01. Aktualności 2022

10.05.2022

W dniu 10 maja 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZKRP i BWP WZW.

Gości powitała oraz spotkanie poprowadziła
Janina Jagoda Felsmann – Pawlik –
dotychczasowa Sekretarz Koła WZW.

 Uczestnicy uczcili minutą ciszy Kolegów, którzy w ostatnim czasie „Odeszli na Wieczną Wartę”, a wśród nich płk. Hieronima Kowalskiego – długoletniego Prezes Koła ZKRP i BWP WZW,
Włodzimierza Orsztynowicza – Wiceprezesa Koła WZW
i członków Koła: Eugeniusza Śliwińskiego, Jerzego Barełkowskiego, Mariana Jakubowicza oraz Irenę Bandurską.

Mirosław Grzędowski – Prezes WZW przedstawił ogólną sytuację naszego Związku.
Kolejno zabrali głos Waldemar Szostak – Skarbnik WZW – przedstawiając BILANS WZW za 2021 rok,
Mariusz Mikołajewski – omówił dane statystyczne Związku
w Wielkopolsce.
Panel wyborczy poprowadził Mariusz Mikołajewski.

Obecni na zebraniu członkowie Koła ZKRP i BWP WZW jednogłośnie wybrali nowy Zarząd Koła:

  • Kol. dr. n. med. Sławoja Maciejewskiego – Kombatanta –
    na Prezesa Koła WZW,
  • Kol. Ryszarda Torzyńskiego – Członka Nadzwyczajnego Koła WZW – na Wiceprezesa Koła WZW,
  • Kol. Janinę Jagodę Felsmann – Pawlik – Członka Nadzwyczajnego Koła WZW – na Sekretarza Koła WZW oraz,
  • Kol. Romana Dutkiewicza – Członka Nadzwyczajnego Koła WZW – na Skarbnika Koła WZW.

Ponadto uczestnicy wybrali
Delegatów na VIII Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego:

Kol. Mirosława Grzędowskiego,
Kol. Waldemara Szostaka,
Kol. Ryszarda Torzyńskiego,
Kol. Romana Dutkiewicza,
Kol. Sławoja Maciejewskiego,
Kol. Mariusza Mikołajewskiego,
Kol. Dorotę Betleja, oraz
Kol. Janinę Jagodę Felsmann – Pawlik.

GRATULUJEMY !!!

10.05.2022

  Dzień Pamięci Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Jak co roku 10 maja obchodzony jest Dzień Pamięci Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

W dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski złożył kwiaty pod Tablicą Pamiątkową Stowarzyszenia, usytuowaną na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan oddając hołd- represjonowanym, więzionym i deportowanym do prac na terenie III Rzeszy mieszkańców Poznania i Wielkopolski.
Hołd oddali również członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnego samorządu, kombatanci oraz delegacje służb mundurowych.
Z ramienia Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w uroczystościach udział wzięła Bernadeta Orłowska –
Wiceprezes WZW.

10.05.2022

8 maja 2022 roku przy pomniku Poległych i Pomordowanych
w latach 1939-1956 w Międzychodzie
odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i wysłuchano okolicznościowego przemówienia Burmistrza Międzychodu Krzysztofa Wolnego.
Sztandar Koła ZKRP i BWP w Międzychodzie prezentowali harcerze z 38 Drużyny ZHP, a Zarząd międzychodzkiego Koła  reprezentował Ryszard Sulej.

Materiał nadesłał:
Ryszard Sulej

10.05.2022

W dniu 8 maja 2022 roku przed pomnikiem Harcerzy poległych
i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej, znajdującym
się przy ul. Szarych Szeregów na Podolanach w Poznaniu odbyła
się uroczysta zbiórka Hufca Harcerzy Poznań – Jeżyce
oraz członków Koła ZKRP i BWP Poznań – Jeżyce – Północ.

Zbiórkę otworzył i prowadził por. Bogusław Olejniczak –
Prezes Koła ZKRP i BWP Poznań – Jeżyce – Północ.

W spotkaniu uczestniczyli harcerze z ZHP, przedstawiciele Komendy Chorągwi ZHP, Krąg Harcerzy Starszych,
a także Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

W trakcie zbiórki wygłoszono krótkie przemówienia,
złożono kwiaty pod pomnikiem
oraz wykonano piosenki harcerskie i patriotyczne.

Materiał dostarczył:
Mariusz Mikołajewski

09.05.2022

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 2022 roku w Kaliszu odbyły się na Rynku Głównym w Kaliszu.

W obchodach udział wzięły liczne poczty sztandarowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych,
organizacji społecznych oraz kombatanckich.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kaliszu – Pelagia Barc – Prezes Koła – Członek Nadzwyczajny
ZKRP i BWP w Kaliszu oraz Dorota Kupaj – Sekretarz Koła
– Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP w Kaliszu
wraz z małżonkiem, którzy stanowił Poczet Sztandarowy kaliskiego Koła.

Po uroczystościach na Głównym Rynku uczestnicy przeszli
do kaliskiej katedry, gdzie została odprawiona Msza Święta
w intencji Ojczyzny.

04.05.2022

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W dniu 3 maja 2022 roku na Placu Wolności w Poznaniu
odbyły się główne uroczystości dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 od Mszy Świętej
w Farze Poznańskiej.
O godzinie 11:00 na Placu Wolności Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała koncert muzyki filmowej,
a w samo południe odegrano hymn Polski i podniesiono flagę RP,
po czym odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja.
Po czym przemówienie wygłosił Prezydent Poznania –
Jacek Jaśkowiak.

W obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Poznaniu wziął udział przewodniczący PO Donald Tusk.
W swoim przemówieniu nawiązywał do obecnej sytuacji
w Ukrainie.
 Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
wraz z Małżonką Małgorzatą Grzędowską.
 Zdjęcia:
Adam Jastrzębowski

29.04.2022

W dniu 28 kwietnia 2022 roku w sali im. Hipolita Cegielskiego THC po raz kolejny zebrała się komisja Historyczna przy Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Gospodarzem spotkania był Mirosław Grzędowski Prezes WZW. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Historycznej WZW prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann – historyk, wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Kustosz w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP
i BWP w Poznaniu,
Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu oraz
Paweł Bugaj – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, przyjaciel i sympatyk Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Na roboczo połączyliśmy się z Panią Elżbietą Kaźmierską – nauczyciel dyplomowaną, Członkiem Nadzwyczajnym
WZW ZKRP i BWP w Poznaniu oraz
Janina Jagoda Felsmann- Pawlik – Sekretarz Komisji WZW

Tematem spotkania było wydanie nowej publikacji pod roboczym tytułem „W cieniu swastyki – Kraj Warty”.

Zdjęcie:
Dorota Betleja

29.04.2022

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w sali im. Hipolita Cegielskiego THC odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Spotkaniu przewodniczył Mirosłąw Grzędowski – Prezes WZW.

Tematem spotkania był BILANS WZWZKRP i BWP w Poznaniu
za 2021 rok.

Zdjęcie:
Dorota Betleja

29.04.2022

W dniu 24 kwietnia 2022 r. w kaliskim Lesie Winiarskim odbyła się Polowa Msza Święta.  Nabożeństwo zostało odprawione przy obelisku upamiętniającym mieszkańców regionu, którzy podczas II wojny światowej zostali zamordowani przez niemieckich oprawców.

W grudniu 1939 roku oraz w styczniu i lutym 1940 roku w kaliskim Lesie Winiarskim niemieccy okupanci rozstrzelali mieszkańców południowej Wielkopolski, którzy wcześniej byli więzieni w Kaliszu
i Ostrowie Wielkopolskim. Ofiarami byli mieszkańcy Kalisza
i regionu, w tym postaci znaczące w życiu społeczności lokalnej: samorządowcy, przedsiębiorcy, nauczyciele i przedstawiciele wolnych zawodów.

Po nabożeństwie przedstawiciele samorządu Kalisza
i Ostrowa Wielkopolskiego, politycy, delegacje społeczne
złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci.
W uroczystości brali udział przedstawiciele Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kaliszu – Dorota Kupaj – Członek Nadzwyczajny ZKRP i BWP
w Kaliszu wraz z małżonkiem,
który stanowił Poczet Sztandarowy kaliskiego Koła.

26.04.2022

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w gmachu Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Auli Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZKRP i BWP w Kaliszu.

Spotkanie poprowadzili Członkowie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu : Mirosław Grzędowski – Prezes WZW, Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW oraz Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW.

Zebranych powitał Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW. Uczestnicy uczcili minutą ciszy Kolegów, którzy w ostatnim czasie „Odeszli na Wieczną Wartę”, a wśród nich Ryszarda Maciejewskiego – długoletniego Prezes Koła ZKRP i BWP w Kaliszu oraz Urszulę Prusakiewicz – Sekretarz Koła.

Mirosław Grzędowski – Prezes WZW przedstawił ogólną sytuację naszego Związku. Kolejno zabrali głos Mariusz Mikołajewski – przedstawiając dane statystyczne Związku w Wielkopolsce oraz Jagoda Pawlik pokrótce omówiła działalność Biura poznańskiego. Głos zabrał także Tadeusz Włódarczyk – Prezes Koła ZKRP i BWP
w Przygodzicach przedstawiając Ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Panel wyborczy poprowadził Mariusz Mikołajewski –
Wiceprezes WZW.

Członkowie Koła ZKRP i BWP w Kaliszu wybrali:
Kol. Pelagię Barc (Członek Nadzwyczajny) – na Prezesa Koła,
Kol. Ludmiłę Trawińska (Kombatant) – na Wiceprezesa Koła, oraz
Kol. Dorotę Kupaj (Członek Nadzwyczajny) – na Sekretarz Koła.

Delegatem na VIII Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
została Pani Dorota Kupaj.

Na zdjęciu od lewej: nowo wybrany Zarząd Koła ZKRP i BWP
w Kaliszu: Ludmiła Trawńska – Wiceprezes, Dorota Kupaj – Sekretarz oraz Pelagia Barc – Prezes.

GRATULUJEMY !!!

Wśród zaproszonych gości byli Prezesi zaprzyjaźnionych Kół
z Okręgu kaliskiego:
Kol. Andrzej Siejak z Jarocina,
Kol. Bogdan Czubak z Odolanowa,
Kol. Jacek Morawski z Ostrowa Wlkp.,
Kol. Bohdan Ogrodowski z Ostrzeszowa,
Kol. Tadeusz Włódarczyk z Przygodzic,
Kol. Zofia Gruszczyńska z Raszkowa.

Wierszem o „Poznańskim Czerwcu 56” spotkanie uświetnił
Kol. Włodzimierz Wojtczak – Członek Koła w Jarocinie.

Zdjęcia: Bohdan Ogrdowski
Jagoda Pawlik

25.04.2022

17 lutego 2022 r. 98-Rocznicę Urodzin obchodził
ppłk. Jan Świstak Kombatant – Sybirak z Wągrowca.

 Z tej okazji dostojnego Jubilata odwiedziły
Stefania Gieczewska – Prezes Koła ZKRP i BWP w Wągrowcu
wraz z Jolantą Szpis – Sekretarz Koła wągrowieckiego.

Były życzenia i kwiaty.

Jan Świstak z żoną Janiną Świstak
Na zdjęciu od lewej: Jolanta Szpis – Sekretarz Koła ZKRP i BWP
w Wągrowcu, ppłk Jan Świstak, Janina Świstak – żona,
Stefania Gieczewska – Prezes Koła ZKRP i BWP w Wągrowcu.

