Aktualności archiwum /21.11. – 31.12.2023/

30.12.2023

„OCALIĆ PAMIĘĆ, ODRODZIĆ ZIEMIĘ. POWRÓT DO  POLSKIEGO DZIEDZICTWA. ZIEMIA ZŁOTOWSKA”.

W dniu 27 grudnia 2023 r. Złotowianie  obchodzili
105. Rocznicę wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Od trzech lat, 27 grudnia jest Świętem Narodowym.
W Złotowie na tzw. Pograniczu obchody rozpoczęły się mszą świętą, którą prowadził ks. Kazimierz Świderski.
Proboszcz historycznej Parafii w, której 105 lat temu zbierano
i następnie przekazywano Powstańcom Wielkopolskim  podatek narodowy, broń, odzież i żywność.

Choć samo Powstanie nie dotarło do Złotowa to miało swoje historyczne znaczenie w ówczesnym okresie.
W uroczystości wziął udział zaproszony przez Pana Ryszarda Goławskiego Starostę Złotowskiego Roman Grzebel,  wnuk Józefa Grzebel Powstańca Wielkopolskiego i Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz Członek WTG GNIAZDO w Mnichowie k. Gniezna.

Po zakończeniu mszy świętej podczas swojego  wystąpienia Roman Grzebel  zakreślił rys historyczny o Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 na terenie ówczesnego powiatu złotowskiego
(który także obejmował swoim zasięgiem cały obecny pow. sępoleński w woj. kujawsko – pomorskim).
W krótkiej wypowiedzi przedstawił  historię ks. Leona Pellowskiego, który był proboszczem tej Parafii, a także Prezesem Rady Ludowej na powiat złotowski.

Po uroczystościach w Kościele PW Najświętszej Maryi Panny
w Złotowie przemaszerowano na Plac Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze pamięci.

W uroczystościach brali udział żołnierze z Jednostki Wojskowej
w Czarnem w woj. pomorskim i poczet sztandarowy z Jednostki Wojskowej w Nadarzycach w pow. złotowskim oraz poczty sztandarowe Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz złotowskich szkół.

W uroczystościach uczestniczył Pan Henryk Szopiński poseł
na Sejm RP z Ziemi Złotowskiej, Pan Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Pani Małgorzata Sameć Wicestarosta Złotowski,
Pan dr Julian Brewka Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Radni Powiatu Złotowskiego, Burmistrz Miasta Złotowa, Pan Jacek Mościcki Wójt Gminy Tarnówka, Pan Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Krajence,  Pan Marcin Nowosielski Przewodniczący Rady Gminy  w Tarnówce, Pani Małgorzata Banasiak-Piec Sekretarz Urzędu Gminy w Tarnówce,  Pan Paweł Michalski Z-ca Wójta Gminy Wiejskiej Złotów, Komendanci Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Rodzin Powstańców Wielkopolskich, mieszkańcy, lekarze, księża, prezesi, dyrektorzy i młodzież.
Następnie delegacje udały się na Cmentarz Komunalny w Złotowie, gdzie pod tablicą pamiątkową Powstańców Wielkopolskich złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

Uroczystości zostały zakończone wspaniałym koncertem
5 chórów z pow. złotowskiego, który odbył się w Kościele
św. Piotra i Pawła w Złotowie.

Cześć i chwała bohaterom!

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel

Zdjęcia:
– Anna Bartko
Starostwo Powiatowe
w Złotowie,

– Ewa Brożek
Urzędu Gminy
w Tarnówce.

28.12.2023

Poznań  świętuje 105.Rocznicę Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W godzinach porannych dnia 27 grudnia 2023 roku rozpoczęły
się oficjalne obchody 105.Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  Na mogiłach zasłużonych Wielkopolan
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego  przed południem złożył kwiaty , m. in. na mogile
gen. Dowbora-Muśnickiego  w Lusowie.

 Następnie kwiaty złożono  na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu na mogiłach  :
–  gen. Stanisława Taczaka i płk. Wincentego Wierzejewskiego. Wiązanki złożono również pod tablicami pamiątkowymi Dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Paderewskiego oraz Marynarzy Powstańców Wielkopolskich.

