05. Władze WZW

CZŁONKOWIE  WIELKOPOLSKIEGO  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu

PREZYDIUM

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

dr Marian KRÓL

Prezes WZW

2.

mgr Mirosław  GRZĘDOWSKI

I Wiceprezes WZW

3.

płk pil. Hieronim KOWALSKI

Wiceprezes WZW

4.

mgr Bernadeta ORŁOWSKA

Wiceprezes WZW

 

5.

ppor. rez. mgr Mariusz MIKOŁAJEWSKI

Wiceprezes WZW

6.

dr n.med.Sławoj MACIEJEWSKI

Sekretarz WZW

7.

mgr Waldemar
SZOSTAK

Skarbnik WZW

8.

mgr Ryszard
TORZYŃSKI

Członek Prezydium

9.

Eugeniusz
ŚLIWIŃSKI

Członek Prezydium

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

10.

Antkowiak  Bożena

Członek Zarządu

11.

Babula  Maurycy

Pełnomocnik O/Leszno

12.

Cichoracki  Benon

Pełnomocnik O/Piła

13.

Cichy  Józef

Członek Zarządu

14.

Felsmann-Pawlik  Janina

Członek Zarządu

15.

Fojud  Stanisław

Członek Zarządu

16.

Krawczyk  Barbara

Członek Zarządu

17.

Maciejewski  Ryszard

Pełnomocnik O/Kalisz

18.

Marczak  Andrzej

Członek Zarządu

19.

Morawski  Jacek

Członek Zarządu

20.

Orsztynowicz Włodzimierz

Członek Zarządu

21.

 Pawlak  Urszula

Członek Zarządu

 22.

23.

24.

 Rabski  Wojciech

Święcichowska  Maria

Betleja Dorota

 Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja w Związku

1.

Stanisław  KRUPSKI

Przewodniczący KR

2.

Roman  DUTKIEWICZ

Sekretarz KR

3. 

 Urszula  DURA

Członek KR

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Leon  ŻEBROWSKI

Przewodniczący SK

2.

Michał  PIASECKI

Sekretarz SK

3.

Maria  BANACH

Członek SK