Pan Jan Świstak urodził się 17.02.1924 r. we wsi Kęszyn woj. Piotrków Trybunalski. Jako 16-latek, zimą 1940 r. został deportowany na Syberię. Odbył ciężką podróż w wagonie towarowym, następnie przez eskimosów saniami wraz z innymi towarzyszami niedoli był więziony kilkaset km w Tajgę w miejsce oznakowane jako 71 kwartał. Pracował przy wyrębie drzewa
w miejscowości Rakła, skąd udało mu się uciec do Rodziców.

W 1942 roku został wcielony do Roboczych Batalionów.
W kwietniu 1943 r. zwolniony powrócił w Tajgę do Walnowa. Natomiast w maju 1943 r. wstąpił do I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką.

1.09.1943 r. wyjeżdża na front. 12.10.1943 r. uczestniczy w bitwie pod Lenino, gdzie został ranny i wzięty do niewoli.
W listopadzie 1943 r. jest w obozie dla rannych jeńców w Vałku
na granicy Łotewsko – Estońskiej. Później ucieka przez Estonię
i przynależy do grupy partyzanckiej. W sierpni 1944 r. nastąpiło połączenie z Armią Czerwoną. Jan został dowódcą drużyny
i stopień młodszego sierżanta oraz „Order Sławy”.
W późniejszym czasie, po zwycięstwie nad Niemcami został odznaczony:
– Medalem za Odwagę,
– Orderem Wojny Ojczyźnianej.
Wrócił do Polski 12 marca 1947 r. przez Austrię, Jugosławię,
Węgry i Krym.

Od 1972 r, aktywnie uczestniczył w pracach Związku Kombatantów. Był wielokrotnie odznaczany, w tym :
– Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski,
– Krzyżem Partyzanckim,
– Krzyżem za udział w walkach pod Leniono
i wieloma medalami pamiątkowymi.

Jubilatowi GRATULUJEMY i życzymy wielu lat w zdrowiu.

materiał nadesłały:
Stefania Gieczewska
Jolanta Szpis.

13.04.2022

82. Rocznica Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. przy pomniku Ofiar Katynia
i Sybiru w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody  upamiętniające Zbrodnię Katyńską i zsyłkę Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir.
W kościele oo. Dominikanów została odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar Golgoty Wschodu i ich Rodzin.
Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru.
Organizatorami obchodów byli Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojciech Bogajewski –
Prezes Stowarzyszenia „Katyń”.

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku rozpoczęto drugą masową deportację polskiej ludności w głąb Związku Radzieckiego.
W ramach Zbrodni Katyńskiej w okresie od kwietnia do maja 1940 roku NKWD zamordowało ok. 22 tysięcy osób,
w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji. Egzekucje wykonywano poprzez strzał w tył głowy.
Masowe groby odkryto w 1943 roku.

Przez kilkadziesiąt lat władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnie. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku przekazano Polsce listy przewozowe NKWD z obozów
oraz spis jeńców, potwierdzając dokonanie ludobójstwa.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

13.04.2022

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przy ul. Piekary 17 w Poznaniu odwiedzili uczniowie XXV Liceum im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu,
której Dyrektorem jest Pani prof. Małgorzata Supłat.

Szkołę reprezentowali uczniowie: Pola Urbańska,
Marcin Gogulski, Weronika Majewska z opiekunem
Panią prof. Magdaleną Kuk – Jędrzejczak.

Wizyta była związana z akcją charytatywną „kiermasz ciast”, która odbyła się w Szkole 10 marca  2022 r. Na kiermaszu można był spróbować i zakupić ciasta, które uczniowie sami wykonali.
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na pomoc Ukrainie oraz wsparcie Działalności Statutowej WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Miłych gości przyjęły Dorota Betleja oraz
Janina Jagoda  Felsmann – Pawlik – Członkowie Zarządu WZW.
Uczniowie otrzymali książki wydane przez WZW, m. in. „Opowiem Ci o Wojnie”, która została wydana pod Honorowym Patronatem Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz kpl. Informatorów WZW.

DZIĘKUJEMY !!!

11.04.2022

W dniu 11 kwietnia 2022 roku w Tulcach odbyło się spotkanie wielkanocne Kombatantów oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Kleszczewo.
W spotkaniu udział wzięło dziesięciu członków Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Kleszczewie.
Wśród gości obecny był Pan Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo, Pani Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie i jednocześnie Sekretarz Koła Gminnego ZKRP i BWP w Kleszczewie.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.

07.04.2022

MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w poznańskim Forcie VII zainaugurowano Miesiąc Pamięci Narodowej uroczystością upamiętniającą ofiary okupacji niemieckiej z lat 1939-1945.

Organizatorami obchodów byli Urząd Miasta Poznania oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym  utworzonym przez Niemców na ziemiach polskich. Więziono w nim i tracono wielkopolską inteligencję podejrzewaną o antyniemiecką działalność, w późniejszym okresie przedstawicieli działających
na terenie „Kraju Warty” organizacji konspiracyjnych
oraz członków struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego.
Dzisiaj jest siedzibą Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

Zbiorowym bohaterem obchodów zostali: Rozalia i Ignacy Hoffa
z synami – Stefanem i Łucjanem z Rogalinka.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci
pod ścianą śmierci.

Wśród uczestników Mirosław Grzędowski – Prezes Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

07.04.2022

W środę 16 marca 2022 roku w Starym Bojanowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
obchodziła święto patrona.
Co roczna uroczystość upamiętniająca bohaterów Powstania Wielkopolskiego, ze względu na epidemiczne ograniczenia
w funkcjonowaniu placówek oświatowych odbyła się wyjątkowo
w  miesiącu marcu.
Święto miało szczególny charakter, a to za sprawą Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Śmiglu,
które zawnioskowało do Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
o przyznanie odznaczeń kombatanckich osobom, które szczególnie dbają o to, aby pamięć o historii nie zginęła.

