VIII KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA WZW 2022 ROK

VIII KONFERENCJA  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA
WIELKOPOLSKIEGO  ZARZĄDU  WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU  KOMBATANTÓW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
i BYŁYCH  WIĘŹNIÓW  POLITYCZNYCH
w POZNANIU
pod HONOROWYM PATRONATRM PANA MARKA WOŹNIAKA
MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO.

W dniu 6 października 2022 r. na Sali Sesyjnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
odbyła się
VIII Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Spotkanie poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie „znicza pamięci” przy Pomniku Armii Poznań dla uczczenia pamięci zmarłych naszych Koleżanek i Kolegów.
W skład delegacji wchodzili:

– Janusz Maksymowicz – Prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP
– Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalna ZG ZKRP i BWP
– Mirosław Grzędowski – Prezezs WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
– Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
– Ryszard Majorczyk – Członek Zarządu WZW
– Ryszard Torzyński – Członek Prezydium WZW ZKRP i BWP

Punktualnie o godzinie 11:00 po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, którego skład stanowili uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
w składzie: Mikołaj Dunaj , Szymon Kujawa i Kacper Czerwiński

Chór Męski ARION CK Zamek w Poznaniu zaśpiewał Hymn Państwowy rozpoczynając uroczystą część Konferencji.

Prowadząca Konferencję Janina Felsmann – Pawlik
– Członek Zarządu WZW

witając zebranych poprosiła o minutę ciszy za zmarłych Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli w ub. kadencji, a w szczególności za:
płk. pilot Hieronima Kowalskiego, Eugeniusza Śliwińskiego, Mariana Jakubowicza, Jerzego Barełkowskiego, Włodzimierza Orsztynowicza, Andrzeja Marczaka, Zofię Kubiak, Michała Piasecki, Krystynę Kostrzewę, Franciszka Kowalskigo, Stanisława Rybarczyka, Stanisława Sałatę, Jana Górskiego.

Następnie witając Gości i Delegatów Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego otworzył
VIII Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wśród Gości KOMBATANCI,  DELEGACI, twórcy książki
pt. „ W Cieniu Swastyki. Okupacja Niemiecka w Kraju Warty” oraz
– Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
– Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
– Pan Tomasz Grudziak – Sekretarz Województwa Wielkopolskiego,
– Ks. Jan Stanisławski przedstawiciel Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
– Pan Paweł Borowczyk  –  przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania,
– Pan Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,
– Pan  Janusz Maksymowicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
– Pani  Elżbieta  Sadzyńska – Sekretarz Generalna Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
– Pan  prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Pan dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
– Pan Tadeusz  Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
– Pan Wawrzyniec Wierzejewski  – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
– Pan Józef Karwatka – Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP,
– Pan płk mgr Ryszard Wiliński –  Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolski,
– Pan płk rez. Bogdan  Mrowiec – Wiceprezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich,
– Pan Jerzy Krzemiński  – Prezes Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Bydgoszczy,
– Pan Mieczysław Jacków – Prezes Kupca Średzkiego,
– Pan Piotr Sosiński – Wiceprezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56,
Pani prof. Magdalena Kuk – Jędrzejczak – przedstawiciel XXV liceum im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej w Poznaniu  wraz z delegacją uczniów,
– Pan dr Jan Kucharski – Prezes Stowarzyszenia  Biedrusko,
– Pan prof. dr n. med. Dawid Murawa – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze,

– Pani Beata Hanyżak – Starosta Powiatu Szamotulskiego,
– Pan Mariusz Chojnacki – Wójt Gminy Ceków Kolonia,
– Pani Grażyna Pogonowska – Zastępca Burmistrza w Nowym Tomyślu,
– Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna Wielkopolskiego,
– Pan Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka,
– Pan Marcin Nowosielski – Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka,
– Pan Mirosław Wieczór – Burmistrz Wronek.

Uhonorowanie Pana Marka Woźniaka
– Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Kombatanckim Krzyżem Pamięci.

