktem zebrania był wybór władz Koła.

Na nową kadencję zostali wybrani: Prezes – Andrzej Marczak, Wiceprezes – Zygfryd Czaja,  Sekretarz – Karol Słomiński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Edmund Malinowski, zaś delegatami na Zjazd Wojewódzki w Poznaniu panowie: Andrzej Marczak, Karol Słomiński oraz zastępcami delegatów panowie Zygfryd Czaja i Edmund Malinowski.

GRATULUJEMY !!!

W zebraniu uczestniczył przedstawiciel WZW ZKRPiBWP – sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski, który przedstawił zebranym sytuację w ruchu kombatanckim na terenie miasta Poznania i województwa wielkopolskiego.

06.06.2017

W dniu 05.06.2017r w Restauracji „VERONA” w Ryczywole odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Ryczywole.  Przewodniczyła Pani Prezes Bożena Antkowiak. Ze strony WZW ZKRP i BWP  w zebraniu udział wzięli wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski i  członek Zarządu Pan Marian Jakubowicz.

Kilka pamiątkowych zdjęć.dscf4081 dscf4083 dscf4084 dscf4088 dscf4102 dscf4110 dscf4104

06.06.2017

W dniu 02.06.2017r. na terenie byłego obozu karno-śledczego w Luboniu – Żabikowie pod patronatem Burmistrza Miasta Lubonia oraz Dyrektora Muzeum Martyrologicznego odbyły się uroczystości 73. rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki, komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej. W programie uroczystości między innymi odbyła się Msza święta, apel pamięci, a pod ścianą śmierci złożono kwiaty, zapalono znicze.  Ze strony WZW ZKRP i BWP  w uroczystościach wzięli udział wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski i  członek Zarządu Pan Marian Jakubowicz.

Reportaż dsc07331 dsc07333 dsc07342 dsc07358 dsc07359 dsc07360

17.05.2017

W dniu dzisiejszym w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 73. Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, podczas którego Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann wręczył przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medale „Pro Patria” następującym osobom : ppor. rez. Leonowi Płocienniczakowi – 103 letniemu kombatantowi, uczestnikowi Wojny Obronnej 1939, -Wiesławie Pogodzińskiej – długoletniej, byłej Prezes Koła ZKRPiBWP w Skokach, – Henrykowi Dawidzionkowi – długoletniemu Prezesowi Koła ZKRPiBWP we Wronkach, – Karolowi Słomińskiemu – sekretarzowi Koła Związku Poznań – Piątkowo, – dr med. Joannie Bierła – wiceprezes Zarządu Szpitala im. Jana Pawła II w Poznaniu,  – Stanisławowi Fojud – członek Zarządu Koła w Komornikach, – ks. Rafałowi Krakowiakowi – proboszcz Parafii w Kiekrzu – propagator historii, otacza opieką kombatantów z terenu Koła Związku Poznań – Jeżyce – Zachód, – Pawłowi Maciejewskiemu – propagator historii oręża polskiego współpracującego ściśle z Kołem Jeżyce – Zachód.

Ponadto Pan Wojewoda wręczył odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”  dr Dawidowi Murawa – lekarzowi Centrum Onkologii w Poznaniu za dotychczasową współpracę z Zarządem WZW ZKRPiBWP w Poznaniu.

Uroczystość uświetniło wystąpienie Pana Jarosława Łuczaka, Kustosza Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego nt. roli Bitwy o Monte Cassino w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. Ponadto Prezes WZW dr Marian Król na ręce  Kustosza przekazał chorągiew zlikwidowanego Koła Związku Poznań – Winogrady oraz Akt ufundowania Sztandaru 10 pułku Piechoty Wojska Polskiego Wielkopolskiemu Muzeum Wojskowemu.

dr. Sławoj Maciejewski – członek Zarządu WZW przyjął z rąk Wojewody Pana Hoffmanna oraz Prezdenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Pana Króla Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej, a Pan wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski przyjął Statuetkę Honorowego Hipolita przyznanego przez Kapitułę Towarzystwa oraz dyplom nadania godności Lidera Pracy Organicznej.

Gratulacją nie było końca, do których i my się przyłączamy.

Kilka zdjęćdsc_9060_0 dsc_9062_0 dsc_9065 dsc_9073 dsc_9076 dsc_9082 img_3454img_34471dsc_9091 dsc_9093

img_3420 img_3430 img_3494 img_3501

 

11.05.2017

W dniu 09.05.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów RPiBWP w Kaźmierzu. Wybrano Zarząd na którego czele ponownie stanął Prezes – Pan Florian Grześkowiak.

