01. Aktualności

19.08.2019
15 sierpnia 2019 roku o godz. 10.15 w Międzychodzie rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska Polskiego
i uczczenie pamięci poległych za Ojczyznę oraz wspomnienie uczestników walk o suwerenność i niepodległość Ojczyzny,
w tym Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP .
Koło ZKRP i BWP w Międzychodzie reprezentował Ryszard Sulej oraz poczet sztandarowy harcerzy ZHP
z 38. Harcersko-Zuchowej Drużyny Modelarskiej
im. Powstańców Wielkopolskich w Międzychodzie
z drużynowym hm Romualdem Pospieszałą na czele.

Dziękujemy harcerzom za ich wkład do obchodów tego święta oraz zaangażowanie drużynowego hm Romualda Pospieszały.

 15.08.2019
Jak co roku w dniu 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w Poznaniu zorganizowano miejskie obchody święta
oraz piknik wojskowy na Placu Wolności.
W trakcie obchodów wręczono patenty oficerskie,
a zebrani mogli obejrzeć defiladę i pokaz musztry paradnej.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował płk pil. Hieronim Kowalski Wiceprezes WZW.

 

09.08.2019

W dniu 08.08.2019 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na Os. Piastowskim w Poznaniu świętowano
104 Urodziny Kapitana Romana Silskiego.


Uczestnika II Wojny Światowej.
W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu życzenia przekazał oraz wręczył kwiaty
i Kombatancki Certyfikat Pamięci
płk pil. Hieronim Kowalski Wiceprezes WZW.

Dostojnemu Jubilatowi Serdecznie Gratulujemy !!!

08.08.2019

W dniu 07.08.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym OAZA
w Kuźnicy Zbąskiej członkowie Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Nowym Tomyślu
z Prezesem Stanisławem Rybarczykiem na czele uczestniczyli
w spotkaniu integracyjnym.

W spotkaniu wziął udział Wojciech Rabski – Pełnomocnik WZW. ds. Kół Wielkopolska Północ – Zachód.

01.08.2019

1 sierpnia 2019 r. jest dniem upamiętniającym 75. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17, w całym kraju również w Poznaniu zabrzmiały syreny alarmowe na znak historycznej godziny „W”.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Zorganizowane zostało przez Armię Krajową, przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstanie warszawskie jest uważane za największą operację militarną Armii Krajowej. Dwumiesięczne walki przyniosły olbrzymie straty ludzkie i materialne. Wśród walczących znalazło się także około tysiąca Wielkopolan, w tym wielu poznaniaków.
Pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej samorządowcy, kombatanci, mieszkańcy miasta Poznania złożyli kwiaty, zapalili znicze.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali
Mirosław Grzędowski oraz płk pil. Hieronim Kowalski
Wiceprezesi WZW.
CHWAŁA  BOHATEROM !!!

31.07.2019

W dniu 31.07.2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu.
W obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk  Grzegorza Konopko oraz zaproszonych Gości
zgodnie z protokołem wojskowym
ppłk Ryszard Grześkowiak
dotychczasowy Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Poznaniu przekazał obowiązki służbowe
mjr Przemysławowi Majewskiemu.

Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW, ZKRP i BWP w Poznaniu,
płk pil. Hieronim Kowalski – Wiceprezes WZW
oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW
w imieniu Zarządu podziękowali Komendantowi ppłk Ryszardowi Grześkowiakowi za dotychczasową współpracę i życzliwość
dla wielkopolskiego środowiska kombatanckiego
życząc jednocześnie powodzenia i satysfakcji
podczas dalszego wykonywania obowiązków służbowych
dla dobra Ojczyzny.
Przedstawiciele WZW wręczyli Panu ppłk Grześkowiakowi
list z życzeniami, Kombatancki Certyfikat Pamięci, kwiaty oraz Pamiątkowy Medal Synów Pułku.

23.07.2019

W dniu 21 lipca 2019 świętowano urodziny jednego z najstarszych mieszkańców gminy Sieroszewice.
100 lat skończył Józef Kuźmiak z Latowic.

Jubileusz Pana Józefa rozpoczął się Mszą Św.  w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach.
Życzenia Jubilat przyjął od delegacji z Urzędu Gminy Sieroszewice.
Listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów oraz Wójta Gminy Sieroszewice
W uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Józef otrzymał także medal „Obrońcy Ojczyzny 1939 -1945”.
W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk oraz delegacje Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
i Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a także sołtys,
rada sołecka, rodzina oraz pozostali zaproszeni goście,
a wśród nich także przedstawiciele środowiska kombatanckiego
z Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Ostrowie Wlkp. wraz z płk pil. Hieronimem Kowalskim – Wiceprezesem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZKRP i BWP w Poznaniu.
Kombatanci wręczyli Panu płk Józefowi Kuźmiakowi list z życzeniami oraz Kombatancki Certyfikat Pamięci.

SERDECZNIE   GRATULUJEMY !!!

23.07.2019

W miesiącu czerwcu 2019 roku powiat ostrowski i krotoszyński gościł Pana Andrzeja Dudę Prezydenta RP.

Prezydent witał się i rozmawiał z tłumami przybyłych na rynki obydwu miast mieszkańców powiatów ostrowskiego i krotoszyńskiego.
Na Rynku w Ostrowie Wlkp. możliwość rozmowy z Panem Prezydentem mieli przedstawiciele Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przygodzicach
-Panowie Włódarczyk, Wojtczak i Szubert.

05.07.2019

W Poznaniu w dniach 4 – 5 lipca 2019 r. odbywał się
Szczyt Bałkanów Zachodnich.
Wśród wybitnych i szanownych gości ,
był Pan dr Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju,
którego Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit”
czyli praca wszystko zwycięża –
za krzewienie idei pracy organicznej oraz promocję Polski.

Medal wręczył dr Marian Król – Prezydent THC .
Wizyta Pana Ministra była okazją do szeregu spotkań,
a w jednym z nich uczestniczyli dr Marian Król – Prezes WZW
ZKRP i BWP w Poznaniu, Mirosław Grzędowski – Wiceprezes WZW
oraz Dominik Górny – Członek nadzwyczajny Koła przy WZW.

02.07.2019

W dniu 29 czerwca 2019 r. z okazji 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Wielkopolskę i wyzwolenia się z zaboru pruskiego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Biedrusku odsłonięto pierwszy w wolnej Polsce
Panteon Powstania Wielkopolskiego.
Pomnik przedstawiający orła, który zerwał pętający go łańcuch.
Na nim umieszczono płaskorzeźbę powstańca z biało-czerwoną rozetką na piersi oraz twarze innych uczestników zrywu.
Niżej znajdują się herby powiatów wraz z gminami,
biorącymi udział w powstaniu oraz podobizny przywódców:
kapitana Stanisława Taczaka i gen. Dowbora-Muśnickiego
na tle profilów przywódców Polski Niepodległej:
Ignacego Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.
Całość pomnika wpisana jest w krzyż,
symbolizujący Kościół Katolicki.

Wokół monumentu wykonano ścieżkę historyczną
prowadzącą do tunelu metalowych pergoli, obrośniętych zielonym bluszczem między którym zostaną umieszczone tablice z historią powstańczą danego powiatu.