W Poznańskiej Farze, przy ul. Gołębiej 1 o godz. 12:30
odbyła się Msza Św. w intencji Powstańców Wielkopolskich.

Już od lat, 27 grudnia o godz. 16:40 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi
w Poznaniu spotykają się Wielkopolanie, aby oddać hołd Powstańcom Wielkopolskim1918/1919.

Uroczystość rozpoczęła się przy dźwiękach syren i kościelnych dzwonów  oraz odpaleniu rac przez „Kibiców Lecha Poznań”.
Na minutę zatrzymały się także tramwaje i autobusy.

Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, uczestnicy wydarzenia
odśpiewali hymn narodowy.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Zdzisław Kościański – przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. List od Andrzeja Dudy – Prezydenta RP odczytał Wojciech Gerwel – Doradca Prezydenta RP.

Marek Woźniak

Patosu dodał uroczystościom ceremoniał wojskowy z udziałem pododdziału honorowego Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Uczestnicy wysłuchali Apelu Pamięci oraz oddano salwę honorową.

Następnie mieszkańcy Wielkopolski,  harcerze, przedstawiciele władz rządu, samorządu i miasta oraz delegacji reprezentujące służby i instytucje przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożyli kwiaty i zapalili  znicze.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowali Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW z wnukiem Jakubem Mikołajewskim – pa pra wnukiem Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Bartoszewskiego oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZWZKRP i BWP w Poznaniu.

Jagoda Pawlik
Zdjęcia:
Adam Jastrzębowski
Głos Wielkopolski
Jagoda Pawlik

28.12.2023

„Tak niewiele trzeba, by zrobić tak wiele”

Czas Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego  Roku
są okresem szczególnego, wzajemnego okazywania wyrazów pamięci, szacunku i życzliwości.
Od wielu lat staramy się w tym okresie dotrzeć do wszystkich naszych członków Związku Kombatantów zrzeszonych
w Kole Poznań – Rataje.
W ciągu roku niestety coraz mniej Seniorów dociera osobiście
do nas z różnych powodów. Zatem dzięki wspaniałej współpracy
i życzliwości Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, szczególnie członkowi nadzwyczajnemu (w pełnym tego słowa znaczeniu) pani Julii Tritt – Stachowskiej oraz członkom klubów osiedlowych na Ratajach, to my możemy zorganizować
i przekazać wspaniałym i szanownym Kombatantom serdeczne życzenia wraz z ciekawymi upominkami – niespodziankami.

Szczególnie cenną „zawartość” stanowią świąteczne pocztówki wykonane przez uczniów i życzenia od społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu. Włożyły one w to całe serce
i szeroki wachlarz umiejętności. Uczniowie są bardzo dumni z tego, że mogą dołożyć małą cegiełkę do uprzyjemnienia świątecznego czasu, a co najważniejsze dać wyraz pamięci i szacunku ludziom, którzy walczyli o nasz kraj.
Członkowie Koła Rataje w Poznaniu przyjmują te symboliczne dowody pamięci i miłości z ogromnym podziwem, wzruszeniem
i dumą, że mają wokół siebie tyle życzliwych osób,
które o Nich pamiętają.

smart
smart

Materiał nadesłała:
Urszula Pawlak
Prezes Koła Rataje
ZKRP i BWP w Poznaniu

28.12.2023

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia wszystkich międzychodzkich kombatantów odwiedził prezes Ryszard Sulej. Przebrany w Świętego Mikołaja dostarczył świąteczne upominki. Spotkanie było też okazją do rozmowy, dowiedzenia się o sytuacji każdego kombatanta oraz przekazania życzeń świątecznych.

                     Na zdjęciu od lewej: Ryszard Sulej i Zenon Łogyga.

Ryszard Sulej
Prezes Koła ZKRPiBWP
w Międzychodzie

20.12.2023

Posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych .

W Warszawie w dniu 20 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się Posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego ZKRP i BWP.