W spotkaniu udział wzięli między innymi : Wójt Gminy Kaźmierz Pan Zenon Gałka, Kierownik GOPS w Kaźmierzu Pani Barbara Armon, Wiceprezes WZW ZKRPiBWP w Poznaniu Pan Mirosław Grzędowski oraz członek Zarządu WZW Pan Marian Jakubowicz, Wiceprezes Koła w Kaźmierzu – Pan Stanisław Rusiłowski, skarbnik – Pan Marian Szafer oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła. Ponadto Prezes Florian Grześkowiak wręczył legitymacje nowym członkom wspierającym Koła : Pani Marii Przekop i Panu Stanisławowi Jarząb.

img_4398img_4387img_4423

10.05.2017

W Poznaniu uroczyste obchody 72. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej odbyły się 8 maja 2017 roku pod Pomnikiem Armii Poznań. Wicewojewoda Pani Marlena Maląg wspólnie z kombatantami, samorządowcami, harcerzami i mieszkańcami Poznania upamiętnili ten Dzień składając wiązanki kwiatów. Hołd bohaterom oddali również: przedstawiciel Związku Kombatantów RPiBWP w Poznaniu wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski w towarzystwie władz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Prezes Zarządu Głównego – Tadeusz Musiał i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Wawrzyniec Wierzejewski oraz Pana Dominika Górnego z Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu.

Zdjęcia 115899 115907 115924

 

10.05.2017

Miejsko-Gminne Koło Związku Kombatantów w Murowanej Goślinie tradycyjnie z okazji Dnia Zwycięstwa 8 maja 2017r. uczciło bohaterów tamtych lat. Salut sztandarem, wieniec złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Dariusza Urbańskiego w towarzystwie kombatantów,  w tym Prezes Koła Apoloniusz Twaróg oraz gość Związku Kombatantów RPiBWP w Poznaniu – sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski. Następnie w sali Domu Rzemiosła odbyło się okolicznościowe spotkanie gości i kombatantów. Odznaczeniami „Za Zasługi dla ZKRP” uhonorowano Panią Justynę Furman – Dyrektor Gimnazium nr 1 w Murowanej Goślinie oraz Pana Jarosława Dobrowolskiego – członka wspierającego Koło ZKRPiBWP w Murowanej Goślinie.

obraz-584 obraz-585 obraz-586

10.05.2017

8 maja 2017 roku w Szamotułach uczczono 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej składając wiązanki kwiatów u stóp miejsc pamięci w Szamotułach. Obok przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy byli również Kombatanci. Związek Kombatantów RPiBWP reprezentował przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu Pan Stanisław Krupski.

Reportaż zdjęciowyimg_0754 img_0763 img_0765 img_0775 img_0780 img_0785 img_0791 img_0798 img_0808 img_0810 img_0825 img_0828

04.05.2017

W dniu 3 maja 2017 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka odbyły się uroczyste obchody 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody święta konstytucji rozpoczęły się już o godzinie 10:00 od złożenia kwiatów przez przedstawicieli samorządowych pod posągiem Augusta Poniatowskiego w Sali Sądowej Ratusza. Następnie w Poznańskiej Farze odbyła się msza św. celebrowana przez ks. bp. Damiana Bryla. Po mszy ulicami miasta na Plac Wolności przeszła parada: uczestnicy mszy, ułani, młodzież, gdzie odbyły się główne uroczystości. Podniesiono flagę państwową, odczytano preambułę pierwszej polskiej Ustawy Rządowej, następnie Prezydent Poznania Pan Jacek Jaśkowiak wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, która wykonała hymn – Mazurka  Dąbrowskiego, wystrzelono salwę honorową oraz odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Sił Powietrznych.

W obchodach wziął udział sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Pan Tadeusz Musiał.

Zdjęciaz21760001v z21760004v z21760008v z21760022v z21760033v z21760035v

04.05.2017

Jak co roku 2 maja przed  gmachem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyły się wojewódzkie uroczystości DNIA FLAGI. Wicewojewoda wielkopolski Pani Marlena Maląg spotkała się z młodzieżą z wielkopolskich szkół, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy miasta Poznania. Ze strony Związku Kombatantów RPiBWP WZW w Poznaniu w uroczystościach brał udział wiceprezes Pan Mirosław Grzędowski. Przed głównymi uroczystościami złożone zostały kwiaty na grobach postaci związanych z polską państwowością i symbolami narodowymi: – przed płytą epifanijną Przemysława II w poznańskiej katedrze oraz przed trumną Józefa Wybickiego oraz urną z sercem gen.J.H. Dąbrowskiego w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu.

