Aktualności archiwum grudzień 2022

05.01.2023

W dniu 29 grudnia 2022 roku w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna spotkał się z członkami Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
W spotkaniu uczestniczyli  Pan Łukasz Zaranek -Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Jarosław Łatka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Członek Nadzwyczajny Koła ZKRP i BWP w Rogoźnie oraz Pani Renata Tomaszewska – Radna Rady Powiatu Obornickiego  i Członek Nadzwyczajny Koła w Rogoźnie
oraz Ewelina Polkowska – Pełnomocnik ds. Społecznych Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, Członek Nadzwyczajny Koła,
która z ramienia Burmistrza opiekuje się Rogozińskimi Kombatantami pełniąc jednocześnie funkcję Sekretarza
Koła ZKRP i BWP w Poznaniu.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentował
Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Tematem spotkania były m. in. sprawy bieżące dotyczących Koła.
Pan Burmistrz odpowiedział na wiele pytań dotyczących naszej Gminy i zaprosił zebranych na kolejne spotkanie
w Nowym 2023 roku.

 

Zdjęcia:
Urząd Miejski w Rogoźnie

02.01.2023

W Luboszu uczczono Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego.

„POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM
PAMIĘĆ i SERC NASZYCH BICIE”

Pod tym hasłem w dniu 27 grudnia 2022 roku na Skwerze Pamięci w Luboszu uczczono Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

O godzinie 16.40 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
na grobach Powstańców zapaliły Znicze Pamięci na cmentarzach w Kwilczu, Luboszu i w Miściejewie.

Następnie w Kościele Parafialnym w Luboszu została odprawiona Msza ŚW. w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Wśród uczestników członkowie Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Kwilczu,
którzy wystawili poczet sztandarowy w składzie
Ryszard Paluszak – Prezes Koła ZKRP i BWP w Kwilczu,
Władysław Ogrodowczyk – Sekretarz Koła
i Czesław Gorajski – Członek Nadzwyczajny Koła w Kwilczu.

W delegacji kwiatowej od lewej stoi Grzegorz Korpik – Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz,
Stanisław Mannek -Wójt Gminy Kwilcz,

Zenon Kowalka – Sołtys Lubosza.

Chwała Bohaterom !!!

29.12.2022

W dniu 29 grudnia 2022 roku na Poznańskich Winiarach,
oddano hołd poległym WINIARCZYKOM w latach 1914 ,
1918-1919 i 1920 w Wojnie Polsko – Bolszewickiej .

Organizatorem uroczystości, była Rada Osiedla Winiary.
Słowa historycznej pamięci „Winiarczyków” przedstawił Przewodniczący Rady dr Jan Chudobiecki.
Wśród uczestników Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
mieszkaniec Winiar.Kompania Honorowa Wojska Polskiego, po odczytaniu apelu poległych oddala salut honorowy .Złożono kwiaty i zapalono znicze Pamięci.
Materiał przedstawił:
Mirosław Grządowski

29.12.2022

W dniu 27 grudnia 2022 roku odbyły się uroczystości
104. rocznicy Narodowego Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 pod tablicą na cmentarzu komunalnym w Złotowie.

W uroczystości pod tablicą na cmentarzu udział wzięli:

– Ryszard Goławski Starosta Złotowski
– Małgorzata Sameć  Wicestarosta Złotowski,
– Stanisław Pikulik Radny Powiatu Złotowskiego,


– Paweł Michalski  Zastępca Wójt Gminy Złotów,
– Małgorzata Banasiak – Piec Sekretarz UG Tarnówka,
– Marek Skórcz Dyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Jana Pawła II w Złotowie,
– Kamila Krzanik – Dworanowska Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej

Wartę honorową wystawił Klub Strzelecki COMBAT. Rozprowadzającym był  prezes Klubu Jacek Jaroszewski.

Ceremonię złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą prowadził Roman Grzebel Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, jednocześnie członek WTG GNIAZDO.

Następnie  w Kaplicy Pamięci odbył się wykład/odczyt  na temat „Powstańcy Wielkopolscy spoczywający na Cmentarzu Komunalnym w Złotowie.