Spotkaniu przewodniczył płk. dr inż. Czesław Lewandowski –
Prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP.

Podczas spotkania omawiane były sprawy organizacyjne naszego Związku, m.in. Członkowie Zarządu Głównego ZKRP i BWP
podjęli Uchwałę o nadaniu tytułu HONOROWEGO PREZESA
dr Marianowi Królowi
, byłemu Prezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

dr Marian Król – absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm II kadencji, wojewoda poznański w latach 1981 – 1986.
Szczególnie bliskie Panu Królowi są ideały pracy organicznej. Założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

KOMBATANT – w 1939 roku jako dziecko wraz z Matką
i rodzeństwem wysiedlony ze wsi Brodziszewo
do więzienia we Wronkach.
W okresie 2015 – 2020 pełnił funkcję Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Odznaczony m.in. odznaczeniami państwowymi i samorządowymi oraz odznaką za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP, Kombatancką Gwiazdą Pamięci „Polska Niepodległa – 1918” oraz Komandorią Kombatanckiego Krzyża Pamięci.

W imieniu dr Mariana Króla dokument przyjął Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wygłaszając jednocześnie laudację okolicznościową podkreślając szczególne zasługi dr Króla dla społeczności kombatanckiej.

Uroczystym akcentem zakończono spotkanie.
W imieniu Kapituły THC Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny naszego Związku oraz Sekretarz Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
w asyście Bernadety Orłowskiej i Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesów WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wręczył:

– płk. dr inż. Czesławowi Lewandowskiemu –
Prezesowi Zarządu Głównego ZKRP i BWP,
– Elżbiecie Sadzyńskiej – Sekretarz Generalnej ZG ZKRP i BWP,
– Krzysztofowi Rinasowi – Dyrektorowi Biura ZG ZKRP i BWP

Medale „Labor Omnia Vincit” – za krzewienie idei pracy.
Jest to wyróżnienie, przyznawane wszystkim tym, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

płk. dr inż. Czesław Lewandowski.

Elżbieta Sadzyńska

Krzysztof Rinas

Na zdjęciu od lewej: Bernadeta Orłowska, Dominik Górny,
Czesław Lewandowski, Krzysztof Rinas, Elżbieta Sadzyńska
i Mariusz Mikołajewski.

GRATULUJEMY !!!

Jagoda Pawlik

17.12.2023

Poznań świętuje
105.Rocznicę Wybuchu Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego.

W dniach 16 – 17 grudnia 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie Poznańskiego Jarmarku Świątecznego działało Miasteczko Powstańcze zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
z okazji
105. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Odwiedzający mogli poczuć atmosferę 1918 roku.

Na stoisku POCZTY  POWSTAŃCZEJ można było otrzymać
FLAGĘ POWSTAŃCZĄ.

 

W kuchni polowej można było skosztować
„Grogu Powstańczego 0% – przeciwdziałający szkorbutowi”.

Można było odwiedzić SZPITAL POLOWY – wyposażony w sprzęt
z ówczesnej epoki.

Ponadto, były też inne atrakcje np. w pokoju zagadek,
występy i konkursy,
pamiątkowe zdjęcie z rekonstruktorem ,
czy można było otrzymać na pamiątkę okolicznościową przypinkę.

Miasteczko Powstańcze odwiedziła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.

Jagoda Pawlik

15.12.2023

Tradycją jest,  że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie organizuje spotkanie wigilijne.

 Dnia 15 grudnia 2023, w Restauracji „Bambaryła” w Tulcach odbyło się spotkanie przy wigilijnym stole Kombatantów, klubowiczów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gośćmi spotkania byli: Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy,
Ewa Iczakowska – Sekretarz Gminy, Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, Halina Kowalewska – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Halina Jeger- Prezes Stowarzyszenia „Pomagam”.

„Piękna jest radość w święta i ciepłe myśli o bliskich a pokój, miłość
i szczęście ma otaczać wszystkich zgromadzonych”
takie życzenia złożył  Wójt Gminy Bogdan Kemnitz zebranym.

