02. Odeszli na Wieczną Wartę

2.12.2021

W dniu dzisiejszym na Cmentarzu na  Miłostowie w Poznaniu pożegnaliśmy ś.p. Eugeniusza Śliwińskiego

28.11.2021

Wspomnienie !!!

Eugeniusz Śliwiński  urodził się 10 listopada 1923
w Poddębicach koło Łodzi .
W czasie okupacji Eugeniusz Śliwiński pracował w niemieckiej firmie budowlanej i działał w ZWZ/AK jako łącznik.
Po zdekonspirowaniu przez Niemców oddziału, z którym współpracował, został aresztowany w Małachowicach
15 września 1942. Był więziony w Łodzi, kilkakrotnie brutalnie przesłuchiwany. W styczniu 1943 został przetransportowany
do Mauthausen (nr 22647), tu poddany eksperymentom pseudomedycznym (szczepienia na tyfus).
W marcu 1943 wysłany do Gusen I. Pracował w kamieniołomach,
a później, aż do wyzwolenia w maju 1945, był ślusarzem w fabryce zbrojeniowej Steyra.

Eugeniusz po wojnie osiedlił się w Poznaniu,
gdzie ukończył technikum mechaniczne i ekonomiczne.
Do końca lat 60. pracował jako technik w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego, później przez krótki czas
w spółdzielni rzemieślniczej. Następnie założył własny zakład mechaniki precyzyjnej, który prowadził przez ok. 30 lat,
aż do przejścia na emeryturę.
Związany ze środowiskiem kombatanckim.
Pod koniec lat 70. zapisał się do ZBoWiD-u,
po 1989 roku został członkiem Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.


Działał również w Związku Inwalidów Wojennych
oraz w Klubie Byłych Więźniów Politycznych
Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen.

To i wiele innych wspomnień możemy przeczytać w książce opublikowanej przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP
i BWP w Poznaniu pt. „Opowiem Ci o Wojnie” autorstwa
Pani Elżbiety Kaźmierskiej – Członka Nadzwyczajnego WZW.

Ponadto więcej informacji dot. Szanownego Eugeniusza Śliwińskiego można uzyskać na stronie :
http://mauthausen-gusen-klub.waw.pl

28.11.2021

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 26 listopada 2021 r.
odszedł na wieczn
ą wartę w wieku 98 lat

Ś. P. EUGENIUSZ  ŚLIWIŃSKI

KOMBATANT
Żołnierz Armii Krajowej
Wi
ęzień Obozów Koncentracyjnych  Mauthausen – Gusen

Członek Prezydium
WIELKOPOLSKIEGO ZARZ
ĄDU WOJEWÓDZKIEGO
Zwi
ązku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

odznaczony licznymi odznaczeniami
pa
ństwowymi, wojskowymi i kombatanckimi

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 2 grudnia 2021 r.
o godz. 12:45 na Cmentarzu Miłostwo w Poznaniu.
(wejście od ul. Gnieźnieńskiej)

Rodzinie i Bliskim
wyrazy gł
ębokiego współczucia składają

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Wielkopolskiego Zarz
ądu Wojewódzkiego
Zwi
ązku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wi
ęźniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

17.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 15 listopada 2021 r.
odeszła na wieczną wartę w wieku 82 lat

Ś.P.   ZOFIA  KUBIAK
KOMBATANT
Dziecko Obozu Przesiedleńczego w Łodzi

Długoletni Prezes Gminnego Koła ZKRP i BWP w Zaniemyślu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu,
a następnie ceremonia pogrzebowa
na Cmentarzu Parafialnym.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

16.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 6 listopada 2021 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 97 lat

Ś.P.   STEFAN  ELIKOWSKI
KOMBATANT
Długoletni  Członek ZKRP i BWP w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie  się w dniu 19.11.2021 r.
o godz. 11:50 na cmentarzu JUNIKOWO
w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

04.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 12 października 2021 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 85 lat

Ś.P.   por. BRONISŁAW  OLEKSY
KOMBATANT

Działacz Społeczny.
Długoletni Skarbnik Koła Miejsko – Gminnego

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Odolanowie.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 16.10.2021 r.
o godz. 11:00 na cmentarzu w Odolanowie.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

02.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 27 października  2021 r. odeszła na wieczną wartę w wieku 85lat

Ś.P.  KRYSTYNA RABURA
KOMBATANT
Prezes Miejskiego Koła ZKRP i BWP w Bojanowie

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 28 października 2021 r.
w Bojanowie.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ  JEJ PAMIĘCI !!!

22.10.2021

21.10.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 16 października 2021 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 84 lat

Ś.P.   plut. MIECZYSŁAW GRAŚ
KOMBATANT

Długoletni Wiceprezes Koła Miejsko – Gminnego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Wieleniu.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 19.10.2021 r.
o godz. 13:00na cmentarzu w Wieleniu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

07.10.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 25 września  2021 roku odeszła na wieczną wartę w wieku 89 lat

PODOPIECZNA
WZW ZKRP i BWP w Poznaniu

Ś.P.  KRYSTYNA  OSTROWSKA

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 1 października 2021 roku na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ  JEJ PAMIĘCI !!!

05.10.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 3 października 2021 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 84 lat

Ś.P.   STANISŁAW RYBARCZYK


Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Działacz społeczny i samorządowy.

Długoletni Prezes Koła Miejsko – Gminnego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Nowym Tomyślu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
w dniu 6 października 2021r. o godzinie 12:00
na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

17.09.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 13 września 2021 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 100 lat

Ś.P.   por. WŁADYSŁAW  CZERWIŃSKI

KOMBATANT
Żołnierz AK

Długoletni Honorowy Prezes Koła Miejskiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Pile.

Msza Św. została odprawiona w dniu 15 września 2021 r.
o godzinie 12:00 w Kościele Świętej Rodziny w Pile.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Pile
w dniu 15 września 2021r. o godzinie13:00.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

16.07.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 9 lipca 2021 roku
odeszła na wieczną wartę

Ś.P.   JANINA  PAWLAK
Członek – Podopieczna Koła Miejsko – Gminnego
ZKRP i BWP w Kostrzynie

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 13 lipca 2021 roku
w Kostrzynie.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

30.06.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 czerwca 2021 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 82 lat

Ś.P.   JANINA  PERSKA

Długoletni  Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu
oraz
Długoletni Pełnomocnik WZW ds. Kół ZKRP i BWP byłego województwa pilskiego

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 30 czerwca 2021 roku
w Pile.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

05.06.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 2 czerwca 2021 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 92 lata

Ś.P.   MARIAN  DĄBROWSKI

KOMBATANT
“Podziemna Organizacja Niepodległościowa” 1942-1943

Prezes Koła ZKRP i BWP m. Rawicz
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lesznie

Odznaczony :
Odznaką Grunwaldu
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 roku
na cmentarzu w m. Rawicz

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

01.06.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 31 maja 2021 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 105 lat

Ś.P.   kapitan ROMAN  SILSKI

Kombatant

W latach 1937 – 1938 powołany do wojska Korpusu Ochrony Pogranicza.
Walczył na południowej granicy w Armii Kraków płk Maczka,
po 19 dniach działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej. Po obozie przejściowym w Biłgoraju przewieziony do Westfalii, następnie wywieziony do pracy w gospodarstwie rolnym na terenie Niemiec. Pracował w majątku i zajmował się melioracją
i czyszczeniem rowów.
Po 08 maja 1945r. był Komendantem obozu wysiedleńców
w Melle koło Hanoweru.

Z Związkiem Kombatantów RP i BWP w Poznaniu
od 1960 (dawny ZBOWiD). Działał w Zarządzie Koła Żegrze
oraz przez trzy kadencje pełnił funkcje Prezesa Koła Starołęka. Pracował jako społecznik, jako radny miasta Poznania
oraz Prezes Kółka Rolniczego.
Jest inicjatorem powstania Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 64 na Żegrzu w Poznaniu i w Szkole Nr 54
w Krzesinach. Przyczynił się również do wybudowania pamiątkowego obelisku z tablicą poświęconą
„Ofiarą II Wojny Światowej”.

Ceremonia pogrzebowa kpt. Silskiego odbędzie się w poniedziałek 7 czerwca br. , o godz. 11.00 msza św. w kościele w Krzesinach, następnie pogrzeb na cmentarzu przy ul. Jarosławskiej
w Krzesinach.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

19.05.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 16 maja 2021 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś.P.   por. LEON  TYRAKOWSKI

Kombatant
Prezes Koła Miejsko -Gminnego ZKRP i BWP w Jarocinie

Urodził się 9 stycznia 1932r. w miejscowości Bolesławów
w rodzinie chłopskiej. Jako dziecko z rodzicami był więziony
w obozie hitlerowskim w Łodzi, następnie wywieziony do Generalnej Guberni w okolicy Lubartowa.
Po wojnie ukończył szkołę i zdobył zawód elektryka, ponad 40 lat pracował w Elektromontażu  Poznań i budował linie wysokiego napięcia w Wielkopolsce.
W pracy był ceniony jako dobry organizator pracy i sumienny wykonawca, aktywny i obowiązkowy.
Uczestniczył we wszystkich uroczystościach państwowych
organizowanych przez Gminę Jarocin jak i przez Starostwo Powiatowe, czy Jednostkę Wojskową.
Był współtwórcą budowy Krzyża Martyrologii na os. 700-lecia . Pomnik ufundowano w 2004 roku w hołdzie zmarłym
i pomordowanym na nieludzkiej ziemi, ofiarom stalinizmu
i II wojny światowej.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek, tj. 20.05.2021r.
w kościele pod wezwaniem Św. Marcina w Jarocinie o godz. 12.00,
a o godz. 13.00 na cmentarzu parafialnym w Jarocinie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

29.04.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 27 kwietnia 2021 roku
odeszła na wieczną wartę

Ś.P.   MARIA  CIOŁEK

Kombatant
Długoletni  Członek ZKRP i BWP w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2021 roku w Kościele Parafialnym ul. Nowina 1 o godzinie 9:30 ,
a następnie o godzinie 10:15 ceremonia pogrzebowa
również na Cmentarzu przy ul. Nowina 1.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

20.04.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 marca  2021 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś.P.   TADEUSZ  KORCZAK

Kombatant
Długoletni  Prezes Koła ZKRP i BWP w Złotowie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

12.04.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 13 marca 2021 roku odeszła na wieczną wartę

PODOPIECZNA
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.  WERONIKA GAWARECKA

CZEŚĆ  JEJ PAMIĘCI !!!