Bezpośrednio po odsłonięciu Panteonu odbyła się Msza Św. polowa, którą celebrował Biskup Zdzisław Fortuniak.
Następnie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Powstanie Wielkopolskie w Fotografii”.
Uwieńczeniem spotkania była Konferencja na temat
„Powstanie Wielkopolskie”, na której głos zabrali prof. Zbigniew Pilarczyk oraz dr Michał Krzyżaniak.

Ponadto na wniosek Zarządu WZW ZKRP i BWP
Wawrzyniec Wierzejewski Prezes Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego uhonorował
Medalem Honorowym  „WIERNI TRADYCJI”  jako wyraz uznania
za kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim,
inicjatora i organizatora budowy Panteonu Pana Jana Kucharskiego.

Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w uroczystościach uczestniczyli Wiceprezesi WZW
płk  pil. Hieronim Kowalski
oraz Mariusz Mikołajewski.

01.07.2019

W dniu 28 czerwca 2019 r. jak co roku obchodziliśmy
ROCZNICĘ POWSTANIA POZNAŃSKIEGO CZERWCA.

Punktualnie o godz. 14:15 uroczystości odbyły się
przy Bramie Głównej Zakładów H. Cegielskiego – Poznań S.A.
przy ul. 28 czerwca 1956.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
dr Marian Król Prezes WZW ZKRP i BWP oraz
Członek Nadzwyczajny przy Kole WZW Kol. Dominik Górny.

POCZET SZTANDAROWY w imieniu WZW wystawił
Zespół Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
pod honorową opieką  nauczyciela dyplomowanego
Pana mgr Marka Grzegorza Nowaka, którego asystę stanowili: Patrycja Maria Dolata, Mateusz Nowicki i Maciej Tadeusz Wereniewicz

Natomiast o godz. 18:30 w Poznaniu
przy Pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.
odbyły się główne uroczystości
63.ROCZNICY POWSTANIA POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji ofiar
w kościele Ojców Dominikanów.

Pamięć uczestników zrywu poznańskiego Czerwca ’56 uczcili: Mieszkańcy Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,  kombatanci, parlamentarzyści, władze samorządowe
miasta Poznania, województwa i powiatu poznańskiego,
działacze Solidarności, uczestnicy robotniczych protestów,
żołnierze amerykańscy stacjonujący w Wielkopolsce.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował
płk pil. Hieronim Kowalski Wiceprezes WZW ZKRP i BWP.

Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia
złożenia kwiatów przez delegacje.

20.06.2019

W dniu 18.06.2019 r. w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu odbył się VIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę.

Wśród zaproszonych Gości obecny był dr n. med. Sławoj Maciejewski Sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
który uhonorował Włodzimierza Orsztynowicza – Prezesa Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę „Kombatancką Jubileuszową Odznaką
Polska Niepodległa 1918 – 2018″

Delegaci ponownie funkcję Prezesa Oddziału Wojewódzkiego SPR powierzyli Panu Włodzimierzowi  Orsztynowiczowi.

Serdecznie Gratulujemy !!!

17.06.2019

W dniu  14.06.2019 r. najstarsza Kombatantka Koła
Poznań – Rataje Pani Regina Chrzanowska ukończyła 103 lata!
Życzenia i upominki w imieniu władz wojewódzkich i rejonowych środowiska kombatanckiego i nauczycielskiego
oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” przekazali: Pan Zenon Wechmann – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej , Pani Bernadeta Orłowska
Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP oraz Pani Urszula Pawlak Prezes Koła Poznań – Rataje
wraz  z członkiem Koła Poznań – Rataje Ludwiką Staniszewską. Szanowna Jubilatka została uhonorowana
KOMBATANCKIM CERTYFIKATEM PAMIĘCI.

Pani Regina Chrzanowska w latach 1940 – 1943 pracowała jako kontystka w gospodarstwie rolnym, jednocześnie podjęła się tajnego nauczania. W marcu 1943r., na 24 godz. aresztowana
z powodu podejrzeń o współpracę z por. Lipińskim
w Armii Krajowej gdzie była łączniczką. Została zwolniona
z natychmiastowym poleceniem wywiezienia do obozu przymusowych robót do Rawicza, a następnie do Czapur.

Po uzyskaniu wolności zorganizowała Szkołę Podstawową
w Bonikowie, pow. Kościan gdzie pełniła stanowisko kierownika
i nauczyciela. Pracowała w niej aż do emerytury (do 1972r.)
Całe życie zawodowe i społeczne poświęciła dla rozwoju młodego pokolenia oraz społeczności lokalnych na terenie Poznania
i Wielkopolski.

Podczas uroczystego spotkania w gronie rodzinnym
i zaproszonych gości wspomnieniom, wzruszeniom, gratulacjom dla całej Rodziny, życzeniom wszelkiej pomyślności i pytaniom
o wspaniałą kondycję p. Chrzanowskiej nie było końca.

Szanownej Jubilatce życzymy dalszych lat w tak znakomitym zdrowiu i samopoczuciu oraz wspaniałej, pełnej miłości atmosfery jaką stwarzają Seniorce Jej syn i synowa –
pp. Jan i Barbara Chrzanowscy.
GRATULUJEMY!

smart
smart

smart
smart
smart
smart
smart
smart

17.06.2019

             W dniu 12.06.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pile               odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium WZW
z Prezesami Kół Regionu Pilskiego.

Było to trzecie z cyklu corocznych spotkań.
Tematyką zebrania był między innymi VIII Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
który odbył się w dniu 30.05.2019 r.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz,
w tym Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Stokłosa.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu reprezentowali dr Marian Król – Prezes WZW, Mirosław Grzędowski  I Wiceprezes WZW oraz Mariusz Mikołajewski Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Senator Henryk Stokłosa został wyróżniony
Kombatanckim Certyfikatem Pamięci
za krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodległość Polski, za wytrwałość i skuteczność
w działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i kultywowanie jego pięknych tradycji

08.06.2019

W dniu 08.06.2019 r.  w Domu Żołnierza w Poznaniu odbył się
VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.

Wśród zaproszonych Gości był obecny Mirosław Grzędowski Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
który uhonorował Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
KOMBATANCKIM CERTYFIKATEM PAMIĘCI.

Delegaci ponownie funkcję Prezesa Zarządu Głównego TPPW powierzyli Panu Tadeuszowi Musiałowi.

Serdecznie Gratulujemy !!!

30.05.2019

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbył się
VII KONGRES
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Delegatami reprezentującymi WZW ZKRP i BWP w Poznaniu są:

1. dr Marian Król – Prezes WZW
2. Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes WZW
3. płk. Hieronim Kowalski – Wiceprezes WZW
4. Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW
5. Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
6. Maurycy Babula – Pełnomocnik – O/ Leszno
7. Benon Cichoracki – Pełnomocnik – O/ Piła
8. Ryszard Maciejewski – Pełnomocnik – O/Kalisz
9. Wojciech Rabski – Członek Zarządu WZW
10. gen Stanisław Woźniak – Szef środowiska byłych
żołnierzy Misji Pokojowych ONZ.

Honorową Odznaką Związkową GWIAZDA PAMIĘCI
„Polska Niepodległa 2018”  podczas obrad został wyróżniony
dr Marian Król Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

W imieniu Delegacji Poznańskiej głos zabrał
Mirosław Grzędowski – delegat WZW na VII Kongres ZKRP i BWP
w Warszawie – I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Po rzeczowych obradach delegaci wybrali na nową czteroletnią kadencję nowy zarząd oraz uchwalili program działania.
Ponownie Prezesem Zarządu Głównego został
Komandor Henryk Leopold Kalinowski.