Uchwałą nr  3/III/2021    z    dnia  18.03.2021 r. Prezydium  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ustanowiło odznakę honorową „Kombatancki Krzyż Pamięci”.

Krzyż jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, które nadaje się KOMBATANTOM, osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom prawnym, które realizują zadania na rzecz środowiska kombatanckiego.
Kapituła KKP wyróżniła człowieka wielkiego serca i ogromnej wrażliwości. Zawsze otwarty i gotowy do pomocy każdemu,
kto tej pomocy potrzebuje.

Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego odebrał Kombatancki Krzyż Pamięci z rąk Pana  Janusza Maksymowicza – Prezesa Zarządu Głównego oraz Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Pan Marszałek jako gospodarz podziękował za wyróżnienie, zadeklarował swoją pomoc dla środowiska kombatanckiego
oraz życzył udanych obrad.

Następnie  Medalem Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” został udekorowany SZTANDAR Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Fakt udekorowania  jest wyrazem uznania dla promowania etosu patriotyzmu i wartości prospołecznych w dziejach budowania naszej narodowej tożsamości w  Polsce współczesnej i wartości pracy organicznej.

W asyście Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW,
Bernadety Orłowskiej – Wiceprezes WZW
oraz dr n. med. Sławoja Maciejewskiego – Sekretarza WZW
AKTU dekoracji dokonał dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Koleżanka Dorota Betleja odczytała listy, które nadeszły do WZW w odpowiedzi na zaproszenie na naszą uroczystość,
od Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz Patryka Jędrkowiaka –
Burmistrza Ostrzeszowa.

  

Prowadząca spotkanie zaprosiła zebranych do wysłuchania koncertu Chóru „Męskiego ARION” Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu, którego Prezesem jest Zbigniew Ścigocki.
Chór pod batutą Jacka Pawełczaka zaśpiewał następujące pieśni:

 1. Marsylianka Wielkopolska – Feliksa Nowowiejskigo
 2. O ziemio ojców – Zygmunta Moczyńskiego
 3. Pieśń Rycerska – Stanisława Moniuszki
 4. List do Ojczyzny – Rzeka Nieba – autorstwa Dominika Górnego, utwór chór zaśpiewał wraz z Zespołem ANNO DOMINI z teledysku – wideo.

Pieśni były przeplatane wierszami, które zostały opublikowane
w naszej nowej książce „W cieniu swastyki. Okupacja Niemiecka
w Kraju Warty”.

– Wiersz poety Pawła Kuszczyńskiego – pt. „Córki Generała” – przeczytała Anna Hetmańska – reprezentantka
Zespołu ANNO – DOMINI.
– Prezes Chóru Zbigniew Ścigocki – przeczytał wiersz Dominika Górnego – „Powstawanie do Granicy Cienia”,


– Poetka Alicja Krawiec – przedstawiła wiersz swego autorstwa
pt. „Ojczyzna Wszystkim”,


– Ponownie Anna Hetmańska – Członkini Zespołu ANNO-DOMINI – zaprezentowała wiersz poetki Wandy Wasik
pt. „Dziecięca Litania”.

Dziękując chórowi Pan Mirosław Grzędowski – Prezes WZW wręczył na ręce Panów Prezesa i Dyrygenta Chóru okolicznościowy adres oraz nasze publikacje „ W cieniu swastyki. Okupacja Niemiecka w „Kraju Warty” i najnowszy  INFORMATOR WZW.  Jednocześnie poinformował zebranych,
iż w dniu 1 października Chór „Męski ARION” obchodził
110 – lecie nieprzerwanej działalności i z tego tytułu,
za wspaniałą współpracę z Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim został wyróżniony
KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI.

Również Pan Zbigniew Ścigocki przekazał życzenia i gratulacje Wielkopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu.


Dziękują i gratulując Chórowi Koleżanka Janina Felsmann – Pawlik zapowiedziała kolejny punkt uroczystości
– kontynuacja wręczenia odznaczeń.