12.04.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w miesiącu listopadzie 2020 roku odeszły na wieczną wartę

KOMBATANTKI
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.  ZOFIA WOLICKA
ŚP.  GABRIELA DYBSKA

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!

12.04.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu  20 lutego 2020 roku odeszła na wieczną wartę

KOMBATANT
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.  MARIANNA  OCHOWIAK

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

19.02.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 17 lutego 2021 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 96 lat

Ś.P.   STANISŁAW  CZUBAK

Kombatant
Długoletni  były Prezes Koła ZKRP i BWP w Odolanowie

Msza święta zostanie odprawiona 20 lutego 2021 r o godz.10:00
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcina w Odolanowie,
bezpośrednio po mszy odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu w Odolanowie Górce.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

04.02.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 30 stycznia 2021 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 83 lat

Ś.P.   URSZULA KUKIEŁY – BARCZYK

Długoletni  Członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
Długoletni Prezes Zarządu Koła ZKRP i BWP w Pobiedziskach

Uroczystości pogrzebowe odbędą  się na Cmentarzu  junikowskim  w dniu 10.02.2021 r. o godz. 10:10

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

21.01.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 14 grudnia 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 88 lat

Ś.P.   ZDZISŁAWA BEGER

Kombatant
Długoletni  Członek Koła ZKRP i BWP w Komornikach

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w miesiącu grudniu 2020 roku na Cmentarzu Parafialnym w Komornikach.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

14.01.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 8 stycznia 2021 roku
odszedł na wieczną wartę

Ś.P.   JAN  BARWICKI

Kombatant
Długoletni  Członek Koła ZKRP i BWP w Chodzieży

Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu, na cmentarzu junikowskim w dniu 21 stycznia 2021 o godz. 8:50

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

02.01.2021

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
iż dnia 26.12.2020 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 95 lat

Ś.P.  kmdr dypl. HENRYK  LEOPOLD  KALINOWSKI


KOMBATANT
Uczestnik II Wojny Światowej

PREZES  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

SPOŁECZNIK

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari,
wyróżniony wieloma odznaczeniami
państwowymi, wojskowymi i kombatanckimi.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składają Koleżanki i Koledzy  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

14.12.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 10 grudnia 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 95 lat

Ś.P.   JÓZEF  JANCZAREK

Kombatant
Długoletni Prezes Koła ZKRP i BWP w Bojanowie

Msza święta zostanie odprawiona 15 grudnia 2020 r.
o godz. 14:15 w Kościele Parafialnym w Bojanowie,
bezpośrednio po mszy
odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu parafialnym w Bojanowie.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

10.12.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 9 grudnia 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 96 lat

Ś.P.   WŁADYSŁAW CHAŁUPKA

Kombatant
Koła ZKRP i BWP w Kościanie

Msza święta zostanie odprawiona 11 grudnia 2020 r.
o godz. 11:00 w m. Dłużyna, bezpośrednio po mszy
odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu w m. Dłużyna gmina Włoszakowice.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

10.12.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 8 grudnia 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 84 lat

Ś.P.   JAN  SILIŃSKI

Kombatant
Długoletni Prezes Koła ZKRP i BWP w Kościanie

Msza święta zostanie odprawiona 12 grudnia 2020 r.
o godz. 11:00 w Kościele Farnym, bezpośrednio po mszy
odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu parafialnym w Kościanie.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

26.11.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 23 listopada 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 85 lat

Ś.P.   ZYGMUNT  JANKOWSKI

Kombatant
Długoletni Wiceprezes Koła ZKRP i BWP w Kościanie

Msza święta zostanie odprawiona 28 listopada 2020 r.
o godz. 10:15, bezpośrednio po mszy
odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu w Grodzisku Wielkopolskim.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

26.11.2020

Prof. dr hab. Tadeusz Filipiak
 26.01.1923   –   6.11.2020

W dniu 6 listopada 2020 r. zmarł

Prof. dr hab. Tadeusz Filipiak

w latach 1976-1987 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Znakomity uczony oraz ceniony nauczyciel akademicki,
którego dokonania przyczyniły się do rozwoju polskiej nauki
oraz umożliwiły rozwój poznańskiej politologii.

Wraz ze śmiercią Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Msza święta za Zmarłego odbędzie się 27 listopada 2020 r.
o godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Poznaniu,
os. Pod Lipami 100. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną
się 27 listopada 2020 r. o godz. 12.30  na Cmentarzu Junikowo
w Poznaniu.

 Członek Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych

W chwili wybuchu II wojny światowej ochotniczo wstąpił do Straży Obywatelskiej,  potem do wojska, ranny, związał się z ruchem antyhitlerowskim w Poznaniu, aresztowany przez Gestapo w 1942 roku, więziony m.in. w siedzibie Gestapo w Domu Żołnierza, następnie w Centralnym Więzieniu Śledczym przy ul. Młyńskiej,
a także w więzieniu w Rawiczu i we Wronkach. Uczestnik walk
o wyzwolenie Poznania.

Specjalista w dziedzinie ekonomii politycznej, wieloletni wykładowca UAM w Poznaniu. Autorytet zachowujący wielką skromność. Wielkopolanin.

Autor wielu prac naukowo-badawczych. Dydaktyk i wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi, promotor prac magisterskich
i doktorskich. Przyjaciel młodzieży.

Odznaczenia – m. in: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler Orderu Virtuti Militari, Złoty Krzyż Zasługi,
Medal Zwycięstwa i Wolności (1945), Odznaka Grunwaldu,
Odznaka Honorowa Miasta Poznania, Odznaka Honorowa
„Za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wzór człowieka szlachetnego, prawego i wielkiego serca.

TK

23.11.2020

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 6 listopada 2020 r.
odszedł na wieczn
ą wartę w wieku 98 lat

Ś. P.  doc. dr hab. TADEUSZ  FILIPIAK
wieloletni wykładowca
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Msza święta za Zmarłego odbędzie się 27 listopada 2020 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza
w Poznaniu, os. Pod Lipami 100.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 27 listopada 2020 r.
o godz. 12.30 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia

składa
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wię
źniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO PAMIĘCI !!!

17.11.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 14 listopada 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 91 lat

Ś.P.   Lubomira Maria Sass

KOMBATANT
Długoletni Prezes 
Koła Gminnego ZKRP i BWP w Damasławku
Działacz Klubu Seniora „Pałuki”
oraz  chóru „Pałuki” w Damasławku

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Koleżanki i Koledzy z Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wię
źniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

04.11.2020

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 1 listopada 2020 r.
odszedł na wieczn
ą wartę w wieku 95 lat

Ś. P.  płk. w st. spocz.  JERZY  DONDAJEWSKI

KOMBATANT
Uczestnik walk o Cytadelę Poznańską w 1945r.

Msza święta zostanie odprawiona
w sobotę 7 listopada o godz. 11.00 w kościele
pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Poznaniu
przy ul. Ks. Gieburowskiego na os. Bolesława Chrobrego.
Pogrzeb bezpośrednio po mszy na cmentarzu przy kościele.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia

składa
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wię
źniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO PAMIĘCI !!!

1 listopada 2020

PAMIĘTAMY !!!

20.10.2020

Z głębokim  smutkiem i żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 10 października 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 74 lat

Ś.P.  sierż. w st. spocz. STANISŁAW  MIKOŁAJCZAK

Wieloletni Prezes Zarządu Oddziału Śródmieście
Związku Inwalidów Wojennych RP.

odznaczony licznymi odznaczeniami
państwowymi, wojskowymi
i organizacji kombatanckich, w tym m.in.:
Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP
i Komandorią Zasługi dla Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 22.10.2020 r.
o godz. 11:45 – Cmentarz na Miłostowie
wejście od ul. Warszawskiej.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

16.10.2020

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 15 października 2020 r.
odszedł na wieczn
ą wartę w wieku 79 lat

Ś. P. mł. chor.  ANDRZEJ  MARCZAK
KOMBATANT


CZŁONEK
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

Wieloletni Prezes Zarządu Koła ZKRP i BWP Piątkowo
w Poznaniu.

odznaczony licznymi odznaczeniami
państwowymi, wojskowymi i kombatanckimi

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 22.10.2020r.
o godzinie 11:00 – na Cmentarzu Parafialnym
w Cerekwicy k/Poznania.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Wielkopolskiego Zarz
ądu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wię
źniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

16.10.2020

” ODESZŁEŚ, ALE ŻYJESZ W NASZEJ PAMIĘCI „.
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż w wieku 79 lat
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

ś+p  A N D R Z E J  M A R C Z A K

MŁODSZY CHORĄŻY WOJSKA POLSKIEG0
KOMBATANT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
CZŁONEK WZW ZKRP I BWP W POZNANIU
PREZES ZARZĄDU KOŁA PIĄTKOWO ZKRP I BWP W POZNANIU

odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, kombatanckimi, lokalnymi i dyplomami uznaniowymi nadanymi przez WZW ZKRP I BWP W POZNANIU za działalność społeczną na rzecz ruchu kombatanckiego na terenie miasta Poznania, Piątkowa i okolic.