Wręczenia odznaczeń dokonał osobiście
Pan Mirosław Grzędowski –
Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.
„Kombatancki Krzyż Pamięci” otrzymali:
Małgorzata Adamczak – Burmistrz Śmigla,
Wiesław Kasperski -Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, Tadeusz Ilmer – Dyrektor Szkoły w Starym Bojanowie,
Piotr Skrzypczak – Członek Pocztu Sztandarowego Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Śmiglu.

Za wspieranie działalności śmigielskiego Koła odznaczenia
„Za Zasługi dla ZKRP i BWP” otrzymali:
Barbara Kuderska – Kierownik OPS Śmigiel,
Michał Mejer – pracownik Urzędu Miejskiego w Śmiglu.
Ponadto jako Gmina Śmigiel oraz bojanowska Szkoła otrzymały wyróżnienie za całokształt działań na rzecz pamięci o powstaniu.
„Kombatanckie Certyfikaty Pamięci” w uznaniu za krzewienie
w młodzieży patriotycznego ducha otrzymali pracownicy szkoły: Tadeusz Ilmer, Aneta Stachowiak oraz Adam Białas.

Podczas uroczystości nie zabrakło części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów Szkoły, która niewątpliwie przywołała ducha historii i pozwoliła zastanowić się nad hasłem „Wielkopolsko jaka jesteś dziś …”

 Foto: Andrzej Rajewicz

04.04.2022

W dniu 29 marca 2022 roku o godzinie 20:00 wieczorem przeszła Droga Krzyżowa w byłym obozie hitlerowskim w Żabikowie
w pod poznańskim Luboniu.
W miejscu, w którym Niemcy urządzili obóz karno-śledczy odbyło się Nabożeństwo.
Intencja drogi krzyżowej to zakończenie wojny na Ukrainie.

Muzeum w Żabikowie działa od 1979 roku, w miejscu niemieckiego obozu, który dzielił się na dwie części – więzienie policyjne i obóz karny, sam obóz podlegał poznańskiemu gestapo.
To jedno z ważniejszych miejsc martyrologii Wielkopolan.

Wśród uczestników Dorota Betleja – Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu z przyjaciółmi.

Foto: Dorota Betleja

29.03.2022
                                     Polscy artyści w hołdzie dla Ukrainy

24 marca 2022 roku w poznańskim klubie Blue Note Poznań Jazz Club odbył się koncert charytatywny na rzecz Ukrainy
pt. „Wieczór w Krainie Czardasza”, który wpisał się
w Światowy Projekt „Poezja dla Kultury Godności”.

Pomysłodawcami wydarzenia byli Dominik Górny –
Sekretarz THC i Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz Artur Banaszkiewicz – skrzypek, kompozytor i aranżer.
Dominik Górny
Artur Banaszkiewicz
Partnerem koncertu zostało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Patronat „Nasz Głos Poznański”.
Byliśmy świadkami jak muzyka i poezja stają w opozycji do niesprawiedliwości wojny, która trwa na Ukrainie.
Wystąpili: Joanna Szynkowska vel Sęk – sopran, Artur Banaszkiewicz – skrzypce, Andrij Melnyk – akordeon (artysta pochodzący z Ukrainy), Marcin Antkowiak – kontrabas,
Dominik Górny – autorska poezja.

Przesłanie wydarzenia obrazują słowa jednego z zaprezentowanych wierszy autorstwa Dominika Górnego:


HIPNOZA
Gołębie w czasach pokoju
to nie flagi
Prawda zużywa się
jak flakonik perfum
Bronimy pseudo racji
powstając jak włócznie …
… a po bitwie
podnosimy bierki.

Wśród gości koncertu Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Foto: Hieronim Dymalski

29.03.2022

W sobotę 19 marca 2022 roku w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – z rąk ks. Prymasa Abpa Wojciecha Polaka sakrę biskupią przyjął ks. dr Radosław Orchowicz mianowanego
przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym
Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

W uroczystości uczestniczyli licznie duchowni z archidiecezji gnieźnieńskiej, osoby życia konsekrowanego, delegacje parafii,
w których nowy biskup posługiwał, reprezentanci władz samorządowych różnych szczebli oraz służb mundurowych, zwłaszcza harcerzy i Rodzina.
Gratulacje i życzenia w imieniu Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego  Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Jego Ekscelencji złożył Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW
wraz z małżonką, który wręczył List Gratulacyjny oraz
książkę „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin” wydaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Jego ekscelencja Radosław Orchowicz – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej nadesłał podziękowania.

 

10.03.2022

W dniu 1 marca 2022 r.  odbyły się wronieckie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy drugiej konspiracji.
We mszy świętej i apelu pod tablicami pamięci wzięli udział przedstawiciele Zakładu Karnego, lokalnych szkół, stowarzyszeń i organizacji, a także samorządowcy. Następnie pod tablicą ku czci pomordowanych w czasach stalinowskich pamięć Żołnierzy Wyklętych uczczono minutą ciszy, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego i złożeniem kwiatów.

Wieczorem mieszkańcy w towarzystwie muzyków z Wronieckiej Orkiestry Dętej spotkali się pod pomnikiem przy skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Chrobrego, aby złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego, którzy w latach 1945-1956 przebywali we wronieckim więzieniu.

Na wronieckim cmentarzu parafialnym spoczywają ofiary reżimu komunistycznego z wronieckiego więzienia.
Zachowało się 47 nagrobków.
„Znicz Pamięci” dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapalił Paweł Bugaj – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, przyjaciel i sympatyk Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Materiał nadesłał:
Paweł Bugaj

02.03.2022

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu
dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

71 lat temu w więzieniu na warszawskim Mokotowie władze komunistyczne zamordowały przywódców IV Zarządu Wolność
i Niezawisłość.
Wśród nich był pochodzący z wielkopolskiego Kwilcza ppłk. Łukasz Ciepliński ps. „Pług” oraz jego towarzysze broni.