Kapituła Kombatanckiego Krzyża Pamięci przyznała
„Za Wybitne Zasługi dla WZW ZKRP i BWP
KOMANDORIĘ KOMBATANCKIEGO  KRZYŻA  PAMIĘCI
Panu dr Marianowi Królowi – Prezydentowi Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Nastąpił moment szczególnej wdzięczności i bliskiej współpracy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku
z samorządami terytorialnymi naszego województwa.
Są to Starostwa, Miasta, Gminy i organizacje:

URZĘDU  MIASTA POZNANIA – Krzyż odebrał Pan Paweł Borowczyk  –  przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania,

– URZĄD MIASTA i GMINY NOWY TOMYŚL  – Krzyż odebrała Pani Grażyna Pogonowska – Zastępca Burmistrza,

– URZĄD MIASTA i GMINY ROGOŹNO – Krzyż odebrał
Burmistrz Roman Szuberski,

– URZĄD GMINY CEKÓW – KOLONIA – Krzyż odebrał
Wójt Mariusz Chojnacki,

URZĄD GMINY TARNÓWKA – Krzyż odebrali
Wójt Jacek Mościcki
oraz Marcin Nowosielski – Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka,


– URZĄD MIASTA i GMINY WRONKI – Krzyż odebrał
Burmistrz Mirosław Wieczór,

Kombatanckim Krzyżem Pamięci wyróżniony został:
– NARODOWY  PANTEON  POWSTANIA  WIELKOPOLSKIEGO 1918 – 1919 w Biedrusku
– Krzyż odebrał
Jan Kucharski – 
Prezes Stowarzyszenia Biedrusko

Kontynuując Kombatanckim Krzyżem Pamięci z rąk Janusz Maksymowicz – Prezesa Zarządu Głównego oraz Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu  Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odebrali:

 1. Pan Wojciech Jankowiak
  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
 2. Pan Tomasz Grudziak
  Sekretarz Województwa Wielkopolskiego

 1. Pan Tadeusz Musiał – Prezes  Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
 2. Pan Wawrzyniec  Wierzejewski
  Prezes Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
 3. Pan płk. rez. mgr Ryszard Wiliński
  Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolski w Poznaniu
 4. Pan płk. Bogdan Mrowiec
  Wiceprezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
 5. Pan Józef Karwatka
  Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP
 6. Pan Mieczysław Jacków – Prezes Kupca Średzkiego
 7. Ks. Jan Stanisławski – przedstawiciel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, bohater książek: „Pamięć Wojny”
  i „W cieniu swastyki. Okupacja Niemiecka w Kraju Warty”
 8. Pani Bernadeta Orłowska
  Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP
  i BWP w Poznaniu, Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku Kombatantów RR i BWP
 9. Pani Maria Banach
  męża zaufania Stowarzyszenia Maksymiliana Kolbego
  w Poznaniu, sekretarz Koła Miejskiego Poznań – Rataje, Członek Sądu Koleżeńskiego WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
 10. Pan Leon Żebrowski – Prezes Koła ZKRP i BWP w Tarnowie Podgórnym, wieloletni Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  przy WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
 11. Pan Bohdan Ogrodowskiego – Prezes Koła Miejsko – Gminnego w Ostrzeszowie
 12. Pan Henryk Dawidzionek – Prezes Koła Miejsko – Gminnego
  we Wronkach, Członek Zarządu WZW
 13. Pani – Zofia Gruszczyńska – Prezes Koła Gminnego
  w Raszkowie
 14. Pani – Zofia Biderman – Skarbnik Koła Miejsko – Gminnego
  w Gostyniu
 15. Pan – Ignacy Rożek – Członek Wspierający Koło
  Miejsko – Gminne w Gostyniu

Medalem „WIERNI TRADYCJI” w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 uhonorowało
Panią BEATĘ  HANYŻAK – Starostę Powiatu Szamotulskiego.
Aktu dekoracji dokonali Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego oraz Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.