RODZINIE I BLISKIM
WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
SKŁADAJĄ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOŁA, KOMBATANCI I PODOPIECZNE
KOŁA PIĄTKOWO ZKRP I BWP W POZNANIU
OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 21 G.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

10.10.2020

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w wieku 83 lat

Ś+P  WOJCIECHA NIEDZIELSKIEGO

NASZEGO SERDECZNEGO KOLEGI I KOMBATANTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

              SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA RODZINIE I BLISKIM
ZMARŁEGO SKŁADAJĄ
                                                  
      ZARZĄD ORAZ KOMBATANCI
I CZŁONKOWIE PODOPIECZNI
KOŁA PIĄTKOWO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W POZNANIU.
                                 CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

08.10.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 04.10.2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 93 lat

Ś.P.   MARIA SWĘDRA

Członek  Podopieczny ZKRP i BWP

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 09.10.2020r.
o godzinie 8:50 – Cmentarz na Junikowie w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

20.08.2020

Z żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 15 sierpnia 2020 roku w Poznaniu zmarł
red. Marek Zaradniak
dziennikarz Głosu Wielkopolskiego

Dobry człowiek , życzliwy Kombatantom

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają członkowie
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

05.08.2020

W dniu 5 sierpnia 2020 na Cmentarzu Jeżyckim
w Poznaniu pożegnaliśmy

Ś.p.  mjr Zbigniewa Dłużniewskiego

Żołnierza Generała Andersa
Uczestnika Bitwy pod Monte Cassino

Cześć Jego Pamięci !!!

31.07.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 30 lipca 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 96 lat

Ś.P.   mjr ZBIGNIEW  DŁUŻNIEWSKI

Kombatant
Żołnierz Generała Andersa
Uczestnik Bitwy pod Monte Cassino

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 05.08.2020r.
o godzinie 12:00 – na Parafialnym Cmentarzu Jeżyckim
przy ul. Nowina 1 w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

30.07.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020r.
odeszła na wieczną wartę w wieku 104 lat

Ś. P.   REGINA CHRZANOWSKA

KOMBATANTKA
Członek Koła Związku Kombatantów RP i BWP Poznań – Rataje

„Niesamowicie pracowity człowiek, wielki społecznik, człowiek wielce życzliwy ludziom i otwarty na świat.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci”

W latach 1940 – 1943 pracowała jako kontystka w gospodarstwie rolnym, jednocześnie podjęła się tajnego nauczania.
Wiele lat, będąc członkiem ZKRPiBWP Poznań – Rataje,
kierowała i organizowała działalność kulturalną Koła.
Zawsze aktywna, pogodna, chętnie opowiadała
o swoich przeżyciach, dzieliła się doświadczeniem życiowym.
Całe życie zawodowe i społeczne poświęciła dla rozwoju młodego pokolenia oraz społeczności lokalnych na terenie wielkopolski.
Zawsze zaangażowana, aktywna i nieustępliwa
w swych społecznych poczynaniach.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa,
Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 sierpnia 2020 roku
o godz. 13.30 na Cmentarzu na Miłostowie od strony Gnieźniejskiej w Poznaniu

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

25.07.2020

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 17 lipca 2020 roku
Jego Eminencji
Kardynała
Ś.P.  Zenona Grocholewskiego
Wybitnego Wielkopolanina, który część swojego życia związał
z naszym miastem,
współpracownika trzech Papieży – Jana Pawła II,
Benedykta XVI i Papieża Franciszka,
duchownego najwyższego formatu,
intelektualisty, niezwykłego erudyty.
Sługa Boży – wzorzec Człowieczeństwa i wiary w Boga,
wyróżniony  Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
oraz
Odznaką „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych”,
uhonorowany Kombatanckim Certyfikatem Pamięci.
Jego niespodziewana śmierć dla wszystkich ludzi, którzy Go znali,
mieli szczęście Go spotkać na swojej drodze życia,
jest tragicznym memento.
Żegnamy Go w poczuciu ogromnej straty.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wię
źniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

16.07.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 15 lipca 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 88 lat

Ś.P.   ALOJZY  NIKODEM

Kombatant
Członek Zwyczajny Koła Miejsko – Gminnego
ZKRP i BWP w Rogoźnie Wlkp.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 18 lipca 2020 r.
o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym w Rogoźnie Wlkp.

Cześć Jego Pamięci !!!

16.07.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 11 lipca 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 79 lat

Ś.P.   płk. Stanisław Tomaszkiewicz

Oficer Wojska Polskiego
Prezes Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia składa
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

Cześć Jego Pamięci !!!

09.07.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 7 lipca 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 94 lat

Ś.P.   EDMUND  ADAMSKI

Członek Koła Miejsko – Gminnego
ZKRP i BWP w Kostrzynie.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 9 lipca 2020 r.
na Cmentarzu Parafialnym w Iwnie.

CZEŚĆ JEGO  PAMIĘCI !!!

03.07.2020

W dniu 3 lipca 2020 r. na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu pożegnano żołnierza II Armii Wojska Polskiego

Ś.P.  ppłk w stanie spoczynku TADEUSZA  PACZKA

Wieloletniego Prezesa Zarządu Okręgowego
Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI  !!!

29.06.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 czerwca 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 94 lat

Ś.P.   HALINA  ŻULIŃSKA

Członek ZKRP i BWP

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 01.07.2020r.
o godzinie 13:30 – Cmentarz na Miłostowie
(od strony Warszawskiej) w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

16.06.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku
odszedł na wieczną wartę

Ś.P.  ppłk w stanie spoczynku TADEUSZ  PACZEK
Żołnierz II Armii Wojska Polskiego

Wieloletni Prezes Zarządu Okręgowego
Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 3 lipca  2020 r.
o godzinie 11:50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

16.06.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 12 czerwca 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 88 lat

Ś.P.   TADEUSZ ILÓW

KOMBATANT
Bataliony Chłopskie

Koła ZKRP i BWP Poznań – Górczyn.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19 czerwca  2020 r.
o godzinie 8:50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

16.06.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 83 lat

Ś.P.   CZESŁAWA RATAJCZAK

KOMBATANT
Koła Gminnego ZKRP i BWP w Komornikach.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 12.06.2020 r.
na Cmentarzu Parafialnym w Konarzewie.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

16.06.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 4 czerwca 2020 roku
odeszła na wieczną wartę

Ś.P.   BRONISŁAWA  DETKO

CZŁONEK PODOPIECZNY
Koła Miejsko – Gminne ZKRP i BWP w Kostrzynie Wlkp.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 06.06.2020 r.
na Cmentarzu Parafialnym w Kostrzynie.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

04.06.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 97 lat

Ś.P.   JANINA  STRUSKA

KOMBATANT
KOŁA MIEJSKO – GMINNEGO ZKRP i BWP w Chodzieży.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 05.06.2020r. o godzinie 11:00 na Cmentarzu Parafialnym w Wyszynach.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

28.05.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 maja 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 80 lat

Ś.P.   EDWARD KOWALIK
KOMBATANT
Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Pile.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 maja  2020r.
o godzinie 13:00 na Cmentarzu przy ul. Motylewskiej 13 w Pile.

18.05.2020CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

15.05.2020

W dniu dzisiejszym na Cmentarzu Naramowickim
w Poznaniu pożegnaliśmy naszego Przyjaciela i Kolegę
porucznika w st. spocz. Jerzego Barełkowskiego

Mowę pożegnalną w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych wygłosił
członek Prezydium WZW Ryszard Torzyński.

Cześć Jego Pamięci !!!

11.05.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż Ceremonia Pogrzebowa
zmarłego w dniu 5 maja 2020 roku

Ś.P. porucznika JERZEGO  BAREŁKOWSKIEGO
KOMBATANTA
Żołnierza Armii Krajowej

HONOROWEGO  PREZESA
WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 15 maja 2020 r.
na Cmentarzu Naramowickim
w Poznaniu o godz. 13:30, którą poprzedzi Msza Święta
o godz. 12:00 w Kościele Aniołów Stróżów
na Os. Kosmonautów 120 w Poznaniu.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

09.05.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 02 maja 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś.P.  kpt. w st. spocz.  BOLESŁAW STARCZEWSKI

Więzień Obozu Hitlerowskiego w Działdowie,
Kapitan Wojska Polskiego,
Wieloletni Członek Koła Poznań – Piątkowo.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 maja 2020 roku
o godz. 12.00 na Cmentarzu Parafialnym w Poznaniu
ul. Łowmiańskiego 60.

RODZINIE I BLISKIM
WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
SKŁADAJĄ

ZARZĄD KOŁA
I CZŁONKOWIE KOŁA PIĄTKOWO
ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 21 G
60 – 681 POZNAŃ

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

05.05.2020

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 05 maja 2020 r.
odszedł na wieczn
ą wartę w wieku 93 lat

Ś. P. porucznik JERZY BAREŁKOWSKI


KOMBATANT
Żołnierz Armii Krajowej

HONOROWY PREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

Wieloletni Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.

Przewodniczący Środowiska AK przy Zarządzie Wojewódzkim ZK.
Wieloletni Prezes Zarządu Koła ZKRP i BWP Winogrady w Poznaniu.

odznaczony licznymi odznaczeniami
państwowymi, wojskowymi i kombatanckimi

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Wielkopolskiego Zarz
ądu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wię
źniów Politycznych w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

25.04.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 25 marca 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 95 lat

Ś.P.   LEOKADIA   PATALAS

PODOPIECZNA
KOŁA MIEJSKO – GMINNEGO ZKRP i BWP w Opalenicy.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

21.04.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 20 kwietnia 2020 roku
zmarła w wieku 74 lat

Ś.P.  KRYSTYNA  MARIA  ŁYBACKA

polska polityk,
posłanka na Sejm w latach 1991–2014 ,
doktor nauk matematycznych
wykładowca akademicki,
minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001–2004,
deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

RODZINIE
WYRAZY GŁĘBOWIEGO WSPÓŁCZUCIA
składa
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

16.04.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 15 kwietnia 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 95 lat

Ś.P.   LESZEK  RUM
KOMBATANT

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 kwietnia 2020r.
o godzinie 13:00
na Cmentarzu parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
w Naramowicach w Poznaniu.