Członkami Zarządu Głównego z delegacji poznańskiej zostali :
dr Marian Król – Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu
oraz
gen Stanisław Woźniak – Szef środowiska byłych
żołnierzy Misji Pokojowych ONZ.

natomiast Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej
ponownie została Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW
oraz
płk. Hieronim Kowalski – Wiceprezes WZW.

W kuluarach sali posiedzeń delegaci WZW wręczyli
LIST GRATULACYJNY dr Marianowi Królowi
z okazji wyboru na
Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

 

Panu dr Marianowi Królowi serdecznie GRATULUJEMY !!!

29.05.2019

W dniu dzisiejszym w Poznaniu zgodnie z ceremoniałem wojskowym na zaproszenie Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ ppłk rez. Krzysztofa Kołcza
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
odbyły się uroczyste obchody
Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa
oraz
Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych
Organizacji Narodów Zjednoczonych

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali
dr n. med. Sławoj Maciejewski – Sekretarz WZW oraz
Urszula Pawlak i Janina Felsmann – Pawlik
– członkinie Zarządu WZW

23.05.2019

W dniu 22 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji 95. urodzin dha Zbigniewa Podeszwy

Gratulacje  i najserdeczniejsze życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu, poczuciu właściwie spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny
i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym z okazji doniosłego Jubileuszu, w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego,  Jubilatowi złożyli płk. Hieronim Kowalski Wiiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu oraz Członek Nadzwyczajny przy Kole WZW Dominik Górny.

22.05.2019

W dniu 21.05.2019 r. Koło ZKRP i BWP w Szamotułach zorganizowało spotkanie połączone z wyjazdem szlakiem
Powstania Wielkopolskiego.
Jednym z punktów programu była wizyta w Olandii w Prusimiu. Uczestnicy wyprawy  w Kamionnej k. Miedzychodu złożyli kwiaty  pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Wiceprezes WZW Pan Mariusz Mikołajewski, Pełnomocnik
ds. Kół Wielkopolska Północ-Zachód Pan Wojciech Rabski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZW Pan Stanisław Krupski reprezentowali Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP.

22.05.2019

W dniu 20.05.2019r. w Ryczywole odbyło się coroczne
zebranie sprawozdawcze Koła ZKRP i BWP w Ryczywole

W spotkaniu licznie uczestniczyli Kombatanci i osoby podopieczne
z Koła Ryczywół oraz z zaprzyjaźnionego Koła w Rogoźnie Wlkp.
Swoją obecnością spotkanie uświetnili Wójt Gminy Ryczywół
Pan Henryk Szrama oraz Przewodniczący Rady Gminy
Pan Łukasz Krzyśko.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Wiceprezes WZW Pan Mariusz Mikołajewski.

16.05.2019

 W dniu 14 maja 2019 roku o godz. 10:30 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu odbyło się upamiętniające
75. Rocznicę Bitwy pod Monte Cassino uroczyste zebranie Plenarne Wojewódzkiego Zarządu Wielkopolskiego ZKRP i BWP w Poznaniu.

Prowadzący spotkanie Kol. Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu

poprosił o zabranie głosu dr Mariana Króla – Prezesa WZW,
który witając zebranych członków WZW i delegatów na
VII Kongres Krajowy Związku Kombatantów RP i BWP
w Warszawie poprosił o uczczenie minutą ciszy za zmarłych
w ostatnim czasie Mariana Jakubowicza – Honorowego Prezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu oraz żołnierza, uczestnika
Bitwy pod Monte Cassino Jerzego Wojsym – Antoniewicza.

Głównym punktem posiedzenia Plenarnego było zatwierdzenie Bilansu Finansowego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
za rok 2018. Uchwała została zatwierdzona przez przybyłych jednogłośnie.
W poczet Członków Nadzwyczajnych WZW ZKRP i BWP przyjęto sześciu kandydatów z Kół ZKRP i BWP.
Następnie sprawy organizacyjne WZW, między innymi związane
z VII Kongresem ZKRP – zreferowali Kol. Mariusz Mikołajewski
oraz Kol. Mirosław Grzędowski Wiceprezesi WZW.
Zostały one zaakceptowane przez członków Zarządu.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na przerwę kawową.

Punktualnie o godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta część spotkania, którą poprowadził Kol. Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny przy Kole WZW ZKRP i BWP w Poznaniu,
poeta, kompozytor, tłumaczony na 16 języków, jego twórczość
jest obecna w ponad 40 antologiach i almanachach.

Swoje wystąpienie Kol. Dominik Górny rozpoczął literackim akcentem recytując wiersz pt. „PRO PATRIA” swego autorstwa.

Hymnem Państwowym rozpoczął swój krótki recital Chór Męski ARION C.K. Zamek pod batutą dyrygenta Jacka Pawełczaka. Prezesem Zarządu Chóru jest obecnie Zbigniew Ścigocki, jednocześnie w zespole śpiewający basem.
Chór Męski ARION powstał w Poznaniu w 1912 roku.
Obecnie ma na celu popularyzowanie idei muzyki chóralnej
poprzez podtrzymywanie dotychczasowych pozycji
repertuarowych chóru – pieśni patriotycznych i dzieł
kompozytorów polskich oraz okolicznościowych pieśni sakralnych.
Panowie wykonali:
– Pieśń Rycerską (muzyka: Stanisław Moniuszko)
– Marsyliankę (Feliks Nowowiejski, pieśń z okazji 100-lecia
Powstania Wielkopolskiego,
– Leć Orle Biały    (pieśń ludowa z lat międzywojennych).

Następnie głos zabrał dr Marian Król, Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP. Poprosił zebranych                         o uczczenie minutą ciszy poległych uczestników Bitwy pod Monte Cassino, w tym śp. ppłk. Jerzego Wojsym – Antoniewicza, który odszedł w marcu 2019 roku oraz zmarłych członków WZW ZKRP
i BWP Kol. śp. Mariana Jakubowicza – Honorowego Prezesa WZW ZKRP i BWP, którego pożegnaliśmy w styczniu 2019 roku.

Dalej dr Marian Król Prezes WZW ZKRP i BWP powitał gości honorowych spotkania – kapitana Zbigniewa Dłużniewskiego – uczestnika Bitwy pod Monte Cassino, świętującego 95-lecie urodzin
i jego córkę Panią Annę Staniszczak oraz Panią Krystynę Wojsym – Antoniewicz, wdowę po śp. ppłk. Jerzym Wojsym – Antoniewiczu – uczestniku Bitwy pod Monte Cassino.

Następnie Prezes WZW  powitał GOŚCI przybyłych na spotkanie,
a wśród nich:

– Panią Anetę Niestrawską –Wicewojewodę Wielkopolski,
– Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego,
– Ks. Prałata dr Jana Stanisławskiego,
– dr hab. Pawła Stachowiaka wykładowcę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
– Panią Elżbietę Kaźmierską – autorkę książki „Opowiem Ci
o Wojnie– Wspomnienia Świadków II Wojny Światowej”,
– Pana Józefa Bancewicza – Prezesa Związku Sybiraków w Poznaniu,
– Panów Tadeusza Musiała i Wawrzyńca  Wierzejewskiego – Prezesów Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
– Pana Włodzimierza Orsztynowicza – Prezesa Zarządu Głównego
i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
– Panią Hannę Gintrowicz – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu.
– Pana Stefana Jakubowicza – syna śp. Mariana Jakubowicza.
– Pana prof. dr hab. n. med. – Dawida Murawę – Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego
w Zielonej Górze,
– Pana dr n. med. Kazimierza Wysockiego – Ordynatora Urologii – Szpitala im. Prof. S.T. Dąbrowskiego w Puszczykowie.