W dniu 1 marca 2022 r. pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu odbyły  się główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez Pana Michała Zielińskiego Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.
Wśród uczestników Kombatanci, władze samorządowe
oraz przedstawiciele instytucji historycznych.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych  w Poznaniu reprezentowali Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW
oraz Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW,
którzy zapalili „Znicz Pamięci”.

24.02.2022

Obchody 77. rocznicy wyzwolenia Poznania

W dniu 23 lutego 2022 roku pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich na górnym tarasie Cytadeli odbyły się główne uroczystości 77. Rocznicy wyzwolenia Poznania.

W samo południe zawyły tam syreny i odśpiewano hymn państwowy.  W imieniu poznaniaków kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich złożył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania i Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta.

Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich oraz środowisk kombatanckich.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
oraz Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

W walce o wyzwolenie Poznania w styczniu i lutym 1945 roku życie oddało ponad 700 Polaków i 6 tysięcy żołnierzy Amii Czerwonej. Po zakończeniu walki miasto było zniszczone w 55 procentach, jednak wolne od nazistów.

23.02.2022

80. Rocznica Akcji Bollwerk – Poznań

W dniu 20 lutego 2022 roku Poznaniacy obchodzili 80. Rocznicę przeprowadzonej w nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku najbardziej spektakularnego przedsięwzięcia wielkopolskiego podziemia
w okresie okupacji  – Akcji  Bollwerk.

Pod pomnikiem przy ul. Estkowskiego zgromadzili się  Kombatanci, władze miasta i regionu, samorządowcy i parlamentarzyści
oraz mieszkańcy miasta Poznania.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski – Prezes WZW wraz z małżonką Małgorzatą.

W wyniku zaplanowanych działań Wielkopolskiego Kierownictwa Związku Odwetu ZWZ-AK, na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego doprowadzono do pożaru, który objął niemieckie magazyny wojskowe. Spłonęły zapasy żywności, opon, butów, ciepłej odzieży, które miały trafić na front wschodni do zmagających się z surową zimą żołnierzy Wehrmachtu. Straty materialne poniesione przez Niemców oszacowano na co najmniej milion marek.

22.02.2022

W dniu 16 lutego 2022 roku, w 103. Rocznicę  Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile oddał Cześć i Pamięć Powstańcom Wielkopolskim spoczywającym na Cmentarzu Komunalnym w Złotowie.

22.02.2022

W dniu 15 lutego 2022 roku z  okazji Urodzin i przejścia
na emeryturę życzenia przyjęła Bogumiła Pempera – Kaczmarek nasza Przyjaciółka z Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu.

Droga Bogusiu życzymy Tobie

Wszystkiego najlepszego, zdrowia dobrego
i szczęścia emerytalnego!

22.02.2022

W dniu 14 lutego 2022 roku Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Pile zapalił  znicz pamięci
oddając Część i Pamięć żołnierzowi Armii Krajowej
Aleksandrowi Chodziutko, który spoczywa  na cmentarzu komunalnym w Złotowie, na Ziemi Odzyskanej, która  po II wojnie światowej powróciła do Macierzy.

22.02.2022

W dniu 10 lutego 2022 roku życzenia z okazji 80 Urodzin przyjęła MARIA  BANACH – Mąż Zaufania Stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Werk (Dzieło im. Maksymiliana Kolbego) oraz Sekretarz Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
Poznań – Chartowo.

Życzenia od Członków Zarządu WZW z Prezesami:
Mirosławem Grzędowskim, Bernadetą Orłowską
i Mariuszem Mikołajewskim na czele.

Koleżanka Maria przyjęła również życzenia od przedstawicieli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa oraz Dominika Górnego – Sekretarza Zarządu THC.

GRATULUJEMY !!!

22.02.2022

W dniu 10 lutego 2022 roku uczciliśmy 90 – Urodziny naszego Przyjaciela i Kolegi CZESŁAWA  FABISIA Prezesa Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Kolega Czesław jako dziecko w okresie sierpień 1941 – styczeń 1945 wraz z Matką przebywał w Obozie Koncentracyjnym Potulice. Po wojnie w 1951 roku jako tokarz rozpoczął w Zakładach im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, gdzie pracował do 1992 roku przechodząc na emeryturę.
Świadek wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956 roku.
Od lat 80-tych Kombatant – członek Koła HCP służy pomocą członkom Koła, a od stycznia 2017 roku pełni funkcję Prezesa.
Nadal bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych przez władze lokalne i Związkowe.

Podczas uroczystości Kolega Czesław Fabiś został uhonorowany przez Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW
KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI.

Gratulacje od Członków Zarządu WZW.

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożyli również przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa oraz Dominik Górny – Sekretarz Zarządu.

Wśród uczestników spotkania Pani Justyna Pankowska – przedstawiciel Biura Poselskiego Katarzyny Kretkowskiej oraz Włodzimierz Kwiatek – przyjaciel Jubilata i
Maria Banach – Mąż Zaufania Stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Werk (Dzieło im. Maksymiliana Kolbego)
oraz Członkowie Zarządu WZW.

W sympatycznej atmosferze były życzenia i toasty.

GRATULUJEMY !!!

22.02.2022

Ponownie w dniu 9 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej przy Wielkopolskim Zarządzie Wielkopolskim ZKRP i  BWP w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli Mirosław Grzędowski Prezes WZW, Przewodniczący Komisji Historycznej WZW prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann – historyk, wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu, Kustosz w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości i Członek Nadzwyczajny WZW oraz
Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu
i Sekretarz Komisji WZW Janina Jagoda Felsmann – Pawlik.