Z okazji obchodzonej w 2018 r. 100.Rocznicy  narodowego wyzwolenia Polski Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ustanowił na mocy uprawnień ustawowo – statutowych
KOMBATANCKĄ ODZNAKĘ  JUBILEUSZOWĄ
„POLSKA NIEPODLEGŁA 1918 – 2018”

nadano DAWIDOWI  MURAWIE
dr hab. n. med. prof UZ, prof WSZUIE
JM Rektor Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytet Zielona Góra
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
Konsultant Naukowy Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Środzie Wielkopolskiej
Konsultant Naukowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala w Pleszewie
Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Przewodniczący sekcji węzła wartowniczego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

 Odznaka „ Za Zasługi dla ZKRP i BWP” nadawana jest zasłużonym członkom Związku, osobom współpracującym ze Związkiem, instytucjom państwowym i samorządowym, zakładom pracy, podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym, Wojsku Polskiemu, stowarzyszeniom środowisk kombatanckich krajowych i zagranicznych, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku.

Odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”  zostali wyróżnieni :

– Pan prof. WSZiB oraz WSHiU dr hab. Olaf Bergmann
Kustosz dyplomowany Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Pod Jego redakcją naukową powstały książki wydane przez WZW ZKRP i BWP w Poznaniu tj.: pt. „Kraj Warty (Warthrgau-Wartheland) 1939 – 1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków oraz aktualna publikacja pt. „W cieniu swastyki. Okupacja Niemiecka w Kraju Warty”.

– Pan Zygmunt Szorcz – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP
i BWP
w Poznaniu. Współautor książek wydanych przez WZW
tj.: „Kraj Warty (Warthrgau-Wartheland) 1939 – 1945 w relacjach
i wspomnieniach Polaków oraz aktualna publikacja
pt. „W cieniu swastyki. Okupacja Niemiecka w Kraju Warty”.

– Pan Roman Dutkiewicz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej WZW ZKRP i BWP . Zawodowo jest związany z Narodowym Bankiem Polskim. Z zamiłowania społecznik, oddany pracy na rzecz Kombatantów.

KAPITUŁA KOMBATANCKIEGO CERTYFIKATU PAMIĘCI
wyróżniła twórców książki pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty” Kombatanckim  Certyfikatem  Pamięci

 1. Panią  Elżbietę Kaźmierską,
 2. Panią Alicję Krawiec,
 3. Pana Pawła  Bugaja,
 4. Pana Edmunda Mikołajczaka,
 5. Pana Damiana Rożek – Pawłowskiego.

Na zakończenie panelu odznaczeń Janusz Maksymowicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na mocy uprawnień ustawowo – statutowych uhonorował Związkowym odznaczeniem Kombatanckim „GWIAZDA PAMIĘCI POLSKA NIEPODLEGŁA 1918”
Kolegę Mirosława Grzędowskiego – Prezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

 

W tym momencie dziękuję za współpracę Koleżance Mai Obidzińskiej – uczennicy Zespołu Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Książka pt. „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty” jest kontynuacją opracowania z 2019 roku zatytułowanego
Kraj Warty (Warthegau-Warthelan) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków. Tymi słowami rozpoczął panel promocyjny książki prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Przewodniczący Komisji Historycznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
To kolejna publikacja przygotowana przez Komisję Historyczną Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przy współpracy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczas wydane prace cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem zarówno środowisk kombatanckich, jak i – na czym zależy nam szczególnie – młodzieży szkolnej i akademickiej.
Dziekan podziękował członkom Komisji oraz Autorom nowej publikacji, a w szczególności Pani Elżbiecie Kaźmierskiej, której zapał i nieprawdopodobna determinacja w działaniu oraz tytaniczna praca doprowadziła do powstania tej książki. Następnie Pan Andrzej Stelmach oddał głos Koleżance Janinie Felsmann – Pawlik, która przedstawiła prezentację – zdjęcia na slajdach
jako rodzinne pamiątki, obrazy, które przetrwały do dziś
i przywołują te niecodzienne wspomnienia stanowiące
świadectwo tamtych wydarzeń.
Kontynuując Koleżanka Pawlik przypomniała, iż Książka powstała dla uczczenia:
83. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę
oraz 83. rocznica agresji Rosji sowieckiej na Polskę
oraz dla uhonorowania
VIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborcza Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, pod Patronatem Honorowym Pana Marka Woźniaka
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Partnerem Honorowym wydawnictwa jest Szef Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Partnerem Przedsięwzięcia Rektor Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Partnerem finansującym wydawnictwo jest – Powiat Poznański, 
Partnerami współfinansującymi działania promocyjne wydawnictwa
są:
– Gmina Ceków – Kolonia,
– Miasto i Gmina Nowy Tomyśl,

– Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów,

– Urząd Miasta i Gmina Rogoźno Wielkopolskie,
– Urząd Gminy Siedlec
– Kupiec Średzki,– Urząd Miasta i Gmina Środa Wielkopolska,
– Powiat Szamotulski– Urząd Gminy Tarnówka
– Urząd Miasta i Gminy Wronki,– Powiat Wolsztyński,– Powiat Złotowski,Partnerami wydawnictwa jak zwykle są niezawodni :
– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
– Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
– Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Patronat Medialny – Miesięcznik Polsce Wierni.

Koleżanka Pawlik kolejno w kilku zdaniach poprzez PREZENTACJĘ przybliżyła zebranym treść rozdziałów, której autorami są:

– Zygmunt Szorcz – rozdział pt. Kraj Warty – zapomniana historia Polski Zachodniej – wprowadzenie

– Elżbieta Kaźmierska – rozdział pt. Wspomnienia
świadków wojny z Poznania i innych rejonów Kraju Warty.

.– Jolanta Sowińska – Gogacz – rozdział pt. Łódź i niemieckie obozy na jej terenie

– Edmund Mikołaczak – rozdział pt. Inowrocław i okolice – wybrane wydarzenia

– Edmund Garstecki –  ten rozdział to: Połajewo podczas II Wojny Światowej

– Paweł Bugaj – rozdział pt. Wspomnienia Wielkopolan z okresu
II Wojny Światowej
przedstawia losy Rodziny Krzyżaniaków,
gdzie swoją obecnością na spotkaniu zaszczyciły nas  Panie Monika Turowska i Natalia  Zandek – wspominają wysiedlenie, niewolniczą pracę – rodzeństwa oraz morderczą podróż z powrotem na ojcowiznę swojej Rodziny.
– Damian Rożek – Pawłowski – rozdział pt. Wojenne losy mieszkańców Nowego Tomyśla.

PREZENTACJA Konferencja W Cieniu swastyki 06.10.2022

Zdjęcia, które przedstawione są na slajdach PREZENTACJI
to rodzinne pamiątki, to obrazy, które przetrwały do dziś
i przywołują te niecodzienne wspomnienia. Stanowią świadectwo tamtych wydarzeń.

Do niniejszej publikacji pt. „W cieniu swastyki. Okupacja Niemiecka w Kraju Wart” przyczynili się (slajd 130 – 134), Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Mirosław Grzędowski
– Prezes WZW, Olaf Bergmann – historyk, wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Kustosz w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości ,
Janina Felsmann – Pawlik
– Członek Zarządu WZW.

Autorami wierszy, które uświetniły książkę i które wysłuchali uczestnicy Konferencji są Dominik Górny – dziennikarz i poeta, Alicja Krawiec – poetka, Paweł Kuszczyński – poeta, literat
i Wanda Wasik poetka.