Głos zabrała Pani Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski, dziękując za zaproszenie w swym wystąpieniu podkreśliła wagę Bitwy pod Monte Cassino dla nas Polaków, zacytowała Melchiora Wańkowicza, cyt. „Weszliśmy na górę. Niebo było lazurowe, czysto włoskie, powietrze było ostre i tak przejrzyste, że nie używałem lornetki. Widziałem, jak pode mną z wielkim chrzęstem, tą starożytną drogą Via Apia, na której załamał się Hannibal, załamywali się wszyscy poprzednicy, posuwało się zwycięstwo, któremu przetarliśmy przejście my – Polacy”.
W imieniu Pana Wojewody i swoim własnym Pani Niestrawska złożyła serdeczne podziękowania i życzenia Panu kpt. Zbigniewowi Dłużniewskiemu, wręczając okolicznościowy upominek.

Kolejno List gratulacyjny od Pani minister Anny Marii Anders dla kapitana Zbigniewa Dłużniewskiego – odczytał Kol. Dominik Górny.

   

Następnie Medalem Labor Omnia Vincit – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w osobach dr Mariana Króla – Prezydenta THC
i Dominika Górnego – Sekretarza Zarządu THC w asyście Kol. Mirosława Grzędowskiego – I Wiceprezesa WZW ZKRP i BWP wyróżnili kapitana Zbigniewa Dłużniewskiego – uczestnika Bitwy pod Monte Cassino.

Kolejny punkt zebrania, czyli wręczenie odznaczeń i wyróżnień poprowadził Kol. Mariusz Mikołajewski – wiceprezes WZW
ZKRP i BWP w Poznaniu:

Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego dla naszego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu na ręce dr Mariana Króla wręczył
Pan Wojciech Jankowiak – I Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Ponadto za całokształt działalności zawodowej i społecznej,
a w szczególności pracę na rzecz środowiska kombatanckiego Wielkopolski ustanowioną przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego,Odznaką Honorową Za Zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego
zostali wyróżnieni:
– Barełkowski Jerzy – Honorowy Prezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu,
– Dura Urszula – Prezes Koła ZKRP i BWP w Sierakowie,
– Felsmann – Pawlik Janina – Członek Zarządu ZKRP i BWP
w Poznaniu,
– Graś Mieczysław – Wiceprezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Wieleniu,
-Adam Kasprzak – Członek Zarządu Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Ostrzeszowie
– płk. Kowalski Hieronim – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP
w Poznaniu,
– prof. dr hab. n. med. Murawa Dawid – Członek Nadzwyczajny Koła przy WZW ZKRP i BWP w Poznaniu,  Rektor Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu, Kierownik Katedry
Chirurgii i Onkologii Uniwersytetu w Zielonej Górze , Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego
w Zielonej Górze.
– dr n. med. Kazimierz Wysocki – Członek Nadzwyczajny Koła przy WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, urolog, chirurg – Ordynator Oddz. Urologii – Szpitala im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie.

Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”
z rąk dr Mariana Króla, Prezes WZW ZKRP i BWP oraz Pani Anety Niestrawskiej – Wicewojewody Wielkopolskiego odebrali:
– mgr Kaźmierska Elżbieta – dyplomowany nauczyciel, autorka książki „Opowiem Ci o Wojnie– Wspomnienia Świadków II Wojny Światowej”,
– dr hab. UAM Stachowiak Paweł – wykładowca na Wydziale NPiD UAM, autor publikacji pt. „Kustosz pamięci odrodzonej Rzeczypospolitej. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
i jego działalność dla upamiętnienia 100-lecia odbudowy państwa polskiego”.

Kombatancką Odznakę Jubileuszową Polska Niepodległa 1918-2018 z rąk dr Mariana Króla – Prezesa WZW ZKRP i BWP otrzymali:
– Szostak Waldemar – Członek Nadzwyczajny przy Kole WZW oraz Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu,
– Torzyński Ryszard – Członek Nadzwyczajny przy Kole WZW oraz Członek  Prezydium WZW ZKRP i BWP w Poznaniu oraz
– sierż. sztab. Marian Jakubowicz – śp. Honorowy Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, którą to odznakę odebrał syn Stefan Jakubowicz.

Kombatancki Certyfikat Pamięci – wręczył dr Marian Król – Prezes WZW ZKRP iBWP:
– kapitanowi Zbigniewowi Dłużniewskiemu – uczestnikowi
Bitwy pod Monte Cassino

– Kancelarii Radców Prawnych Tadeusz Jankowski & Stefan Jakubowicz, który odebrał mecenas Stefan Jakubowicz.

Odznakę Honorową Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z rąk Pana Włodzimierza Orsztynowicza Prezesa Zarządu Głównego  i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę zostali wyróżnieni:
– Felsmann – Pawlik Janina – Członek Zarządu ZKRP i BWP
w Poznaniu oraz
– Mirosław Grzędowski – I Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu.

Jednocześnie Włodzimierz  Orsztynowicz Prezes Stowarzyszenia na ręce dr Mariana Króla – Prezesa WZW złożył podziękowania
za udział w obchodach 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

   

Następnie prowadzący spotkanie Mirosław Grzędowski –
I Wiceprezes WZW poprosił o wystąpienie Gości:

Swoimi wspomnieniami podzielił się z zebranymi dr ks. prałat Jan Stanisławski , sympatyk i przyjaciel środowiska kombatanckiego.

Pan Józef Bancewicz – Prezesa Związku Sybiraków w Poznaniu podzielił się swoimi refleksjami dot losu Polaków podczas II Wojny Światowej.

dr hab. Paweł Stachowiak, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM przedstawił rys historyczny
Bitwy pod Monte Cassino.
Bitwa ta była najcięższą i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów
z Niemcami, gdzie w 18 maja 1944r. oddziały 2 Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. Polscy żołnierze dali pokaz męstwa okupionego śmiercią ponad 1000 walczących, podkreślił między innymi dr Stachowiak.

Mgr Elżbieta Kaźmierska – absolwentka UAM, nauczyciel historii
w Zespole Szkół  Nr 2 w Poznaniu w profesjonalny sposób zaprezentowała książkę swojego autorstwa „Opowiem Ci o wojnie – Wspomnienia Świadków II Wojny Światowej” wydaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Podkreśliła, iż niniejszą książkę napisała z myślą o współczesnej młodzieży, aby czas nie zdołał zatrzeć w jej pamięci wojennych doświadczeń wcześniejszych pokoleń. Jednocześnie podziękowała Kombatantom i innym osobom, które zechciały podzielić się wspomnieniami dotyczącymi swoich przeżyć, szczególnie  naszym Kolegom znajdującym się na Sali Panu Jerzemu Barełkowskiemu
oraz płk. Hieronimowi Kowalskiemu.