Prosimy o duchową obecność w tym trudnym czasie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

25.02.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 21 lutego 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś.P.  JANINA  PUCEK

PODOPIECZNA
KOŁA MIEJSKO – GMINNEGO ZKRP i BWP w KÓRNIKU
wdowa po kombatancie – więźniu politycznym Józefie Pucku,
skazanym za działalność antyniemiecką w czasie II Wojny Światowej
na terenie gminy Środa Wlkp. na wieloletni pobyt
w ciężkim więzieniu w Rawiczu
oraz w obozie koncentracyjnym w Blachowni Śląskiej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r.
o  godz. 10:00 w Kościele Parafialnym w Kórniku.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

28.01.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 stycznia 2020 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 96 lat

Ś.P.  płk. w st. spocz. TADEUSZ  FUDAŁA

KOMBATANT
Sybirak

Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Ostrowie Wielkopolskim.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r.
o  godz. 11:00 w Kościele Pawła Apostoła przy ul. Paderewskiego
w Ostrowie Wielkopolskim

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

20.01.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 16 stycznia 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 95 lat

Ś.P.   ANNA  GREJTOWICZ

KOMBATANT
PODOPIECZNA
KOŁA
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
POZNAŃ – CHARTOWO

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r.
o  godz. 13:00 na Cmentarzu w Głuszynie.

CZEŚĆ  JEJ PAMIĘCI !!!

13.01.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 9 stycznia 2020 roku
odeszła na wieczną wartę w wieku 86 lat

Ś.P.   BOŻENA  NAPIERAŁA              

KOMBATANT
CZŁONEK KOŁA
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
POZNAŃ – PIĄTKOWO

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r.
o  godz. 13:00 na Cmentarzu Parafialnym, ul. Łowmiańskiego 60.

CZEŚĆ  JEJ PAMIĘCI !!!

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają
Zarząd i Członkowie Koła
Poznań – Piątkowo
ZKRP i BWP

11.12.2019

        Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 3 grudnia 2019 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 92 lat

Ś.P.   JAN  GRZESIŃSKI                   

KOMBATANT
WICEPREZES

KOŁA  Związku Kombatantów RP i BWP Poznań – Raszyn

Pogrzeb odbył się w dniu 10.12.2019 r. na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

14.11.2019

KONDOLENCJE

Naszemu Koledze
RYSZARDOWI  TORZYŃSKIEMU

Członkowi Prezydium,
Przewodniczącemu Komisji Socjalnej i Zdrowia.
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

oraz Jego Małżonce.

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
i SŁOWA WSPARCIA Z POWODU ŚMIERCI MATKI

Ś.P.

IRENY  TORZYŃSKIEJ
zd. Rybacka
córka Mariana Rybackiego więźnia obozu koncentracyjnego
Mauthausen – Gusen

składają Koleżanki i Koledzy Biura WZW
oraz Zarząd Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się dnia 20.11.2019 r. o godz. 13:10
na Cmentarzu Junikowo przy ul. Cmentarnej w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

 1 – 2.11.2019

03.10.2019

 Zawsze Będziesz  między Nami,
w pamięci i w sercu pozostaniesz.
  Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
                       płk w st. spocz. KAZIMIERZA WARCHOŁA
Członka Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
Członka Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
Żołnierza Armii Krajowej działającego w Ruchu Oporu BATALIONÓW CHŁOPSKICH na terenie
województw: Świętokrzyskiego i Małopolskiego.
 ODZNACZONY
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
i innymi medalami Resortu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
ZARZĄDU GŁÓWNEGO I ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
oraz WŁADZ WOJEWÓDZKICH I MIASTA POZNANIA.
                                                   RODZINIE I BLISKIM
              SKŁADAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
                                           CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
CEREMONIA POGRZEBOWA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2019 R. O GODZ. 13.00
   NA CMENTARZU  POZNAŃ – NARAMOWICE
                                                      KOMBATANCI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                                                              PODOPIECZNI
                                                                    KOŁA POZNAŃ- PIĄTKOWO
                                                                                 ZKRP I BWP

16.09.2019

16.09.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 07.09. 2019 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 92 lata

Ś.P.   ŁUCJAN SOBKOWSKI

KOMBATANT
Prezes Zarządu KOŁA  Związku Kombatantów RP i BWP
w  Międzychodzie,
Łącznik, pseudonim „Antek” w strukturach
Ośrodka Armii Krajowej „Żaba”.

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi,
oraz tytułem Honorowy Obywatel Gminy Międzychód.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 12 września 2019 roku Międzychodzie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

21.08.2019

KONDOLENCJE

Naszemu Koledze

Czesławowi Fabisiowi

Prezesowi Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych HCP w Poznaniu,

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
i SŁOWA WSPARCIA Z POWODU ŚMIERCI ŻONY

Ś.P.

JADWIGI  FABIŚ

składają Koleżanki i Koledzy Biura WZW
oraz Zarząd Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się dnia 21.08.2019 r. o godz. 11:00
na Cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

22.07.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 18 lipca 2019 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 92 lata

Ś.P.   STANISŁAW  MONTEWSKI

KOMBATANT
Członek KOŁA  Związku Kombatantów RP i BWP
w  Międzychodzie,
przyjaciel harcerzy.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Międzychodzie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

09.07.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 7 lipca 2019 roku
odeszła na wieczną wartę

Ś.P.   HELENA  LISIECKA

KOMBATANT
Członek KOŁA  Związku Kombatantów RP i BWP
w  Międzychodzie

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Międzychodzie.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

09.07.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 5 lipca 2019 roku
odszedł na wieczną wartę

Ś.P.   EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI

KOMBATANT
Czynny uczestnik ruchu oporu w latach 1942 – 1945
żołnierz Armii Krajowej

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r.
o godz. 11:30 na Cmentarzu  Górczyńskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

05.06.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 29 maja 2019 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 101 lat

Ś.P.   ZENON  ŚLIWIŃSKI

KOMBATANT
Członek KOŁA  Związku Kombatantów RP i BWP Poznań – Rataje

„Niesamowicie pracowity człowiek, wielki społecznik, człowiek wielce życzliwy ludziom i otwarty na świat.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci”

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

27.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 6 maja 2019 roku
odszedł na wieczną wartę przeżywszy 93 lata

Ś.P.   FRANCISZEK   HUZEMAN

KOMBATANT
PREZES
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w MIŁOSŁAWIU

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 8 maja 2019r. na Cmentarzu  w Wiechowie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

20.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 14 maja 2019 roku odeszła na wieczną wartę przeżywszy 86 lat

CZŁONEK PODOPIECZNY
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.   DOMICELA  WAWRZYNIAK

Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Parafialnym
w Kostrzynie.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

15.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 11 maja 2019 roku odszedł na wieczną wartę przeżywszy 97 lat

KOMBATANT
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE
Żołnierz WP

Ś.P.   WŁADYSŁAW  DWORAK

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Siedlcu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

15.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 4 maja 2019 roku
odszedł na wieczną wartę przeżywszy 92 lata

KOMBATANT
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE
Żołnierz WP

Ś.P.   ROMAN  DYBSKI

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Sannikach.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

15.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 29 kwietnia 2019 roku odszedł na wieczną wartę przeżywszy 86 lat

KOMBATANT
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE
więzień obozu koncentarcyjnego

Ś.P.   ALOJZY  KRASKA

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Sokolnikach Klonowskich.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

08.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.05.2019r.
odszedł  na wieczną wartę w wieku 93 lat

Ś. P.   HENRYK  JAROCKI

KOMBATANT – CYTADELOWIEC
Uczestnik walk o Poznań

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 14.05.2019 r.
o godz. 11:45 na Cmentarzu  przy ul. NOWINA 1 w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

07.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.04.2019r.
odszedł  na wieczną wartę w wieku 87 lat

Ś. P.   KAZIMIERZ  STRZYŻ

KOMBATANT
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Międzychodzie

Msza św. żałobna oraz ceremonia pogrzebowa
została odprawiona w dniu 02.05.2019 r.
na Cmentarzu w Międzychodzie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

30.04.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.04.2019r.
odeszła na wieczną wartę w wieku 90 lat

Ś. P.   MARTA CHOPCIA

podopieczna
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Kostrzynie


Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 30.04.2019r.
o godz. 11:00,  po czym odbędzie się  ceremonia pogrzebowa
na Cmentarzu parafialnym w Kostrzynie.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

11.04.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.04.2019r.
odszedł  na wieczną wartę w wieku 97 lat

Ś. P.   FRANCISZEK  ADAMCZAK

KOMBATANT
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Kostrzynie
ŻOŁNIERZ  WP

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 12.04.2019r.
o godz. 13:00, a ceremonia pogrzebowa o godz. 13:45
na Cmentarzu w Kostrzynie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

08.04.2019

KONDOLENCJE

Naszej Koleżance

JANINIE  FELSMANN – PAWLIK

Członkowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów
RP i BWP w Poznaniu,

oraz Jej Mężowi

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
i SŁOWA WSPARCIA Z POWODU ŚMIERCI TEŚCIOWEJ

Ś.P.

ANNY  PAWLIK

składają Koleżanki i Koledzy Biura WZW
oraz Zarząd Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się dnia 10.04.2019r. o godz. 11:00
na Cmentarzu Parafialnym w Nowym Tomyślu

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

03.04.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.03.2019r.
odszedł  na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś. P.   CZESŁAW  GRZYBEK

KOMBATANT
Koła ZKRP i BWP PIĄTKOWO  w Poznaniu
Uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956r.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 05.04.2019r.
o godz. 10:30 w Bazylice św. Józefa – ul. Działowa w Poznaniu.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 05.04.2019 r. o godz. 13:10
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

03.04.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w miesiącu styczniu 2019 roku odeszły na wieczną wartę

PODOPIECZNE
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.  LIS JADWIGA
Ś.P.  ZDZISŁAWA JANICKA

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!