Dzień Flagi przed urzędem zakończył uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej  Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa.

Kilka zdjęć 1_42 3_36 5_31-2 6_20 11_11 17_2

27.04.2017

Tradycją w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu są obchody dnia patrona. W tym roku miały one wyjątkowo uroczysty charakter. W ten szczególny dzień upamiętniający czarnolegionistów uhonorowano tych, którzy działają na rzecz gostyńskiego związku kombatantów.

Szkoła Podstawowa nr w Gostyniu nosi im. Czarnego Legionu od ponad 40 lat, co roku władze placówki, jak również uczniowie upamiętniają tych, którzy przelewali krew za wolność naszego kraju. Na uroczystości odznaczono medalami pięć osób, które w szczególny sposób wspierają działalność Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Gostyniu. – Dzień dzisiejszy jest świętem szkoły, ponieważ jest to święto patrona „Czarnego Legionu”, ale jest też świętem kombatantów, ponieważ ci czarnolegioniści, którzy przeżyli ten ciężki okres II wojny światowej byli naszymi kombatantami. – wyjaśniał Jan Nowacki, wiceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Gostyniu.
Medalami uhonorowano: Władysławę Giemza, Mariannę Szymańską, Jerzego Tuchołka – aktywni członkowie gostyńskiego związku kombatantów, Adama Jankowskiego – dyrektora SP 1 w Gostyniu oraz Roberta Czuba dyrektora gostyńskiego muzeum. Odznaczenia wręczył Ryszard Torzyński – członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. – To wyraz olbrzymiego uznania za Państwa dotychczasową działalność na rzecz Związku Kombatantów, na rzecz całego środowiska, które przeżywało straszne czasy, ale to dzięki ich przeżyciom my dzisiaj możemy się spotykać, żyć i działać dalej. – zwrócił się do wyróżnionych Ryszard Torzyński.
Społeczność szkolna przygotowała uroczysta akademię z okazji święta patrona. Na koniec pod tablicą pamiątkową znajdująca się na budynku Gimnazjum nr 1 w Gostyniu złożono kwiaty i zapalono znicze.

Reportaż:img_3525-jpg img_3543-jpg img_3548-jpg img_3551-jpg img_3552-jpg img_3558-jpg img_3559-jpg img_3567-jpg img_3570-jpg img_3591-jpg

20.04.2017

W czwartek dnia 20 kwietnia 2017r. już w nowej siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu przy ul. Piekary 17 w pięknej sali im. Hipolita Cegielskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90 rocznicy Urodzin byłego wiceprezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu Pana Jerzego Barełkowskiego.  W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium WZW z wiceprezesem płk Hieronimem Kowalskim oraz sekretarzem WZW Panem Mariuszem Mikołajewskim. Gośćmi byli również przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Prezes Zarządu Głównego – Tadeusz Musiał oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Wawrzyniec Wierzejewski, którzy obok serdecznych życzeń, uhonorowali Jubilata Odznaką Honorową „WIERNI TRADYCJI”. Odznaczenie jest przyznawane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o wielkopolskim zrywie niepodległościowym.

Krótki reportaż zdjęciowy:obraz-699 obraz-700 obraz-703 obraz-704 obraz-705 obraz-706 obraz-708 obraz-709 obraz-710 obraz-711 obraz-712 obraz-713 obraz-714

12.04.2017

zyczenia-1Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych

obfitości na świątecznym stole,

smacznego jajka

oraz wiosennego nastroju

w rodzinnym gronie

życzy

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

Związku Kombatantów RP i BWP

03.04.2017

W dniu 28.03.2017r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium WZW ZKRPiBWP, któremu przewodniczył Prezes WZW Pan dr Marian Król. Po przywitaniu zebranych – Prezes jako Wielki Mistrz Bractwa Orderu Św. Stanisława Biskupa i Męczennika uhonorował Wice -prezesa ZKRPiBWP w Poznaniu Pana Mirosława Grzędowskiego Dyplomem i Medalem Pamiątkowym 250-Lecia Orderu Św. Stanisława B.M., który został ustanowiony przez Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 7 maja 1765 roku. Kawalerowie Bractwa działają w służbie Ojczyźnie  oraz ludziom potrzebującym różnorakiej pomocy i wsparcia. Ponadto gość posiedzenia Pan Włodzimierz  Orsztynowicz- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu wyróżnił Prezesa dr Mariana Króla za współprace z Zarządem SPP Dyplomem i Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”. Informacje dot. prac WZW, a w szczególności temat zbliżających się wyborów do władz w podległych Kołach przedstawił sekretarz Biura WZW Pan sekretarz Mariusz Mikołajewski.

