05. Władze WZW

CZŁONKOWIE
WIELKOPOLSKIEGO  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

dr MARIAN  KRÓL  –  PREZES HONOROWY  WZW

PREZYDIUM

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

mgr Mirosław
GRZĘDOWSKI

PREZES   WZW

2.

dr n. med. Sławoj MACIEJEWSKI

I WICEPREZES   WZW

3.

mgr Bernadeta
ORŁOWSKA

WICEPREZES   WZW

4.

ppor. rez. mgr Mariusz MIKOŁAJEWSKI

WICEPREZES   WZW

 

5.

mgr Wojciech
RABSKI

SKARBNIK    WZW

6.

mgr Ryszard
TORZYŃSKI

CZŁONEK  PREZYDIUM  WZW

 7.  mgr Waldemar
SZOSTAK

 CZŁONEK   PREZYDIUM  WZW

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

8.

Antkowiak  Bożena

Członek Zarządu

9.

Betleja Dorota

Członek Zarządu

10.

Felsmann – Pawlik Janina

Członek Zarządu

11.

Kleczewski Bolesław

Członek Zarządu

12.

Morawski Jacek

Członek Zarządu

13.

Nowacki Jan

Członek Zarządu

14.

Ogrodowski Bohdan

Członek Zarządu

15.

 Pawlak  Urszula

Członek Zarządu

16.

Stelmach Andrzej

Członek Zarządu

17.

Święcichowska Maria

Członek Zarządu

18.

Wójcik Lucyna

Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

Roman DUTKIEWICZ

Przewodniczący KR

2.

Stefania GIECZEWSKA

Sekretarz KR

3. 

 Stanisław KRUPSKI

Członek KR

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Leon  ŻEBROWSKI

Przewodniczący SK

2.

Dorota KUPAJ

Członek SK

 3.  Maria BANACH  Członek SK