02.04.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. P.
STEFANA  MIKOŁAJCZAKA

wicewojewody poznańskiego w latach 1988 – 1999
oraz pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego
Zasłużonego Wielkopolanina.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

29.03.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.03.2019r.
odeszła  na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś. P.   MARIA  WOJAŃSKA

KOMBATANT
Koła ZKRP i BWP CHARTOWO  w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 01.04.2019 r. o godz. 14:00
na Cmentarzu św. Wincentego w ŁODZI.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

22.03.2019

W dniu dzisiejszym na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu pożegnaliśmy naszego Przyjaciela i Kolegę
ppłk w st. spocz. Jerzego Wojsym Antoniewicza

Mowę pożegnalną w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wygłosił członek Prezydium WZW Ryszard Torzyński.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

22.03.2019

22.03.2019r w Głosie Wielkopolskim ukazało się wspomnienie
o ppłk Jerzym Wojsym – Antoniewiczu.
red. Marka Zaradniaka

Na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu pożegnamy w piątek ppłka Jerzego Wojsyma Antoniewicza, żołnierza wojny obronnej 1939 roku i 2 Korpusu Polskiego, weterana Bitwy o Monte Cassino.
Gdyby żył, 9 czerwca tego roku obchodziłby setne urodziny.

Urodził się w Kijowie. Po I wojnie światowej wrócił z rodziną do Polski. Wychowywał się w środowisku wojskowym. Po ukończeniu szkoły średniej został powołany do szkoły podchorążych rezerwy.
Tuż przed wybuchem wojny został skierowany do I pułku artylerii najcięższej w Górze Kalwarii. 5 września 1939 roku jako dowódca oddziału ochrony odcinka Pilica w Grójcu odpierał nalot niemieckiego lotnictwa. Przy pomocy ręcznego karabinu maszynowego Brauning zestrzelił niemiecki samolot ME 109 E.

Wycofując się na wschód 18 września 1939 pod Dubno, został internowany przez Armię Czerwoną. Dwuletni okres niewoli
w obozach jenieckich NKWD przeżył w Zagłębiu Donieckim,
pracując w kamieniołomach, a także przy budowie linii kolejowej
Kotłas – Workuta w Republice Komi.

W wyniku umowy pomiędzy polskim rządem emigracyjnym z rządem ZSRR i amnestii trafił do Armii Andersa.

Zdemobilizowany wrócił do Polski, do Poznania w roku 1947. Pracował najpierw w Państwowych Zakładach Zbożowych, Zakładzie Wydawnictw Szkolnych, w Domu Książki, w Orbisie. Był cenionym tłumaczem języka włoskiego, lektorem na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza. Działał w organizacjach kombatanckich.
W 1959 założył Klub Monte Cassino.

Przez wiele był wiceprzewodniczącym poznańskiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

21.03.2019

W dniu dzisiejszym w Głosie Wielkopolskim ukazał się anons
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci
ś+p
ppłk. Jerzego Wojsyma-Antoniewicza
żołnierza Wojny Obronnej 1939,
uczestnika bitwy o Monte Cassino,
wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego
za swoją działalność patriotyczną i społeczną
medalami polskimi, włoskimi i brytyjskimi.

Odznaczonego Krzyżem Komandorskim,
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej,
włoskim „Krzyżem Zasługi Wojennej”
oraz brytyjską Gwiazdą Wojny 1939-1945.

Żegnam Człowieka wielkiego serca, ogromnej mądrości,
organizatora uroczystości rocznicowych,
nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Rodzinie i Bliskim
składam
wyrazy współczucia

Cześć Jego Pamięci!

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

18.03.2019

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 13.03.2019 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 99 lat

Ś.P.  ppłk.  w st. spocz. JERZY  WOJSYM – ANTONIEWICZ

KOMBATANT
Uczestnik II Wojny Światowej
Ostatni uczestnik Bitwy pod Monte Cassino

Członek ZBoWiD w Poznaniu

WICEPREZES
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

Z Armią Andersa przez Iran, Liban i Palestynę w  styczniu 1944,
jako żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty II Korpusu Polskiego
trafił do Włoch.
Przeszedł cały szlak bojowy: od obrony nad rzeką Sangro w marcu 1944, poprzez bitwę o Monte Cassino, walkę o Ankonę, gdzie został ranny, aż po zdobycie Bolonii w kwietniu 1945.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami , państwowymi
i resortowymi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 22.03.2019 r. o godz. 13:00
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

29.01.2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku dzienniku Głos Wlkp. ukazał się anons

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość
o śmierci

ś+p
Mariana
Jakubowicza

Honorowego Prezesa Wielkopolskiego
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych,
wieloletniego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD,
współzałożyciela Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu,
wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego za swoją działalność patriotyczną,
działacza społecznego i politycznego,
więźnia obozów koncentracyjnych.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

Cześć Jego Pamięci!

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

28.01.2019

W dniu dzisiejszym na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu pożegnaliśmy naszego Przyjaciela i Kolegę Mariana Jakubowicza

Mowę pożegnalną w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wygłosił Prezes WZW  dr Marian Król.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

22.01.2019

W dniu dzisiejszym w Głosie Wlkp. ukazało się wspomnienie
o naszym Przyjacielu i Koledze Marianie Jakubowiczu
red. Marka Zaradniaka.

19.01.2019

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2019 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 93 lat

Ś.P.  MARIAN  JAKUBOWICZ

KOMBATANT
Więzień Obozów Koncentracyjnych

HONOROWY PREZES
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD
i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.
Współzałożyciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Jako młody chłopak w czasie II Wojny Światowej w 1943 roku aresztowany, trafił do więzienia przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, stamtąd przewieziony do obozu w Żabikowie pod Poznaniem. Następnie przeniesiony  do obozu koncentarcyjnego Gross-Rosen
na Śląsku, a po pewnym czasie do podobozu Bunzlau.
W lutym 1945 roku podczas ewakuacji tego obozu przeszedł
w marszu głodowym „MARSZU ŚMIERCI” drogę do obozu koncentarcyjnego Mittelbau – DORA koło Nordhausen, a pod koniec wojny  trafił do Konzentrationslager Ravensbrück.
W latach powojennych aktywnie działał społecznie na rzecz polskiego ruchu kombatanckiego, a w szczególności dla środowisk byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych
i powstańców Wielkopolskich.
W   1964 roku został członkiem ZBoW i D, a później prezesem Zarządu Wojewódzkiego.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami , państwowymi
i resortowymi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 28.01.2019 r. o godz. 11:10
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

03.01.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.10.2018 r.
odszedł na wieczną wartę 

Ś. P.  FRANCISZEK  MATYSIAK

KOMBATANT
z Koła ZKRP i BWP PIĄTKOWO w Poznaniu.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się  w dniu 16.10.2018 r.
na Cmentarzu Parafialnym w Naramowicach.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

20.12.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.12.2018r.
odeszła  na wieczną wartę w wieku 86 lat

Ś. P.   HENRYKA  KAPLUK

KOMBATANT
Koła ZKRP i BWP PIĄTKOWO  w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 28.12.2018 r. o godz. 11:00
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

06.12.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.11.2018r.
odeszła  na wieczną wartę w wieku 103 lat

Ś. P.   KAZIMIERA URBANIAK

PODOPIECZNA
Koła ZKRP i BWP Raszyn  w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 16.11.2018 r.
na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

03.12.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.11.2018r.
odeszła  na wieczną wartę w wieku 102 lat

Ś. P.   MARIA  ŁUCZAK

PODOPIECZNA
Koła ZKRP i BWP Wierzbięcice  w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 29.11.2018 r.
na Cmentarzu Parafialnym w Książu Wlkp.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

28.11.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.11.2018 r.
odszedł na wieczną wartę 

Ś. P.  EDMUND  CHOJNACKI

KOMBATANT
z Koła ZKRP i BWP w Grodzisku Wlkp.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się  w dniu 30.11.2018 r.
na Cmentarzu Parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

27.11.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.11.2018 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 96 lat

Ś. P.  WINCENTY  TOMKOWIAK

KOMBATANT

Msza Św. w intencji ś.p. Wincentego Tomkowiaka obędzie się
w dniu 30.11.2018 r. o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym
w Biskupicach Wielkopolskich.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po Mszy Św.
na Cmentarzu Parafialnym w Biskupicach Wielkopolskich.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

26.11.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.11.2018 r.
odeszła  na wieczną wartę w wieku 93 lat.

Ś.P.   HALINA   WĘGOREK

KOMBATANT
PORUCZNIK
Członek Armii Krajowej
uczestniczka Powstania Warszawskiego

Msza Św. w intencji ś.p.  Haliny Węgorek odbędzie się w  czwartek
dnia 29.11.2018 r. o godz. 12:00
w Kościele pw. Św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej 86
w Poznaniu.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 29.11.2018 r.
o godz. 13:50  – Cmentarz – JUNIKOWO w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

22.11.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.11.2018 r.
odeszła  na wieczną wartę w wieku 96 lat.

Ś.P.   KAZIMIERA WANDA ZIMNA – BARTKOWIAK

KOMBATANT

Msza Św. w intencji ś.p.  Kazimiery Wandy  Zimnej – Bartkowiak odbędzie się w poniedziałek dnia 26.11.2018 r. o godz. 12:00
w Kościele na Wichrowych Wzgórzach w Poznaniu.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.11.2018 r.
o godz. 13:50  – Cmentarz – JUNIKOWO w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

17.10.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.10.2018 r. odeszła  na wieczną wartę w wieku 94 lat.