Na zakończenie uroczystości Prezes Grzędowski zaprosił uczestników spotkania na poczęstunek.

foto. Pan Hieronim Dymalski

 06.05.2019

W Sali Lubrańskiego, Collegium Minus Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1
w dniu dzisiejszym odbył się uroczysty chrzest tulipana „UNIWERSYTET POZNAŃSKI”
wyhodowany specjalnie
z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Ceremonii dokonał ks. Prałat Jan Stanisławski,

a ojcami chrzestnymi zostali czterej Rektorzy Uniwersytetów Poznańskich, tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował
Mirosław Grzędowski – wiceprezes WZW.

06.05.2019

W dniu  3 maja 2019 r. Mszą św. w poznańskiej Farze przy ul. Gołębiej w Poznaniu rozpoczęły się uroczyste obchody
228. ROCZNICY  UCHWALENIA  KONSTYTUCJI  3 MAJA
bezpośrednio po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali ulicami Poznania na Plac Wolności, gdzie o godzinie 12:00
można było zobaczyć kompanie honorowe Wojska Polskiego, policji, straży pożarnej, służby więziennej i harcerzy .
W imieniu  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu, POCZET SZTANDAROWY wystawił Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Fredry
w składzie Mikołaj Lewandowski, Filip Rymaniak i Mateusz Graja.
Zaproszeni Goście oraz mieszkańcy miasta Poznania
usłyszeli Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych
oraz podziwiali artystyczny występ uczniów
Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu.
Do zgromadzonych przemówi Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania.  Uroczystości główne na placu Wolności zakończy pokaz musztry paradnej i defilada wojskowa.

02.05.2019

ZAPROSZENIE

Prezydenta Miasta Poznania na uroczyste obchody
228. ROCZNICY  UCHWALENIA  KONSTYTUCJI  3 MAJA
w dniu 3 maja 2019 roku na Placu Wolności w Poznaniu godz. 12:00

02.05.2019

DZIEŃ  FLAGI

27.04.2019

W dniu 26 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę o godz.11:00 Mszą Św.
w Kościele na Wzgórzu Świętego Wojciecha rozpoczęły się obchody
30 – lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę w Wielkopolsce.
Mszę Św. celebrował i homilię wygłosił Jego Ekscelencja
Biskup Zdzisław Fortuniak.


Bezpośrednio po nabożeństwie uczestnicy ceremonii wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod Tablicę ufundowaną przez SPR w hołdzie Mieszkańcom Poznania i Wielkopolski pomordowanym, więzionym, wypędzonym i deportowanym
do robót niewolniczych usytuowanej
na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan.

POCZET SZTANDAROWY w składzie Mikołaj Lewandowski, Filip Rymaniak i Maciej Wereniewicz  w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu, wystawił Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Fredry
pod honorową opieką  nauczyciela dyplomowanego
Pana mgr Marka Grzegorza Nowaka.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił
Pan Włodzimierz Orsztynowicz Prezes Zarządu Głównego
oraz Oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowali
Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski oraz
Członek Zarządu WZW Janina Felsmann – Pawlik,
składając kwiaty pod Tablicą Pamiątkową.

Następnie uroczystości kontynuowano w sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Wśród zaproszonych Gości obecna była
Pani Aneta Niestrawska Wicewojewoda Wielkopolski

oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
profesor Zdzisław Krasnodębski.

Za upowszechnianie historii Polski oraz działalność społeczną, wicewojewoda Aneta Niestrawska wręczyła Krzyże zasługi wyróżnionym działaczom Stowarzyszenia.
Natomiast Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego wyróżnionym aktywistom SPR w Poznaniu
wręczył Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Prezes Włodzimierz Orsztynowicz uhonorował działaczy Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych
Medalem „Za Zasługi dla SPR”.
Za wybitne zasługi dla misji pojednania Sztandar Oddziału Wojewódzkiego SPR został odznaczony
Komandorią MISSIO RECONCILIATIONIS.

Na ręce Prezesa Włodzimierza Orsztynowicza reprezentujący WZW ZKRP i BWP w Poznaniu Wiceprezes Mirosław Grzędowski wręczył KOMBATANCKI  CERTYFIKAT  PAMIĘCI,
przekazując jednocześnie słowa uznania, podziękowania i gratulacji.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Dominik Górny –
poeta i publicysta – Członek Nadzwyczajny Koła WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, który odczytał wiersz swojego autorstwa
pt. „PRO PATRIA”.

Dołączamy się do życzeń i gratulacji !!!

ŚWIĘTA WIELKANOCNE.

 

13.04.2019 

V ZJAZD DELEGATÓW Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 odbył się w dniu 13.04.2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wśród zaproszonych Gości był obecny Mirosław Grzędowski Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
który wyróżnił Oddział Wielkopolski TPPW
KOMBATANCKIM CERTYFIKATEM PAMIĘCI.

Delegaci ponownie funkcję Prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW powierzyli Panu Wawrzyńcowi Wierzejewskiemu.

Krótki reportaż zdjęciowy

foto. Waldemar Warciarek

SERDECZNIE GRATULUJEMU !!!

13.04.2019

W sobotę dnia 13 kwietnia 2019 r. w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym  – Stary Rynek 9 w Poznaniu otwarto wystawę

UŁANI POZNAŃSCY 1919 – 2019

Wystawa przygotowana z okazji 100-lecia powstania
Ułanów Poznańskich przez Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Na wystawie prezentowane są eksponaty z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i zbiorów prywatnych. Osoby, których losy związały z Pułkiem, przypomniane są przez szereg pamiątek
i przedmiotów osobistych udostępnionych dzięki uprzejmości ułańskich rodzin oraz Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół
15 Pułku Ułanów Poznańskich.

W wydarzeniu uczestniczył Pan Mariusz Mikołajewski Wiceprezes Wielkopolskiego zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

12.04.2019

W dniu dzisiejszym Mszą Św. w intencji polaków pomordowanych na Wschodzie w Kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu rozpoczęły się uroczyste obchody 79.Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir.
Organizatorem uroczystości był Pan Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz
współorganizatorzy Stowarzyszenie „Katyń w Poznaniu, Wojewódzka Rada Związku Sybiraków Wielkopolska i
Poznański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Podczas uroczystości asystę honorową – POCZET SZTANDAROWY w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu, wystawił Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Fredry
pod honorową opieką  nauczyciela dyplomowanego
Pana mgr Marka Grzegorza Nowaka.

Bezpośrednio po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali
pod pomnik Ofiar Katynia i Sybiru.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu reprezentowali Wiceprezesi WZW Pani Bernadeta Orlowska
oraz Pan Mirosław Grzędowski.

foto: Marek Nowak

12.04.2019

W dniu 11.04.2019 r. w Kościele pw. Św. Jana Pawła II w Luboniu można było wysłuchać
„Siedem Ostatnich Słów Zbawiciela na Krzyżu”
JOSEPHa  HAYDNa  w interpretacji
Kolegi Dominika Górnego – poety, dziennikarza – publicysty,
Członka Nadzwyczajnego Koła WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

12.04.2019

W dniu 11.04.2019 r. w siedzibie Zarządu Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kaliszu
odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium WZW
z Prezesami Kół Regionu Kaliskiego.