Tematem spotkania ustalenie ostatecznego planu pracy powstającej kolejnej publikacji WZW
pt. „W cieniu swastyki – Kraj Warty”.

22.02.2022

W dniu 7 lutego 2022 roku na Sali im. Hipolita Cegielskiego
w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu podczas okolicznościowego spotkania Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit został uhonorowany – za krzewienie idei pracy organicznej Ryszard Zawadowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jana Pawła II Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.

Odznaczenie wręczył dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w asyście Dominika Górnego – Sekretarza Towarzystwa, a wśród gości Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Natomiast Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zostało uhonorowane „Medalem Świętego Jana Pawła II”, który wręczył Ryszard Zawadowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jana Pawła II, Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Akt nadania wraz z medalem został złożony na ręce dr Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa i Dominika Górnego Sekretarza Zarządu. Niezależnie od tego Prezydent Towarzystwa oraz Sekretarz Zarządu zostali odznaczeni Krzyżami Świętego Jana Pawła II „za wybitne zasługi, poświęcenie i zaangażowanie
w działalności na rzecz upamiętniania pontyfikatu i Osoby Polaka Papieża Św. Jana Pawła II”.

GRATULUJEMY !!!

07.02.2022

W dniu 2 lutego 2022 r. w Tarnówce uczczono
77. Rocznica Wyzwolenia Tarnówki w pow. złotowskim spod okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej.

Kolejna rocznica przypomina o tamtych wydarzeniach
i jest doskonałą refleksją nad wolnością utraconą i odzyskaną.
Przy pomnikach powiewają biało czerwone flagi
– symbole narodowe.

Pod obeliskiem w Tarnówce Poczty sztandarowe wystawiła Szkoła Podstawowa w Tarnówce i OSP w Tarnówce i Osówce.

Pod Obeliskiem upamiętniającym walki żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z hitlerowskim okupantem podczas II wojny światowej
na rubieży Wału Pomorskiego uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.

Pod obeliskiem w Tarnówce Prezes WZW ZKRPiBWP w Poznaniu Pan Mirosław Grzędowski, Pan Roman Grzebel Członek  Nadzwyczajny Koła w Pile ZKRPiBWP oraz Pan Benon Cichoracki Pełnomocnik WZW ZKRPiBWP.

Od lewej: Pani Małgorzata Basiak – Piec – Sekretarz Gminy Tarnówka, Pan Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka oraz
Pani Beata Paluchowicz – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Tarnówce.

Od lewej: Pani Weronika Bartosz – Radna Rady Gminy Przewodnicząca Komisji Kultury oraz Pan Bartłomiej Grzybek Prezes OSP w Tarnówce.

Uczestnicy uczcili Bohaterów II Wojny Światowej także w miejscowości Ptusza w Gminie Tarnówka pow. złotowski.

Na zdjęciu od lewej: Pan Jacek Mościcki – Wójt   Gminy  Tarnówka, Pan Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Koła w Pile ZKRPiBWP , Pan Mirosław Grzędowski – Prezezs WZW
oraz Pan Benon Cichoracki – Pełnomocnik WZW
na teren byłego woj. pilskiego.

Następnie w Gminie Tarnówka odbyło się spotkanie okolicznościowe na którym, Mirosław Grzędowski wręczył
Panu Jackowi Mościckiemu – Wójtowi Gminy Tarnówka  Kombatancki Certyfikat Pamięci
dla  Gminy Tarnówka  dowód uznania za lata współpracy
oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

Natomiast Pan Roman Grzebel – Członek  Ndzwyczajny Koła w Pile ZKRPiBWP został wyróżniony srebrną monetą kolekcjonerską wydaną przez NBP z okazji Ochrona Polskiej Granicy Wschodniej za zaangażowanie i skuteczność w działaniu
na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i kultywowanie jego pięknych tradycji.

Zdjęcia nadesłał:
Roman Grzebel

04.02.2022

W dniu 3 lutego 2022 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się kolejne robocze spotkanie Komisji Historycznej przy WZW.

Gospodarzem spotkania był Mirosław Grzędowski Prezes WZW. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Historycznej WZW prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann – historyk, wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Kustosz w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz
Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu oraz
Sekretarz Komisji WZW Janina Jagoda Felsmann – Pawlik.

Tematem spotkania było wydanie nowej publikacji pod roboczym tytułem „W cieniu swastyki – Kraj Warty”.

31.01.2022

Dzień 27 stycznia 2022 roku to 77 rocznica wyzwolenia Gostynia,  spod okupacji niemieckiej.

Delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  Koło w Gostyniu
w tym dniu  złożyła wieńce i znicze w następujących miejscach:

Pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Gostyńskiej na Górze Zamkowej.

Na cmentarzu pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanych przez Niemców 30 obywateli Gostynia.

Pod pomnikiem znajdującym się pomiędzy Piaskami , a Gostyniem upamiętniającym krwawą potyczkę pomiędzy wojskami radzieckimi i niemieckimi.

Pod tablicą na budynku Huty Szkła w Gostyniu, gdzie powstała tajna organizacja ”Czarny Legion”.

Materiał nadesłał:
Jan Nowacki

27.01.2022

W dniu 26 stycznia 2022 r. w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku robocze spotkanie
Komisji Historycznej przy Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana WNPiD.

Wśród uczestników Mirosław Grzędowski – Prezes WZW ZKRP
i BWP w Poznaniu oraz Janina (Jagoda)  Felsmann – Pawlik
– Członek Zarządu WZW.
Tematem spotkania było wydanie nowej publikacji pod roboczym tytułem „Kraj Warty w cieniu swastyki”.