Pamiątkowe zdjęcia:obraz-676 obraz-677 obraz-678 obraz-679 obraz-681 obraz-682 obraz-683 obraz-684 obraz-685

06.03.2017

16 lutego w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Program artystyczny „Ku chwale Ojczyzny” przygotowali uczniowie i wychowawcy klas drugich. Obchody rozpoczęto uroczystą mszą odprawioną przez księdza proboszcza Marka Piosika. Złożono wiązanki na grobach i przy pomnikach. W czasie szkolnej uroczystości uhonorowano tych, który zostali wyróżnieni i odznaczeni za działalność upamiętniającą dziedzictwo „Małej Ojczyzny”. Pani Dorota Marciniak i Wójt Gminy Marcin Sokołowski zostali odznaczeni Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa. Odznakami za Zasługi dla upamiętniania tradycji kombatanckich i patriotycznych wyróżniono następujących działaczy: panią Krystynę Świniarską oraz panów: Ryszarda Cybulskiego, Andrzeja Dastycha, Piotra Jankowskiego, Mirosława Juraszka, Jana Kubackiego i Stanisława Ornocha.  Aktu wręczenia odznaczeń dokonali: Mirosław Grzędowski –  Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i Marian Wróblewski – Prezes Zarządu Koła w Chodzieży. Zarząd Główny Pamięci Powstania Wielkopolskiego wyróżnił przedstawicieli naszej społeczności Odznaką Honorową „WIERNI TRADYCJI”, którą otrzymali: pani Hanna Danielewicz i pani  Ewa Kabat oraz panowie Marian Wróblewski i Antoni Nowak. Odznaczenia wręczyli: pan Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i pan Roman Grewling – Wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

 • posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Andrzej Grzyb, Krzysztof Paszyk, Marcin Porzucki;
 • Dyrektor Gabinetu Prezesa Polskiej Akademii Nauk – Mieczysław Grabianowski;
 • przedstawiciele władz powiatowych i gminnych: Mirosław Juraszek, Marcin Sokołowski, Piotr Jankowski, Zenon Nowicki, Kinga Buszkiewicz, Maria Jabłońska;
 • przedstawiciele Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego: Tadeusz Musiał i Roman Grewling;
 • przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Koła w Chodzieży, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych: Mirosław Grzędowski, Marian Wróblewski, Jan Barwicki;
 • Z-ca Komendanta Powiatowej Policji – Przemysław Frydrych i z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – Leszek Naranowicz.

Obecni również byli przedstawiciele budzyńskiej społeczności dbający o pamięć historyczną:

 •  dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli: Donata Kędzierska i Dariusz Dudziak oraz Iwona Repczyńska i Anna Gąska;
 • twórcy repliki niemieckiego pancernika – panowie: Stanisław Ornoch, Jan Kubacki, Bogdan Łasecki, Andrzej Dastych;
 • byli dyrektorzy szkół, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i członkinie Stowarzyszenia Razem dla Budzyniu.

Wielkopolanie sami wywalczyli sobie niepodległość. Pamiętamy o tych, którzy stanęli do walki, by odzyskać upragnioną wolność dla wszystkich. Szanujemy tych, którzy pielęgnują tę pamięć.

Reportaż: dsc_1288 dsc_1290 dsc_1298 dsc_1306 dsc_1312 dsc_1328 dsc_1334 dsc_1341 dsc_1355 dsc_1361

01.03.2017

W dniu 28.02.2017r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu odbyło się posiedzenie plenarne WZW ZKRPiBWP, któremu przewodniczył Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski. Po przywitaniu zebranych – członków PREZYDIUM oraz członków Zarządu WZW Pan Prezes przedstawił gości : Pana Marka Zaradniaka redaktora Głosu Wielkopolskiego, który współpracuje z naszym Związkiem, a w szczególności swój wkład zaznaczył redagując artykuł do publikacji dotyczącej materiałów przekazanych do Archiwum Państwowego oraz Pana Włodzimierza Orsztynowicza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu, który ściśle współpracuje z Zarządem WZW. Wymienieni Panowie zostali uhonorowani odznaczeniem  „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”. Szczegółowe informacje dot. prac WZW przedstawił sekretarz Biura WZW Pan sekretarz Mariusz Mikołajewski natomiast skarbnik WZW Pani Bernadeta Orłowska przedstawiła Bilans WZW za 2016, który jednogłośnie został zatwierdzony przez plenum.