Ś.P.   BARBARA  CZAMAŃSKA

PODOPIECZNA

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 13:50  -Cmentarz – JUNIKOWO w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

16.08.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.08.2018 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 90 lat

Ś. P.  ZBIGNIEW  KŁOSOWSKI

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 21.08..2018r.  o godz. 11:10 –  Cmentarz na Junikowie w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

13.08.2018

KONDOLENCJE

Naszemu Koledze

MARIUSZOWI  MIKOŁAJEWSKIEMU

Sekretarzowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu,

oraz Jego Małżonce

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
i SŁOWA WSPARCIA Z POWODU ŚMIERCI TEŚCIOWEJ

Śp.

STEFANII  MARCINIAK

żony byłego Członka Związku Maksymiliana Marciniaka, żołnierza II Wojny Światowej odznaczonego Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

składają Koleżanki i Koledzy Biura WZW
oraz Zarząd Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się dnia 14.08.2018r. na Cmentarzu w Witkowie

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

31.07.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w m-cu lipcu 2018r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 94 lat

Ś. P.  p.por. FRANCISZEK  OLGRZYMEK

KOMBATANT
 długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP
w Jarocinie

Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 31.07.2018r. na Cmentarzu komunalnym w Jarocinie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

18.07.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.07.2018r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 95 lat

Ś. P.  WIKTOR  KRAWCZYK

KOMBATANT
 długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP
w Wysocku Wielkim.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 18.07.2018r. na Cmentarzu
w Wysocku Wielkim.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

12.07.2018

12.07.2018

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 09.07.2018 r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 88 lat

płk. w st. spocz. dr hab
RYSZARD  SOBIERAJSKI

Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych,
członek Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
przewodniczący Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy AK,
członek Korpusu Weteranów walk o Niepodległość.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami , państwowymi
i resortowymi.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składa

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 14.07.2018 r.
o godz. 11:00 w Warszawie w  Dzielnicy Rembertów.

11.07.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.06.2018r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 90 lat

Ś. P.  KAZIMIERZ  NOWAKOWSKI

KOMBATANT
 długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP
przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 18.06.2018r. na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

03.07.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.06.2018r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 94 lat

Ś. P.  HENRYK  SZABKOWSKI

KOMBATANT
 długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP
w Pniewach

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w sobotę , dnia 30.06.2018r. na Cmentarzu parafialnym w Pniewach

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

27.06.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2018r. odeszła na wieczną wartę w wieku 89 lat

Ś.P.  IRENA  NOWICKA

KOMBATANT

Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Dopiewo.

Pogrzeb odbył się w dniu 20.06.2018r. na Cmentarzu w Dopiewie.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

18.06.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2018r. odszedł na wieczną wartę w wieku 100 lat

Ś.P.   LEON  ORKISZEWSKI

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek, dnia 21.06.2018r.      o godz. 13:30 na Cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

18.06.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.06.2018r. odeszła na wieczną wartę w wieku 90 lat

Ś.P.   LIDIA  KLAUDZIŃSKA – STALARCZYK

KOMBATANT

Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Chartowo w Poznaniu.

Pogrzeb odbył się w dniu 09.06.2018r. o godz. 13:00 na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

17.05.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.05.2018r. odeszła na wieczną wartę w wieku 97 lat

Ś.P.   JOANNA  JAKUBEK

KOMBATANT

Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Chartowo w Poznaniu.

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 22.05.2018r. o godz. 13:00 – Kościół w Brzóskowie koło Żerkowa powiat Jarociński, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz.

Msza Św. w intencji ś.p.  Joanny od Kombatantów z Koła – Chartowo odbędzie się w sobotę dnia 30.05.2018r. o godz. 18:00  w Kościele
pw. Św. Marka Ewangelisty Poznaniu – Os. Czecha 110.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

15.05.2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

płk. dr.  STANISŁAWA CAŁKI

wieloletniego Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego
ZKRP i BWP, żołnierza BCh i AK.

Po wojnie aktywnie działał społecznie na rzecz polskiego ruchu kombatanckiego. Był dobrym, życzliwym ludziom człowiekiem, osobą o niezwykłej skromności, ogromnej wrażliwości na los człowieka
i sprawiedliwość społecznej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami bojowymi, państwowymi
i społecznymi.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składa

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

25.04.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.04.2018r.
odszedł na wieczną wartę w wieku 88 lat

Ś. P.   MARIAN DZIĘCIOŁ

KOMBATANT
 długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP
Poznań – Rataje

 „Niesamowicie pracowity człowiek, wielki społecznik, człowiek wielce życzliwy ludziom i otwarty na świat.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci”

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się dnia 27.04.2018 r. o godz. 11:00
w Kościele pw. Św. Krzyża Poznań – Górczyn.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy na Cmentarzu Górczyńskim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

19.04.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.03.2018r. odeszła na wieczną wartę w wieku 86 lat

Ś.P.   HALINA  MARIA  SAJKOWSKA

KOMBATANT
Członek Koła ZKRP i BWP  w Gnieźnie

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

22.03.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.03.2018r. odszedł na wieczną wartę

Ś.P.   TADEUSZ  MALEC

KOMBATANT

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 27.03.2018r. o godz. 9:30 w Kościele pw.  Świętej Trójcy w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 328.
Następnie, o godz. 11:10 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

22.03.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.02.2018r. odeszła na wieczną wartę

Ś.P.   EUGENIA  GIEŁDA

KOMBATANT
z  Koła Kopernik w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbyła  się w dniu 08.03.2018r.   na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

12.03.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.03.2018r. odszedł na wieczną wartę

Ś.P.   FLORIAN  KOWALSKI

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 13.03.2018r.  o godz. 14:00 na Cmentarzu Komunalnym w Rawiczu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

28.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.02.2018r. odszedł  na wieczną wartę w wieku 94 lat

Ś. P.  mjr CZESŁAW  DULKO

Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,

            długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP                      w Obornikach Wlkp.

Odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi    i kombatanckimi.

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się dnia 02.03.2018 r. o godzinie 10:00 w Kościele pw. Św. Józefa w Obornikach Wlkp.,
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy na Cmentarzu Parafialnym.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

28.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.02.2018r. odszedł  na wieczną wartę w wieku 93 lata

Ś. P. kpr. MIECZYSŁAW  BOROWSKI

            długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP                      w DOLSKU
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 01.03.2018r. o godzinie 11:00 na Cmentarzu Parafialnym we wsi Mórka.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

26.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.02.2018r. odszedł na wieczną wartę

Ś.P.   BRONISŁAW  KROSZEL

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 28.02.2018r.  o godz. 12:00 na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

18.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.02.2018r. odeszła na wieczną wartę w wieku 87 lat

Ś.P.   ALEKSANDRA  MUSIELAK

KOMBATANT
Zastępca Prezesa
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Chartowo w Poznaniu

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 21.02.2018r. o godz. 11:00 w Kościele pw. Św. Marka Ewangelisty Poznaniu – Os. Czecha 110.
Następnie, o godz. 13:10 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Msza Św. w intencji ś.p. Aleksandry od Kombatantów z Koła – Chartowo odbędzie się w sobotę dnia 10.03.2018r. o godz. 18:00 również, w Kościele
na Os. Czecha.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

18.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.02.2018r. odszedł  na wieczną wartę w wieku 81 lat

Ś.P.   STEFAN  OWSIŃSKI

KOMBATANT
z Koła Związku Kombatantów RP i BWP – Chartowo
w Poznaniu

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 20.02.2018r. o godz. 11:00 w Kościele pw. Chrystusa Najwyższego Kapłana w Poznaniu –
Os. Lecha 44.
Następnie, o godz. 13:40 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

15.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.02.2018r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.   ZBIGNIEW  STEFAŃSKI

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 16.02.2018r.  o godz. 14:15 na Cmentarzu – Miłostowo (wjazd od ul. Warszawskiej) w Poznaniu

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

25.01.2018

W dniu 24.01.2018 roku w Gminie Margonin odbył się pogrzeb
z pełną asystą wojskową

OSTATNIEGO  UŁANA  WIELKOPOLSKIEGO
102 – latka

KOMBATANTA
Członka ZKRP i BWP

Ś.P. por. STEFANA  GOŚLIŃSKIEGO

W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych  Więźniów Politycznych w uroczystościach pożegnania ś.p. por. Stefana Goślińskiego udział wziął oraz złożył kondolencje Rodzinie, Pełnomocnik WZW Pan Bernard Cichoracki.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

10.01.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.01.2018r. odeszła  na wieczną wartę

Ś.P.   TERESA  ŚWIĘTEK

KOMBATANT
KOŁA  CHARTOWO  w  Poznaniu

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w dniu 15.01.2018r. o godz. 12:00 w Kościele pod wezwaniem Świętego Jana Vinneyi na Sołaczu w Poznaniu, natomiast ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 13:00 na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

12.12.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.12.2017r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.   HENRYK  LISIECKI

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 14.12.217r.  o godz. 11:00 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

08.12.2017r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.12.2017r. odszedł  na wieczną wartę w wieku 84 lata

Ś. P.  kpt. rez. MIECZYSŁAW  PRZYWECKI

były członek Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie,

były Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu,

             długoletni Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP                      w Komornikach.

Odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wojskowymi        i kombatanckimi w tym odznaczeniem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się dnia 12.12.2017r. o godzinie 14:00 , następnie Ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu Parafialnym w Rosnówku..

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

28.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w miesiącu listopadzie 2017 roku odeszli na wieczną wartę

KOMBATANCI
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.  PIOTR  OSTOJSKI
Ś.P.  JAN  SROKA

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!

20.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.11.2017r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.  STEFAN  HAMPEL

KOMBATANT
długoletni PREZES  KOŁA  ZKRPiBWP  w Rogoźnie Wlkp..

Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 22.11.2017r. o godzinie 12:00 na cmentarzu Parafialnym w Rogoźnie Wlkp., w której ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego uczestniczył sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

06.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.11.2017r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.   LEON   MUCHA

KOMBATANT
CZŁONEK  KOŁA  ZKRPiBWP w GRNOWIE.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 08.11.217R.  o godz. 10:30 na cmentarzu parafialnym w Słupi gm. Granowo.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

02.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.11.2017r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.  CZESŁAW  SZYMKOWSKI

KOMBATANT
były PREZES  KOŁA  ZKRPiBWP  w MIŁOSŁAWIU.

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się dnia 04.11.2017r. o godzinie 10:30 w Kościele Św. Jakuba, następnie odbędzie się Ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu Parafialnym w Miłosławiu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

02.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.10.2017r. odszedł  na wieczną wartę w wieku 91 lat

Ś. P.  FLORIAN  GALAS

KOMBATANT
Członek  KOŁA  ZKRPiBWP  w Opalenicy

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 04.11.2017r. o godzinie 13:00
na cmentarzu Parafialnym w Brodach Poznańskich.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

30.10.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w 2017 roku odeszły
na wieczną wartę

PODOPIECZNE
KOŁA  MIEJSKO-GMINNEGO w KOSTRZYNIE

Ś.P.  WANDA  ŁABĘDZKA – MONARCHA
Ś.P.  ZOFIA  MISZKIEWICZ
Ś.P.  CECYLIA MOLIK

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!

30.10.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.10.2017r. odeszła  na wieczną wartę

Ś.P.   SABINA  ZIELIŃSKA

PODOPIECZNA
KOŁO  DĘBIEC w Poznaniu.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 13.10.2017r.
na cmentarzu Parafialnym na Smochowicach w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

25.10.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.10.2017r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.  STANISŁAW  JOKŚ

KOMBATANT
Członek  KOŁA  ZKRPiBWP  w Grodzisku Wlkp.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 11.10.2017r.
na cmentarzu Parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

16.10.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.09.2017r. odeszła na wieczną wartę

Ś. P.   BOŻENA  CZERNIEJEWSKA

                                                PODOPIECZNA,                                                                      SKARBNIK  KOŁA  ZKRP i BWP w  MIŁOSŁAWIU

Ceremonia pogrzebowa odbyła się
na cmentarzu Parafialnym w Miłosławiu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

04.10.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.08.2017r. odszedł  na wieczną wartę

Ś.P.  STANISŁAW  LUDWICZAK

KOMBATANT
długoletni  PREZES  KOŁA  ZKRPiBWP CHRZYPSKO  WIELKIE

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 09.08.2017r.
na cmentarzu Parafialnym w Chrzypsku Wielkim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

25.09.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.09.2017r. odeszła na wieczną Wartę

Ś.P.  HELENA  STROIŃSKA

             KOMBATANT      

Prezes Koła Jeżyce – Północ w Poznaniu od 42 lat.

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się o godzinie 12:00 w dniu 27.09.2017r. w Kościele Parafialnym na Podolanach w Poznaniu, następnie ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 13:00 na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

15.09.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.09.2017r. odszedł na wieczną Wartę w wieku 103 lat

Ś.P.  p.por. WP LEON   PŁOCIENNICZAK

            KOMBATANT              

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 18.09.2017r. na Cmentarzu parafialnym w Mosinie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

08.08.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 lipca 2017 r.
odszedł na Wieczną Wartę w wieku 93 lat

Ś.P.   JAN  WAPNARUK

Oficer Wojska Polskiego

KOMBATANT

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 04.08.2017r. o godz.14:00
na cmentarzu Sołackim w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

17.07.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 7 lipca 2017  roku odszedł na Wieczną Wartę przeżywszy 92 lata

Ś.P.   KAZIMIERZ  POGORZAŁA

Żołnierz Wojska Polskiego

 KOMBATANT

długoletni Członek Zarządu Koła Piątkowo

uhonorowany odznaczeniami kombatanckimi

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w czwartek dnia 12.07.2017r. o godz. 14:30 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

28.06.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 26 czerwca 2017  roku odszedł na Wieczną Wartę przeżywszy 103 lata

Ś.P.   FRANCISZEK  WACHOWIAK

 KOMBATANT

Członek Koła Gołańcz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek dnia 29.06.2017r. o godz. 11:00 na Cmentarzu Parafialnym w Chojnie pow. Wągrowiec woj. wielkopolskie.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

05.06.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 24 maja 2017  roku odeszła na Wieczną Wartę

Ś.P.   ZOFIA  WOLENDER

 PODOPIECZNA

Zmarła  została  pochowana  w dniu 30.05.2017 r.  na  Cmentarzu  Górczyńskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

22.05.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  iż w dniu 28 maja 2017  roku odeszła na Wieczną Wartę

Ś.P.   WANDA   ORSZTYNOWICZ

 KOMBATANTKA

uhonorowana  odznaczeniami  państwowymi

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach koło Poznania w piątek dnia 02 czerwca 2017r. o godz. 13:00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 14:00 na Cmentarzu parafialnym w Owińskach.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

08.05.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 23 kwietnia 2017  roku odeszła na Wieczną Wartę

Ś.P.   BOGUMIŁA  HOLASZ

 PODOPIECZNA

Zmarła  została  pochowana  w dniu 27.04.2017 r. na  Cmentarzu  Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEJ  PAMIĘCI !!!

19.04.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 14.04.2017   roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.  ZBIGNIEW  PLENZLER

Prezes Koła w Środzie Wlkp.

uhonorowany  odznaczeniami  państwowymi i kombatanckimi

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek dnia 20.04.2017r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym w Środzie Wlkp.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

19.04.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 14.04.2017   roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.  BOGUSŁAW  OSIŃSKI

Członek zwyczajny ZKRP i BWP w Poznaniu

uhonorowany  odznaczeniami  państwowymi

„Niesamowicie pracowity człowiek, wielki społecznik, optymista, człowiek wielce życzliwy ludziom i otwarty na świat”

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek dnia 24.04.2017r. o godz. 13:00 na Cmentarzu przy ul. Bluszczowej  (Wilda) w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

18.04.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 13.04.2017   roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   JANUSZ   KARWACKI

Członek Naszego Związku

Członek Armii Krajowej

Pogrzeb odbędzie się w środę 19.04.2017 roku o godzinie 11:00 w Bazylice w Szamotułach.

  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!               

03.04.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 01.04.2017   roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   ZYGMUNT  BUSZ

 KOMBATANT – CYTADELOWIEC

     uhonorowany  odznaczeniami  państwowymi

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę dnia 05.04.2017r. o godz. 10:10 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !!!

08.03.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 05.03.2017   roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   płk. w st. sp. Franciszek  Gawron

 Kombatant

Członek Koła Poznań – Łazarz

     uhonorowany odznaczeniami państwowym i kombatanckimi

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek dnia 14.03.2017r.  o godz. 13:50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

                                          CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!                                     

27.02.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 21 stycznia 2017 roku odeszła na Wieczną Wartę

Ś.P.   Helena Kempa

 Kombatantka

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!!

20.02.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 18.02.2017   roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   ROMUALD  KĘDZIORA

 Kombatant

Członek Koła Poznań – Piątkowo.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek dnia 24.02.2017r. o godz. 8:50 na Cmentarzu Komunalnym Junikowskim w Poznaniu.                                                  „Odszedłeś na zawsze, a wciąż jesteś blisko.”

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

14.02.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 21 stycznia 2017  roku odeszła na Wieczną Wartę

Ś.P.   MARIANNA  MAJCHRZAK

 PODOPIECZNA

     uhonorowana odznaczeniami państwowymi

Zmarła  została  pochowana  na  Cmentarzu  Naramowickim w Poznaniu.

13.02.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 2 listopada 2016  roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   JÓZEF  NOWAK

 Kombatant

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

26.01.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 21 stycznia 2017  roku odeszła na Wieczną Wartę

Ś.P.   HELENA  KEMPA

 Kombatantka

         uhonorowana odznaczeniem państwowym.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie  w Kościele Chrystua Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego w sobotę 28 stycznia br. o godz. 11:00., Zmarła zostanie pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu po mszy św. .

Rodzina prosi, by zamiast kwiatów składali Państwo symboliczną kwotę do skarbonki na rzecz Hospicjum Palium na os. Rusa w Poznaniu

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!!

02.01.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 27 grudnia 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   JULIAN SIKORSKI

 Kombatant,

         uhonorowany odznaczeniami kombatanckimi.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza przy ul. Nowina 1, dnia 30.12.2016r. o godzinie 10:00, skąd nastąpiło odprowadzenie na Cmentarz Parafialny.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

21.12.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   JÓZEF  BALCEREK

 Kombatant,

Członek Koła Poznań – Dębiec

         uhonorowany odznaczeniami kombatanckimi.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza przy ul. Nowina 1, dnia 22.12.2016r. o godzinie 12:00, skąd nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafialny.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

13.12.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.  MIECZYSŁAWA  TRACZYŃSKIEGO

długoletniego członka Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypolspolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,

odznaczonego licznymi odznaczeniami

państwowymi, wojskowymi i kombatanckimi w tym odznaczeniem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składa

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych           

   w Poznaniu

Ceremonia pogrzebowa odbędą się w piątek dnia 16.12.2016 r..             Msza Św. odprawiona zostanie o godz. 8:45 w Kościele Świętej Trójcy na Dębcu. Pogrzeb odbędzie się o godz. 10:40 na cmentarzu miłostowskim (od ul. Warszawskiej).