Następnie, prowadząca Konferencję Janina Felsmann – Pawlik poprosiła o wspomnienie Kombatanta, naszego Kolegę i Przyjaciela naocznego świadka tamtych wydarzeń dr n. med. Sławoja Maciejewskiego, który przybył na to spotkanie z synem Pawłem Maciejewskim oraz wnukiem Piotrem Maciejewskim.


dr n. med. Sławoj Maciejewski wspominał m. in. aresztowanie ojca Tadeusza Maciejewskiego i wywiezienie Go do obozu w Dachau, później do Ravensbrück, a na końcu do Sachsenhausen, gdzie zginął w lutym 1945 roku. Wywózkę Mamy Heleny z dziećmi
do obozu przejściowego, gdzie ciężko chorował na odrę.
Później W 1943 roku rozdzielono nas. Mamę wywieziono do Ravensbrück, a mnie i rodzeństwo do obozu dla dzieci w Łodzi kontynuował Sławoj.

Po zakończeniu wypowiedzi dr Sławoj Maciejewski został uhonorowany z rąk Pana Józefa Karwatki – Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP Krzyżem Upamiętniającym 100.Rocznicę Powstania Związku Inwalidów Wojennych w Polsce.

Po czym nastąpiła przerwa kawowa.

Po przerwie nastąpiła część robocza Konferencji.

W okresie styczeń – czerwiec 2022 roku w Kołach Wielkopolski
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
odbyły się wybory DELEGATÓW na VIII Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą

Lista Delegatów

LP. IMIĘ i NAZWISKO DELEGATA KOŁO
  POZNAŃ  
1 Karol Słomiński Poznań – Piątkowo
2 Urszula Pawlak Poznań – Rataje
3 Mirosław Grzędowski Poznań – WZW
4 Waldemar Szostak Poznań – WZW
5 Ryszard Torzyński Poznań – WZW
6 Roman Dutkiewicz Poznań – WZW
7 Sławoj Maciejewski Poznań – WZW
8 Mariusz Mikołajewski Poznań – WZW
9 Dorota Betleja Poznań – WZW
10 Janina Felsmann-Pawlik Poznań – WZW
11 Bernadeta Orłowska Poznań – Raszyn
12 Czesław Fabiś Poznań – HCP
13 Maria Banach Poznań – Chartowo
14 Stanisława Koniczek Poznań – Chartowo
POŁUDNIE – WSCHÓD
15 Daniela Kuś Murowana Goślina
16 Apoloniusz Twaróg Murowana Goślina
17 Ryszard Majorczyk Stęszew
18 Maria Święcichowska Oborniki
19 Elżbieta Grzegorek Września
20 Zofia Kisielewska Śrem
21 Bogumił Wilczyński Kostrzyn Wlkp.
22 Anna Kruk Skoki
23 Stanisław Frydrych Suchy Las
24 Leon Żebrowski Tarnowo Podgórne
PÓŁNOC – ZACHÓD
25 Ryszard Paluszak Kwilcz
26 Konrad Kaszkowiak Ostroróg
27 Włodzimierz Masłowski Szamotuły
28 Stanisław Krupski Szamotuły
29 Wojciech Rabski Szamotuły
30 Henryk Dawidzionek Wronki
KALISZ
31 Dorota Kupaj Kalisz
32 Leszek Bajda Kotlin
33 Bohdan Ogrodowski Ostrzeszów
34 Zofia Gruszczyńska Raszków
35 Jacek Morawski Ostrów Wlkp.
36 Tadeusz Włódarczyk Przygodzice
LESZNO
37 Melania Andrzejczak Gostyń
38 Jan Nowacki Gostyń
39 Władysław Piecuch Śmigiel
40 Maria Herman Leszno
41 Lucyna Wójcik Włoszakowice
PIŁA
42 Bożena Antkowiak Ryczywół
43 Stefania Gieczewska Wągrowiec
44 Bolesław Kleczewski Wieleń
45 Marek Doczekalski Wieleń

Każdy z DELEGATÓW otrzymał
CERTYFIKAT DELEGATA   

oraz  MANDAT

oraz  z  REGULAMINEM   OBRAD

Część roboczą rozpoczął Mirosław Grzędowski – Prezes WZW,

który zaproponował na przewodniczącego Konferencji, którym został Kolega Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Po przyjęciu porządku obrad, który zaproponował Kolega Mikołajewski, zgodnie z Regulaminem Obrad powołano Sekretariat Konferencji, w skład którego weszły Koleżanki Dorota Betleja
i Janina Felsmann – Pawlik.