W sympatycznej atmosferze przy wigilijnym stole, wprowadzającej w świąteczny nastrój uczestnicy Klubu Samopomocy
jak i Kombatanci oczekują  następnego spotkania.

Info.:
M. Radzimska
Urząd Gminy
Kleszczewo

15.12.2023

W dniu 14 grudnia 2023 roku w Domu Żołnierza
przy ul. Niezłomnych w Poznaniu odbyło się spotkanie wigilijne Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej  Ligi Obrony Kraju
im. Powstańców Wielkopolskich.

W świątecznej atmosferze uhonorowano zasłużonych
działaczy i społeczników
Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie
szer. Jerzego  Stempniaka   oraz
kpr (r) Zygmunta  Leona Urbaniaka.

Aktu dekoracji dokonała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu w asyście
płk. (r.) mgr Ryszarda Wilińskiego – Prezesa Wielkopolskiego Oddziału LOK oraz płk. (r) mgr Bogdana Mrowca – Wiceprezesa, Dyrektora Biura Poznańskiego Biura LOK.

Wśród uczestników Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

JP

15.12.2023

W dniu 14 grudnia 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu odbyło się spotkanie wigilijne
Prezydium WZW.

Wśród zaproszonych gości:
prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu
oraz Przewodniczący Komisji Historycznej przy WZW,

Tomasz Plewa – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

oraz dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu  wraz z Dominikiem Górnym  – Sekretarzem THC.

Podczas spotkania w podniosłej atmosferze Panowie
prof. dr hab. Andrzej  Stelmach oraz Tomasz Plewa
zostali uhonorowani
KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI
 w dowód uznania i długoletnią owocną współpracę z WZW
i kultywowanie pamięci o bohaterach naszej Ojczyzny.

Aktu dekoracji dokonali dr n. med.  Sławoj Maciejewski –
I Wiceprezes WZW  wraz z Bernadetą Orłowską –
Wiceprezes WZW.


prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Tomasz Plewa

Gratulacje w imieniu Kapituły Kombatanckiego Krzyża Pamięci złożył Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.

Jagoda Pawlik

Zdjęcia:
Dorota Betleja

15.12.2023

Oddano cześć poległym w 1939 i 1944 roku.

Tradycyjne uczczona została pamięć poległych w wyniku dekonspiracji bunkra Armii Krajowej w Wygodzie Tokarskiej
(10 XII 1944), a także  mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej,
którzy w początkowym okresie II wojny światowej zostali wywiezieni do Winiar koło Kalisza i tam zamordowani.

10 grudnia 1944 r. na wzgórzu w lesie nieopodal Wygody Tokarskiej miało miejsce wydarzenie zaliczane do najbardziej dramatycznych chwil okupacji hitlerowskiej w południowej Wielkopolsce.
Po odkryciu bunkra, a w zasadzie ziemianki, w której znajdowali schronienie żołnierze Armii Krajowej, hitlerowcy zdecydowali o jego likwidacji, wykorzystując jako „żywe tarcze” mieszkańców Wygody Tokarskiej. Obrońcy bunkra, z obawy o los mieszkańców, nie podjęli walki i poddali się. Podczas dekonspiracji bunkra w Wygodzie Tokarskiej zginął, zastrzelony przez Niemców, Telesfor Krupa ps. „Grzyb”, leśnik, oficer AK, organizator sabotażu, wywiadu wojskowego, oraz oddziału partyzanckiego w rejonie Ostrzeszowa. Reszta partyzantów została wzięta do niewoli i straciła życie
w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Przeżył tylko jeden – Józef Ślęk z Lasek (powiat Kępno).