W Kaplicy Pamięci udział wzięli mieszkańcy zainteresowani  historią Powstania Wielkopolskiego i Powstańców Spoczywających na cmentarzach Złotowa i okolic.
Organizatorem wykładu była Pani Kamila Krzanik –  Dworanowska wraz z pracownikami Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Wykład wygłosił Roman Grzebel wnuk Powstańca Wlkp. Józefa Grzebel, który jest jednocześnie członkiem Nadzwyczajnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
i członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego GNIAZDO.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel
 29.12.2022

W dniu 28 grudnia jak co roku odbyły się uroczystości
104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Warszawie.

Mszą świętą u oo. Dominikanów przy ul. Freta rozpoczęły się uroczystości Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje Poznaniaków z Panem Markiem Woźniakiem Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na czele, oddając hołd Powstańcom Wielkopolskim złożyły kwiaty
i zapaliły znicze pamięci.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

Zdjęcia:
Piotr Pers

27.12.2022

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W Poznaniu organizatorami uroczystości
w 104. Rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
w dniu 27 grudnia 2022 roku byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.

Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego trwały od rana:
o godzinie 11.15 złożono kwiaty na mogile gen. Stanisława Taczaka i płk. Wincentego Wierzejewskiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, a także przy tablicach
m.in. Dowódców Powstania Wielkopolskiego.
O godzinie 12.30 w Farze Poznańskiej ks. abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę Świętą w intencji Powstańców Wielkopolskich, który do uczestników skierował słowa
hołdu poległym Powstańcom.

104-metrowa flaga na 104. rocznicę Powstania Wielkopolskiego
przybyła z Lichenia Starego do Poznania.

Punktualnie o godzinie 16.40 w godzinę wybuchu Powstania syreny alarmowe,  dzwony poznańskich kościołów oraz odpalone race, były sygnałem do rozpoczęcia głównych uroczystości
przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Dla uczczenia POWSTAŃCÓW była salwa honorowa
oraz apel pamięci.

„Czas zacząć karmić narodową duszę zwycięstwami, poczuciem dumy, a nie rozmaitymi klęskami i fobiami – powiedział marszałek Marek Woźniak, gospodarz uroczystości”

Głos zabrał m. in.  przedstawiciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Członek Zarządu dr Zdzisław Kościański.

Obydwaj Panowie wspomnieli o rozpoczynającej się w 2023 roku budowie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego delegacje samorządowców, parlamentarzystów, organizacji KOMBATANCKICH, mieszkańcy miasta Poznania uczcili składając kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Wśród uczestników przedstawiciele Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
z Mirosławem Grzędowskim – Prezesem WZW na czele.

Od prawej: Tadeusz Kuraś – Członek Nadzwyczajny WZW, Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW, Mirosław Grzędowski – Prezes WZW , kmdr por. Ryszard Majorczyk – Członek Prezydium WZW oraz delegacja żołnierzy.Od lewej: Mirosław Grzędowski – Prezes WZW
oraz Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW wraz z wnukami.

Nasza delegacja pod pomnikiem.

Chwała zwycięzcom !!!
Cześć ich pamięci !!!

Zdjęcia:
J. i M. Pawlikowie
Waldemar Wylegalski

27.12.2022

W dniu 27 grudnia 2022 roku dla uczczenia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919,

w imieniu samorządu powiatu ostrzeszowskiego hołd powstańcom oddał starosta ostrzeszowski Lech Janicki wraz z członkiem Zarządu Powiatu Adamem Mickiewiczem, a także Kombatanci
z Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z Prezesem Bohdanem Ogrodowskim oraz  przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej
i inne organizacje społeczno-polityczne.
Zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Ostrzeszowie.

Cześć i chwała Bohaterom !!!

27.12.2022

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia  Ryszard Sulej – Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Międzychodzie przyodział strój Mikołaja i odwiedził wszystkich kombatantów z Koła w Międzychodzie pozostawiając każdemu upominek.

Odwiedziny były też dobrą okazją do porozmawiania o bieżących sprawach i złożenia życzeń świątecznych, w których składaliśmy sobie dużo zdrowia, radości i powodzenia.
Spotkania upłynęły w miłej i świątecznej atmosferze.

POZDRAWIAMY !!!