13.12.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 07 grudnia 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   IGNACY GRUSZKA

 kombatant,

Sekretarz Komisji Rewizyjnej przy Wielkopolskim Zarządzie    Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów   Politycznych w Poznaniu, Prezes Koła Kępno,                       uhonorowany odznaczeniami państwowym i resortowymi.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

12.12.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 06 grudnia 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   FRANCISZEK  KORDUS

 kombatant,

Prezes Kola Borek Wlkp., uhonorowany odznaczeniami resortowymi.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

17.11.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 12 listopada 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   płk. LEOPOLD PANASIUK

 kombatant,

Członek Koła ZKRPiBWP Poznań Jeżyce, uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich.

Ceremonia pogrzebowa odbędą się w sobotę dnia 18.11.2016 r. o godzinie 14:30 na cmentarzu Poznań – Junikowo..

14.11.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 10 listopada 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   BOLESŁAW  STRÓŻYK

 kombatant,

Członek Koła ZKRPiBWP Poznań Górczyn, uhonorowany odznaczeniami kombatanckimi i państwowymi

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich.

Ceremonia pogrzebowa odbędą się w piątek dnia 18.11.2016 r. o godzinie 14:00 na cmentarzu Luboń – Żabikowo.

24.10.2016

„Odeszłaś od nas, ale pozostaniesz w naszych sercach i pamięci”

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 20 października 2016 roku

zmarła

Ś.P. WERONIKA KUPCZAK

wiceprezes Zarządu Koła ZKRPiBWP Poznań – Rataje.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!

Pogrzeb odbędzie się w środę 26.10.2016 o godz. 13:30 na cmentarzu Miłostowo (od ul. Warszawskiej)

05.10.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 03.10. 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   BOLESŁAW  KUŁAK

 kombatant,

Prezes Koła ZKRP i BWP Poznań Łączność

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

Ceremonia pogrzebowa odbędą się w piątek dnia 07.10.2016 r. o godzinie 10:00 na cmentarzu parafialnym w Skórzewie.

26.09.2016

„Odeszłaś , ale żyjesz w sercach naszych”

W dniu 06 września 2016 roku Zarząd Koła Poznań – Piątkowo otrzymał wiadomość, iż zmarła podopieczna z Naszego Koła

Ś.P. WERONIKA DOLATA

c. Jana, ur. 26 lutego 1922 roku, przeżywszy lat 94

Niech spoczywa w pokoju wiecznym

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!!

___________________________________________________________________

„Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.”

Zarząd Koła Piątkowo Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu ze smutkiem i żalem informuje, iż w dniu 05 września 2016 roku odeszła na Wieczną Wartę Nasza Koleżanka, członek Koła Piątkowo

Ś.P. JANINA MORYSON

c. Jana i Marii, urodzona 24 stycznia 1921 roku w Suchym Lesie, przeżywszy 95 lat.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!!

19.09.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 13 września 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś.P.   EDMUND  ROZMIAREK

 kombatant,

Członek Koła ZKRPiBWP Poznań Łazarz, uhonorowany odznaczeniami kombatanckimi i państwowymi

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich.

Ceremonia pogrzebowa odbędą się we wtorek dnia 20.09.2016 r. o godzinie 11:00 na cmentarzu Górczyńskim.

19.09.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. STANISŁAWA MICHALSKIEGO

ppor. Wojska Polskiego, kombatanta

Prezesa Koła ZKRPiBWP w Kwilczu

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 20 września 2016 r. w Kwilczu.

30.08.2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.  LUCJANA KOSTERKIEWICZA

Żołnierza Wojska Polskiego

długoletniego Sekretarza Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu

odznaczonego licznymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, kombatanckimi.

zmarł 26.08.2016 r.

Pogrzeb odbędzie się dnia 01.09.2016 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

 

16.08.2016

Zarząd Koła ZKRP i BWP w Kostrzynie zawiadomił o śmierci

Ś.P. STANISŁAWA SZCZEPANIAKA

Żołnierza LWP i więźnia Obozu w Konstantynowie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

16.08.2016

W dniu dzisiejszym powiadomiono WZW ZKRPiBWP, iż dnia 15.08.2016 roku Odszedł na Wieczną Wartę, przeżywszy 91 lat  kombatant, zamieszkały w Poznaniu, w dzielnicy Piątkowo:

Ś.P. CZESŁAW GRABIEC

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

03.08.2016

Ze smutkiem informujemy, iż  w dniu 31.07.2016 roku zmarł

Ś.P. por. LEOPOLD BARZĘC

Żołnierz Wojska Polskiego, Syn Pułku,  były Prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i BWP w Kaliszu, członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i BWP w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu,

w dniu 04.08.2016 roku o godz. 11: 00.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

19.07.2016

„Pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię Kochali”

Zarząd Koło Piątkowo ZKRPiBWP w Poznaniu pełni smutku i żalu zawiadamia, iż  na „Wieczną Wartę” odszedł w dniu 09 lipca 2016 roku nasz serdeczny Kolega, Przyjaciel, Kombatant Rzeczypospolitej Polskiej, członek zwyczajny Koła Poznań – Piątkowo kpt. w stanie spoczynku

Ś.P.  dr n. med.  ANDRZEJ  KOTECKI

urodzony 13 marca 1933 roku w Poznaniu, w latach okupacji niemieckiej był więziony przez władze niemiecki w hitlerowskim obozie przejściowym w dzielnicy  Główna w Poznaniu dla wysiedlonych Polaków z Poznania i Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

_____________________________________________________________________________

W dniu dzisiejszym rodzina PODOPIECZNEJ, Koła ZKRPiBWP Poznań – Śródmieście, poinformowała Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku o śmierci

Ś.P.  BOŻENY SZYCHOWIAK

Podopieczna ZKRPiBWP opuściła nasze grono dnia 09.07.2016 r.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

21.06.2016

W dniu dzisiejszym Pan Mirosław Morgowicz poinformował WZW ZKRPiBWP o śmierci swojego Ojca:

Ś.P.     ANTONIEGO MORGOWICZA

który walczył na froncie, był kombatantem oraz inwalidą wojennym.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Pogrzeb odbędzie się w piątek 23.06.2016 r., na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu, o godzinie 11:00.

Msza św. o godz. 10:30, w Kościele Parafialnym Św. Jana Kantego.

26.04.2016

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP otrzymał informację, iż w dniu 06.04.2016 zmarła podopieczna z Koła ZKRPiBWP w Gnieźnie – Pani BARTKOWIAK STEFANIA.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

_______________________________________________________________________________

Prezes Koła Jeżyce Górne 1 poinformowała, że w dniu 12.04.2016 odszedł na WIECZNĄ WARTĘ członek ZKRPiBWP – Pan GACKI MARIAN

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

______________________________________________________________________________

W imieniu wdowy Pani Klary Mielcarek informujemy, że w dniu 18.04.2016 roku zmarł w wieku 92 lat Pan HENRYK JAN MIELCAREK.

Pogrzeb odbył się 26.04.2016 roku na Cmentarzu Junikowo.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

21.04.2016

Prezes Koła Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP w Kostrzynie zawiadomił  o zgonie członków:

  1. Kol.  Monarcha Aleksander, żołnierz LWP,  Kostrzyn
  2. Kol. Bezpałko Janina, wdowa po żołnierzu LWP, Kostrzyn
  3. Kol.  Buczak Zofia, wdowa po żołnierzu LWP, Kostrzyn
  4. Kol.  Garbatowska Teresa, wdowa po żołnierzu WP,  Kostrzyn
  5. Kol. Stanicka Zofia, wdowa po żołnierzu LWP, Kostrzyn

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

20.04.2016

Zarząd Koła ZKRP i BWP Poznań – Piątkowo poinformował o Członkach ich Koła, którzy odeszli „na wieczna wartę”:

  • ppłk w st.spocz. Bolesław Słomczewski
  • Eugeniusz Michalczyk pseudonim „MALEC”

Poniżej treść otrzymanych informacji:

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Zarząd Koła Poznań – Piątkowo ZKRP i BWP w Poznaniu z wielkim żalem i głębokim smutkiem zawiadamia, że na WIECZNĄ WARTĘ odszedł nasz serdeczny Kolega, Kombatant Rzeczypospolitej Polskiej

ppłk w st.spocz. BOLESŁAW SŁOMCZEWSKI.

    Uroczysty pogrzeb wraz z wojskową asystą honorową odbył się na Cmentarzu Poznań – Junikowo, w dniu 25 lutego 2016 roku.

Ppłk w st.spocz. Bolesław Słomczewski ur. się 12 kwietnia 1927 roku w Długie. Służbę wojskową rozpoczął 15 września 1944 roku a zakończył 06 września 1977 roku.

Za swa ofiarną i wzorową służbę wojskową był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany państwowymi i resortowymi medalami.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

„Nie odchodzi Ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

   Zarząd Koła Poznań – Piątkowo ZKRP i BWP w Poznaniu ze smutkiem i żalem informuje , iż w dniu 06 kwietnia 2016 roku odszedł na WIECZNĄ WARTĘ Nasz Kolega, Kombatant Rzeczypospolitej Polskiej, członek Koła Piątkowo

Ś.P.  EUGENIUSZ MICHALCZYK

pseudonim „MALEC”

urodzony 19 września 1926 roku w Czechowie zaprzysiężony w Armii Krajowej od miesiąca listopada 1942 roku do dnia 19 stycznia 1945 roku działającego w RUCHU OPORU na terenie województwa krakowskiego.

   Uroczystości pogrzebowe z wojskową asystą honorową odbyły się w dniu 09 kwietnia 2016 roku na cmentarzu parafialnym na Piątkowie przy ul. Wojciechowskiego w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

05.04.2016

Ze smutkiem informujemy, iż w dniu 04.04.2016 roku po długiej chorobie zmarł  FRANCISZEK ROZMIAREK Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Kórniku.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Kórniku k/Poznania, w dniu 07.04.2016 r. o godz. 11:30

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!