05. Władze WZW

CZŁONKOWIE
WIELKOPOLSKIEGO  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu

PREZYDIUM

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

mgr Bernadeta  ORŁOWSKA

PREZES   WZW

2.

ppor. rez. mgr Mariusz MIKOŁAJEWSKI

I WICEPREZES   WZW

3.

dr n. med. Sławoj MACIEJEWSKI

I WICEPREZES   WZW

4.

prof. dr hab. Andrzej STELMACH

WICEPREZES   WZW

 

5.

płk. nawig. dr hab. Józef  ZIELIŃSKI

WICEPREZES   WZW

6.

mgr Janina
FELSMANN-PAWLIK

SEKRETARZ  WZW

 7.  mgr Wojciech              RABSKI

 SKARBNIK WZW

 8.  mgr Waldemar
SZOSTAK
 CZŁONEK  PREZYDIUM  WZW

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

9.

Antkowiak  Bożena

Członek Zarządu

10.

Betleja Dorota

Członek Zarządu

11.

Grzebel Roman

Członek Zarządu

12.

Kleczewski Bolesław

Członek Zarządu

13.

Morawski Jacek

Członek Zarządu

14.

Nowacki Jan

Członek Zarządu

15.

Ogrodowski Bohdan

Członek Zarządu

16.

 Pawlak  Urszula

Członek Zarządu

17.

Święcichowska  Maria

Członek Zarządu

18.

Twaróg  Apoloniusz

Członek Zarządu

19.

Wójcik Lucyna

Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

Roman DUTKIEWICZ

Przewodniczący KR

2.

Stefania GIECZEWSKA

Sekretarz KR

3. 

 Stanisław KRUPSKI

Członek KR

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Leon  ŻEBROWSKI

Przewodniczący SK

2.

Dorota KUPAJ

Członek SK

 3.  Maria BANACH  Członek SK