Następnie DELEGACI dokonali wyboru Komisji:

– Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie:

 • Ryszard Paluszak – Przewodniczący,
 • Karol Słomiński – Członek,
 • Czesław Fabiś – Członek

– Wyborczej w składzie:

 • Ryszard Majorczyk – Przewodniczący
 • Dorota Kupaj – Członek,
 • Bernadeta Orłowska – Członek

– Uchwał i Wniosków w składzie:

 • Sławoj Maciejewski – Przewodniczący,
 • Ryszard Torzyński – Członek,
 • Bogdan Ogrodowski – Członek.

Następnie głos zabrał Mirosław Grzędowski – Prezes WZW przedstawiając sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu.

Kolega Waldemar Szostak – Skarbnik WZW przedstawił – obszar dot. finansów WZW, natomiast   Mariusz Mikołajewski – Ankietę Statystyczną.

Następnie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy WZW przedstawił jej przewodniczący Kol. Stanisław Krupski, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi WZW.

Wszyscy Delegaci jednogłośnie UDZIELILI ABSOLUTORIUM dotychczas urzędującemu Zarządowi WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

W tym miejscu Kolega Jan Nowacki – Wiceprezes Koła ZKRPiBWP
w Gostyniu podziękował ustępującemu Zarządowi, wręczając symboliczną różę.

Kolejno Sprawozdanie Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący Kol. Leon Żebrowski.

W między czasie pracowała Komisja Mandatowa. Wyniki przedstawił Przewodniczący Komisji – Kol. Ryszard Paluszak–
na 45 DELEGATÓW przybyły 43 osoby stwierdzając jednocześnie ważność obrad Konferencji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Konferencji Ryszard Majorczyk przedstawił kandydatów do władz WZW, WKR
i Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Kongres Związku
do Komisji Wyborczej.

Kandydatury do Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w Związku
1 Antkowiak Bożena Prezes Koła Ryczywół
2 Betleja Dorota Członek WZW
3 Felsmann – Pawlik Janina Członek WZW
Przewodnicząca Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień
4 Grzędowski Mirosław Prezes WZW
5 Kleczewski Bolesław Prezes Koła Wieleń
6 Maciejewski Sławoj Sekretarz WZW
Prezes Koła Poznań WZW
7 Majorczyk Ryszard Pełnomocnik WZW
8 Mikołajewski Mariusz Wiceprezes WZW
9 Morawski Jacek Prezes Koła Ostrów Wlkp.
10 Nowacki Jan Wiceprezes Koła Gostyń
11 Orłowska Bernadeta Wiceprezes WZW
Prezes Koła Poznań – Raszyn
12 Pawlak Urszula Prezes Koła Poznań – Rataje
13 Rabski Wojciech Pełnomocnik WZW
14 Ogrodowski Bohdan Prezes Koła Ostrzeszów
15 Stelmach Andrzej Przewodniczący Komisji Historycznej WZW
16 Szostak Waldemar Skarbnik WZW
17 Święcichowska  Maria Prezes Koła Oborniki
18 Torzyński Ryszard Członek Prezydium WZW
19 Wójcik Lucyna Prezes Koła Włoszakowice

 

Kandydatury do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

 1. Dutkiewicz Roman – dot. Członek WKR
 2. Gieczewska Stefania – Prezes Koła Miejskiego w Wągrowcu
 3. Krupski Stanisław – dot. Przewodniczący WKR

Kandydatury do Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego

 1. Banach Maria – dot. Członek WSK
 2. Kupaj  Dorota – Sekretarz Koła Kalisz
 3. Żebrowski Leon – dot. Prezes WSK

Kandydatury delegatów na KONGRES w Warszawie w 2023 roku.