Niedaleko miejsca kryjówki partyzantów, 10 grudnia 1989 roku w 45-tą rocznicę śmierci dowódcy por. Telesfora Krupy oraz likwidacji bunkra przez Niemców, powstał pomnik poświęcony pamięci ostrzeszowskich partyzantów Armii Krajowej.
Jego fundatorem byli mieszkańcy Ostrzeszowa i Doruchowa.
Przed tym pomnikiem samorządowcy powiatu ostrzeszowskiego, a także gmin Ostrzeszów i Doruchów pochylili 8 grudnia 2023 roku głowy i złożyli wiązanki kwiatów. Nie zabrakło też przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, środowiska kombatanckiego z Bohdanem Ogrodowskim – Prezesem Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Ostrzeszowie na czele, czy posła Andrzeja Grzyba.

8 grudnia 2023 roku uczczono również pamięć mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej, którzy w początkowym okresie II wojny światowej zostali wywiezieni do Winiar koło Kalisza i tam zamordowani. Tablica pamiątkowa dedykowana ofiarom tamtego wydarzenia umiejscowiona jest na ścianie budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. 21 Stycznia.

Materiał nadesłał:
Wojciech Bąk
Sekretarz Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie

11.12.2023

 Z ŻYCIA  ZKRP i BWP  W KWILCZU

 W dniu 08 października 2023 roku Ryszard Paluszak
– Prezes Koła Gminnego ZK RP i BWP w Kwilczu
i Władysław Ogrodowczyk – Sekretarz Koła  gościł w domu
Jana Dobkowicza składając życzenia z okazji 85.Urodzin.

Natomiast  w dniu 14  listopada br. Prezes odwiedził podopieczną Halinę Hasiec, która obchodziła 89 rocznicę Urodzin.

 W dniu 09 października br. szeregi naszego Związku na zawsze opuściła 97 letnia podopieczna Zofia Matuszak z Lubosza.

Przed Wszystkimi Świętymi Zarząd, który ma pieczę nad Grobem Powstańców Wielkopolskich uporządkował pomnik
i teren wokół niego.
11 listopada br. poczet sztandarowy Koła / Ryszard Paluszak, Andrzej Kaczmarek, Czesław Gorajski/ brał udział
w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia kartkę świąteczną z życzeniami oraz drobny upominek świąteczny został dostarczony wszystkim Członkom Koła.

Inf.
Ryszard Paluszak
Prezes Koła ZKRP i BWP
w Kwilczu

 08.12.2023

W dniu 7 grudnia 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
odbyło się zebranie członków Koła ZKRP i BWP
przy WZW w Poznaniu.

Witając przybyłych spotkanie rozpoczął dr n. med. Sławoj Maciejewski – Prezes Koła ZKRP i BWP przy WZW.

Stwierdził, iż powinien złożyć sprawozdanie z działalności Koła, podkreślając jednocześnie, iż jego członkowie, a w szczególności osoby przybyłe na zebranie ofiarnie pracują na rzecz wielkopolskiego środowiska kombatanckiego.

Zatem praca członków Koła przy WZW, tym samym Członków Zarządu WZW ZKRP i BWP w Poznaniu wymienionych poniżej przedkłada się na działalność Koła:

– dr n. med. Sławoj Maciejewski – Prezes Koła przy WZW,
– Roman Dutkiewicz – Skarbnik Koła przy WZW,
– Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Sekretarz Koła przy WZW,
– prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Członek Koła przy WZW,
– dr Marian Król – Członek Koła przy WZW,
– Mariusz Mikołajewski – Członek Koła przy WZW,
– Zygmunt Szorcz – Członek Koła przy WZW,
– Dorota Betleja – Członek Koła przy WZW.

Następnie zabrał głos Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu, który zapoznał zebranych
z działalnością  naszej wielkopolskiej organizacji.

W swoim wystąpieniu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW
omówił m. in. następujące tematy:
– VIII Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza WZW ZKRP i BWP, przypominając nazwiska delegatów, wybranych na VIII Kongres
ZG ZKRP i BWP,
– VIII Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
w tym sprawy wyboru nowych władz Zarządu Głównego, STATUTU , informując jednocześnie, iż zostanie powołana Komisja – zespół do pracy nad propozycjami zmian Statutu,
w tym m.in. sprawa nazewnictwa członków,

– Posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu, podkreślaj wagę przybyłych Gości, wspomniał
o odznaczeniach i sprawy, które zostały poruszone  na spotkaniu,

– omówił Ankietę Statystyczną za 2022 rok, jednocześnie poinformował zebranych,  iż do Kół zostało wysłane pismo
z prośbą o wypełnienie Ankiety Statystycznej
oraz Raportu Kasowego za 2023 r.