Kilka fotografii obraz-407 obraz-408 obraz-409 obraz-410 obraz-412 obraz-413 obraz-415 obraz-418 obraz-419

01.03.2017

W czwartek, 23 lutego w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się zebranie organizacyjne nowotomyskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zebranie miało charakter bardzo uroczysty, bowiem w trakcie obrad wręczono medale i odznaczenia zasłużonym członkom Związku.

Licznie zgromadzonych gości powitał prezes koła Stanisław Rybarczyk. Wśród osób, które zaszczyciły swą obecnością członków nowotomyskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych byli m.in.: dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Grzegorz Wojtasz, starosta nowotomyski – Ireneusz Kozecki, sekretarz gminy Nowy Tomyśl – Maria Ceglecka, wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Mirosław Grzędowski, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Marian Jakubowicz. Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy ku czci pamięci zmarłej w styczniu w wieku 102 lat Pani Zofii Nitsche – była najstarszym nowotomyskim kombatantem.

Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem ,,PRO PATRIA’’ następujących członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła w Nowym Tomyślu: Pana por. w st. spoczynku Franciszka Kurcewicza, Pana Józefa Bednarza,Pana Edwarda Giela, Pana Waleriana Chojnackiego, Pana Jana Małyszczaka.

Za czynne wspieranie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Nowym Tomyślu odznaczeniem ,,Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych’’ zostali uhonorowani: Pan Mirosław Bąk, Pan Władysław Nowicki, Pan Zenon Doliwa.

Za aktywną i bezinteresowną działalność na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych Koła w Nowym Tomyślu Dyplomami uznania zostały uhonorowane: Pani Maria Sobieska, Pani Joanna Pawlicka, Pani Janina Nowak, Pani Gabriela Kaczmarek, Pani Genowefa Ćwiertnia, Pani Janina Nowak.

Członkami nadzwyczajnymi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła w Nowym Tomyślu zostali Jakub Kaczmarek, Krystian Dybek, Stanisław Rybarczyk i Helena Staśkiewicz.

Pamiątkowe zdjęcia: nt1-php nt2-php nt3-php nt4-php nt5-php

23.02.2017

W dniu dzisiejszym obchodzimy 72. Rocznicę Zakończenia Okupacji Niemieckiej i Walk o Poznań.  Jak co roku na Cytadeli Poznańskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka odbędą się uroczyste obchody.                                                                                                                             Uroczystość uświetni między innymi wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania oraz ceremonia złożenia wieńców przy Pomniku Żołnierzy Radzieckich, Pomniku Cytadelowców oraz Pomniku Żołnierzy Alianckich.  Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RPiBWP reprezentować będzie sekretarz Biura WZW ZKRP i BWP Pan Mariusz Mikołajewski.  Cytadelowców Poznańskich reprezentować będzie Prezes Henryk Jarecki.

Po uroczystościach na Cytadeli odbyło się spotkanie okolicznościowe w którym uczestniczył miedzy innymi Sekretarz Urzędu Miasta Pan Stanisław Tamm.

Kilka zdjęć obraz-335 obraz-336 obraz-338 obraz-337

21.02.2017

W dniu 13.02.2017 r. odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji 80 – Urodzin Pana Ryszarda Łuczaka – założyciela i Dyrektora Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jubilat od 1988 roku jest inicjatorem i autorem scenariusza corocznego happeningu historycznego przyjazdu w 1918 roku I.J.Paderewskiego do Poznania. W spotkaniu ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów wzięli udział wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz członek Zarządu WZW Pan Marian Jakubowicz.

Pamiątkowe zdjęcie 20170213_192342

02.02.2017

W dniu dzisiejszym w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RPiBWP w Poznaniu odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 90 – tych urodzin Kombatanta Pana Leszka Stanowskiego – członka Stowarzyszenia Maximilian – Kolbe – Werk, na którym wice Prezes WZW ZKRPiBWP Pan Mirosław Grzędowski odznaczył Jubilata odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” wręczając jednocześnie okolicznościowy Dyplom. Życzenia z okazji 75 – tych urodzin przyjęła również Pani Maria Banach ze Stowarzyszenia Maximilian – Kolbe – Wer. W spotkaniu uczestniczyli ponadto sekretarz  Biura WZW Pan Mariusz Mikołajewski, Główna Księgowa  przy WZW Pani Barbara Krawczyk, Prezes Koła Chartowo w Poznaniu Pani Mirosława Przybysz oraz członek Zarządu WZW Pan Marian Jakubowicz.