Było to trzecie z cyklu spotkanie w  związku ze zbliżającym się
VIII Kongresem Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Reprezentowali Wiceprezesi Panowie Mirosław Grzędowski oraz Mariusz Mikołajewski.

04.04.2019

W dniu 03.04.2019 r. po raz dziesiąty członkowie Koła ZKRP i BWP
w Komornikach wraz z Prezesem Stanisławem Fojud wzięli udział
w spotkaniu z gwarą poznańską.

X KOMORNICKIE BEDKI
odbyły się w Domu Kultury Nad Wirynką w Łęczycy.
Gościnnie wystąpiły zespoły:
Aspirynki i Komorniczanie z Komornik,
Zespół Zgoda z Kamieńca,
Zespół Szarotki z Lubonia,
Grupa Baj z Dopiewa i Zespół Emilia z Krzykos
i inni wykonawcy.

Goście bawili się znakomicie przy  monologach mówionych gwarą poznańską, śpiewach i muzyce. Nie zabrakło również poczęstunku, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łęczycy.

Placek drożdżowy, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem
oraz pyry z gzikiem niewątpliwie smakowały wszystkim.

04.04.2019

W dniu  27.03.2019 r.  dr Marian Król – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w asyście Pana Mirosława Grzędowskiego Wiceprezesa naszego Związku wręczył Panu Dominikowi Górnemu – Członkowi Nadzwyczajnemu Koła  przy WZW ZKRP i BWP w Poznaniu Kombatancką Odznakę Jubileuszową „POLSKA NIEPODLEGŁĄ 1918 – 2018”.

Serdecznie Gratulujemy !!!

29.03.2019

W dniu 28.03.2019r. w siedzibie Wielkopolskiego
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium WZW z Prezesami Kół m. Poznania
oraz z Prezesami Kół Regionu Wielkopolska Południe – Wschód.
Było to drugie z cyklu spotkanie w  związku ze zbliżającym się
VIII Kongresem Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Witając zebranych spotkanie rozpoczął Wiceprezes WZW
Mariusz Mikołajewski.

Z rąk dr Mariana Króla – Prezesa WZW
Kombatancką Odznakę Jubileuszową
„POLSKA NIEPODLEGŁĄ 1918 – 2018”
otrzymali Prezes Koła ZKRP i BWP w Komornikach jednocześnie pełniący funkcję Pełnomocnika WZW na Region
Wielkopolska Południe – Wschód Pan Stanisław Fojud
oraz Prezes Koła ZKRP i BWP HCP w Poznaniu Pan Czesław Fabiś.

19.03.2019

W dniu 19.03.2019 r. Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu odbyło się
w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Głównym punktem zebrania było przekazanie sztandarów z Kół ZKRP i BWP : Pniewy, płk. Kilińskiego w Poznaniu, Wierzbięcice oraz Koła Zwycięstwa w Poznaniu.

Protokół przekazania sztandarów podpisali dr Marian Król –
Prezes WZW ZKRP i BWP w Poznani oraz Jarosław Łuczak
Kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny ZKRP i BWP w Warszawie.

Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918” otrzymał
Paweł Maciejewski – Członek Nadzwyczajny Koła Jeżyce – Zachód
w Poznaniu.

Kombatancką Odznakę Jubileuszową
„Polska Niepodległa  – 1918-1919” otrzymali:
płk. Hieronim Kowalski – Wiceprezes WZW

Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW

Jerzy Barełkowski –  Honorowy Prezes WZW

dr n. med Sławoj Maciejewski – Sekretarz WZW

Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Paweł Maciejewski reprezentujący Strzelców Konnych Wielkopolskich.

17.03.2019

W związku ze zbliżającym się VIII Kongresem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,    dnia 14 marca 2019 r.
w szamotulskim Zamku Górków rozpoczęły się obrady w ramach pierwszego spotkania Prezesów Kół Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych z Regionu Wielkopolska Północ -Zachód z członkami Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZKRP i BWP w Poznaniu – Wiceprezesami Mirosławem Grzędowskim i Mariuszem Mikołajewskim oraz Pełnomocnikiem WZW Wojciechem Rabskim.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz,
w tym starosta Beata Hanyżak
oraz wiceburmistrz Szamotuł, Dariusz Wachowiak.

Przed rozpoczęciem obrad, w sali koncertowej Zamku Górków odbyła się krótka uroczystość. Mariusz Mikołajewski – wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu wskazywał wówczas na dużą liczbę i aktywność stowarzyszeń kombatanckich działających w Wielkopolsce.
Z uwagi na ich rozproszenie podjęto decyzję o utworzeniu kilku podokręgów rejonowych, z których każdy otrzymał swojego opiekuna. Nad działalnością Kół w Wielkopolsce Zachodnio – Północnej czuwa Wojciech Rabski, wiceprezes szamotulskiego oddziału ZKRPiBWP.

 

Mariusz Mikołajewski podkreślał, że Gród Halszki ma szczęście nie tylko do zaangażowanych związkowców, ale zauważalna jest tu także aktywność osób wpierających działalność stowarzyszenia.
Jedną z nich jest zaś starosta, Beata Hanyżak, która w czwartek z rąk Mirosława Grzędowskiego – Wiceprezesa WZW odebrała kolejne zaszczytne wyróżnienie od kombatantów.
Dziękując za nie, gospodyni powiatu deklarowała, iż związek cały czas może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony samorządu.

 

Dalsza część uroczystości dedykowana była występom artystycznym w wykonaniu młodzieży. Wczesnym popołudniem natomiast, przybyli udali się na obrady.

Głos zabrał również Członek Zarządu WZW, Pełnomocnik WZW
na obszar Wielkopolska Północ – Zachód, wiceprezes szamotulskiego oddziału ZKRPiBWP Pan Wojciech Rabski.

Uroczystości swoimi występami uświetniła młodzież.
.

17.03.2019

W dniu 14 marca 2019r. do Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Poznań – Rataje
wstąpiło czterech członków. Młodzi osiemnastolatkowie na forum klasy maturalnej X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
z rąk Pani Urszuli Pawlak – Prezes Koła Poznań – Rataje,
odebrali legitymacje Członka Nadzwyczajnego.
Już przed formalnym ich przyjęciem, wykazali pomoc,
życzliwość i młodzieńczą energię do dalszej współpracy.
Pani Prezes zachęciła również wszystkich uczniów do wszechstronnej pomocy, życzliwości i szacunku nie tylko wobec Kombatantów, ale wszystkich Seniorów.
Nowym Członkom Koła dziękujemy i gratulujemy!

dav
dav
dav
dav

08.03.2019

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,
by co dzień uśmiechał się do Was świat cały,
by nigdy nie było porannej pobudki
i wiał wiatr co rozwiewa smutki.


Każdego roku o tej samej porze każdy Paniom życzy co tylko może. My korzystając z tej sposobności, życzymy Kobietom szczęścia,
dużo radości, to, czego pragniecie, by się spełniło,
a to, co kochacie, by Waszym było!


Zarząd WZW ZKRP i BWP

01.03.2019

W dniu 01.03.2019 r.  w Poznaniu obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach uczestniczył Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski,
Julia Przyłębska -Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
prof Zdzisław Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, rodziny żołnierzy wyklętych, kombatanci, weterani, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, korpusu konsularnego, stowarzyszeń, parlamentarzyści, harcerze, mieszkańcy oraz młodzież poznańskich szkół.