– stwierdził, iż nadal WZW będzie wydawało INFORMATOR.

Stwierdzono, iż należy szczegółowo pochylić się nad kalendarzem wydarzeń, które będzie realizować Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w 2024 roku.

Głos zabrał również dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu informując zebranych, iż w 2024 r. Towarzystwo  uhonoruje zmarłego członka THC Jego Eminencję Kardynała Zenona Grocholewskiego wydając książkę oraz fundując tablicę pamiątkową ku Jego Pamięci.

Luźne rozmowy przy kawie zakończyły zebranie.

Jagoda Pawlik

Zdjęcia:
Dorota Betleja

12.2023

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W RASZKOWIE

 11 listopada 1918 roku Polska po 123. latach odzyskała niepodległość. W rocznicę tego wydarzenia w dniu 11 listopada 2023 r. Jacek Bartczak – Burmistrz Raszkowa zaprosił mieszkańców na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Święto rozpoczęła Msza Święta, którą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz kanonik Robert Bogdajewicz.
Nabożeństwo uświetnił występ Raszkowskiego Towarzystwa Śpiewu pod dyrekcją Adama Szczuraszka oraz poczty sztandarowe
i delegacje, które wypełniły całą środkową nawę świątyni.
Następnie zgromadzeni wierni, wśród których znaleźli
się przedstawiciele raszkowskiego samorządu,
Kombatanci na czele z Zofią Gruszczyńską – Prezes Koła Gminnego
ZKRP i BWP w Raszkowie przemaszerowali
na Rynek pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Tutaj złożono wieńce i kwiaty w hołdzie poległym
za wolność naszej Ojczyzny.
Burmistrz  Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak podziękował przybyłym za liczny udział w uroczystości.
Na koniec grupa Mariposa prowadzona przez pana Adama Dutkowskiego oraz panią Ilonę Mańkowską zaprezentowała
dwa układy taneczne, w których rekwizyty – biało czerwone flagi – podkreśliły patriotyczny charakter święta.

Fot. Ilona Szczucka

08.12.2023

84.ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W piątek 1 września 2023 roku w Raszkowie uczczono
84. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
W miejscach upamiętniających żołnierzy poległych
za wolną Ojczyznę złożono wieńce i zapalono znicze.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta w raszkowskim kościele w intencji żywych i zmarłych członków Koła Kombatantów oraz za Powstańców Wielkopolskich,
którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny.
Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie ksiądz kanonik Robert Bogdajewicz.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy uroczystości udali się
na Rynek pod pomnik Powstańców Wielkopolskich
oraz tablicę na raszkowskim ratuszu, upamiętniającą poległych
i zamordowanych mieszkańców Raszkowa podczas II wojny światowej. W imieniu Gminnego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Raszkowie
kwiaty pod pomnikiem złożyli: Zofia Gruszczyńska – Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP w Raszkowie wraz z członkami
Janiną Urbaniak i Zuzanną  Worsztynowicz.

fot. Ilona Szczucka

24.11.2023

105.Rocznica wiecu przyłączenia powiatu Złotowskiego
do Polski.

W dniu 20 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyła się uroczystość z okazji  105. Rocznicy odbytego
w dniu 20  listopada 1918 w Złotowie, a dwa dniu później
tj. 22 listopada 1918 w Sępólnie Krajeński (obecnie woj. kujawsko-pomorskie)  wiecu w, którym uczestniczyło kilkaset osób narodowości polskiej i nie tylko polskiej.
Uroczystość zorganizowana z inicjatywy Romana Grzebel, zainaugurował Pan Ryszard Goławski Starosta Złotowski.

Ryszard Goławski Starosta Złotowski.