Krótki reportaż: obraz-695obraz-696obraz-697obraz-698obraz-699obraz-701obraz-702obraz-703obraz-704

30.01.2017

W dniu 27 stycznia 2017 roku po raz 72 obchodzono  rocznicę wyzwolenia miasta Szamotuły i odzyskania wolności spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Data już bardzo odległa i coraz mniej wśród nas świadków tamtych wydarzeń. Odchodzą i niedługo pozostaną nam tylko pomniki i zapisy historii.
Podobnie jak w latach ubiegłych włodarze miasta oraz przybyli goście oddali cześć poległym, w miejscach pamięci narodowej na terenie Szamotuł w Otorowie oraz Brodziszewie. Wiązanki kwiatów pod pomnikami składali: z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Dariusz Wachowiak, Starostwo Szamotulskie reprezentował Członek Zarządu – Andrzej Grzeszczyk. Nie zabrakło również członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Wiceprezesem Włodzimierzem Masłowskim – jednocześnie z-cą Komendanta Straży Miejskiej, sekretarzem związku – Stanisławem Krupskim i Wandą Frydrych. Obecne były również panie: Zofia Kriger i Maria Malińska,  reprezentujące Związek Inwalidów Wojennych. Tradycyjne wiązanki kwiatów złożone pod miejscami pamięci w Szamotułach, Brodziszewie i Otorowie są wyrazem hołdu dla ofiar II wojny światowej i wyrazem naszej historycznej pamięci.

Pamiątkowe zdjęcia:
img_9143 img_9148 img_9157 img_9163 img_9169 img_9175 img_9182 img_9186

26.01.2017

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Miejsko – Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP w Skokach.    Zebranie otworzyła Prezes Koła – Pani Wiesława Pogodzińska witając gości w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Pana Tadeusza Kłosa oraz sekretarza Urzędu Panią Blankę Gaździak, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy – Zbigniewa Kujawę.                                                 Koło w Skokach liczy 2 kombatantów i 10 osób podopiecznych. W trakcie  spotkania wręczono 3 legitymacje dla członków nadzwyczajnych. Sekretarz WZW Związku Kombatantów RP i BWP Mariusz Mikołajewski odznaczył Burmistrza Miasta i Gminy Pana Tadeusza Kłosa odznaczeniem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”.                                                                                                   W czasie zebrania spośród członków nadzwyczajnych wybrano nowy Zarząd Koła . Prezesem został Pan Andrzej Surdyk – nauczyciel i harcerz, sekretarzem Pan Piotr Babrakowski, skarbnikiem Pani Anna Kruk.  Serdeczne podziękowania za dotychczasową działalność – Pani Prezes Wiesławie Pogodzińskiej złożył Burmistrz Miasta i Gminy Pan Tadeusz Kłos wręczając Jej kwiaty.

W załączeniu fotografie:obraz-108 obraz-109 obraz-110 obraz-111

17.01.2017

W dniu 12.01.2017 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowo – informacyjne zorganizowane przez Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych działającą przy Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu wzięli udział Kombatanci i przedstawiciele Związków Kombatanckich działających w Wielkopolsce, w tym przedstawiciele Związku Kombatantów RP i BWP – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego dr Marian Król i sekretarz WZW – Mariusz Mikołajewski. Obecni byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak i Wicewojewoda Wielkopolski – Marlena Maląg. Zebraniu przewodniczył Zenon Wechmann – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów W trakcie spotkania Prezes WZW dr Marian Król odznaczył Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odznaką „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”.

Kilka zdjęć w załączeniuimg_7483 img_7521 img_7570 img_7598 img_7604 img_7606 img_7607 img_7609

03.01.2017

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach uroczyste zebranie Koła Związku Kombatantów w Kotlinie k. Jarocina.

Trzech członków Koła, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, tj.  Panów Stanisława i Władysława Kaganek oraz Pana Antoniego Mroczka uhonorowano odznakami „Pro Patria”. Medale wręczali Ireneusz Lamprecht – sekretarz powiatu, ze strony WZW  wiceprezes Związku Kombatantów RPiBWP – płk pilot Hieronim Kowalski oraz Antoni Wojtasiak – prezes kotlińskiego Koła.

Poniżej notatka prasowa.

wp_20170103_12_48_34_pro