Ponadto udokumentowano w formie zdjęć przyjęcie przez Dziekana WNPiD prof. dr hab, Andrzeja Stelmacha Kombatanckiego Krzyża Pamięci dla Wydziału, którego uroczyste wręczenie nastąpiło w dniu 12 listopada 2021 r. podczas obchodów Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Otorowie.
Kapituła WZW ZKRP i BWP w Poznaniu przyznaje to zaszczytne wyróżnienie jako wyraz szczególnej wdzięczności za pomoc i wsparcie działalności oraz za szczególne zasługi na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

GRATULUJEMY !!!

24.01.2022

Uczcili pamięć pomordowanych ostrzeszowian

Kombatanci, harcerze, samorządowcy i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej stawili się 21 stycznia 2022
przed ostrzeszowskim ratuszem, by uczcić pamięć ostrzeszowian zamordowanych przez hitlerowców w przeddzień wyzwolenia –
w Krwawą Sobotę, oraz 77 rocznicę wyzwolenia Ostrzeszowa
spod niemieckiej okupacji.

Zebrani złożyli wiązanki kwiatów pod znajdującą się na frontowej ścianie ratusza tablicą: „W hołdzie pomordowanym przez hitlerowskich oprawców w Krwawą Sobotę dnia 20 stycznia 1945 roku obywatelom miasta”, a także na mogile ofiar Krwawej Soboty znajdującej się na cmentarzu parafialnym. W imieniu samorządu powiatu ostrzeszowskiego hołd pomordowanym przed 77 laty ostrzeszowianom złożyła wicestarosta Zofia Witkowska
oraz członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz.
W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele samorządu miejskiego z przewodniczącą rady miejskiej Beatą Calińską
na czele. Środowisko kombatanckie reprezentowali:
Prezes Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie Bohdan Ogrodowski
oraz wiceprezes Stanisław Grzesiak,
który przypomniał tragiczne wydarzenia, podczas których życie straciło 14 osób.

W ostatnich godzinach pobytu w Ostrzeszowie hitlerowcy dokonali bestialskich morderstw. 20 stycznia 1945 roku z rąk niemieckich żandarmów zginęli: Alojzy Adamski, Ignacy Biernat, Szczepan Biernat, Jan Kubasik, Ignacy Kubasik, Józef Morawa, Walenty Płaczek, Franciszek Poszwa, Marian Rutkowski, Zbigniew Biernacki, chłopiec o nazwisku Gruszka, Walerian Stempniewicz
i Marian Strenk. Zginął też omyłkowo jeden z niemieckich osadników. Wydarzenia te zapisały się w historii Ostrzeszowa jako Krwawa Sobota. Następnego dnia Niemcy mieli rozstrzelać
80 kolejnych osób, ale plany hitlerowców pokrzyżowała ofensywa wojsk radzieckich.
W niedzielę 21 stycznia 1945 roku około godz. 6 ulicami: Wieluńską i Grabowską wjechały do Ostrzeszowa radzieckie czołgi. Około godz. 8:30 zakładnicy zostali uwolnieni.
21 stycznia 1945 roku zakończyła się hitlerowska okupacja
w Ostrzeszowie, trwająca 1.970 dni.

Po zakończeniu uroczystości Prezes ostrzeszowskiego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Bohdan Ogrodowski odwiedził grób zmarłego w czerwcu ubiegłego roku kapitana Adama Mickiewicza – długoletniego Prezesa Koła Kombatantów, by oddać hołd jego pamięci.

Materiał nadesłała:
Magdalena Kulak
Pełnomocnik
Starosty Ostrzeszowskiego
ds.  kontaktów z mediami

20.01.2022

W 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

10 stycznia 2022 odbywały się w Ostrzeszowie powiatowe obchody 103.Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu
oraz miasta i gminy Ostrzeszów, przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych w tym Kombatanci z Bogdanem Ogrodowskim  Prezesem Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele
oraz harcerze, młodzież szkolna
wraz z ze swoimi dyrektorami i nauczycielami zebrali się w południe przed Zespołem Szkół nr 1 w Ostrzeszowie –
przy pomniku ku czci Powstańców Wielkopolskich,
który upamiętnia wyruszenie stąd
7 stycznia 1919 roku oddziałów powstańczych pod dowództwem Stanisława Thiela,
zaprzysiężonych na sztandar ostrzeszowskiego Sokoła.

Każdy kto chce być świadom własnej tożsamości powinien pielęgnować pamięć, by poprzez nią budować trwałe, oparte na prawdzie relacje z otoczeniem. Zdobywanie wiedzy o sobie wiąże się z poznawaniem dziejów narodu, z którego się wyrasta. Wówczas zaczynamy lepiej rozumieć zarówno siebie, jak i innych uczestników życia społecznego – podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Dariusz Grzesik.

(…) Prawda historyczna, którą mamy zaszczyt dziedziczyć jako szkoła imienia Powstańców Wielkopolskich uzmysławia nam, że wiara w zwycięstwo, połączona z rozumnym wyciąganiem wniosków z minionych doświadczeń, potrafi kruszyć najgrubsze mury niemocy.

                Niech nasza zaduma nad dziedzictwem powstania wielkopolskiego nie będzie jedynie sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale próbą odczytania go na nowo. Razem poszukujemy sposobów osobistego uczestnictwa w budowaniu i ulepszaniu współczesności
i przyszłości. Wykorzystajmy własne możliwości i szanse wynikające
z pełnoprawnego członkostwa Polski w elitarnych oraz światowych strukturach. Obecnie mamy dostęp do środków, jakich uczestnicy powstania wielkopolskiego nie mogli sobie wyobrazić nawet
w najśmielszych marzeniach –
powiedział Dariusz Grzesik.

Hołd Powstańcom Wielkopolskim oddali między innymi: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, parlamentarzyści: Katarzyna Sójka i Andrzej Grzyb, a w imieniu posłanki do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej dyrektor biura poselskiego w Kępnie Anna Lis; w imieniu samorządu powiatowego Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski, wicestarosta Zofia Witkowska oraz członek Zarządu Powiatu i szef wydziału oświaty starostwa powiatowego Adam Mickiewicz.