 1. Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
 2. Sławoj Maciejewski – Sekretarz WZW
 3. Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW
 4. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
 5. Włodzimierz Masłowski – Prezes Koła Miejsko – Gminnego
  w Szamotułach

Zastępca Delegata

 1. Bożena Antkowiak
 2. Maria Święcichowska

Następnie Kolega Sławoj Maciejewski – przedstawił Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 1
VIII Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu
w dniu 6 października 2022 roku

 1. Delegaci na VIII Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu zapoznali się ze sprawozdaniem WZW, wystąpieniem Prezesa WZW, sprawozdaniem WKR i WSK w minionej kadencji. Konferencja udzieliła absolutorium ustępującym władzom Wielkopolskiej organizacji.
 2. Konferencja postuluje ponownie, aby zwrócić się do Władz Centralnych Państwa w celu ustanowienia miesięcznego dodatku do emerytury dla osób powyżej 90 roku życia,
  mających status kombatantów lub osób podopiecznych
  w wysokości 1000 zł miesięcznie.
  Kolejny raz zobowiązuje się delegatów na VIII Kongres Związku do zgłoszenia tego wniosku na Kongresie.
  Nowo wybrany Zarząd WZW zobowiązuje się do wysłania tego postulatu do Klubów Poselskich w Sejmie.
 3. Konferencja postuluje kolejny raz, aby wszystkim Kombatantom przysługiwały darmowe leki i podobnie jak w poprzednim punkcie zobowiązuje się do wysłania tego postulatu do Klubów Poselskich w Sejmie.
 4. Zobowiązuje się wszystkich członków Wielkopolskiej Organizacji do popularyzacji tradycji Kombatantów wśród społeczeństwa, szczególnie młodzieży we współpracy
  z organami samorządu lokalnego.
 5. Dążyć do włączenia się samorządów do pomocy Kołom Związku poprzez delegowanie członków nadzwyczajnych do pracy w Kołach Związku co wymaga rozmów z poszczególnymi Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami w Województwie Wielkopolskim.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2/10/2022

z VIII Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu

z dnia 06.10.2022 roku

 1. Konferencja uchwala podwyższenie składek członkowskich dla wszystkich członków (zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych) do kwoty 50,00 złotych
  słownie: pięćdziesiątzłotych00/100) rocznie.

 2. Uchwała może być stosowana przez Koła fakultatywnie,
  wg uznania Koła.

 3. 50% zebranych składek pozostaje w Kole, a drugie 50% jest przekazywane na konto WZW : Bank  BGŻ  BNP  Paribas
  47 1600 1462 1836 7228 8000 0001.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku

Przewodniczący poprosił, aby nowo wybrani członkowie WZW, WKR i WSK udali się do foyer w celu wyboru Prezydium Władz, władz WKR i WSK.

Po zakończeniu prac Komisji Wyborczej Przewodniczący obrad Kol. Mariusz Mikołajewski przedstawił wyniki wyborów.

W skład nowego Prezydium WZW weszli:

 1. Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
 2. Sławoj Maciejewski – I Wiceprezes WZW
 3. Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW
 4. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
 5. Waldemar Szostak – Skarbnik WZW
 6. Ryszard Majorczyk – Członek Prezydium
 7. Ryszard Torzyński – Członek Prezydium

 

Przewodniczący obrad przedstawił wyniki wyborów do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:

 1. Roman Dutkiewicz – Przewodniczący WKR
 2. Stefania Gieczewska – Sekretarz WKR
 3. Stanisław Krupski – członek WKR.

Następnie przedstawił wyniki wyborów do Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego:

 1. Leon Żebrowski – Przewodniczący WSK
 2. Dorota Kupaj – Sekretarz WSK
 3. Maria Banach – członek WSK.

Po ogłoszeniu wyników wyborów głos zabrał nowo wybrany  Prezes WZW Kolega Mirosław Grzędowski.

Prezes w swym krótkim wystąpieniu serdecznie podziękował organizatorom  i uczestnikom VIII Konferencji
Sprawozdawczo – Wyborczej.
Część roboczą zakończono wspólną fotografią.

Następnie uczestnicy udali się na poczęstunek.