W uroczystościach uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego i zaproszeni gości. Zarząd Powiatu Złotowskiego

Następnie wystąpił chór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie pod kierownictwem Pana Piotra Jończyka, który zaśpiewał  kilka polskich pieśni patriotycznych.

Chór C. K. Z i U

Następnym zabrał głos był  Roman Grzebel,
wnuk Powstańca Wielkopolskiego Józefa Grzebel
i zarazem członek nadzwyczajny Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Koło Miejskie w Pile oraz członek Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
w Mnichowie/Gnieźnie.  Przedstawił w formie prelekcji zarys poparcia (na podstawie oryginału protokołu z wiecu z 1918r.) przyłączenia powiatu Złotowskiego po 146 latach zaborów
do Macierzy.

Roman Grzebel

Podkreślił, iż był to jeden z pierwszych wieców w listopadzie 1918 roku, na, którym wybrano delegatów z terenu Złotowszczyzny
na Sejm Dzielnicowy, który odbył się w dniach 03-05.12.1918r.
w Poznaniu.

W sumie, w ówczesnym okresie,  w przeciągu 3 miesięcy odbyło
się  30 wieców,  w wielu miejscowościach powiatu  Złotowskiego,
w których uczestniczyło kilka tysięcy Polek i Polaków
oraz innych narodowości.

Po uroczystościach w auli złotowskiego Starostwa złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz pamięci pod historycznym pomnikiem Piasta.

Pomnik Piasta przed Starostwem Złotowskim.

21.11.2023

ODWIEDZINY !!!

W dniu 21 listopada 2023 roku Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku oraz
Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW odwiedzili chorego Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej i sympatycznej atmosferze
w obecności Małgorzaty Grzędowskiej – małżonki Pana Prezesa.

Mariusz Mikołajewski złożył sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego.
Przekazaliśmy moc pozdrowień od wszystkich członków naszej organizacji, a w szczególności Prezydium WZW, życząc jednocześnie szybkiego powrotu do zdrowia.

21.11.2023

Uroczyste posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

W dniu 21 listopada 2023 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego na Sali im. Hipolita Cegielskiego
odbyło się posiedzenie Prezydium WZW.

Na wstępie Kol. Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW witając gości, przedstawiła członków Prezydium.
Następnie zabrał głos Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
w Poznaniu, który zapoznał zebranych z działalnością  naszej wielkopolskiej organizacji.

Podczas spotkania wiceprezesi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego : Bernadeta Orłowska, dr n. med. Sławoj Maciejewski oraz Mariusz Mikołajewski uhonorowali zasłużonych działaczy i członków Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Poznań – Piątkowo.

Odznaczeniem „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” został uhonorowany
płk. w st. sp. Wojciech Szablewski, absolwent Wyższej szkoły Wojsk Inżynieryjnych, mgr prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pan Szablewski przez okres 57 lat pełnił służbę w Polsce,
m.in. w resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej
oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie jest Przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej
na Os Bolesława Chrobrego 21 i 117 w Poznaniu.
Bezinteresownie użycza kombatantom pomieszczenia na czas nieokreślony na działalność kombatancką. Społecznik, zasłużony
i współpracujący ze Związkiem wnosząc swoją postawą szczególne zasługi dla rozwoju działalności środowiska kombatanckiego.

Kombatancki Krzyż Pamięci za osobiste zaangażowanie w kultywowaniu pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny otrzymała Kol. Gajdzińska – Kwinta Helena, która bierze czynny udział
w życiu Koła Piątkowo pomagając i służąc radą i pomocą.

Kombatancki Certyfikat Pamięci jako wyraz uznania za lata współpracy oraz krzewienie i utrwalenie pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodległość Polski otrzymały
Kol. Aniela Leszner – wiceprezes Koła Poznań – Piątkowo
oraz Kol. Stanisława Dudek – Kombatant, które swoją działalnością wnoszą indywidualne zasługi na rzecz środowiska kombatanckiego.

Aniela Leszner
Stanisława Dudek

GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia
opracowanie
Jagoda Pawlik