Podczas uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak Jan Dziedziczak wręczył emerytowanej nauczycielce Zespołu Szkół nr 1 Jolancie Marchińskiej, przyznany w uznaniu jej szczególnych zasług dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Materiał nadesłała:
Magdalena Kulak
Pełnomocnik
Starosty Ostrzeszowskiego
ds.  kontaktów z mediami

20.01.2022

W hołdzie Powstańcom Ostrzeszów Wielkopolski

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy obchodzono
nowe święto państwowe –
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Święto mające upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-1919, przypada w rocznicę wybuchu insurekcji. Z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego władze samorządowe powiatu ostrzeszowskiego oraz miasta i gminy Ostrzeszów, a także delegacje szkół złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze w miejscach pamięci narodowej związanych z powstaniem wielkopolskim. By oddać hołd bohaterom do Ostrzeszowa przybyła posłanka Katarzyna Sójka.

W hołdzie uczestnikom narodowego zrywu złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym powstańcom wielkopolskim – na grobie nieznanego szeregowca z 12 pułku strzelców wielkopolskich,
który zginął 20 lutego 1919 roku pod Korzeniem oraz pod pamiątkowym głazem w parku miejskim poświęconym powstańcom wielkopolskim ziemi ostrzeszowskiej i dowódcy południowego frontu powstania gen. Stanisławowi Thielowi.

W imieniu samorządu powiatowego cześć uczestnikom powstania oddała wicestarosta Zofia Witkowska wraz
z przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu
oraz sekretarzem powiatu Ireneuszem Jeziornym.

Wśród uczestników uroczystości Kombatanci z Prezesem Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Bogdanem Ogrodowskim na czele.

Materiał nadesłała:
Magdalena Kulak
Pełnomocnik
Starosty Ostrzeszowskiego
ds.  kontaktów z mediami

20.01.2022

W dniu 12 stycznia 2022 roku w Skokach odbyło się spotkanie świąteczno-noworocznego.
Spotkanie uświetniło uhonorowanie Zarządu Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Skokach
KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI

Na zdjęciu wszyscy stoją od lewej:
Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki
Anna Kruk Skarbnik Koła ZKRPiBWP w Skokach
Piotr Babrakowski sekretarz Koła ZKRPiBWP w Skokach
Prezes WZW Mirosław Grzędowski
hm. Janusz Sieroń prezes TPPW 1918-1919 Gmina Wągrowiec
Andrzej Surdyk prezes Koła ZKRPiBWP w Skokach
Siedzą od lewej
Wiesława Pogodzińska, Smolanowicz, Zofia Wołkow,
Stanisława Kowalska

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował
Mirosław Grzędowski – Prezes WZW.
Materiał nadesłał:
Andrzej Surdyk

19.01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 roku odbył się WERNISAŻ
PIERWSZE WIELKOPOLSKIE SZTANDARY HARCERSKIE

W spotkaniu uczestniczył Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
wraz z małżonką Panią Małgorzatą Grzędowską.

Zdjęcia :
Mirosław Grzędowski
oraz ze zbiorów
Biblioteki Collegium Historicum
UAM w Poznnaniu

18.01.2022

Dnia 17 Stycznia 2022 roku w Międzychodzie przy Pomniku Poległych za Ojczyznę odbyły się uroczystości
z okazji 102-rocznicy powrotu Międzychodu do Macierzy. Uroczystościom przewodniczył Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny. W wydarzeniu udział wzięli  mieszkańcy Międzychodu, rzemieślnicy, młodzież i uczniowie oraz Kombatanci z Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, których reprezentował Ryszard Sulej. Sztandar Koła prezentowali harcerze z 38 Drużyny Harcersko-Zuchowej im. Powstańców Wielkopolskich.

Materiał nadesłał:
Ryszard Sulej

14.01.2022

W okresie świąteczno-noworocznym wszyscy Kombatanci międzychodzcy zostali odwiedzeni
przez p.o. Prezesa Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pana Ryszarda Suleja.
Odwiedziny były okazją do złożenia życzeń dobrego zdrowia
i powodzenia, przekazania informacji o bieżącej sytuacji
oraz wręczenia upominku świątecznego.
Ponadto odwiedziliśmy Panią Marię Pawlicką,
która obchodziła swoje 90 Urodziny.
Pani Marii wręczono pamiątkowy dyplom i kwiaty.
Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i humorem. Podzieliła
się opowieścią o swoich losach podczas II Wojny Światowej.

GRATULUJEMY i POZDRAWIAMY !!!

Materiał nadesłał:
Ryszard Sulej

07.01.2022

103. rocznica zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska Ławica w Poznaniu

Powstańcy wielkopolscy 6 stycznia 1919 r. w porannym szturmie zdobyli niemieckie lotnisko wojskowe we wsi Ławica
pod Poznaniem, przejmując m.in. samoloty bojowe i szkoleniowe. Wydarzenie to miało istotny wpływ na przebieg powstania,
ale także na rozwój polskiego lotnictwa. Stacja lotnicza była ostatnim bastionem oporu Niemców w pobliżu wyzwolonego Poznania. W krótkim starciu na Ławicy zginął jeden powstaniec
i dwóch żołnierzy niemieckich.

W dniu 6 stycznia 2022 roku poznaniacy uczcili 103.Rocznicę zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska Ławica.

Wśród uczestników spotkania Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Na pierwszym planie Zenon Wechmann Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów.

Pod Pomnikiem Zdobywców Lotniska Ławica uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci.

Od lewej: Mirosław Grzędowski – Prezes WZW, Tadeusz  Musiał Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Wawrzyniec Wierzejewski Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

Zdjęcia:
Kazimierz Seredyński