Wojewódzkie uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela. Bezpośrednio po nabożeństwie uczestnicy ceremonii wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej, gdzie odbyły się główne uroczystości rocznicowe. Hołd bohaterom podziemia niepodległościowego oddano salwą honorową, apelem pamięci, wspólną modlitwą oraz ceremonią złożenia kwiatów i zapaleniem zniczy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest
od dziewięciu lat. Został uchwalony przez parlament w celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RPi Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mirosław Grzędowski Wiceprezes WZW oraz  dr med. Sławoj Maciejewski – Sekretarz WZW.

23.02.2019

W dniu 23.02.2019 r. w Poznaniu uczczono 74. Rocznicę wyzwolenia Poznania.
23 lutego 1945 roku padł ostatni bastion hitlerowców – Cytadela. Spośród dwóch tysięcy poznaniaków, szturmujących wówczas pozycje niemieckie, zginęło blisko stu, a trzy razy tyle zostało rannych. Zginęło też 6 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej walczących w bitwie o Poznań.
Główne obchody odbywały się na górnym tarasie Cytadeli.
W samo południe zabrzmiał tam dzwon pokoju, po którym zawyły syreny i odśpiewano hymn państwowy.
W imieniu poznaniaków kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich złożył Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, razem z Mariuszem Wiśniewskim, zastępcą prezydenta, oraz Dominiką Król, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Poznania.
Wśród walczących w 1945 r. na Cytadeli był pan Henryk Jarocki.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RPi Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował płk pil. Hieronim Kowalski Wiceprezes WZW.

22.02.2019

W dniu 21.02.2019 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40, przy ul. Garbary w Poznaniu rozpoczęły się uroczystość uczczenia spektakularnej Akcji Bollwerk.
77 lat temu żołnierze Armii Krajowej i mieszkańcy Chwaliszewa zniszczyli magazyny Wermachtu w porcie rzecznym nad Wartą.
Pożar, który wybuchł w nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku, pochłonął zapasy okupanta – żywność i odzież.
Według historyków, była to największa i najbardziej spektakularna akcja dywersyjno-sabotażowa Polskiego Państwa Podziemnego
w Poznaniu.
Następnie uczestnicy  złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym bohaterom Akcji Bollwerk.
W obchodach wzięli udział władze miasta, kombatanci i poznańscy uczniowie.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Wiceprezes WZW Mariusz Mikołajewski.

18.02.2019

W sobotę 16 lutego 2019  roku w Poznaniu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 odbyła się  uroczystość nadania nazwy Skwerowi Skautów Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość przygotowali wspólnie: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Zarząd Główny i Zarząd Oddział Wielkopolski oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919.

Uhonorowano w ten sposób zdobycie podczas powstania fortu Grolman, znajdującego się wówczas w miejscu, gdzie dziś stoi hotel „Andersia”. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali: sekretarz Miasta Stanisław Tamm, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski – wnuk Powstańca Wielkopolskiego Wincentego Wierzejewskiego oraz komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował Wiceprezes WZW Pan Mariusz MIkołajewski.

Podczas uroczystości asystę honorową – POCZET SZTANDAROWY w imieniu ZKRP i BWP w Poznaniu, wystawił Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Fredry.

11.02.2019

W dniu 8 lutego 2019r. w sali osiedlowego klubu „Złota Jesień” odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Poznań – Rataje za 2018r. Wśród zaproszonych gości była Wiceprezes WZW pani Bernadeta Orłowska i pani Julia Tritt – rzecznik prasowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, która przy aplauzie obecnych wypełniła deklarację członka nadzwyczajnego koła Rataje. Zebranie prowadziła prezes Urszula Pawlak. Przy smacznie przygotowanej zastawie – zorganizowanej przez młodzież klasy maturalnej X LO – zasiedli przedstawiciele najstarszych kombatantów, m.in. pan Zenon Śliwiński (wkrótce skończy 101 lat), schorowana ale dzielna pani Czesława Alochmik (na wózku inwalidzkim), członkowie koła  oraz przyszli członkowie nadzwyczajni, którzy niedawno skończyli 18 lat. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z działalności koła za rok 2018, uzyskali wiele rad, porad i informacji również w ramach programu Centrum Informacji Senioralnych, z którym prezes Koła nawiązała współpracę. Każdy uczestnik otrzymał piękny album o historii i mapę osiedla Rataje, informatory i drobny upominek. Spotkanie kilku pokoleń było z pewnością niezwykłym przeżyciem i nowym doświadczeniem.

dav

07.02.2019

W dniu 05.02.2019 r. w siedzibie WZW, w sali im. Hipolita Cegielskiego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie
Koła ZKRP i BWP przy WZW.

Witając zebranych Prezes Koła WZW płk Hieronim Kowalski poprosił o uczczenie pamięci minutą ciszy Kolegę Mariana Jakubowicza, który dnia 19 stycznia br odszedł na wieczną wartę.

Podsumowanie roku 2018 oraz założenia na rok 2019 przedstawił zebranym Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski.
Natomiast rys historyczny i genezę Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę przybliżył Prezes Stowarzyszenia Włodzimierz Orsztynowicz.

29.01.2019

W dniu 25.01.2019 r. w Sali OSP w Ostrowie Wlkp.
odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Wielkopolskich
w Ostrowie Wlkp.

W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beata Klimek, Wiceprezes WZW ZKRPiBWP
w Poznaniu Pan płk pil. Hieronim Kowalski, prezes ZAP Kooperacja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Pan Zenon Pawlak, Pan Tadeusz Włódarczyk, Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK im. mjra Władysława Wawrzyniaka w Ostrowie Wielkopolskim, Pan Jacek Morawski, Prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu brali także udział prezesi kół gminnych ZKRPiBWP, kombatanci.

Ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu w spotkaniu uczestniczył Wiceprezes WZW
płk Hieronim Kowalski.

Krótki reportaż

24.01.2019

W dniu 21 stycznia 2019 roku w Sali Herbowej  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się coroczne spotkanie  przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich.

W świątecznym nastroju u progu Nowego Roku 2019,
powołując się na pamięć bohaterów – uczestników zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego uczestnicy łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia. Ponadto minutą ciszy zebrani uczcili pamięć Tych,
którzy odeszli na wieczną wartę w 2018 r.
Przedstawiono Kalendarium uroczystości oraz roczne zamierzenia Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Pan Zenon Wechmann. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował Wiceprezes Mirosław Grzędowski.

12.01.2019

W dniu 12.01.2019r. w poznańskiej Aula Nova odbyło się noworoczne spotkanie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z samorządowcami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, świata nauki, sztuki, kultury, dowódcy jednostek wojskowych, służb, dziennikarze oraz szerokie grono szefów instytucji współpracujących z administracją rządową, w tym Kombatanci.
Spotkanie uświetnił koncert „Klasycznie i Jazzowo” w wykonaniu studentów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, który poprowadziła rektor uczelni prof. Halina Lorkowska.
W spotkaniu w imieniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wziął udział Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski.

07.01.2019

W dniu  05.01.2019 r. podczas corocznego noworocznego koncertu
w Szamotułach tradycyjnie wręczono statuetkę „Wieża 2019”.  Tegorocznym laureatem został dr Marian Król – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Statuetka „Wieża 2019ˮ ‒ przyznawana jest od 2014 r.
przez Burmistrza Miasta Szamotuły wybitnym szamotulanom
oraz osobom związanym z Ziemią Szamotulską.
Wieczór uświetniła piękna muzyka, tym razem w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
W hali „Wacław” zabrzmiały najpiękniejsze walce, marsze
i utwory operetkowe.
Dr Marian Król, urodzony w 1939 r. w Brodziszewie, w ostatnich latach działa przede wszystkim na rzecz propagowania pozytywistycznych tradycji pracy, w ramach powstałego w 2000 r. Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którym kieruje.
Wcześniej przez kilkadziesiąt lat związany był z ruchem ludowym, przez 5 lat pełnił funkcję wojewody poznańskiego, był posłem na sejm. Jego ojciec Bolesław brał udział w powstaniu wielkopolskim,
a w czasie II wojny został zamordowany przez Niemców.
Marian Król działał zawsze dla upamiętnienia wojennej pacyfikacji Brodziszewa (z 20.12.1939 r.).


Fotografia Marta Szymankiewicz

W uroczystości uczestniczyła małżonka Prezesa WZW
Pani Danuta Król oraz Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski
wraz z małżonką Panią Małgorzatą Grzędowską.

Serdecznie Gratulujemy !!!

05.01.2019

W dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hofmann
oraz Dowódca 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Dowódca Garnizonu Poznań – płk dypl. pil. Ireneusz Nowak
i Dowódca Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi płk dypl. pil. Mirosław Nawrocki
ZAPROSILI POZNANIAKÓW na uroczyste obchody
100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w 100-lecie zdobycia Stacji Lotniczej Ławica
oraz
wręczenia Sztandaru Mobilnej Jednostce Dowodzenia Operacjami Powietrznymi  na Plac Wolności w Poznaniu.

Wydarzeniu towarzyszył pokaz statyczny sprzętu wojskowego oraz przedstawiono rekonstrukcję zdobycia Ławicy.

05.01.2019

W dniu dzisiejszym w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu odbyło się SPOTKANE NOWOROCZNE
Marka Woźniaka  Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W gronie zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele wielkopolskiej kultury, nauki, biznesu, polityków i samorządowców,
a także kombatantów oraz mediów .
Pan Marszałek podsumował miniony rok i przedstawił plany,
które Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza zrealizować w 2019 roku. Tradycją spotkań noworocznych Marszałka jest także ogłoszenie laureata Wielkopolskiej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
Spotkanie zakończyło się Koncertem Pastorałkowym
Ani Rusowicz i Gości.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu reprezentował Wiceprezes WZW Mariusz Mikołajewski.

05.01.2019

Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – Oddział Poznański wraz z zaproszonymi gośćmi w dniu 05.01.2019 r.
o godz. 13:00 przed Pomnikiem Zdobywców Ławicy usytuowanym przy starym budynku portu lotniczego na Ławicy w Poznaniu
oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim w 100 rocznicę zdobycia lotniska Ławica.

W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w obchodach wzięli udział Wiceprezesi WZW Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych
płk. Hieronim Kowalski i Mariusz Mikołajewski.

03.01.2019

W dniu 29.12.2018 roku o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
poznaniacy mieli okazję wysłuchać koncertu z okazji
100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Słowo wstępne wygłosił historyk Marek REZLER
autor publikacji „Polska Niepodległa 1918”,
którą można nabyć wraz z autografem.

Wystąpił Poznański Chór Kameralny w aranżacjach na chór
a cappella pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego.
W programie wysłuchano Pieśni Powstania Wielkopolskiego
oraz
Symfonii Wielkopolskiej 1918 op. 43 Marka Sewena na orkiestrę symfoniczną, chór męski i chłopięcy  – Poznańskie Słowiki (utwór zamówiony przez Filharmonię Poznańską, prawykonanie) pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

Udało zdobyć się autograf mistrza Marka Sewena.

Koncertu wysłuchali m. innymi Wiceprezes WZW Mirosław Grzędowski, członek Prezydium WZW Ryszard Torzyński,
członek Zarządu WZW Janina Felsmann – Pawlik
oraz członek Nadzwyczajny Koła WZW Dorota Betleja.
Było uroczyście i dostojnie.

oczyste posiedzenie Plenarne WZW ZKRP i BWP w Poznaniu. Członków Zarządu WZW oraz zaproszonych gości w tym Delegatów na VII Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą powitał Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Pan dr Marian Król.
Głos zabrał również Sekretarz WZW Pan Mariusz Mikołajewski oraz Wiceprezes WZW Pan Mirosław Grzędowski.


Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które zginęły w dniu 10.04.2010 r. w Katastrofie Smoleńskiej oraz zmarłych Prezesów – Mieczysława Przyweckiego z Komornik i Czesława Dulko z Obornik Wlkp.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

Zebranie swoim wystąpieniem przedstawiając książkę pt. „Ofiary terroru i działań wojennych 1939 – 1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu” uświetnił autor powyższego tytułu dr Łukasz Jastrząb.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie CERTYFIKATÓW  DELEGATA wszystkim obecnym Delegatom z miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Następnie w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny nadanym przez Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych MEDALE „PRO PATRIA” w imieniu Wojewody Wielkopolskiego wręczyła Pełnomocnik Wojewody Pani Teresa Masłowska następującym osobom:
– Adamczak Małgorzata – Burmistrz m. Śmigiel,
– Chułek Jadwiga – Sekretarz Koła ZKRPiBWP w Kórniku,
– Fabiś Czesław – Prezes Koła HCP w Poznaniu,
– Marczak Andrzej – Prezes Koła Piątkowo w Poznaniu,
– Morawski Jacek – Prezes Koła w Ostrowie Wlkp.,
– Przybysz Mirosława – Prezes Koła Chartowo w Poznaniu,
– Tomaszewski Józef – uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956r.

W imieniu odznaczonych dziękując za wyróżnienie głos zabrali Burmistrz m. Śmigiel Pani Małgorzata Adamczak oraz Prezes Koła Piątkowo z Poznania Pan Andrzej Marczak.

Prezesowi Koła we Wronkach Panu Henrykowi Dawidzionek Prezes dr Marian Król w asyście Wiceprezesa Mirosława Grzędowskiego wręczył „Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP”.

Pan Prezes Dawidzionek podziękował za wyróżnienie.

Z pośród Gości głos zabrali Pan Tadeusz Musiał  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Pan Wawrzyniec Wierzejewski Prezes Wielkopolskiego Oddziału TPPW przypominając zebranym o 100. Rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Frekwencja dopisała.

06.04.2018

6 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00 w Forcie VII w Poznaniu odbyły się uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej 1939 -1945. Hołd ofiarą okupacji niemieckiej w pierwszym obozie koncentracyjnym w Polsce oddali przedstawiciele władz samorządowych i miasta z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania Panem Grzegorzem Ganowiczem na czele, delegaci szkół, organizacji pamięci narodowej, a także kombatanci, rodziny ofiar i mieszkańcy Poznania.
W tym roku, obchody poświęcone były ks. Józefowi Prądzyńskiemu. Inscenizację upamiętniającą postać księdza przygotowali uczniowie IV LO w Poznaniu.
Pod Ścianą Śmierci  złożono kwiaty oraz zapalono  znicze.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu reprezentował Członek Prezydium WZW dr Sławoj Maciejewski.